Pryčynaŭ, ź jakich žančyna nie lubić luboščaŭ, — śviet. Na heta mohuć paŭpłyvać psichałahičnyja razłady, chvaroby i puchliny, ale časam adkaznaść za žanočaje niežadańnie lažyć na jaje partnioru.

Čamu niekatorych žančynaŭ brydzić seks?

1. Psichałahičnyja pryčyny. Heta pieravažna tyja žančyny, što ŭ minułym źviedali balučyja abo niecikavyja luboščy, rasčaravalisia i źniavierylisia ŭ hetym sposabie vyrazić svajo kachańnie. Im moža dać rady adpaviednaja terapija ŭ seksołaha. Najbolš ciažki vypadak — heta tyja žančyny, jakija pieražyli zhvałtavańnie, hrubaje razbeščvańnie. A jašče siarod tych, kaho brydziać luboščy z mužčynami, jość žančyny, jakija majuć łatentnyja (schavanyja) homaseksualnyja schilnaści.

2. Bol. Kachacca chočacca, prosta nievierahodna baluča. Jakija krynicy vahinalnych bolaŭ padčas połavaha čynu?

Jość prynamsi try pryčyny dla bolaŭ unutry pochvy: vahinizm, viestabulit i vahinalnyja cysty (puchliny ŭ pochvie).

Vahinizm — heta psichaseksualny razład, pašyrany siarod žančyn z kansiervatyŭnym vychavańniem. Heta paničnaja bojaź pierad uvarvańniem mužčyny ŭ pochvu. Taki strach padčas luboščaŭ – pryčyna da mižvolnych ściskańniaŭ, sutarhi ciahlicaŭ, što zakryvajuć uvachod u pochvu. Bavicca seksam u takim stanie niemahčyma.

Viestybulit — zapaleńnie śliźnicy la ŭvachodu ŭ pochvu. Pašyrany pieravažna siarod seksualna aktyŭnych žančyn. Takoje zapaleńnie dapiakaje najbolš padčas vyvalnieńnia ad mačy. Lekavańnie — bolesuciašalniki. Niaredka patrabujecca psichałahičnaje kansultacyja, bo časam viestybulit maje surjoznyja psichałahičnyja nastupstvy dla žančyny, choć kali-nikali prachodzić samochać. Pry hetym vidzie zapaleńnia vielmi redka davodzicca ŭmiešvacca chirurhična.

Vahinalnyja cysty — puchliny, jakaja vyjaŭlajucca, kali asłableny imunitet. Lekavańnie — chirurhičnaja apieracyja.

A jašče my zabylisia pryhadać redki, vielmi redki vydapak poŭnaj nieadpaviednaści pamieraŭ vializnaha čelesa dy karotkaj i vuzkaj pochvy. Ale, paŭtorymsia, tak zdarajecca duža redka.

3. Chiby partniora. Žančyny majuć patrebu (bolš za mužčyn), kab ich połavy pociah padčas seksu pastajanna žyviŭsia. Žančynie patrebnyja prajavy lubaści z boku partniora. Časta byvaje, što kali žančyna zaŭvažyła, što partnior nie vykazvaje słovami, pozirkam ci ruchami svaju zacikaŭlenaść u joj, dyk jaje žadańnie źnikaje całkam. Vynik: moža źjavicca suchaść. Uvachodžańnie ŭ pochvu pieratvorycca ŭ balesny čyn, i ŭrešcie žančyna zachoča pierarvać luboščy. U hety momant mužčyna moža pamyłkova padumać, što hetkaje adprečvańnie jaho z boku žančyny — adno hulnia ŭ niedastupnaść.Tady mužčyna moža, barani boža, užyć siłu i faktyčna zmusić žančynu da seksu. Kab nie adbyłosia hvałtu, mužčyna, ubačyŭšy, što jaho žonka ŭ łožku ŭpinajecca abo ŭnikaje abdojmaŭ, musić pasłabić luboŭny impet i, prynamsi, pamianiać styl dotykaŭ i pieščaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?