Stanislav Lupanosov Stanisłaŭ Łupanosaŭ Stanisłav Łuponosov

Stanisłaŭ Łupanosaŭ padčas intervju. Skryn videa radio-svaboda / YouTube

Stanisłaŭ Łupanosaŭ naradziŭsia ŭ 1983 hodzie ŭ Mazyry. Skončyŭ Akademiju MUS pa śpiecyjalnaści «Pravaznaŭstva», a taksama BDEU pa śpiecyjalnaści «Biznes-administravańnie». Pracavaŭ opieram u Maskoŭskim RUUS Minska. Potym — va ŭpraŭleńni kryminalnaha vyšuku HUUS Minharvykankama. Ad 2016 hoda da 2020 hoda byŭ staršym opierupaŭnavažanym pa asabliva važnych spravach upraŭleńnia pa raskryćci złačynstvaŭ u śfiery vysokich technałohij HUUS Minharvykankama. U 2020 hodzie ŭładkavaŭsia na pracu ŭ HUBAZiK, praz paru miesiacaŭ zvolniŭsia. Na siońnia Stanisłaŭ — adzin sa śpikieraŭ abjadnańnia byłych siłavikoŭ ByPol.

Jak mabilny telefon dapamahaje znajści złačyncu

Stanisłaŭ Łupanosaŭ adznačaje, što padčas pracy va ŭpraŭleńni pa raskryćci złačynstvaŭ u śfiery vysokich technałohij HUUS Minharvykankama jon navučyŭsia analizavać bilinhi telefonnych złučeńniaŭ. «Jany havorać šmat ab čym. Pa bilinhu možna daviedacca ŭsio žyćcio čałavieka. Absalutna ŭsio. Usie jaho cikaŭnaści, prychilnaści, u tym liku paluboŭnicy, darahija pakupki. Heta ŭsio vidać. Kali čałaviek karystajecca mabilnym telefonam, to pakidaje šmat śladoŭ».

Łupanosaŭ tłumačyć heta na prykładzie rasśledavańnia kradziažoŭ darahich mašyn. «U Minsku, naprykład, adbyvajecca niekalki adnatypnych kradziažoŭ. My pryjazdžajem na miesca złačynstva i robim tak zvanyja «kantrolnyja zvanki».

Biarom svaje słužbovyja telefony troch apierataraŭ i vyznačajem, jakaja sota pracuje ŭ hetym miescy złačynstva. Zatym nakiroŭvajem zapyt apierataram sotavaj suviazi, kab daviedacca, chto ŭ momant złačynstva byŭ u hetych sotach. Zatym supastaŭlajucca hetyja zvanki pa ŭsioj krainie. Kali supadzieńni niedzie «vystrelvali», značyć heta naš čałaviek».

Stanisłaŭ zaŭvažaje, što padobnym čynam vyličvajuć i ŭdzielnikaŭ akcyj pratestaŭ.

Što treba rabić, kab nie trapić u sistemu Kipod

Łupanosaŭ zhadvaje, što sistema Kipod nie dapamahła jamu vyznačyć nivodnaha złačynca. U toj ža čas sistemu maksimalna vykarystoŭvajuć siłaviki: «Voś hetyja zatrymańni pa filmie DELFI, knizie «Ja vychožu» — heta ŭsio biazhłuździca, jakuju ŭvodziać ludziam u vušy. Na samoj spravie jany ŭsio vyličvajuć z dapamohaj sistemy Kipod. U Minsku vialikaja kolkaść ličbavych kamier vysokaj jakaści. Na praśpiekcie, mietro. Jany dazvalajuć identyfikavać čałavieka».

Dla taho, kab nie trapić u sistemu Kipod, Łupanosaŭ raić nadzieć soncaachoŭnyja akulary i biejsbołku. «Sistema Kipod nie raspaznaje. Jana pracuje ŭ asnoŭnym pa vačach i vušach», — śćviardžaje były siłavik.

Ci možna schavacca ŭ Biełarusi

Pa słovach Łupanosava, kali vykarystoŭvać strohija instrukcyi pa ličbavaj biaśpiecy, praviłach abychodžańnia z Kipod, to mahčyma schavacca ad siłavikoŭ u Biełarusi. «Treba vykarystoŭvać tyja instrukcyi, jakija my raźmiaščali. Dasłoŭna! Karystacca VPN, sistemaj abarony ad Kipod. Nie pakidać dla ich ličbavych śladoŭ. I tady nie papadziešsia».

Były siłavik ličyć, što Biełaruś zmoža chutka dasiahnuć uzroŭniu Kitaja ŭ pytańniach raspaznavańnia i znachodžańnia ludziej, kali buduć vydzialacca na heta srodki. «A srodki buduć vydzialacca, bo režym razumieje, što ludzi nie dapamahajuć. Tamu treba choć niejak, kab sistema pracavała. Tamu buduć tolki technikaj. Na ludziej u režymu niama nadziei. I heta fakt».

«U KDB bolš strachu»

Stanisłaŭ Łupanosaŭ ličyć, što samaj upłyvovaj strukturaj u Biełarusi zjaŭlajecca KDB, bo mienavita jon vałodaje najbolšaj kolkaściu infarmacyi. Havoračy pra milicyju, jon adznačaje, što jaje vielmi šmat.

«Kali šmat, to ich ciažka ŭsich kantralavać. Nieviadoma, što moža adbycca. KDB našmat bolš zakrytaja struktura. Tam adbyvajecca bolšaje ideałahičnaje napampoŭvańnie ludziej. Tam bolš strachu. U milicyi hetaha mienš. Tam ludzi kožny dzień kamunikujuć z cyvilnymi. Jany bačać žyćcio ludziej. Chočaš nie chočaš, a budzieš ludziam supieražyvać. A KDB trochi dalej, Apieratyŭna-analityčny centr (AAC) jašče dalej».

Chto staić za źlivami razmoŭ Ejsmant i Baskava

Pa słovach Stanisłava Łupanosava, zapisy razmoŭ Ejsmant i Baskava chutčej za ŭsio vioŭ KDB. A tyja ludzi, jakija pieradali hetyja zapisy, chutčej za ŭsio zatrymanyja, i ŭ adnosinach da ich vyniesieny prysud. «Dostup da hetaj infarmacyi mieli supracoŭniki KDB. Ich (Ejsmant i Baskava — NN) prasłuchoŭvać milicyja nie mahła ni ŭ jakim razie. Ci Słužba biaśpieki prezidenta, ci AAC, ci KDB. Bolš nichto nie moh prasłuchoŭvać. Ale tolki z sankcyi Łukašenki. Tolki jon nakładvaje sankcyju na prasłuchoŭvańnie takich ludziej».

Pa słovach Łupanosava, usich vysokich čynoŭnikaŭ prasłuchoŭvajuć. «Pavinny prasłuchoŭvać. A raptam jany niejki krok niepadkantrolny Łukašenku zrobiać. Łukašenka pavinien viedać usio. Usich prasłuchoŭvajuć zaŭsiody. Telefony ministraŭ i ludziej, jakija ŭvachodziać u kadravy rejestr, słuchajucca non-stopam. Ich paluboŭnic słuchajuć. Heta abaviazkova, bo heta taksama nośbity i krynicy infarmacyi. Ich abaviazkova pavinny słuchać. Ničoha nie pradprymać, ale słuchać abaviazkova».

Były siłavik adznačaje, što prasłuchoŭvańnie adbyvajecca šlacham praniknieńnia ŭ kvateru i «ŭstanoŭki huku». Prasłuchoŭvajučyja pryłady abaviazkova staviacca ŭ mašynu.

Ci prasłuchoŭvajuć miesiendžary?

Były siłavik adznačaje, što, akramia Viber, inšyja elektronnyja miesiendžary nielha prasłuchać. Łupanosaŭ śćviardžaje, što Viber stvarali ŭ Biełarusi pry kuratarstvie AAC. Tamu jon upeŭnieny, što ŭ AAC i KDB jość dostup da hetaha miesiendžara. «Dokazaŭ u mianie niama. Ja prosta ŭ hetym upeŭnieny na 100 adsotkaŭ. Tamu što licenziju na ździajśnieńnie svajoj dziejnaści jany b nie atrymali», — padkreślivaje Łupanosaŭ.

Pra ahientaŭ unutry apazicyi

Stanisłaŭ Łupanosaŭ upeŭnieny, što ŭnutry apazicyi jość ahienty. Ale jany znachodziacca na nizkim uzroŭni — «niešta padšepčuć niekamu, niekamu vykažuć niedavier («ty jamu daviaraješ, nie daviaraješ, a čamu ty jamu nie daviaraješ?»). Takija ludzi-šaptały. Padšeptvajuć. Tyja ludzi, što raspaŭsiudžvajuć čutki, taksama mohuć być ahientami. Siarod ich, mahčyma, jość i tyja, što pracujuć na zarobku».

Na prapanovu nazvać, chto zjaŭlajecca ahientam, Łupanosaŭ adkazaŭ, što dla hetaha pavinny być dokazy. Bieź ich heta budzie hałasłoŭnym abvinavačvańniem.

Čytajcie jašče:

Baradač, Kostka, Łupanosaŭ… Apublikavany śpis siłavikoŭ, jakich Łukašenka pazbaviŭ zvańniaŭ

Były aficer HUBAZiKa Stanisłaŭ Łupanosaŭ: Supracoŭnikaŭ praviarajuć na palihrafie, ci hałasavali za Łukašenku

Jak ahienty traplajuć za miažu i ci sprabavali śpiecsłužbisty zapisacca ŭ šerahi «Kibierpartyzan» 

Клас
59
Панылы сорам
6
Ха-ха
3
Ого
3
Сумна
2
Абуральна
11

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?