Paŭdniovaafrykanski fatohraf Brent Styrtan zrabiŭ žorstki cykł fatahrafij pra žyćcio narkamanaŭ va Ukrainie. Hety prajekt prynios jamu pieršyju premiju konkursa World Press Photo 2012 hoda.

Ukraina maje najbolšy ŭ Jeŭropie pracent zaražanych ŚNIDam. Fatahrafii Styrtana biaźlitasnyja. Ale moža być mienavita takuju praŭdu pavinny bačyć i padletki, i dzieci — kab nikoli ŭ žyćci nie kranacca taho, što žyćcio niaviečyć, — narkotykaŭ.

1. Nižej na fotazdymkach žyćcio narkamanki Taćciany (29 hadoŭ), jana VIČ-infikavanaja.

Kaliści Taćciana pracavała na chlebazavodzie. Paśla straciła pracu i zaniałasia prastytucyjaj, dzie i pakaštavała pieršy raz narkotyki. U Taćciany vielmi chutka raźviłasia zaležnaść.

Z hadami dachody Tani pačali padać, i jana pierajšła na tanny narkotyk dezamarfin (na słenhu jaho nazyvajuć krakadził, bo ŭ miescy ŭkołaŭ skura robicca buhrystaj, jak u krakadziła). Śmiarotnaść ad jaho vielmi vysokaja. Ciaham adnaho-dvuch hadoŭ pamiraje 80% narkamanaŭ, jakija prymajuć dezamarfin. Rešta, 20%, pamirajuć krychu paźniej, praz 3–4 hady.

Dezamarfin vyklikaje tramboz vienaŭ, niekrozy tkanak, spryjaje raspaŭsiudžvańniu infiekcyi pa ŭsim ciele. Niaredkija vypadki, kali ŭ hałaŭnym mozhu narkamana farmujecca hnojny absces. Dastatkova piaci ŭkołaŭ, kab nohi pačali litaralna zahnivać. Vieny narkamana chutka prychodziać u nieprydatnaść i jon vymušany kałocca ŭ inšyja miescy, raznosiačy infiekcyi i množačy niekrozy. Hanhrenoznyja kaniečnaścir prychodzicca amputavać, kab choć niejak padoŭžyć žyćcio. Pra vyzdaraŭleńnie nie moža być i havorki.

Voś i ŭ Taćciany raźviŭsia hłyboki niekroz tkanak levaj halonki. Siabroŭki narkamanki dapamahajuć joj prybirać niekratyzavanyja tkanki, ale chiba heta dapamoža?

Tania žyvie sa svaim 11-hadovym synam i jašče šaściu narkamankami-prastytutkami ŭ dvuchpakajoŭcy.

2. Na nastupnych fotazdymkach žyćcio dvuch narkamanaŭ i ich maci.
Maci ŭtrymlivaje bolš za 12 hadoŭ dvuch svaich dziaciej-narkamanaŭ, jany taksama VIČ-infikavanyja. Žančyna była vymušanaja kinuć pracu, kab hladzieć dziaciej — heta jaje kryž. Dzieci handlujuć narkotykami, kab vyžyć i mieć dozu dla siabie. Dzieci-narkamany časta paprakajuć maci, što heta mienavita jana vinavataja ŭ tym, što jany narkamany. Žančyna pryznałasia žurnalistu, što choča pamierci.
3. Sałdat-afhaniec. Mienavita ŭ Afhanie jon padsieŭ na narkatu.
4. Žyćcio narkamana Vitala i jaho syna.
Vital užyvaje narkotyki ŭžo 30 hadoŭ. Vital i jaho syn — VIČ-infikavanyja. Vital kaža, što sens jaho žyćcia — heta kłopat pra syna, a narkotyki tolki padtrymlivajuć žyćcio Vitala. Syn Vitala kaža, što sens jaho žyćcia — heta narkotyki. I pryznajecca, što heta žyćcio biez mety.
5. Žyćcio narkamana, jaki prachodzić prymusovaje lačeńnie ŭ psichijatryčnaj balnicy Pałtavy.
U hetaj balnicy VIČ-infikavanyja ŭtrymlivajucca ŭ adnych pałatach ź inšymi chvorymi, bo niama boksaŭ.
6. Žyćcio narkamanki, jakaja lažyć u suchotnym dyspansiery.
Jana VIČ-infikavanaja, raniej jana była prastytutkaj, a ciapier jaje maci pranosić joj narkotyki ŭ dyspansier. Maci nie choča, kab dačka pakutavała i tamu heta robić. U hetaj žančyny jość i druhaja dačka, jakaja taksama zajmajecca prastytucyjaj i hetak ža VIČ-infikavanaja.
7. Žyćcio maładoha narkamana, jaki prachodzić renthienahrafiju lohkich.
Jon taksama VIČ-infikavany i chvory na suchoty.
8. Žyćcio narkamanki Taćciany (45 hadoŭ).
U jaje na hlebie łomki raźviŭsia psichoz, jana ŭvieś čas uzbudžanaja i kidajecca pa pakoi. Tania kaža, što ŭnutry jaje znachodzicca matorčyk, jaki i nie daje joj spakojna siadzieć. Jana vymušanaja pastajanna abapiracca na ścieny, bo joj ciažka trymać raŭnavahu.
9. Žyćcio narkamana Siarhieja.
Jon varyć šyrku. Siarhiej užo adsiedzieŭšy 5 hadoŭ za zachoŭvańnie narkotykaŭ. Paśla vychadu na svabodu jon uziaŭsia za staroje, bo nie bačyć inšaha vychadu, dyj hublać jamu niama čaho. Na zdymkach nižej jaho maci, jakaja pryniesła jamu cyharety i zaadno pravieryła, ci žyvy syn: jana całkam zaležyć ad jaho dachodaŭ.
10. Žyćcio padletka-narkamana.
Dzimu 13 hadoŭ, jon biazdomny i ŭžo prymaje ŭnutryvienna narkotyki. Dzima žyvie z takimi ž padletkami, usie jany ŭžyvajuć narkotyki. Dzima i jaho siabry kolucca aby-jakimi šprycami, jakija niedzie znachodziać.
11. Były narkaman Vaładzian.
Jon raspaŭsiudžvaje infarmacyju pra škodu narkotykaŭ, a taksama biaspłatna razdaje preziervatyvy prastytutkam. Adna darožnaja prastytutka ŭ siarednim absłuhoŭvaje 5 čałaviek za noč i spryjaje raspaŭsiudžvańniu zachvorvańniaŭ, jakija pieradajucca połavym šlacham. Takija prastytutki časta pierajazdžajuć z dalnabojščykami ŭ inšyja harady, spryjajučy raspaŭsiudžvańniu zachvorvańniaŭ.

12. Na fotazdymkach nižej — dzieci-siroty, dzieci narkamanaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?