Ukaz ab rehulavańni nacyjanalnaha siehmienta sietki internet raspracavany «dla ludziej i z kłopatam pra ludziej», zajavili ŭ Apieratyŭna‑analityčnym centry (AAC) pry prezidencie Biełarusi, kamientujučy padpisany 1 lutaha dakumient.

Jak zaznačyŭ surazmoŭca ahienctva, dla raspracoŭki ŭkaza była stvorana rabočaja hrupa, kudy ŭvajšli pradstaŭniki ŭsich zacikaŭlenych ministerstvaŭ i viedamstvaŭ. «Pry raspracoŭcy dakumienta ŭličvaŭsia vopyt inšych krain. Biez hetaha vopytu my nie mahli jaho nijak raspracavać, tamu što jość roznyja padychody da rehulavańnia hetaj dziejnaści. U asnoŭnym uličvaŭsia vopyt takich pieradavych u hetym pytańni krain, jak Hiermanija, Šviecyja, ZŠA, Francyja. Taksama ŭličvali vopyt Kazachstana, dzie dastatkova surjozna prasunulisia ŭ hetym pytańni», — skazaŭ pradstaŭnik centra.

Adnym z abaviazkaŭ AAC u adpaviednaści z ukazam budzie arhanizacyja biaśpieki infarmacyi pry vykarystańni infarmacyjnych sietak, sistem i resursaŭ nacyjanalnaha siehmienta sietki interniet.

Najpierš, rastłumačyŭ supracoŭnik centra, razmova idzie pra «techničnyja miery abarony infarmacyi». «Jany praduhledžvajuć — z ukaza heta bačna — praviadzieńnie siertyfikacyi i standartyzacyi. Nikomu nie pryjemna, kali jakiści z elemientaŭ nie źjaŭlajecca siertyfikavanym, i potym pačynajucca prablemy ź im u karystalnikaŭ. Tamu standartyzacyja i siertyfikacyja hetaj pradukcyi pavinna być, i jana budzie raspracavana ŭ adpaviednaści z hetym ukazam», — zajaviŭ pradstaŭnik AAC.

Aprača taho, u adpaviednaści z ukazam centr sumiesna ź Minsuviazi vyznačyć pieralik apierataraŭ elektrasuviazi, jakija majuć «prava na propusk mižnarodnaha trafiku». «U chutkim časie — miesiac‑dva — heta budzie zroblena», — udakładniŭ surazmoŭca. Pry hetym jon padkreśliŭ, što RUP «Biełtelekam» «byŭ, jość i zastajecca ŭ adpaviednaści z zakonam Respubliki Biełaruś nacyjanalnym apierataram». «Ale nie fakt, što jon pa‑raniejšamu budzie manapalistam u davańni źniešniaha kanała. My pahladzim, vyznačymsia, prava takoje ciapier jość, budziem vyvučać hetaje pytańnie», — skazaŭ supracoŭnik AAC.

Ciapierašni paradak rehistracyi damiennych imionaŭ «asabliva mianiacca nie budzie».

«Jon pakazaŭ svaju žyćciazdolnaść, jon dziejničaje. Viadoma, što jon budzie pierapracavany ŭ adpaviednaści z hetym ukazam. Dla taho kab zakanadaŭstva ŭsio ŭzajemaŭviazvałasia, spatrebicca nievialikaja dapracoŭka ŭ častcy terminałohii, u častcy tych pracesaŭ, jakija buduć adbyvacca ŭ krainie ŭ adpaviednaści z hetym ukazam», — zaznačyŭ surazmoŭca.

Kažučy pra mahčymaść abmiežavańnia dostupu da interniet‑resursaŭ pa zapycie karystalnika,

supracoŭnik AAC zaznačyŭ, što ŭ hetaj častcy ŭkaza «vykarystoŭvali pieradavy vopyt». «Uvieś prahresiŭny śviet pajšoŭ pa šlachu samakantrolu. Raniej kali karystalnik prasiŭ u pravajdera ŭstanavić filtry i zakryć dostup da niejkich sajtaŭ, to pravajder moh admović. Zaraz jon admović nie moža, tamu što ŭ adpaviednaści z ukazam abaviazany pastavić taki filtr», — skazaŭ pradstaŭnik centra.

Surazmoŭca zaznačyŭ, što zakryćcia dostupu da apazicyjnych sajtaŭ nie płanujecca.

«Kali sajt apazicyjny, to ŭ hetym niama ničoha strašnaha. Ja viedaju, što ŭ Administracyi prezidenta, u Saŭminie možna pryjści i spakojna kupić lubuju apazicyjnuju hazietu, nijakich prablem niama. Pytańnie ŭ tym, što nichto nie pavinien vychodzić za miežy dazvolenaha, taho, što dazvolena zakanadaŭstvam», — zajaviŭ jon.

Razam z tym AAC sumiesna ź Minsuviazi daručana ŭstanavić paradak abmiežavańnia dostupu karystalnikaŭ interniet‑pasłuh da »infarmacyi, zabaronienaj da raspaŭsiudžvańnia ŭ adpaviednaści z zakanadaŭčymi aktami». «Kali budzie ŭstanoŭlena, što na jakimści interniet‑resursie raźmieščana zabaronienaja infarmacyja, to budzie vydadziena pravajderu pradpisańnie (abmiežavać dostup da sajta.). Dostup moža być zakryty da resursaŭ ekstremisckaha charaktaru. U mnohich krainach zabaronieny, naprykład, dostup da interniet‑resursaŭ «Al‑Kaidy», — zaznačyŭ surazmoŭca, padkreśliŭšy, što ŭniasieńnie resursu ŭ taki śpis možna budzie abskardzić.

Supracoŭnik AAC padkreśliŭ, što «narmalny prosty zakonapasłuchmiany čałaviek hetaha ŭkaza navat nie adčuje». Pavodle jaho słoŭ, adzinaje, što adčuje zvyčajny karystalnik, — heta źnižeńnie koštu pasłuh interniet‑apierataraŭ, bo «źjavicca kankurencyja».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?