Pasłuhami kampanij miljaniera Juryja Aviarjanava karystalisia mnohija minčuki, časam i nie zdahadvajučysia pra heta.

Aŭtarynak u Malinaŭcy, budaŭničy rynak va Uruččy i rečavy kala «Dynama» ŭ 1990-ja i 2000-ja byli ŭ pašanie ŭ starejšaha pakaleńnia. Maładziejšyja chadzili ŭ kłuby «Blindaž» i Madisson Club, a zusim maleńkich baćki vadzili ŭ park atrakcyjonaŭ «Drymłend».
Niekalki hadoŭ tamu Aviarjanaŭ uvachodziŭ u dziasiatku samych bahatych biznesoŭcaŭ Biełarusi. Ciapier u rejtynhu haziety «Ježiednievnik» jon znachodzicca na 13-m miescy.

Juryj Aviarjanaŭ.

Juryj Aviarjanaŭ.

Taćciana Aviarjanava, žonka miljaniera.

Taćciana Aviarjanava, žonka miljaniera.

Biznesoviec z dačkoj Natallaj.

Biznesoviec z dačkoj Natallaj.

Jak Aviarjanaŭ zarabiŭ svaje pieršyja hrošy? Pra pačatak pradprymalnickaj karjery, jakaja startavała jašče ŭ 1987 hodzie, jon lubić raskazvać maładym biznesoŭcam. Pa słovach Aviarjanava, pracujučy ŭ sistemie sielskaha budaŭnictva, jon arhanizoŭvaŭ bryhady rabočych-šabašnikaŭ U volny ad asnoŭnaj pracy čas jany budavali karoŭniki i śvinarniki, a zaadno restaŭravali cerkvy i kaścioły. Imia i peŭnyja hrošy jon hetym i stvaryŭ.

Rynki ŭsich profilaŭ

Na viaršyni biełaruskaha biznesu Aviarjanaŭ uskočyŭ u 1991 hodzie, kali pasiarod stalicy, na stadyjonie «Dynama», adkryŭsia jahony rečavy rynak. Handlovyja miescy tam arandavali bolš za dźvie tysiačy čałaviek. Ale heta była drobiaź u paraŭnańni ź jahonym čarhovym prajektam.

U 1994 hodzie jon prałabiravaŭ u Minharvykankamie ideju pieranosu stychijnaha aŭtamabilnaha rynku na stadyjonie «Łakamatyŭ» (vulica Varanianskaha) za miežy horada.
Novastvorany rynak u Malinaŭcy ź ciaham času staŭ najbujniejšym na terytoryi krainy i dahetul raście. Ciapier Minharvykankam prymušaje Aviarjanava zrabić handal «cyvilizavanym» — zahnać pradprymalnikaŭ pad dach novapabudavanaha centra «Handlovy śviet Kołca». Miljanier padtrymlivaje ideju, bo heta dazvolić padniać arendnuju płatu, zatoje niekatoryja pradprymalniki ŭsio jašče supraciŭlajucca pierajezdu.

Praz čatyry hady paśla Malinaŭki Aviarjanaŭ stvaryŭ i treci rynak. Na supraćlehłym kancy horada, va Uruččy, na miescy armiejskich kazarmaŭ paŭstali namioty i kijoski z budaŭničymi materyjałami.

Vysokapastaŭlenych zastupnikaŭ u biznesoŭca nie było — sam

Aviarjanaŭ nieadnarazova padkreślivaŭ u intervju, što vyras u dziciačym domie.
«Ja ŭsio svajo žyćcio sam prabivaŭ sabie darohu. U mianie žaleznaja zahartoŭka ź dziacinstva, i tamu ŭsie maje prajekty, jakija pieršapačatkova inšymi aceńvalisia jak pravalnyja, siońnia paśpiachova realizavanyja», — kazaŭ jon.

U mižnarodnym vyšuku

Rynki dali Aviarjanavu pieršyja miljony, ale i prynieśli hihanckija niepryjemnaści. U pačatku 2000-ch na łavie padsudnych akazalisia šaściora kiraŭnikoŭ aŭtamabilnaha rynku.

Siomy, jak paviedamlała tahačasnaja presa, trapiŭ u mižnarodny vyšuk. Heta i byŭ Juryj Aviarjanaŭ.
Adnojčy daŭšy pakazańni śledstvu, jon vyjechaŭ za miežy krainy.

Śledstva sprabavała dakazać, što kiraŭnictva rynku brała ad pradprymalnikaŭ hrošy za prava mieć handlovyja punkty. Sotni tysiač dalaraŭ išli mima padatkovych inśpiekcyj. U vyniku ž kiraŭniki rynku atrymali 3–3,5 hoda «chimii», a niekatoryja navat štrafy.

Sprava Aviarjanava razhladałasia asobna, i viny biznesoŭca nie vyjavili.

Kłubny i vodny mahnat

Da taho času jon užo pakaštavaŭ žyćcio za miažoj. «Ja sprabavaŭ kala dvuch hadoŭ žyć u Amierycy. Ale viarnuŭsia, — raskazvaŭ Aviarjanaŭ — U Biełarusi bolš pierśpiektyvaŭ va ŭsim, nie tolki ŭ biznesie». Paśla viartańnia miljanier staŭ jašče ščylniej raźvivać zabaŭlalny kirunak svajho biznesu Adkryŭšy niekalki kłubaŭ, restaranaŭ i dyskatek, jon stvaryŭ u Minsku pieršy boŭlinh-kłub. Siarod jahonych brendaŭ — Madisson Club, «Blindaž», «Afryka», U2. Usie jany kantralujucca aviarjanaŭskaj kampanijaj «Inteks». Darečy,

raniej jaje dyrektaram byŭ Aleh Pitkievič, jaki ciapier razam z partniorami z Rasii adkryŭ u Minsku samy modny i darahi kłub horada DoZari.

U historyju horada Aviarjanaŭ trapiŭ i jak zasnavalnik pieršaha pryvatnaha parku atrakcyjonaŭ «Drymłend» (ZAT «Rostem»). U parku była ŭviedzienaja novaja sistema apłaty — davoli darahi ŭvachodny bilet, jaki dazvalaŭ katacca na atrakcyjonach biez abmiežavańniaŭ choć ceły dzień.

Miarkujecca, što sioleta pobač z «Drymłendam» moža adkrycca akvapark koštam kala $40 miljonaŭ, a praź niekalki hadoŭ i delfinaryj.

Nierealizavanyja idei

Adnak parazumieńnie z uładami było ŭ biznesoŭca nie zaŭsiody. Ciapier, faktyčna, prabuksoŭvaje jahonaja ideja budaŭnictva niekalkich dziasiatkaŭ parkinhaŭ u stalicy.

A niekalki hadoŭ tamu jamu, jak i astatnim miljanieram, dziaržava naviazała stratnyja kałhasy.
Aviarjanavu dastaŭsia SPK na Vilejščynie, kudy daviałosia ŭkłaści kala $6 miljonaŭ. Z hetaj historyjaj źviazanaja jašče adna kryŭda na čynoŭnikaŭ. Na bierazie Vilejskaha vadaschovišča jon prapanavaŭ pabudavać pieršy ŭ krainie vialiki kiempinh, jaki b moh prymać da 10 tysiač turystaŭ štohod. Byŭ navat znojdzieny inviestar, hatovy vydzielić $30 miljonaŭ. Ale
miascovyja čynoŭniki abłamali hetuju inicyjatyvu: maŭlaŭ, zajmajsia sielskaj haspadarkaj.

Druhoje pakaleńnie Aviarjanavych

Aviarjanaŭ maje vialikuju siamju — troch dačok i syna. Pad ich kantrol patrochu pierachodziać niekatoryja kirunki biznesu. Naprykład, dačka Viktoryja, jakaja ŭ 2010 hodzie ŭvajšła ŭ śpis «Top-50 paśpiachovych i pryhožych ludziej Minska», ciapier uznačalvaje kampaniju «Inteks». U jaje padnačaleńni ŭsie kłuby i restarany siamji. Druhaja dačka, Natalla, — hienieralny dyrektar kampanii «Avieńjuton», jakaja zajmajecca prodažam adzieńnia na baćkavym aŭtarynku.

Svoj biznes maje i žonka miljaniera. Cyrulnica pa prafiesii, Taćciana Aviarjanava vałodaje darahim sałonam pryhažości «Łedzi Hadziva».

Miljanier ukłaŭ u adukacyju dziaciej niemałyja hrošy, jany vučylisia ŭ ZŠA i Italii. Ciapier, atrymaŭšy patrebnyja viedy pa viadzieńni ŭłasnaj spravy, Aviarjanavy mohuć stać samaj masavaj biznes-dynastyjaj krainy.

* * *

Papiarednija «historyi pośpiechu» biełaruskich miljanieraŭ:

Pavieł Tapuzidzis

Alaksandr Mašenski

Alaksandr Šakucin

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?