U Biuro adznačajuć, što ciapier praviarajecca niekalki viersij nazvanaj trahiedyi, u pryvatnaści ab mahčymaj hibieli paciarpiełaha ŭ vyniku parušeńnia praviłaŭ abychodžańnia z vybuchovymi pryładami abo mahčymaha niaščasnaha vypadku ŭ vyniku nieaściarožnaha abychodžańnia z vybuchovym prystasavańniem i inšyja.

Jak viadoma, 39-hadovy Čaściakoŭ zahinuŭ ad vybuchu hranaty ŭ svaim domie na Kijeŭščynie 6 listapada 2023 hoda. U toj dzień jon śviatkavaŭ dzień naradžeńnia i raspakavaŭ padarunak ad svajho kalehi aficera Aleha Cimčanki, u jakim była plaška viski i bajavyja hranaty.

U adkazie UP paznačana, što z metaj pravierki ŭsich vyłučanych viersij u kryminalnaj vytvorčaści śledstva dapytała prykładna dva dziasiatki śviedak. Byli praviedzieny try śledčyja ekśpierymienty, zapatrabavana i apracavana značnaja kolkaść dakumientaŭ, u tym liku tych, što ŭtrymlivajuć dziaržaŭnuju tajnu, jakaja achoŭvajecca zakonam.

Śledčyja taksama atrymali materyjały praviedzienaha siłami vajennaj słužby pravaparadku va Uzbrojenych Siłach Ukrainy słužbovaha rasśledavańnia pa pakazanym fakcie. Było pryznačana bolš za 10 sudovych ekśpiertyz, u pryvatnaści ekśpiertyzy vybuchovych pryład, vybuchovych rečyvaŭ i praduktaŭ vybuchu, daktyłaskapičnyja, malekularna-hienietyčnyja, sudova-miedycynskija, a taksama psichałahičnaja z užyvańniem palihrafa. Praviadzieńnie niekatorych ź ich pakul praciahvajecca, adznačajuć u HBR.

Śledčyja dadatkova praviarajuć pravamiernaść i zakonnaść nabyćcia ŭ karystańnie Aleham Cimčankam kanfiskavanych u jaho i na miescy zdareńnia hranat, abstaviny ich zachoŭvańnia i nastupnaj pieradačy častki ź ich Čaściakovu.

Adnosna pytańnia, ci supracoŭničaje Cimčanka sa śledstvam, u Biuro adkazali, što «pracesualnyja pavodziny padazravanaha, uličvajučy jaho prava na abaronu, pakul nie supiarečać pryncypam i patrabavańniam Kryminalnaha pracesualnaha zakanadaŭstva».

Taksama ŭkazana, što vyrašeńnie pytańnia ab mahčymaj dadatkovaj kvalifikacyi dziejańniaŭ padazravanaha Cimčanki, jakomu śledstva inkryminuje niezakonny zbyt bojeprypasaŭ (vybuchovych pryład), «budzie mahčyma tolki pa vynikach praviadzieńnia kompleksu ŭsich nieabchodnych i mahčymych śledčych dziejańniaŭ, atrymańnia zaklučeńniaŭ ekśpiertyz i ŭvažlivaha analizu sabranych dokazaŭ».

U śniežni 2023 hoda Alehu Cimčanku sud vybraŭ mieru strymańnia ŭ vyhladzie asabistaha abaviazacielstva (u Biełarusi heta anałah padpiski ab niavyjeździe)

Клас
1
Панылы сорам
7
Ха-ха
3
Ого
2
Сумна
4
Абуральна
3