Čamu dziaržava, pieršapačatkova zyčlivaja da inviestara, raptam vyrašyła źmienšyć jaho apietyty?

U 2010—2011 hh. struktury Marata Novikava daviali svoj pakiet akcyj na «Spartaku» da kantrolnaha (zvyš 55%), na «Kamunarcy» — «blizkaha da kantrolnaha», paviedamili TUT.BY niekalki krynic u kancernie «Biełdziaržcharčpram» i na samich kandytarskich fabrykach. Biznesoviec nie asprečvaje infarmacyi pa «Spartaku», ale śćviardžaje, što ŭ «Kamunarcy» jaho dola składaje kala 35%. «Kali navat ciapier u nas adbiaruć 10%, to błok-pakiet u nas usio roŭna zastaniecca. My tak prosta adsiul nie sydziem», — kaža jon.

Ciapier u sudovym paradku vyrašajecca los 10% akcyj «Kamunarki»,
jakija Novikaŭ kupiŭ u byłych i ciapierašnich rabotnikaŭ fabryki ŭ studzieni-lutym 2011 hoda, kali byŭ całkam źniaty maratoryj na chadžeńnie akcyj, nabytych u pieryjad ilhotnaj pryvatyzacyi ŭ siaredzinie 90-ch. Adnak 14 sakavika 2011 źjaviŭsia ŭkaz prezidenta № 107, jaki advodziŭ pieravažnaje prava na kuplu «lhotnych» akcyj miascovym orhanam ułady. Pryčym dakumient raspaŭsiudžvaŭ usie svaje dziejańni na adnosiny, što ŭźnikli z pačatku minułaha hoda. Zhodna z ŭkazam na pryniaćcie rašeńnia pa «Kamunarcy» Minharvykankamu było adviedziena 90 dzion, to bok da siaredziny červienia. U vypadku admovy akcyjaniery mahli pradać svoj pakiet lubomu achvotnamu. Ułady Minska apamiatalisia tolki ŭ listapadzie, śćviardžajuć na «Kamunarcy». I hetaja «niapamiatlivaść» słužboŭcaŭ jašče bolš razzłavała Marata Novikava.

U Minharvykankamie kažuć, što «punktualna dziejničajuć pavodle ŭkaza № 107, skuplajučy akcyi fabryki». «Ideja ŭkaza ŭ tym, kab nie dać akcyjam, atrymanym biełarusami na lhotnych umovach, raspylicca. Lepš budzie, kali dziaržava pavykuplaje ich i pry nieabchodnaści pradaść pa dobraj canie stratehičnamu inviestaru», — tłumačać u staličnaj meryi. Płanujecca davieści dolu dziaržavy jak minimum da błok-pakieta (25% +1 akcyja) i vystavić zatym na konkurs. «Navošta abjaŭlać i vystaŭlać, kali inviestar ŭžo jość?» — ździŭlajecca hiendyrektar «Kamunarki» Natalla Kot.

Biełaruskija kandytary padazrajuć, što čynoŭniki apamiatalisia tolki ŭ listapadzie niezdarma. U kancy kastryčnika Biełaruś naviedvaŭ uładalnik ich asnoŭnaha kankurenta, ukrainskaha «Rašena», Piotr Parašenka. Va ŭradzie adbylisia pieramovy, padrabiaznaści jakich nie afišavałasia. «Jon paćvierdziŭ cikavaść da kandytarki», — skazała krynica, što ŭdzielničała ŭ toj sustrečy. Zatym, u pačatku maja hetaha hoda, Parašenka, užo ŭ statusie ministra ekanamičnaha raźvićcia i handlu Ukrainy, jašče raz naviedaŭ Minsk dla ŭrehulavańnia praduktovaj vajny. «Tady i ciapier jon sustrakaŭsia i z [pieršym vice-premjeram Uładzimiram] Siamaškam, i [kiraŭnikom „Biełdziaržcharčprama“ Ivanam] Dančankam, i inšymi vysokapastaŭlenymi čynoŭnikami», — kaža krynica.

Ivan Dančanka praz pres-słužbu pieradaŭ, što «kancern dziejničaje vyklučna ŭ ramkach ukaza № 107».

Marat Novikaŭ padkreślivaje, što nie baicca kankurencyi, nie sprabuje jaje abmiežavać, «chaj „Rašen“ buduje novuju fabryku tut i kankuruje». «Ale ich tut cikavić nie biełaruski rynak, a syravinnaja baza krainy. Sielskaja haspadarka ŭ Biełarusi lepšaja, čym va Ukrainie. Da taho ž jany chočuć prarvacca praź Biełaruś na rasijski rynak. Astatniaje jaho tut nie cikavić», — miarkuje hałoŭny kandytar Biełarusi.

Byłyja zasłuhi

Marat Novikaŭ abvinavačvaje ŭ situacyi, jakaja skłałasia, «karumpavanych čynoŭnikaŭ, što dakładvajuć prezidentu niepravieranuju infarmacyju». Adnak čamuści zabyvajuć pra pośpiechi «Kamunarki» i «Spartaka».

— My pryjšli na hetyja fabryki 18 hadoŭ tamu. Jany byli faktyčna razvalenyja. Siońnia heta sučasnyja vytvorčaści, novyja linii i hetak dalej. Park hruzavych aŭtamabilaŭ abstalavany pa najvyšejšym kłasie. U nas niama mašyn, starejšych za čatyry hady! Kali ŭ 2006 hodzie my pazbavilisia prava pradavać u Rasii cukierki [pad savieckimi markami «Alonka», «Čyrvonaja šapačka», «Miška kasałapy»], to stvaryli novyja brendy ŭłasnaha apieratara «Biełkandytar» i viarnulisia ŭ Rasiju. Pra heta siońnia ŭsie čamuści zabyvajuć, — kaža Novikaŭ.

Marat Novikaŭ taksama akcentuje toje, što «my realizujem šmat, napeŭna, jak nichto inšy, sacyjalnych prahram». «Akramia ŭžo najaŭnaj siaredniaj zarpłaty zvyš 500 dalaraŭ, my svaim rabotnikam prapanujem dobry sacpakiet, dapamahajem z žyllom, azdaraŭleńniem, akazvajem padtrymku vieteranam i maładym maci i hetak dalej. Tamu ŭ nas nikoli nie budzie plaskańnia ŭ dałoni i tupatu», — adznačaje jon.

Kožny Novy hod kandytary ładziać bujnyja dabračynnyja mierapryjemstvy dla dziaciej pa ŭsioj krainie. Novikaŭ byŭ nie suprać dapamahčy i z padrychtoŭkaj «Dažynak-2012» u Horkach (Mahiloŭskaja vobłaść). «Uvosień minułaha hoda Michaił Uładzimiravič Miaśnikovič paprasiŭ mianie dapamahčy z uźviadzieńniem zabaŭlalnaha centra dla moładzi ŭ Horkach. Tam chočuć raźmiaścić kaviarniu, boŭlinh, tanczał. My taki centr užo zrabili ŭ Homieli. Ja pahadziŭsia byŭ paŭdzielničać. Nieŭzabavie pačałasia ŭsia hetaja situacyja z akcyjami. Tamu ja skazaŭ, što nie budu ničoha nie rabić, pakul nie ŭlahucca ŭsie hetyja „brudnyja spravy“ z akcyjami», — kaža Novikaŭ.

«Brudnyja spravy» dziejacca nie tolki z akcyjami. Ułady, vidać, chočuć zrabić upartaha biznesoŭca, jaki «padšturchoŭvaje kalektyŭ fabryki da nieabdumanych dziejańniaŭ», bolš rachmanym. «Ja ŭ Minsku ŭžo 5 miesiacaŭ nie byŭ, — paryruje Novikaŭ. — A jany, mabyć, niešta chočuć na mianie nakapać, raz pačali praviarać usich maich svajakoŭ. Jany bajacca, što ja zabiaru ŭsiu „Kamunarku“ z saboj u Amieryku. Ale jašče nie prydumali takich baułaŭ. Chaj nie bajacca, jana tut zastaniecca». Varta nahadać, što za savieckim časam Novikaŭ zdabyŭ pośpiech u sistemie roźničnaha handlu. Ale ŭ 1989 hodzie razyšoŭsia ŭ pohladach z kampartyjaj i emihravaŭ u Amieryku, dzie praź niekalki hadoŭ staŭ vice-prezidentam kampanii Double Star International. A nieŭzabavie jaho paklikali padymać kandytarskuju halinu Biełarusi.

Pavodle słovaŭ hiendyrektara «Kamunarki» Natalli Kot, «letaś praz składanaści z valutaj my byli na miažy spynieńnia vytvorčaści». «Ale tolki dziakujučy našamu inviestaru, jaki padaŭ tavarny kredyt, my praciahnuli pracu. Jon praciahvaje inviestavać u raźvićcio fabryki. Našy rabotniki majuć mahčymaść pavyšać kvalifikacyju za miažoj», — nachvalvaje Kot Novikava.

Halinie patrebnyja novyja inviestary

Varta adznačyć, što prablemy ŭ Marata Novikava paŭstali nie tolki na «Kamunarcy». Jon sprabavaŭ stvaryć padabienstva kandytarskaha chołdynhu, u jaki akramia dźviuch šakaładnych fabryk uvajšli «Čyrvony Mazyranin», «Słodyč», «Čyrvony Charčavik»… Pavodle niepaćvierdžanaj infarmacyi, strukturam Novikava ŭ hetych pradpryjemstvach naležyć minarytarny pakiet akcyj. Biznesoviec śćviardžaje, što «ŭsio heta dziaržaŭnyja pradpryjemstvy», i jon nie suprać, kab «va ŭłasnaści dziaržavy jany zastavalisia».

Adnak na vysokim uzroŭni atrymała padtrymku inicyjatyva biznesoŭca Siarhieja Levina stvaryć bujny praduktovy kłastar u mikrarajonie «Dražnia», u jaki moža ŭvajści, u pryvatnaści, «Słodyč». I hetaja inicyjatyva ŭschvalavała hałoŭnaha kandytara krainy. «Siońnia dziaržava razumieje, što na rynkach AEP adnamu vytvorcu ciažka budzie zmahacca, patrebnyja surjoznyja chołdynhi. My jaho faktyčna stvaryli. Nam treba trochi dapamahčy davieści heta da rozumu. Ale ciapier kamuści spatrebiłasia ŭsio heta razdrabnić», — narakaje Novikaŭ.

Čynoŭnik, znajomy z kanfliktnaj situacyjaj, śćviardžaje, što «Marat Michajłavič mocna pierabolšvaje svaje zasłuhi. Tak, na peŭnym etapie jon niešta zrabiŭ dla haliny. A siońnia, možna skazać, spačyvaje na łaŭrach. Choć, naprykład, abiacaŭ u razy pavialičyć ekspart. Bo 60–70% sabiekoštu cukierki składaje impart, a heta kaštoŭnaja valuta, jakaja vyciakaje z krainy. Pakul jon atrymlivaje dyvidendy ad fabryk, manapalizavaŭ pastaŭku syraviny na pradpryjemstvy i hetak dalej». «Tamu niama ničoha drennaha ŭ tym, što naśpieła nieabchodnaść pryciahnuć novych inviestaraŭ, pavysić kankurencyju ŭ hetaj halinie, ulić śviežuju kroŭ», — skazaŭ na zakančeńnie jon.

«Spartak» u 2011 hodzie pastaviŭ na ekspart 19,1% ad ahulnaha abjomu vyrablenaj pradukcyi. U hrašovym vyražeńni heta pryniesła 19 młn dalaraŭ. «Kamunarka» ekspartavała 18% vyrablenaj pradukcyi na sumu 8,2 młn dalaraŭ. Asnoŭnym rynkam zbytu za miežami Biełarusi praciahvaje zastavacca Rasija, dola jakoj u ahulnym abjomie ekspartu składaje kala 80%. Novikaŭ kaža, što «ŭ chutkim časie my značna narościm ekspart». U pryvatnaści, u płanach «Spartaka» na kaniec hetaha hoda vyjści na adznaku 32–34%, a zatym i da 70–80%.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?