Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
12.05.2023
Čas pakaža, na jakija dziejańni jany zmusiać čarnamorski fłot RF. Navošta kidacca ŭ fantazii ?
1
Hałounaje pytańnie/adkazać/sačyć
12.05.2023
A da drazdou dalacić?)))
1
a.hto.tam.idze/adkazać/sačyć
12.05.2023
Tut varyjantaŭ nie vielmi bahata. Pakinuć, ci pajści na ch*j.
10
Łoł/adkazać/sačyć
12.05.2023
Čarnamorski fłot užo hod nie staić u Krymie. Pračnisia, NN.
13.05.2023
Reśpiekt anhličanam!!!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera