Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Janka/adkazać/sačyć
12.05.2023
Padajecca, što kalijnaje łobbi šmat zaniesła spadaru Huterišu
1
Telehrafny Ahient/adkazać/sačyć
12.05.2023
Antoniu, davaj lepš ty ŭ Biełaruś! Tut i morkvaj nakormiać, i na bentli pakatajuć, i kryštalny sasut daduć patrohać. Ubačyš "ustojlivaje raźvićcio" pa samyja nie mahu.
12.05.2023
Ofis OON točno v Ńju-Jorkie? Ili možiet na Łunie?
12.05.2023
Ničieho udivitielnoho. Zato viesieło było nabludať baranov, kotoryje 4idaliś na tiťku kahtavoj vypusknicy saraja
0
JACEK /adkazać/sačyć
12.05.2023
Jedinstviennoje prijatnoje v etoj novosti - foto 2017 hoda na zastavkie. I dla sravnienija kak eto tieło vyhladit siejčas
0
daviedka/adkazać/sačyć
12.05.2023
Łukašienko budiet učastvovať v sammitie v zabalzamirovannom vidie?
0
Alek. Ru/adkazać/sačyć
12.05.2023
AAN zvarjacieła...
0
a.hto.tam.idze/adkazać/sačyć
12.05.2023
Pavodziny Łukašenki ŭ apošnija niekalki dzion - najlepšaja ilustracyja situacyi ŭ Rasiei. Čaho, čaho, a intuicyja Laksandru chibić redka. Kali prytrymlivacca hetaj łohiki, to i tajamničaja chvaroba, i zaprašeńnie ad AAN mohuć źjaŭlacca źvionami adnoha łancuha. A mienavita, pačatku padrychtoŭki zapasnych aeradromaŭ.
0
Valadzimir/adkazać/sačyć
13.05.2023
a.hto.tam.idze, cikavaja viersija. Voś tolki zapasnyja aeradromy prosta tak nie dajuć, tym bolš kali bačać, što očeń nada.
0
a.hto.tam.idze/adkazać/sačyć
13.05.2023
Valadzimir, Damo - nie damo, heta ŭžo inšaje pytańnie. Nie značyć, što nie varta pasprabavać. Tym bolej, raniej pracavała, jak hadzińnik šviejcarskij. Dy i alternatyvy asabliva niama. Biez Rasiei siońnia Saša - nulik biez pałki.
12.05.2023
Bl..ki soram!!
12.05.2023
Zanadta hładka ścielucca. Nie ŭpeŭnieny, što sprava ŭ kalii. Vierahodna, za začynienymi dźviaryma moža być pastaŭleny ŭltymatum ab vypusku palitviaźniaŭ, albo ich abmien na adsutnaść pieraśledu z boku mižnarodnych sudoŭ. Albo pieramovy ab dabraachvotnym mirnym sychodzie. Kali ž sprava nie ŭ hetym, to AAN treba raspuskać.
13.05.2023
čto možno ožidať ot orhanizacii hdie sovietom biezopasnosti rulit strana-arhiessor s pravom vieto?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera