U Japonii na terytoryi AES «Fukusima-1» znoŭ značna pavysiŭsia ŭzrovień radyjacyi.
Pra heta zajaviŭ na pres-kanfierencyi ŭ sieradu hienieralny sakratar urada Japonii Jukia Edana, adznačyŭšy, što prykładna praz hadzinu jon usio ž pačaŭ źnižacca. Pavodle dadzienych Edana, uzrovień radyjacyi napiaredadni pavyšaŭsia da 1 tysiačy mikraziviertaŭ, zatym upaŭ da 800. U 10.00 pa miascovym časie ŭ sieradu (03:00 pa Minsku) rezka padniaŭsia, adnak da 10.54 (03:54 pa Minsku) pačaŭ źnižacca.

Jak prainfarmavała kampanija-apieratar stancyi Tokyo Electric Power Co (TEPCO), uzrovień radyjacyi la bramy «Fukusimy-1» vyras da krytyčnych adznak u 10 miliziviertaŭ u hadzinu (kala 10 tys. mikraziviertaŭ). Jak pieradaje ITAR-TASS sa spasyłkaj na Nacyjanalnaje ahienctva biaśpieki atamnych abjektaŭ, krynicaj rezkaha skačka radyjacyi moža być radyjeaktyŭny vykid z druhoha reaktara.

Śpiecyjalisty miarkujuć, što pryčynaj mahło taksama stać paškodžańnie abałonki treciaha reaktara, pry jakim vykid radyjacyi adbyŭsia razam z paraj.

Pa źviestkach śpiecyjalistaŭ,

vada ŭ sistemie astudžeńnia treciaha reaktara pa-raniejšamu zastajecca na nizkim uzroŭni, ale cisk unutry stabilizavaŭsia.
Japonskija ŚMI paviedamlali, što ŭzrovień vady ŭ druhim reaktary elektrastancyi paniziŭsia nastolki, što častkova ahalilisia paliŭnyja elemienty. Siły samaabarony Japonii pačali rychtavać viertalot da skidu vady na treci reaktar dla astudžeńnia pierahretych ciepłavydzialalnych elemientaŭ, paviedamlaje telekampanija NHK. Raniej paviedamlałasia, što vykarystoŭvać viertaloty dla astudžeńnia reaktaraŭ dadzienaj AES pakul nielha praz mocny viecier u rajonie elektrastancyi.

Hienieralny sakratar kabinieta ministraŭ asabliva padkreśliŭ, što ahučanyja im na pres-kanfierencyi źviestki — nie kančatkovaje zaklučeńnie śpiecyjalistaŭ, havorka idzie tolki pra vierahodnaść, akreślenuju raźlikami, paviedamlaje RIA «Naviny». Pa słovach Edana, pakul płanaŭ pašyreńnia zony evakuacyi vakoł AES va ŭładaŭ niama.

Kiraŭnictva TEPCO napiaredadni pryznała, što praz sapsavanuju sistemu achałodžańnia na AES moža pačacca niekantralavanaja łancuhovaja reakcyja.

U vyniku apošnich padziej pracoŭnyja byli vymušanyja časova pakinuć stancyju, pieradaje VVS. U sieradu byli evakujavanyja 730 supracoŭnikaŭ AES. Adznačałasia, što na stancyi da avaryi pracavali 800 čałaviek. Adnak paźniej ahienctva Reuters paviedamiła, što prykładna praz hadzinu paśla evakuacyi, kali ŭzrovień radyjacyi źmienšyŭsia, śpiecyjalistam AES dazvolili viarnucca na atamny abjekt.

Nad AES padymajecca słup biełaha dymu

Niezadoŭha da vykidu radyjacyi nad trecim reaktaram pačaŭ padnimacca słup biełaha dymu, a na čaćviortym enierhabłoku ŭ druhi raz za apošnija dva dni ŭspychnuŭ pažar. Jak paviedamiła Mižnarodnaje ahienctva pa atamnaj enierhii (MAHATE) sa spasyłkaj na japonskija krynicy, ahoń u rajonie enierhabłoku možna było nazirać na praciahu 30 chvilin, zatym pažar byŭ patušany. Uzharańnie adbyłosia ŭ vonkavym korpusie achoŭnaj abałonki reaktara. U noč na aŭtorak tam adbyŭsia treci vybuch, ad jakoha paciarpieŭ druhi reaktar, pakinuty da ziemlatrusu.

Telekanał NHK pakazaŭ kadry, na jakich vidać, jak nad AES padymajecca słup dymu. Pieršapačatkova TB paviedamlała, što dym staić nad čaćviortym enierhabłokam. Paźniej pradstaŭnik kampanii Tokyo Electric Power zajaviŭ, što, miarkujučy pa malunkach, dym, vidavočna, idzie z treciaha enierhabłoka. Jak adznačyŭ Jukia Edana, urad Japonii vyśviatlaje pryčynu ŭźniknieńnia biełaha dymu nad AES.

Zahinuli i prapali bieź viestak 11 tys. čałaviek

Jak paviedamili ŭ sieradu ŭ hałoŭnym palicejskim upraŭleńni Japonii, bolš za 11 tysiač čałaviek, pa dadzienych na 8:00 ranicy (01:00 pa Minsku), zahinuli i prapali bieź viestak u suviazi ź ziemlatrusam i cunami. Raniej paviedamlałasia pra bolš čym 10 tysiač zahinułych i źnikłych bieź viestak.

Jak paviedamili ŭ palicyi, zahinuli 3676 čałaviek, źnikłymi bieź viestak ličacca 7558 žycharoŭ Japonii. Ranieńni roznaj stupieni ciažkaści atrymali 1990 čałaviek.

U adpaviednaści z najbolš dakładnymi dadzienymi, jakija na dadzieny momant majuć ułady krainy, kolkaść źnikłych bieź viestak u vyniku ŭdaru stychii ciapier pieravyšaje 7,5 tys čałaviek, pieradaje ITAR-TASS. Kolkaść paciarpiełych nie źmianiłasia i składaje krychu mienš za 2 tys. čałaviek.

Nie vyklučana, što kolkaść achviar budzie raści i dalej. U minułuju niadzielu šef palicyi prefiektury Mijahi, pa jakoj stychija naniesła najbolšy ŭdar, zajaviŭ ab tym, što tolki ŭ dadzienym rehijonie zahinułych budzie nie mienš za 10 tys čałaviek. Paćvierdžanych ličbaŭ, jakija adpaviadali b acenkam palicyi, na dadzieny momant niama.

Pa aficyjnych dadzienych, usiaho ŭ vyniku ziemlatrusu i cunami kala paŭmiljona čałaviek pazbavilisia žylla. Pavodle acenak ekśpiertaŭ, dla adnaŭleńnia krainy zapatrabujecca kala 180 młrd dalaraŭ.

Apramieńvańnie atrymali dziesiatki čałaviek

Pavodle danych MAHATE, japonskija ŭłady ŭžo abśledavali na pradmiet apramieńvańnia 150 čałaviek — 23 ź ich spatrebiłasia dezaktyvacyja, pieradaje Reuters. Vajenna-marskija siły ZŠA taksama paćviardžajuć, što ŭ častki asabistaha składu, dysłakavanaha ŭ Japonii, vyjaŭlenyja prykmiety apramieńvańnia małymi dozami radyjacyi. Jak adznačajuć u TEPCO, pry apramieńvańni ŭ zonie AES za hadzinu čałaviek atrymlivaje dozu radyjacyi, jakaja ŭ vosiem razoŭ pieravyšaje hadavuju normu.

Ekśpierty: situacyja na «Fukusimie-2» raźvivajecca pa horšym scenary

Jak piša hazieta «Kommiersant», analizujučy toje, što adbyvajecca na japonskaj AES, situacyja tam raźvivajecca pa adnym z najhoršych scenaroŭ. Avaryja atrymała 6 bałaŭ pa siamibalnaj škale INES — horš aceńvałasia tolki avaryja na Čarnobylskaj AES, dzie byŭ vystaŭleny najvyšejšy bał. Choć admysłoŭcy praciahvajuć śćviardžać, što niebiaśpieki raspaŭsiudžańnia radyjacyi dla inšych krain pakul niama, u śviecie terminova zhortvajuć jadziernyja prahramy.

Jak patłumačyŭ haziecie dyrektar Instytuta prablem biaśpiečnaha raźvićcia jadziernaj enierhietyki (IBRAE) RAN, člen-karespandent Leanid Balšoŭ, radyjeaktyŭnyja rečyvy, jakija paśla vybuchaŭ na AES trapili ŭ navakolnaje asiarodździe, pavinnyja składacca jak z karotkatryvałych, tak i doŭhatryvałych izatopaŭ. Ekśpiert nie vyklučyŭ mahčymaści paškodžańnia samoha korpusa reaktara, kali raźmieščanaje ŭnutry jaho jadziernaje paliva značna raspłaviłasia.

Miž tym jeŭrakamisar pa enierhietycy Hiunter Etynhier nazvaŭ situacyju ŭ Japonii «apakalipsisam». Jon ličyć, što ŭłady Japonii «stracili kantrol nad situacyjaj». Na dumku amierykanskaj niekamiercyjnaj navukovaj arhanizacyi Union of Concerned Scientists (UCS), raspaŭsiudžańnie radyjacyi pa terytoryi Japonii praciahniecca. Jak adznačajuć ekśpierty, padtrymlivać pracu paškodžanaj achałodžvalnaj sistemy na AES budzie vielmi składana, kali rabočyja buduć evakujavanyja.

U vypadku avaryi ŭ aktyŭnaj zonie reaktara radyjacyja moža praniknuć vonki praz raskolinu ŭ achoŭnaj abałoncy jadziernaha reaktara, papiaredžvajuć navukoŭcy. Na ich dumku, ułady krainy musiać pavialičyć zonu evakuacyi vakoł AES.

Katastrafičnaja situacyja na «Fukusimie-1» pryviała da rostu patrabavańniaŭ uzmacnić miery biaśpieki na AES pa ŭsim śviecie. U Bruseli adbyłasia ekstranaja sustreča ministraŭ enierhietyki ES, pradstaŭnikoŭ jeŭrapiejskich orhanaŭ pa kantroli za jadziernaj biaśpiekaj i pradstaŭnikoŭ apierataraŭ najbujniejšych jeŭrapiejskich jadziernych abjektaŭ. Udzielniki pryjšli da pahadnieńnia ab nieabchodnaści stres-testaŭ AES i inšych jadziernych abjektaŭ ES. Takija krytery buduć vypracavanyja na praciahu pieršaha paŭhodździa, u druhim paŭhodździ śpiecyjalisty pačnuć realizacyju hetaj inicyjatyvy.

U azijackich krainach panika praź iłžyvuju tryvohu

Žycharoŭ azijackich krain, raźmieščanych pobač ź Japonijaj, pryviało ŭ paniku falšyvaje SMS-paviedamleńnie, dasłanaje nibyta japonskim uradam, ab tym, što radyjacyja moža raspaŭsiudzicca za miežy krainy. U hetym papiaredžańni złamyśniki prosiać žycharoŭ inšych krain pryniać miery, kab minimizavać nastupstvy ŭździejańnia radyjacyi na čałaviečy arhanizm.

Asablivuju paniku SMS-paviedamleńnie vyklikała na Filipinach. U niekatorych rajonach paśla imklivaha raspaŭsiudžańnia čutak rabotniki pradpryjemstvaŭ i školniki byli śpiešna adpuščanyja dadomu. U vyniku ŭrad Filipin vymušany byŭ vypuścić aficyjnaje abviaržeńnie.

Jak nahadvaje VPS, u momanty masavych biedstvaŭ, padobnych da tych, jakija adbyvajucca ciapier u Japonii, chulihany i ašukancy časta zapuskajuć takija SMS abo elektronnyja listy, kab padmanam atrymać hrašovuju vyhadu abo prosta raspaŭsiudzić paniku. U ZŠA internet-karystalnikaŭ prosiać być aściarožniejšymi i nie adkryvać padazronyja listy z paviedamleńniami pra ziemlatrus i cunami ŭ Japonii, kab nie paciarpieć ad virusaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?