Andrej Stryžak

Andrej Stryžak

Ahulnaja suma achviaravańniaŭ, jakija fond salidarnaści «Bajsoł» pryciahnuŭ ad pryvatnych i instytucyjnych donaraŭ dla dapamohi represavanym u 2022 hodzie, skłała kala 2 młn jeŭra, paviedamiŭ 24 listapada «Pozirku» suzasnavalnik arhanizacyi Andrej Stryžak.

Pavodle jaho słoŭ, ciapier fond zakančvaje vypłaty ŭ ramkach marafonu salidarnaści «Nam nie ŭsio roŭna!» («Bajsołu» daručana raźmierkavać 100 tys. jeŭra), jaki prajšoŭ letam 2023-ha, i rychtujecca da praviadzieńnia aŭdytu pa vykarystańni hetych srodkaŭ.

«U nas zastałosia kala 13 tys. jeŭra, my zakryjem jašče 26 zajavak, — skazaŭ Stryžak. — My robim razavyja vypłaty vyzvalenym i ciapierašnim palitviaźniam, a taksama ich siemjam sumaj 500 jeŭra. Paśla taho, jak usie vypłaty buduć zroblenyja, a aŭdyt praviedzieny, pačniem razhladać varyjanty dla zapytu nastupnaha tranšu, tamu što da nas pastajanna źviartajucca ludzi».

Jak adznačyŭ suzasnavalnik «Bajsoł», fond taksama aktyŭna zajmajecca pytańniami adaptacyi evakujavanych ź Biełarusi. «Heta akramia taho, što my fizična evakuirujem ludziej», — udakładniŭ Stryžak.

«Stvoranaja śpiecyjalnaja płatforma, na jakoj ludzi mohuć znajści adkazy na najbolš raspaŭsiudžanyja pytańni ab tym, jak im uładkavacca ŭ novaj krainie, lehalizavacca i, naohuł, jak žyć», — padkreśliŭ jon.

Pradstaŭnik fondu paviedamiŭ «Pozirku» ab raspačatym zbory zajavak na atrymańnie materyjalnaj dapamohi ŭ ramkach kaladnaj akcyi «Padorym dzieciam cud!». Pavodle jaho słoŭ, zbor pravodzicca da 9 śniežnia, na siońnia zajaŭki padali 115 siemjaŭ palitviaźniaŭ, jakija vychoŭvajuć dziaciej, akumulavana ŭžo bolš za 10 tys. jeŭra.

«Tradycyjny zbor, jaki prachodzić treci raz, z 2021 hoda, — adznačyŭ Stryžak. — My źbirajem zajaŭki ad siemjaŭ palitviaźniaŭ pavodle pryncypu «adna zajaŭka — adno dzicia» z raźliku 100 jeŭra za kožnuju zajaŭku».

«Bajsoł» nie kuplaje padarunki, padkreśliŭ surazmoŭca, «ličym, siamja lepš viedaje, što bolš treba dziciaci: zimovyja čaraviki, vitaminy, abo siurpryz pad jełku».

Pavodle jaho słoŭ, u papiarednija hady fond atrymlivaŭ u siarednim 200—250 zajavak i pryciahvaŭ 20—25 tys. jeŭra.

Stryžak paviedamiŭ, što da akcyi dałučyłasia mastačka Volha Jakuboŭskaja «sa svaimi kocikami» (mastačka maluje karciny, hałoŭnymi piersanažami jakich źjaŭlajucca katy, jakija stali adnym ich simvałaŭ pratestaŭ biełarusaŭ u 2020 hodzie). Surazmoŭca ŭdakładniŭ, što Jakuboŭskaja vystaviła adnu sa svaich karcin na aŭkcyjon u ramkach vystavy, adkrytaj biełaruskaj dyjasparaj u Italii.

«Aŭkcyjon zakančvajecca 25 listapada, na dadzieny momant najvyšejšaja staŭka za karcinu składaje tysiaču jeŭra, — skazaŭ Stryžak. — Akramia taho, niadaŭna evakujavany «Bajsoł» moŭny inśpiektar» Ihar Słučak vystaviŭ na aŭkcyjon dosyć redki kalekcyjny błok marak, pryśviečany karcinie «Jeva» Chaima Sucina. Ciapier hety błok na aŭkcyjonie, jaki praciahniecca da 26 listapada, pradajecca za 230 jeŭra».

Stryžak nahadaŭ, što fond pracuje z łakalnymi inicyjatyvami, jak unutry Biełarusi, tak i za jaje miežami.

«Nie tak daŭno ŭ nas prajšoŭ konkurs mini-hrantaŭ. My razdali 50 tys. jeŭra na realizacyju prajektaŭ biełaruskaj nakiravanaści. Ciapier rychtujem razhornutuju adkrytuju spravazdaču ab tym, jakija zajaŭki byli padadzienyja i padtrymanyja i budziem rabić infahrafiku», — raspavioŭ suzasnavalnik BySol.

Клас
1
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
1