18 dzion pratestaŭ spatrebiłasia, kab zmusić jaho da adstaŭki. Mubarak byŭ psieŭdademakratyčna abranym prezidentam. Na apošnich vybarach jon byŭ napisaŭ sabie 88% hałasoŭ.

Viestku pra sychod Chośni Mubaraka ahučyŭ na jehipieckim telebačańni vice-prezident krainy, były kiraŭnik jehipieckich śpiecsłužbaŭ Amar Sulejman.

Jon abvieściŭ, što Mubarak pieradaje ŭładu Hałoŭnamu kamandavańniu Uzbrojenych siłaŭ krainy.

Heta zdaryłasia ŭ 18-y dzień masavych pratestaŭ. Kab dabicca prava na mirnyja demanstracyi, pieršyja dni jehipcianie pieraadolvalisia supraciŭ palicyi i śpiecnaza. U sutyčkach pieršych dzion zahinuli dziasiatki čałaviek.

Miljony ludziej śviatkujuć na vulicach Kaira, Aleksandryi, mienšych haradoŭ.

Mubarak sychodzić u niasłavie, biez šancaŭ dla syna. Pavodziny siłavikoŭ mianiajucca, jak tolki dyktatar pačynaje zaležać ad ich. Ale źmieny ŭłady nie było b biez vulicy.

Na 17-y dzień masavych manifiestacyj hulnia dla Mubaraka skončana.

Na 17-y dzień masavych manifiestacyj hulnia dla Mubaraka skončana.

300 tysiač ludziej - ci heta šmat dla 80-miljonnaj krainy?

300 tysiač ludziej - ci heta šmat dla 80-miljonnaj krainy?

Staim my pierad budučyniaj našaj... Demanstranty ŭ Kairy čakajuć telezvarotu Mubaraka, spadziejučysia, što toj adračecca ŭłady.

Staim my pierad budučyniaj našaj... Demanstranty ŭ Kairy čakajuć telezvarotu Mubaraka, spadziejučysia, što toj adračecca ŭłady.

10 lutaha, u dzień kali karjera Chośni Mubaraka, pryjšła da finała, pryčym biassłaŭnaha, «Sovietskaja Biełoruśsija» u čarhovaj redakcyjnaj kałoncy, pryśviečanaj padziejam u Jehipcie, nahadała, što biełaruski śpiecnaz 19 śniežnia razahnaŭ revalucyju za 7,5 chvilin. Hetuju słaŭnuju ličbu łukašenkaŭskija ŚMI paŭtarajuć nie pieršy raz.

U realnaści biełaruskamu śpiecnazu spatrebiłasia na «ačystku» Płoščy paŭtary hadziny, bo na Płoščy było ŭsiaho 30 tysiač čałaviek, i ź ich tolki 3 tysiačy byli hatovy da niehvałtoŭnaha supraćstajańnia, sabatavańnia dziejańniaŭ siłavikoŭ. Imavierna, kab na Płoščy było 60 tysiač čałaviek i ź ich 10 tys. było hatova da stajać da kanca, situacyja mahła b raźvivacca inačaj.

Jehipieckamu śpiecnazu taksama było nie pryvykać da razhonu apazicyjnych akcyj. Ale i jehipieckaj apazicyi było nie pryvykać da arhanizacyi ich. I tyja, i druhija mieli vopyt.

U aŭtorak 25 studzienia ŭ Jehipcie adbyłasia enerhičnaja akcyja pratestu, ale jana nie vychodziła za ramki zvykłaha dla hetaj krainy scenaru. Sutyčki, razhon — plus ułady pasprabavali previentyŭna raspravicca z aktyvistami jehipieckaha interneta.

Apazicyja pryznačyła čarhovy mitynh nie na nastupny, pracoŭny dzień, a praz 3 dni — na vychadny dzień 28 studzienia. Jana viedała, što pry kantroli ŭładaŭ nad ŚMI adnaho dnia mała, kab raspaŭsiudzić infarmacyju i padrychtavacca.

Ułady znoŭ zrabili staŭku na tych, na kaho rabili staŭku zaŭždy — jehipieckich Jaŭsiejevych i Paŭličenak. Jany pierakryli internet i mabilnuju suviaź, vyvieli na vulicy palicyju. Adnak u toj dzień akazałasia, što krytyčnaja masa pieraadolenaja. Śpiecnaz nie zdoleŭ strymać narodu, a kali stała jasna, što ludzi taki praryvajucca na centralnuju płošču Tachryr — sceny na vulicach nahadvali mienskija padziei 25 sakavika 2006 hoda, ale narodu było našmat bolš, — Mubarak zrabiŭ fatalnuju pamyłku. Jon dazvoliŭ adkryć pa ludziach ahoń.

Ludskoj masy heta nie spyniła — ludziej było stolki, što jany zachoplivali ŭ palicyjantaŭ zbroju i mirnaja demanstracyja pieratvaryłasia ŭ chaos. Paśla pierastrełak vulica stała niekantralavanaj, a nianaviść da falšyvaha režymu — biaskoncaj.
Demanstranty spalili źnienavidnaje CK kiroŭnaj partyi, i tolki vyvad vojska na vulicy spyniŭ šturm nastupnych budynkaŭ ułady.

Adnak vojska było vojska i va ŭłasny narod nie stralała, bo nie na toje jaho vučyli, a demanstranty taksama akazalisia mudrymi i kidali ŭ BTRy nie kamiani, a słovy bratańnia.

Krytyčnaja masa była piarojdziena i ŭ tym sensie, što padziei 28 studzienia razharnulisia nie tolki ŭ stalicy, ale i ŭ inšych haradach raźlehłaj krainy.

Jehipieckaja apazicyja i nadalej čarhavała taktyku małych i vialikich akcyj. Heta davała ich udzielnikam mahčymaść zajmacca svaimi žyćciovymi spravami.

Ruchavikom jehipieckaj apazicyi vystupili hramadskija arhanizacyi, što abapiralisia na padtrymku ZŠA. U hetym sensie praklaćci «Sovietskoj Biełoruśsii» traplajuć pa adrasie.
Jany vyłučyli vielmi pamiarkoŭnuju prahramu, kab dałučyć da pratestaŭ musulman i chryścijan, relihijnaje bractva «Braty-musulmanie» i prafiesijnyja supołki sudździaŭ, advakataŭ, miedykaŭ.

Lidar apazicyi Machamied el-Baradei nie pabajaŭsia viarnucca ŭ krainu, dzie jaho mahli čakać represii.

17 dzion pratestaŭ spatrebilisia, kab sychod haranta jehipieckaj kanstytucyi staŭ niepaźbiežnaściu. Jon adčajna čaplaŭsia za ŭładu, dumaŭ, što vuličnaja aktyŭnaść schłynie, a jon zastaniecca.
Dolu Mubaraka pierakreśliła sama sistema psieŭdademakratyi ź psieŭdavybarami, jakuju jon stvaryŭ. Jahonaje žadańnie pieradać uładu synu vyklikała maŭklivaje nieprymańnie jehipieckaha hramadstva i palityčnaj elity — hetaksama jak u Biełarusi i hienierały, i nastaŭnicy z adnolkava maŭklivym asudžeńniem nazirajuć karjeru Mikołki.
Mubarak pierasiedzieŭ u svaim kreśle.
Pry demakratyi prezident sychodzić u ramkach sistemy. Pry dyktatury nastupny dyktatar najčaściej vydalaje papiarednika i jahonuju siamju. Prosta stabilnaść sistemy taho patrabuje.

Napeŭna, kali b Mubarak syšoŭ raniej, padrychtavaŭšy zapasnyja aeradromy, jamu było b lahčej kantralavać situacyju. A zaraz u novaj sistemie jahonaja siamja stracić upłyvy stopracentova, a sam jon budzie vahacca miž emihracyjaj i ryzykami novaha isnavańnia.

Choć Mubarak byŭ viernym sajuźnikam ZŠA i Izraila, zamiežnyja partniory zacikaŭleny ŭ zachavańni adnosinaŭ, a nie fihuraŭ. Niešta padobnaje prahladajecca ŭ ciapierašniaj palitycy Maskvy ŭ Biełarusi.
Padziei ŭ Jehipcie zapiša sabie na zamiežnapalityčny rachunak prezident Abama. Jon biez užyvańnia siły realizuje na Blizkim Uschodzie zadačy, jakija prezident Buš sprabavaŭ dasiahnuć vajnoj. U čaćvier Abama skazaŭ, źviartajučysia da studentaŭ: «Što absalutna jasna — heta toje, što my nazirajem histaryčny pavarot. Narod Jehipta patrabuje pieramien. Heta ludzi roznych uzrostaŭ i sacyjalnych hrup — ale najpierš maładyja ludzi — novaje pakaleńnie, vaša pakaleńnie, jakoje choča, kab ich hałasy byli pačuty — a my chočam, kab hetaja moładź viedała: ZŠA buduć padtrymlivać arhanizavany pierachod da demakratyi».

Źmiena ŭłady ŭ Jehipcie sapraŭdy adbyvajecca arhanizavanym šlacham, i choć užyćcio siły Mubarakam pryviało da niekalki dziasiatkaŭ achviaraŭ, adnak heta niašmat, uličvajučy pamier krainy, tempieramient i hvałtoŭnyja palityčnyja tradycyi (papiaredni prezident zahinuŭ u terakcie, značnaja častka nasielnictva zastajecca niepiśmiennaj).

Amierykancy pracavali ź jehipieckimi siłavikami, śvieckaj čynavienskaj elitaj i roznymi siłami apazicyi, kab strymać usich ich ad užyćcia siły i kab nie dapuścić radykalizacyi apazicyi.

Pavodziny siłavikoŭ mianiajucca, jak tolki dyktatar pačynaje zaležać ad ich.
Dyktatar ci psieŭdademakratyčna abrany prezident — roźnica tut nievialikaja.

«Arhanizavanaj» źmieny ŭłady ŭ Jehipcie nie adbyłosia b biez vuličnych pratestaŭ. Jaje nie adbyłosia b i biez hatoŭnaści demanstrantaŭ šukać kropki sudakranańnia ź siłavikami, hatoŭnaści apazicyi pryniać siłavikoŭ jak častku budučaha raskładu siłaŭ.

Faktyčna, karystajučysia vuličnym ciskam, siłaviki vyrašali, chto stanie kiravać krainaj nastupny. kab zachavać stabilnaść. Mubarak i pryznačany im aficyjny pierajemnik Sulejman byli tolki kansultantami pry hetym, naroŭni z apazicyjaj.

Jehipiet — 80-miljonnaja machina, častka rehijona z krochkim bałansam siłaŭ.

Samy znakamity jehipiecki piśmieńnik, nobieleŭski łaŭreat

Nahib Machfuz u svaim ramanie-prypavieści «Padańni našaj vulicy» apisaŭ Jehipiet u vobrazie vulicy na krai pustyni, padzielenaj na kvartały-kłany, dzie panujuć siła i hrošy. Hieroi ŭźnimajuć paŭstańni, prychodziać da ŭłady, ale tolki na ich asabistym etasie trymajecca spraviadlivaść, i paśla ich śmierci ŭsio viartajecca na rejki dyktatury. Karaciej, heta nie «Kałasy pad siarpom tvaim», heta prypavieść ź niejeŭrapiejskim pačatkam i kancom.

I tym nie mienš, padzieńnie jašče adnaho psieŭdademakratyčna abranaha prezidenta vymušaje turbavacca jahonych kaleh-dyktataraŭ i natchniaje ŭsich prychilnikaŭ svabody. Francuzski fiłosaf Andre Hluksman z hetaj nahody pracytavaŭ druhoha fiłosafa: «Što b tam ni adbyłosia, davajcie vitać pieramieny «ź simpatyjaj, jakaje miažuje z entuzijazmam», jak kazaŭ Kant ab Francuzskaj revalucyi».

Na apošnich prezidenckich vybarach Mubarak napisaŭ sabie 88% hałasoŭ, a supierniku-libierału — 7. Tyja samyja pracenty atrymlivali na svaich «vybarach» prezidenty Bakijeŭ i ben Ali.

U vyniku ciapier uviečary płošča Tachryr u Kairy śpiavaje jehipiecki dziaržaŭny himn, i jaho čuvać za kiłamietr. Niekali i biełaruskaja Płošča zdolna zaśpiavać: «Słaŭsia, ziamli našaj śvietłaje imia!» Choć ciapier toje ciažka ŭjavić i paciarpiełym na śniežańskaj Płoščy, i tym, chto ich razhaniaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?