Jakaja z dyśnieeŭskich pryncesaŭ — fašystka, čamu trusik byŭ uzbrojeny siakieraj, u čym sakret ułady praroka Muchamieda, i chto sapraŭdny baćka Eryka Kartmana? My sabrali dla vas poŭny košyk sajtaŭ z multfilmami što majuć paznaku «dla darosłych».

Mnohija ludzi ŭsich uzrostaŭ (padkreślim — usich uzrostaŭ) lubiać multfilmy. Dastatkova chutkaha pozirku na čas tranślacyjaŭ tych stužak u sietcy viaščańnia, kab zrazumieć, što animacyjnyja filmy na samoj spravie daŭno ŭžo pierastali być dziciačaj prerahatyvaj. Tym chto kaža: «Ja nie hladžu animacyi» — varta adno paspačuvać, bo jon prapuskaje ceły śviet novych sensaŭ, svojeasablivaha humaru, ekšena, a taksama niezaciahanych idejaŭ, jakija mahčyma pabačyć tolki ŭ multfilmach dla darosłych.

Pieršy malavany sieryjał, jakaja pryznačaŭsia vyklučna darosłym, byŭ «Siamja Pieršabytkavičaŭ» abo pa-anhielsku kažučy «Flinstoŭny» (1960 h.). Heta była kamiedyja situacyj, jakaja razhortvałasia nibyta ŭ hramadstvie pieršabytnych ludziej. Darma pieršabytny, ale sieryjał zasiarodziŭsia na sučasnaści: adnosinach pamiž mužam i žonkaj, supracoŭnikami i pracadaŭcam, i šmat jakim inšymi aśpiektami darosłaha žyćcia. Pieršabytkavičy — pradukt svajho času, to bok 1960-ch n.e. z usim žmutom tahačasnych prablemaŭ: pobytavy ałkahalizm, padletkavy ekstremizm, pravy žančyny ŭ siamji. Sieryjał «Flinstouny» nazyvaŭsia «multfilm dla darosłych» nie tolki tamu, što vypramieńvaŭ sacyjalna-palityčnyja mesidžy, ale taksama praz sceny hvałtu, erotyki, i absalutna niedziciačych vyrazaŭ. Ale pakolki ŭ sieryjale padymalisia važnyja hramadskija temy, hledačy i krytyki byli hatovyja ciarpieć brydkasłoŭje i hvałt.

U Siecivie isnuje šmat sajtaŭ, jakija pakazvajuć onłajn-videa. Vykažam zdahadku, što niama takoha filma ci sieryjała, jakija nielha znajści ŭ Internecie. Ale pieravažnaja bolšaść ź ich znachodzicca ŭ pirackich sietkach, tamu my sabrali dla vas tolki aficyjnyja infarmacyjnyja sajty, dzie vy možacie hladzieć asbonyja sieryi abo trejlery sa spakojnaj dušoju, nie bajučysia, što parušajecie aŭtarskija pravy. Stvaralniki sieryjałaŭ: Met Hroninh («Simpsany»), Met Stoŭn i Trej Parkier («Paŭdniovy Park») prykładajuć šmat namahańniaŭ, kab naśmiašyć vas — tak što jany taksama zasłuhoŭvajuć pavahi.


1. South Park: Urok dla hramadstva i Santa-Kłaus z hranatamiotam

Čaho ŭžo nie panapisvali ab kultavaj sieryi, jakoj udałosia abjadnać usie žanry i ŭzroŭni kamiedyi. Sieryjał źmiaščaje rezkuju sacyjalnuju krytyku, usio ž zastajučysia pad prykryćciom biaskryŭdnaj abhortki multfilma. Sieryjał, jaki ŭpieršyniu źjaviŭsia ŭ efiry ŭ 1997 hodzie, užo daŭno złamaŭ usie mažlivyja miežy hramadskaj marali, a ciapier navat jon spryčyniŭsia da napružanaści u ZŠA, paśla taho, jak u im pažartavali pra praroka Muchamieda.

Pryhody čatyroch amierykanskich čatyrochkłaśnikaŭ Stena, Kajła, Kieni i Eryka faktyčna pakazvajuć usie baki amierykanskaj kultury i pobytu praz satyryčnaje lusterka voś užo 14 (!) siezonaŭ. Pryhadaŭšy kłasičnyja sceny, u jakich Santa-Kłaus z hranatamiotam jedzie na antyterarystyčnuju vypravu ŭ Irak, uspomniŭšy sceny z havarkim ručnikom, jaki adpraŭlajecca ŭ centr reabilitacyi ad narkotykaŭ, i hierojami sieryjała, jakija śpiavajuć razam z samalijskimi piratami, — mnohija pahodziacca, što «Paŭdniovy Park» ci nie samy daścipny sieryjał u svaim žanry.

Na heta ŭsio hladzieć tut: Studyi «Paŭdniovaha Parku».


2. «Siamiejny čałaviek»: «Heta nahadvaje čas, kali ja pajšoŭ na palavańnie ź Linkalnam»

Kvazisiamiejny sieryjał: tupałobyja baćka i syn, hipierdepresiŭnaja dačka, čullivaja mamania i, viadoma, niemaŭla-hienij sa svaim sabakam-ałkaholikam. Siamja Hryfin ŭ efiry ŭžo vośmy siezon.

Tut značna mienš sacyjalnych mesidžaŭ, čym u «Paŭdniovym Parku», a ŭzrovień łuchty niepadsiavanaj — až praźmierny. Naprykład, u adnoj sieryjaŭ baćka siamji, ubačyŭšy vializnaha pieŭnia, pačynaje bojku až na čatyry z pałovaj chvilin (z 22 chvilin epizodu), jakaja pašyrajecca pa ŭvieś horad. Praz palityku telekanała «Foks», kali vy nie znachodziciesia ŭ Štatach, dyk nie zmožacie pahladzieć sieryjał, ale pra hierojaŭ sieryjała možna zmožacie pačytać na sajcie

studyi.

Starejšaja siastra «Siamiejnaha čałavieka» — «Amierykanski tata», pryśviečana historyi amierykanskaj siamji , jakaja svavolić značna mienš za Hryfinaŭ, ale tam mienš nieŭtajmavanaha hłupstva. Kali ŭ pačatku, u 2005 h., sieryjał nie mieŭ vialikaj aŭdytoryi, dyk paśla 6 paśpiachovych siezonaŭ jon zarabiła miljony prychilnikaŭ dziakujučy spałučeńniu humaru i sacyjalnych zajavaŭ.

Hladzieć (pra) «Amierykanskaha tatu».


3. «Futurama», śvietłaja budučynia

Usio pačałosia, kali Filip Dž. Fraj, razvozčyk picy z razumovymi niedachopami, zasnuŭ u marazilnaj kamiery ŭ 1999 h. i pračnuŭsia ŭ 3000-m. Paśla dzieviać hadoŭ sieryjałarobstva Met Hroninh, pładavity baćka «Simpsanaŭ», davioŭ, što moža stvaryć jašče adzin chit, na hety raz — zahornuty ŭ žanr (psieŭda)navukovaj fantastyki.

Sieryjał raspaviadaje pra historyju niezvyčajnaj kalektyva ź firmy mižzorkavaj dastaŭki «Futurama». Sieryjał mocna «najazdžaje» na biaźlitasnaść amierykanskaha hramadstva, kranajučy temy niezajzdrosnaj budučyni čałaviectva.Časam adnavokija, časam biez vačej, a časam zusim nie ludzi: Fraj, Łajła, Bender, a taksama prychadzień z kosmasu doktar Cojdbierh źjaŭlajucca taksama ŭ čatyroch poŭnamietražnych filmach, kožny ź jakich raz čaplaje novaje sacyjalny pytańnie. Voś film «Źvier ź miljardam śpin»: niahledziačy na multyplikacyju i nieziamny anturaž, jaho stvaralnik Hroninh apisaŭ śviet šlubnaha žyćcia i zdrady žudka realistyčna, i, viadoma — strašenna śmiešna. Trejlery i ŭsiu infarmacyju možna znajści na sajcie:

studyi Comedy Central.


4. «Namalavanyja razam»/Drawn together: hrubaja da niemažlivaści

Reality-šou jość i dla malavanych hierojaŭ! Stvoranaja Dejvam Česteram i Metam Siverstejnam, taja prahrama nie ciahnułasia doŭha (tolki 3 siezona), ale paśpieła zdabyć słavu samaj žorstkaj i hrubaj, jakuju tolki možna bačyć u prajm-tajm.

Sieryjał zarezaŭ šmat śviatarnych karoŭ i dastaŭ zabojčuju krytyku, jakaja pryviała da zakryćcia prahramy ŭ 2008 hodzie. Zorki sieryjała — uvasableńnie sarkastyčnaha humaru na ŭsie vidy multyplikacyi: saładžavaja dysnejeŭskaja Pryncesa nasamreč vyjaŭlajecca nacystkaj i čałaviekanienavidnicaj, seksualna zakłapočanaja detektyŭ, supier-hieroj — vyčvareniec, «paviornuty» na zabojstvach, pakimonapadobnyja istoty. Uvohule tut byli napadki nie tolki na hramadskija stereatypy, ale i na historyju mulciplikacyi, u tym liku sieryjałaŭ-kankurentaŭ: «Paŭdniovy park» i «Siamiejny čałaviek».

Niadaŭna «Namalavanyja razam» vyjšli ŭ vyhladzie poŭnamietražnaha filma. Siužet: što buduć rabić ŭdzielniki realici-šoŭ u dzień, kali daznajucca, što ich prahrama začynienaja. Pahladzieć asobnyja sieryi, infarmacyju pra spačyły ŭ Bozie sieryjał možna na sajcie

studyi Comedy Central.


4. «Ščaślivyja lasnyja siabry»: Miadźviedzik z łancuhovaj bienzapiłoj

«Ščaślivyja lasnyja siabry», abo HTF, — miłyja ŭśmiešlivyja žyvioły i suplot zabłytanych padziej, jaki niepaźbiežna viadzie da traŭmavańnia i śmierci tych žyviołaŭ. Vy nie znojdziecie tut jakich-niebudź sacyjalnych ci palityčnych pasłańniaŭ, navat tekstu tołkam niama. Miadźviedziki ź bienzapiłkami i trusiki ź siakierami niaviečać zbolšaha samich siabie. Šmat hvałtu i čornaha humaru.

Sieryjał isnuje 10 hadoŭ, abodva złučeńni byli pakazany na kanałach MTV. Usie sieryi možna pahladzieć na sajcie:

Atom.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?