Składać lubyja śpisy, jakija hruntujucca nie na abjektyŭnych pakazčykach, sprava niaŭdziačnaja. Z muzykaj — situacyja tym bolš uskładniajecca. Ale hetaja 21 pieśnia — maje subjektyŭnyja nazirańni i adčuvańni ŭpłyvu biełaruskaj muzyki na asiarodki maich znajomych, na płejlisty kłubaŭ i kaviarniaŭ, na aktyŭnaść i łajki ŭ sacsietkach, na padziei apošnich 14-ci hod.

N.R.M. — «Try čarapachi» (2000)

Choć 2000 hod — heta, farmalna, XX stahodździe, pa vialikim rachunku mienavita z hetaha alboma N.R.M. i supolnaha prajekta «Ja naradziŭsia tut» i pačałosia XXI stahodździe biełaruskaj muzyki.

Kali nie ličyć «Kupalinki», to heta, badaj, samaja viadomaja ŭ krainie pieśnia pa-biełarusku. Tady Volski jašče nie byŭ u čornych śpisach, N.R.M. byŭ u ratacyi radyjo i TB i pieśnia chutka stałasia narodnaj. Kab jano tak było i dalej, Volski byŭ by našym «sielebryci» numar adzin — kolkaść prajektaŭ, u jakich tvorca braŭ i biare ŭdzieł, i ich raznastajnaść kałasalnaja. Ale heta nie pra Biełaruś, dzie palityčnaja cenzura vyrašaje časam bolš, čym talent.

 

Źmicier Vajciuškievič — «Ja naradziŭsia tut» (2000)

Hetaja pieśnia z adnajmiennaha supolnaha prajekta biełaruskich muzykaŭ moža ličycca himnam cełaha pakaleńnia biełarusaŭ, jakija vyrašyli «žyć tut, u krainie pad šerym niebam». Usie radki pieśni raźbiralisia na cytaty, rehi-matyvy dapamahali bolš spakojna i ŭzvažana ich usprymać.

Uvieś prajekt «Ja naradziŭsia tut» varta słuchać. Kali abirać 21 biełaruskuju pieśniu XXI stahodździa, mnohija mienavita adtul voźmuć značnuju ich častku.

«Niestandartnyj variant» — «Nie poślednieje słovo» (2001)

Pieśnia z alboma «Nie kak vsie», najbolš paśpiachovaha ŭ historyi hurtu. Napisana ŭ 2001, albom vyjšaŭ u 2003. Klip adźniaty na kampazicyju ŭ 2004. Zdajecca, «Nie poślednieje słovo» tady hučała litaralna paŭsiul. Plus NV abjeździŭ usiu krainu z hastrolami. Z taho alboma słuchačy mohuć pamiatać jašče niekalki pieśniaŭ: «Chołod», «Bomž». U mianie takoje ŭražańnie, što bolš ničoha ahulnaviadomamu kalektyvu stvaryć nie ŭdałosia i nastupnyja hady na ich kancerty chodzili mienavita z-za tych troch-čatyroch starych pieśniaŭ. Ad 2011 hurt bolš nie isnuje.

«Krama» — «Chavajsia ŭ bulbu» (2001)

Viedajecie, zaraz u sacsietkach hulaje aniekdot:

— Dajtie odno pivo.
— Vam 18 jesť?
— Da, no pasport doma zabył.
— Topolinyj puch…
— …žara, ijul.
— S vas 10500.

Dyk voś, kali ŭ biełarusaŭ zapytać «Chavajsia ŭ…», to adkaz budzie stapracentna — «u bulbu». Pradavački mohuć śmieła vykarystoŭvać taki vieryfikacyjny mietad.

Pieśnia-deviz biełarusaŭ z adnajmiennaha alboma lehiendarnaj «Kramy» pabačyła śviet u 2001.

«Kraski» — «Staršij brat» (2002)

Debiutny albom «No ty užie vzrosłyj» imhnienna skaryŭ biełaruskich padletkaŭ. Prostyja matyvy, pieśni pra luboŭ, pryhožaja salistka — sakret pośpiechu na ŭsio časy. Pra starejšaha brata, jaki bolš nie lubić hurt «Kraski», u 2002 śpiavali na ŭsich školnych dyskatekach i na tancach u letnikach.

 

«Krambambula» — «Turysty», «Hości» (2004)

Taksama adna z samych paznavalnych biełaruskich pieśniaŭ u vykanańni Lavona Volskaha i Siarhieja Michałka. Choć vybar dosyć ciažki — mahčyma, siudy treba ŭklučyć «Haściej» u ich ža vykanańni.

 

Sierioha — «Čiornyj Bumier» (2005)

Faktyčna, adna hetaja pieśnia dazvoliła Siarohu zarabić pieršy miljon dalaraŭ (jon pra heta taksama praśpiavaje). Čorny bumier — sapraŭdny fietyš siaredziny «nulavych», prykmieta krutaści i zamožnaści adnačasova. Dva hady tamu Rasiju skaryŭ film «Bumier», a ŭ 2005 — biełarus Siaroha, jaki praśpiavaŭ pra hety aŭtamabil.

 

Ksienija Sitnik — «My vmiestie» (2005)

U Biełarusi svojeasablivaje staŭleńnie da «Jeŭrabačańnia». Navat da dziciačaha. Mienavita tam i adbyŭsia pieršy ajčynny praryŭ na hetym feście — u 2005 pieršaje miesca zaniała Ksienija Sitnik ź pieśniaj «My vmiestie». Hanaryłasia ŭsia kraina, a pieśnia hučała na školnych liniejkach, haradskich śviatach, z radyjo i tb.

«Tiani-Tołkaj» — «3000 šahov» (2006)

Ja viedaju, što jość jašče DzieciDziaciej, Mauzer, Pamidoraŭ, Ściana… Ale «Tiani-Tołkaj» śpiavajuć na płoščach biełaruskich haradoŭ na śviatach horada i kirmašach.

 

«Čyrvonym pa biełym» — «Nie žadaju» (2006)

Kroŭ i hurt ČpB vydatna i jakasna zahučali ŭ 2006. Lepšaha repu pa-biełarusku tady prosta nie było. Palityčny padtekst nie dazvoliŭ hurtu vyjści na šyrokija koły słuchačoŭ. Ale i «Pieśnia Svabody», jakija vyjšli napiaredadni Płoščy-2006 razyšlisia vialikim nakładam, a statystyka spampoŭvańniaŭ u internecie na toj čas była dosyć značnaj. Mnohija ŭdzielniki Płoščy nazavuć mienavita «Nie žadaju» himnam biełaruskaha pratestu.

 

«Adys-Abieba» — «Afrika» (2006)

Biełarusy naohuł časta śpiavali pra Afryku ŭ XXI stahodździ — «Bieź Bileta», «Lapisy» i voś «Adys-Abieba». Ale jak inakš: nazva hurtu abaviazvaje.

Dźmitry Kałdun — «Work Your Magic» (2007)

A heta pieśnia-praryŭ užo na darosłym»Jeŭrabačańni» 2007 hoda. Dźmitry Kałdun zaniaŭ 6-je miesca, što dahetul źjaŭlajecca najlepšym vynikam Biełarusi. Jak i kožnaja nastupnaja pieśnia ad Biełarusi, napisanaja jana nie biełarusami.

 

N.R.M. — «Miensk i Minsk» (2007)

Składajučy hety śpis, ja źviarnuŭ uvahu na dualistyčnaść uspryniaćcia muzyki. Kali dla častki biełarusaŭ pieśnia Kałduna stanie biecsumnieŭnaj pieśniaj hoda ŭ 2007, to dla inšaj častki heta budzie biezumoŭna «Miensk i Minsk» N.R.M. U pryncypie, pra «nie skleić i nie sšyć» jany i śpiavajuć.

«Trojca» — «Try janhały» (2007)

U 2007-m hodzie byŭ stvorany pieršy animacyjny klip słynnaha hurtu na pieśniu «Try janhały». Praniknionaść, kranalnaść i hłybinia pieśni, pieradadzienaja videašeraham, abumoviła nadzvyčajnuju jaje papularnaść.

«Toples» — «Pierifierija» (2009)

Nie «Spice Girls» i navat nie «Kraski», ale adzin chit majuć. Dy jaki: pra stalicu i pieryfieryju — znajomy ambivalentny stan mnohich biełarusaŭ.

Choć ja vahaŭsia. U hetym ža hodzie «Merry Poppins» kranalna śpiavali pra kachańnie i byli nie mienš papularnymi.

 

I tady treba ŭzhadvać pra Rusiu.

Alaksandr Rybak — «Fairytale» (2009)

U niejkim sensie Biełaruś taki vyjhrała Jeŭrabačańnie. U 2009 pieramoh narviežski skrypač i śpiavak Alaksandr Rybak. Naradziŭsia jon u Viciebsku i paśla pierajechaŭ z baćkami ŭ Osła. Palubili jaho ŭ nas usurjoz i nadoŭha. Nie ździŭlusia, što ciapier jon bolš papularny mienavita ŭ Biełarusi, čym u Narviehii. Ja papytaŭ troch znajomych narviežcaŭ, ci viedajuć jany, chto heta. Viedała adna dziaŭčyna. Z troch biełarusaŭ kožny viedaŭ pra Alaksandra Rybaka.

 

J:Mors — «Bosikom po mostovoj» (2010)

Napeŭna, adzin z samych papularnych i doŭhaisnujučych pop-prajektaŭ krainy.

 

«Lapis Trubiackoj» — «Hraj» (2010)

Napeŭna, niemahčyma znajści himny Płoščy 2010 hoda — pratest nie prytrymaŭsia i niekalkich dzion, jak u 2006, kali pieśni hreli i trymali žycharoŭ namiotavaha miastečka. 19 śniežnia 2010 hoda ŭsio skončyłasia faktyčna za hadzinu. Žorstki razhon, masavyja aryšty, represii i strach achapili krainu. Tady źjavilisia pieśni nadziei. Vinsent śpiavaŭ «Praciahvaju žyć», a pieśnia-adkaz, pieśnia-nadzieja taho času — «Hraj» Lapisaŭ.

 

«Lapis Trubiackoj» — «Nie być skotam» (2011)

Słovy Janki Kupały stalisia himnam praz sto hod. «Chleba, soli, ziamli, voli». Nacyjanalnaja ideja nie źmianiłasia za sto hod, i siońnia vierš hučyć aktualna. Nie tolki dla biełarusaŭ — pieśniu śpiavali padčas pratestaŭ u Maskvie i na ŭkrainskich Majdanach.

 

Maks Korž — «Žiť v kajf» (2014)

Kali «Ja naradziŭsia tut» moža ličycca himnam pakaleńnia tych, kamu za tryccać, to tym, kamu siońnia dvaccać, padydzie «Žiť v kajf». U bytavym płanie ŭ krainie šmat što źmianiłasia, nieba stała nie takim šerym, i toj ža Maks Korž u inšaj svajoj papularnaj pieśni pierakonvaje — «Niebo pomožiet nam». Tamu i staŭleńnie da žyćcia ŭ moładzi źmianiłasia — žyć i brać ad žyćcia jak najbolej.

«Lapis Trubiackoj» — «Voiny śvieta» (2014)

Heta pieśnia-simvał čałaviečaj hodnaści dla ŭsioj postsavieckaj prastory. I adzin z aficyjnych himnaŭ ukrainskaj Revalucyi Hodnaści.

 

Budzie vielmi niespraviadliva nie dadać hurt

«Stary Olsa».

Клас
1
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?