U krainie ładzicca pieršy adkryty niezaležny konkurs Pres-fatahrafii.

Metaj konkursu Pres-fota Biełarusi 2010 źjaŭlajecca padtrymka i raźvićcio prafiesijnaj pres-fatahrafii ŭ Biełarusi. Konkurs taksama zaklikany stymulavać raźvićcio fotažurnalistyki, padtrymać abmien vopytam i viedami pamiž pakaleńniami biełaruskich fatohrafaŭ, sfarmulavać vysokija prafiesijnyja standarty ŭ fotažurnalistycy i sadziejničać svabodnamu i nieabmiežavanym abmienu prafiesijnaj infarmacyjaj.

«Pavažanyja kalehi! My ščyra vierym, što hety konkurs stanie pieršym krokam doŭhaha šlachu farmiravańnia takoha paniatku, jak biełaruskaja pres-fatahrafija. Ahulnymi namahańniami hety šlach moža stać značna karaciej. Vašy słovy padtrymki, krytyka, parady — usio heta važna i kaštoŭna. Najhoršaj moža być tolki abyjakavaść. Zaprašajem da supracoŭnictva ŭsich, kamu nie čužy taki prosty paniatak, jak nacyjanalnaja hordaść! Kali vam jość što skazać ci vy hatovyja dałučycca da kamandy entuzijastaŭ — źviažyciesia z nami», — źviartajucca da patencyjnych udzielnikaŭ konkursu jaho arhanizatary.

U žury konkursu ŭvajšli rasijskija i litoŭskija fatohrafy, supracoŭniki viadučych suśvietnych i nacyjanalnych fotaahiencyj.

Hrafik konkursu:

zajaŭki prymajucca: z 15 studzienia pa 15 sakavika 2010 h.

praca žury: z 15 pa 30 sakavika 2010 hoda

cyrymonija ŭznaharodžańnia: krasavik 2010 h. (dakładnaja data budzie abjaŭlena paźniej).

Pa zaviaršeńni konkursu budzie vydadzieny katałoh pracaŭ, jakija ŭvajšli ŭ short-list. Hetyja ž pracy ŭvojduć u vynikovuju vystavu Pres-fota Biełarusi 2010.

Naminacyi

Naviny

Adzinočnyja fatahrafii abo sieryi/partfolijo niepradbačanych, zapłanavanych abo arhanizavanych padziej.

Ludzi u navinach

Adzinočnyja fatahrafii abo sieryi/partfolijo ludziej abo hrup ludziej u navinach.

Sport

Adzinočnyja fatahrafii abo sieryi/partfolijo na spartyŭnuju tematyku.

Štodzionnaje žyćcio

Adzinočnyja fatahrafii sieryi/partfolijo, jakija ilustrujuć bahaćcie i raznastajnaść u paŭsiadzionnym žyćci.

Partret

Adzinočnyja partretnyja fatahrafii abo sieryi/partfolijo partretaŭ. Heta mohuć być indyvidualnyja abo hrupavyja partrety, u tym liku partrety viadomych hramadskich dziejačaŭ i znakamitych ludziej.

Mastactva i zabava

Pradstaŭleny adzinočnymi fatahrafijami abo sieryi/partfolijo redaktarski repartaž ab vyjaŭlenčych i vykanaŭčych vidach mastactva, rytuałach (cyrymonijach), fiestyvalach dy inš.

Pryroda

Adzinočnyja fatahrafii abo sieryi/partfolijo ab śviecie pryrody, fłory i fauny, łandšaftach i h.d.

Hłamur, Rekłama

Adzinočnyja fatahrafii abo sieryi/partfolijo ab śviecie mody i rekłamy. Vyniki stvareńnia rekłamnych prajektaŭ dla drukavanych vydańniaŭ.

Uznaharody

Pa vynikach konkursu vyznačajecca pieramožca ŭ kožnaj naminacyi.

Hran Pry — lepšaje fota z usich naminacyj.

Udzieł

Udzielničać u konkursie mohuć prafiesijnyja fatohrafy, fatahrafii jakich publikavalisia ŭ drukavanych abo elektronnych ŚMI.

Dla paćvierdžańnia prafiesijnaha statusu fatohrafa nieabchodna zapoŭnić ankietu. Spampavać jaje možna na sajcie konkursu.

Fatohraf pavinien źjaŭlacca aŭtaram fatahrafičnaha materyjału, pradstaŭlenaha ad jaho/iaje imia. U vypadku sprečnych pytańniaŭ arhanizatary konkursu zapytvajuć dokazy aŭtarstva. Arhanizatary konkursu pakidajuć za saboj prava vyklučyć usie raboty aŭtara ź liku konkursnych abo pryzavych ŭ vypadku najaŭnaści faktaŭ padmanu. Rašeńnie ab vyklučeńni rabot prymaje arhkamitet konkursu. Rašeńnie abskardžańniu nie padlahaje.

Fatohraf pavinien źjaŭlacca adzinym pravaŭładalnikam abo pavinien mieć dazvoł pravaŭładalnika na prezientacyju materyjału.

Dasyłajučy fatahrafii na konkurs, aŭtar zhadžajecca z tym, što hetyja fatahrafii mohuć być vykarystany arhanizatarami konkursu dla publikacyi ŭ drukavanym ci elektronnym vyhladzie dla rekłamavańnia konkursu, biez vypłaty jakich-niebudź uznaharod.

Taksama aŭtar paćviardžaje, što ŭ vypadku vybaru jaho/iaje fatahrafij u lik pryzavych, jon/iana abaviazvajecca pradstavić fajły prydatnyja dla druku pamieram nie mienš 30ch45 sm.

Ahulnyja praviły

Udzieł u konkursie biaspłatny. Usie fotazdymki va ŭsich katehoryjach pavinny być źniatyja ŭ pieryjad z 2005 pa 2010 hod. Dadzienaje praviła prymianialnaje tolki datyčna Pieršaha konkursu Pres fatahrafii Biełarusi.

Sieryja pavinna źmiaščać nie mienš za 2 i nie bolš za 8 zdymkaŭ.

Adzinočnych zdymkaŭ u kožnuju katehoryju nie bolš za 3-ch.

Kožnaja fatahrafija moža być zajaŭlena tolki ŭ adnoj katehoryi.

Na konkurs mohuć padavacca fatahrafii, jakija nie publikavalisia ŭ presie.

Techničnyja patrabavańni da fatahrafij

Patrabavańni da fajłaŭ:

- Fotazdymki pavinny mieć pamier nie bolš za 900 piksielaŭ pa daŭžyni.

- Kožny fotazdymak pavinien być zachavany jak asobny JPEG z vystaŭleńniem samaj vysokaj jakaści.

- Dla kalarovych fotazdymkaŭ rekamiendujecca AdobeRGB abo sRGB, dla čorna-biełych — Gamma 2.2. Farmat CMYK nie dapuskajecca.

Dapuskajecca minimalnaja apracoŭka malunkaŭ — minimalnaje retušavańnie, karekciroŭka kantrastnaści, kadavańnie.

Zabaroniena:

-multyekspazicyja;

-fotamantaž;

-lubyja podpisy abo łoha;

-ramki;

-inšyja efiekty.

Pry nieabchodnaści arhanizatary mohuć zapytać u aŭtara zychodny kadr — aryhinalny fajł abo słajd.

Pracy vysyłajucca:

Na e-mail: [email protected]

Tema lista: Pressphoto 2010 i Imia, Proźvišča aŭtara.

Razam z fatahrafijami abaviazkova pavinna być prymacavana zapoŭnienaja ankieta! Zajaŭki, jakija nie adpaviadajuć umovam, nie razhladajucca!

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0