Novy paradak afarmleńnia vyjezdu dla pastajannaha pražyvańnia za miažoj zaćvierdžany Savietam ministraŭ pastanovaj numar 798 ad 20 listapada. Dakumient aficyjna apublikavany na Nacyjanalnym pravavym interncie-partale. Jon adrazu ŭstupaje ŭ siłu.

Ciapier paŭnaletni hramadzianin padaje adpaviednuju zajavu pra žadańnie vyjechać i nieabchodnyja dakumienty ŭ adździeł pa hramadzianstvie i mihracyi. Zajavu i dakumienty ad imia niepaŭnaletnich padaje zakonny pradstaŭnik.

Rabotnik padraździaleńnia pa hramadzianstvie i mihracyi rastłumačyć pravavyja nastupstvy afarmleńnia vyjezdu i pačniecca pravierka dakładnaści źviestak. Taksama buduć praviarać, ci niama ŭ zajaŭnika abmiežavańniaŭ na vyjezd, ci jość jon u banku pravaparušeńniaŭ.

Taksama čynoŭniki zrobiać zapyty:

ab vykanańni padatkovych abaviazacielstvaŭ,

ab spynieńni dziejnaści indyvidualnaha pradprymalnika,

ab najaŭnaści zhody vajennaha kamisaryjata (u dačynieńni da pryzyŭnikoŭ i hramadzian va ŭzroście 18-27 hadoŭ, jakija znachodziacca ŭ zapasie),

ab vykanańni alimientnych abaviazacielstvaŭ,

ab źviestkach pa kampiensacyi raschodaŭ, zatračanych dziaržavaj na ŭtrymańnie dziaciej (u adnosinach da abaviazanych asob).

Na padaču zapytaŭ čynoŭnikam dajecca try dni z momantu padačy zajavy.

Adpaviednym dziaržorhanam dajecca 20 dzion na ich vykanańnie.

Rašeńnie pa zajavie ab vyjeździe prymuć nie paźniej za 15 dzion z dnia atrymańnia infarmacyi ab vynikach pravierak. U dzień pryniaćcia rašeńnia jašče raz praviarać najaŭnaść abmiežavańniaŭ na vyjezd i prysutnaść hramadzianina ŭ banku hetych pravaparušeńniaŭ.

U dazvole na vyjezd mohuć admović, kali jość:

abmiežavańni na vyjezd,

jość źviestki ab niavykananych abaviazacielstvach,

padadzieny iłžyvyja i niapoŭnyja źviestki, padroblenyja dakumienty,

kali ŭ krainie biez zakonnaha pradstaŭnika zastaniecca niepaŭnaletni albo niepaŭnaletniamu budzie aformleny vyjezd biez zakonnaha pradstaŭnika.

Pra rašeńnie zajaŭniku paviedamiać na praciahu troch dzion paśla jaho pryniaćcia. To-bok usia pracedura moža zaniać bolš za miesiac.

Kali ž zhoda ad dziaržavy atrymanaja, u pašpart pastaviać adznaku ab dazvole na afarmleńnie vyjezdu dla pastajannaha pražyvańnia.

Клас
3
Панылы сорам
50
Ха-ха
72
Ого
4
Сумна
3
Абуральна
84