Apošnim časam istotna patańnieli i stali dastupnymi dla nasielnictva pulsaksimietry.

Voś klučavyja momanty ich pravilnaha vykarystańnia.

1. Partatyŭny pulsaksimietr (pulsaksimietr-pryščepka) składajecca z datčyka i dyspleja i pracuje na batarei. Dla vymiareńnia datčyk raźmiaščajecca na palcy pacyjenta.

2. Pryncyp pracy: datčyki pulsaksimietraŭ majuć śviatłovypramianialnyja dyjody, jakija praśviečvajuć tkanki dvuma typami čyrvonaha śviatła. Adčuvalny elemient z procilehłaha boku ŭłoŭlivaje śviatło, jaki prachodzić praz tkanki, i pa jaho charaktarystykach vyznačaje, jaki hiemahłabin źmiaščajecca ŭ arteryjalnaj kryvi. Na dysplej pulsaksimietra vyvodzicca značeńnie SpO2 saturacyja (pracent nasyčeńnia hiemahłabinu kisłarodam) u pracentach, značeńnie častaty sardečnych skaračeńniaŭ, a taksama pulsavaja chvala, jakaja vyznačaje ŭłasna kryvaciok.

3. Važna vykonvać peŭnyja pryncypy, kab atrymlivać karektnyja vyniki vymiareńnia saturacyi: pravilna raźmiaścić datčyk na palcy (zvyčajna vybirajuć ukazalny, siaredni ci bieznazoŭny palec, datčyk pavinien ščylna prylahać da nohcievaha łožu, ale pry hetym mocna nie zdušvać palec); kali na nohcievuju płaścinu naniesieny łak, aptymalna jaho vydalić (u advarotnym vypadku mohuć być pamyłki vymiareńnia saturacyi); kali vy sumniavajeciesia ŭ pravilnaści pakazańniaŭ u chvoraha, spačatku praviadzicie vymiareńnie saturacyi ŭ zdarovaha čałavieka; dla karektnaha vymiareńnia saturacyi pulsavaja chvala na dysplei pavinna vyrazna prasočvacca, jaje chvali ŭ ideale vyhladajuć adnolkava praz adzin i toj ža pramiežak času; ruki pacyjenta, jakomu vymiarajecca saturacyja, nie pavinny być chałodnymi (u advarotnym vypadku ich treba sahreć); padčas vymiareńnia saturacyi ruka nie pavinna ruchacca.

4. U normie značeńnie saturacyi dla darosłaha čałavieka pavinna być vyšej za 95%. Ale navat tut sustrakajucca vyklučeńni. Naprykład, pacyjenty z chraničnaj abstruktyŭnaj chvarobaj lohkich i niekatorymi inšymi zachvorvańniami mohuć mieć pieršapačatkova źnižanyja značeńni saturacyi. Tamu ŭ ich važna zafiksavać zychodnaje značeńnie saturacyi ŭ pačatku chvaroby i dalej kantralavać jaje źmieny ŭ pracesie lačeńnia.

5. U pacyjenta z COVID-19 aptymalna aceńvać saturacyju minimum 3 razy na sutki (kožnyja 8 hadzin). Adnarazova vyjaŭlenaje nizkaje značeńnie saturacyi (<94%) časta byvaje śledstvam niapravilnaha vymiareńnia albo časovaha ŭpłyvu jakoha-niebudź faktaru, jaki źmianiaje pakazčyki pulsaksimietryi. Tamu važna hety pakazčyk pierapravieryć u dynamicy praź niekalki chvilin, vykarystoŭvajučy druhuju ruku. Kali ž pakazčyk saturacyi pry paŭtornym vymiareńni taksama akazvajecca nizkim abo praciahvaje źnižacca jašče ŭ bolšaj stupieni — źviartajemsia pa miedycynskuju dapamohu. Saturacyja nižej za 92% pry niekalkich vymiareńniach u raniej zdarovaha pacyjenta, a taksama źjaŭleńnie častoty sardečnych skaračeńniaŭ vyšej za 120 u chvilinu — heta «čyrvonyja ściahi», jakija patrabujuć, jak praviła, špitalizacyi.

6. Nieabchodna asabliva staranna kantralavać značeńnie saturacyi ŭ pacyjentaŭ hrupy ryzyki pa ciažkim i ŭskładnienym ciačeńni COVID-19, pačynajučy z 5 dnia chvaroby. Heta ž varta rabić i ŭ pacyjentaŭ bieź pieraličanych vyšej faktaraŭ ryzyki, u tym liku maładoha ŭzrostu, ale tych, što doŭha (zvyš 5-7 dzion) zachoŭvajuć lichamanku vyšej za 38,0-39,0, jakaja drenna źnižajecca haračkapanižalnymi, i tych, što majuć vyjaŭlenyja prajavy intaksikacyi (mocnaja słabaść, raźbitaść, hałaŭnyja boli, hałavakružeńnie, boli ŭ ciahlicach i t. d.).

7. Kali pacyjent z COVID-19 ahledžany na ŭzroŭni palikliniki / pryjomnaha adździaleńnia stacyjanara i adpraŭleny lačycca dadomu, kantrol saturacyi i pulsu pavinien praciahvacca ŭ chatnich umovach. Tak, u adnym daśledavańni ŭ Vialikabrytanii było pakazana, što kali ŭ pacyjenta z kavidam, adpraŭlenaha dadomu, pry acency ŭ stanie spakoju raźvivałasia tachikardyja vyšej za 120 udaraŭ u chvilinu ci saturacyja składała mienš za 92%, jon mieŭ patrebu ŭ paŭtornym nakiravańni ŭ stacyjanar (Gootenberg D. et al., BMJ Health Care Inform, 2021).

8. Fitnies-trekiery i «razumnyja hadzińniki» navat viadomych vytvorcaŭ, niahledziačy na zakładzienuju ŭ ich mahčymaść acenki nasyčeńnia kryvi kisłarodam, u cełym nie pryznačanyja dla vykarystańnia ŭ miedycynskich metach. Nie varta zanadta daviarać ich pakazańniam u chvoraha na COVID-19 pacyjenta, bo mahčymyja dyjahnastyčnyja pamyłki.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?