Uładzimir Pucin Vladimir Putin Vładimir Putin

Uładzimir Pucin, 17 kastryčnika 2023 hoda. Fota: Contributor Getty Images

U svaim ese aŭtary źviartajuć uvahu na šerah akaličnaściej, jakija dajuć Pucinu padstavy ličyć, što čas u vajnie va Ukrainie na jaho baku. Siarod ich — adsutnaść čakanaha vyniku kontrnastupu, jaki b daŭ Kijevu mahutny arhumient u pieramovach, kanflikt na Blizkim Uschodzie, jaki adciahnuŭ na siabie ŭvahu śvietu, asłableńnie padtrymki z boku ZŠA z-za roznahałośsiaŭ i paralizavanaha Kanhresa.

Rasijskaja ekanomika paciarpieła, ale nie razvaliłasia. Paśla miaciažu Pryhožyna Pucin zdoleŭ umacavać svaju ŭładu. Narod i elity praciahvajuć padtrymlivać vajnu i prezidenta. Mały efiekt akazali sankcyi, a vajskovaja pramysłovaść Rasii naraściła vytvorčaść u tym liku artyleryjskich snaradaŭ, jakija vielmi patrebnyja na vajnie. U toj ža čas abiacańni zachodnich čynoŭnikaŭ intensifikavać svaju abaronnuju pramysłovaść raźbilisia ab biurakratyčnyja i łahistyčnyja prablemy.

Rasijski biudžet napaŭniajecca za košt vysokich cenaŭ na naftu, jakija ŭtrymlivajucca takimi dziakujučy chaŭrusu Maskvy z Saudaŭskaj Aravijaj. A Ukraina mocna zaležyć ad finansavaj dapamohi Zachadu.

Priezidient Džo Bajdien (śleva) požimajet ruku priezidientu Ukrainy Vładimiru Zielenskomu. Prezident Džo Bajden (źleva) paciskaje ruku prezidentu Ukrainy Uładzimiru Zialenskamu President Joe Biden (left) shakes hands with Ukrainian President Volodymyr Zelensky

Prezident Džo Bajden (źleva) paciskaje ruku prezidentu Ukrainy Uładzimiru Zialenskamu paśla sustrečy ŭ Biełym domie 21 vieraśnia. Pucin spadziajecca, što amierykanskaja i jeŭrapiejskaja padtrymka Ukrainy z časam pamienšaje. Fota: Drew Angerer / Getty Images

Aŭtary śćviardžajuć, što Pucin moža być zadavoleny svaimi zamiežnapalityčnymi pośpiechami. Jaho inviestycyi ŭ raźvićcio adnosin z važnymi dla Rasii krainami akupilisia. Indyja i Kitaj dajuć aporu dla rasijskaj ekanomiki. Tavary z Kitaja składajuć amal 50% rasijskaha impartu. A susiednija krainy, takija, jak Armienija, Hruzija, Kazachstan i Kyrhyzstan, jakija, choć i sami majuć usie padstavy aścierahacca ahresiŭnych dziejańniaŭ Pucina, atrymlivajuć vialikija prybytki, staŭšy pasiarednikami ŭ abychodzie Rasijaj sankcyj.

Pucin praciahvaje karystacca padtrymkaj u roznych častkach tak zvanaha «hłabalnaha Poŭdnia». Vajna va Ukrainie mała cikavić mnohija krainy, jakija aburajucca tym, što jany ličać padvojnymi standartami ZŠA i Jeŭropy ci niedachopam uvahi z boku «hłabalnaha Zachadu» da pytańniaŭ, jakija ich chvalujuć.

Protiestujuŝije na Zapadnom Bieriehu razmachivajut rośsijskimi i palestinskimi fłahami i niesut portriety Putina i sievierokoriejskoho lidiera Kim Čien Yna. Pratestoŭcy na Zachodnim bierazie Ijardanu razmachvajuć rasiejskimi i palestynskimi ściahami i niasuć partrety Pucina i paŭnočnakarejskaha lidera Kim Čen Yna, Protesters in the West Bank wave Russian and Palestinian flags and carry portraits of Putin and North Korean leader Kim Jong Un

Pratestoŭcy na Zachodnim bierazie raki Iardan z partretami Pucina i Kim Čen Yna, 20 kastryčnika 2023 hoda. Rasija vykarystała vajnu Izraila i CHAMAS dy inšyja prablemy, kab atrymać padtrymku na «hłabalnym Poŭdni». Skryn videa HT-Videos / YouTube

Aŭtary nahadvajuć, što Pucin jašče za paŭhoda da poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia ŭ lutym 2022 hoda zaćvierdziŭ novuju Stratehiju nacyjanalnaj biaśpieki Rasii. Asnoŭnaja ideja hetaha dakumienta była ŭ tym, što kraina pavinna padrychtavacca da doŭhaterminovaha supraćstajańnia z Zachadam. Siońnia Pucin moža skazać narodu, što jahonaja stratehija pracuje. I jon nie adčuvaje nijakaha cisku znutry, kab spynić vajnu.

Pucin raźličvaje, što padtrymka Ukrainy z boku ZŠA i Jeŭropy asłabnie, što ŭkraincy stomiacca ad biaskoncaha žachu vajny i razbureńniaŭ i što spałučeńnie hetych faktaraŭ dazvolić jamu dyktavać umovy zakančeńnia kanfliktu, kab zajavić pra svaju pieramohu. Ź jaho punktu hledžańnia, idealny čałaviek, jaki moh by pajści na takuju ździełku, heta Donald Tramp, u vypadku kali jon vierniecca ŭ Bieły dom u studzieni 2025 hoda.

Aŭtary śćviardžajuć, što Pucin hatovy vykarystać usio, što ŭ jaho jość, kab vyjhrać vajnu va Ukrainie. Sa spynieńniem da 2026 hoda dziejańnia damoŭlenaściej ab nieraspaŭsiudžańni jadziernaj zbroi raście ryzyka niepradkazalnaj trochbakovaj jadziernaj honki pamiž ZŠA, Rasijaj i Kitajem. Pucin budzie vykarystoŭvać lubuju hłabalnuju i rehijanalnuju prablemu jak ryčah dla pieramohi ŭ vajnie suprać Ukrainy i Zachadu.

Usio heta ŭjaŭlaje saboj biesprecedentnuju prablemu dla lidaraŭ Zachadu. Vašynhton i jaho sajuźniki dziejničali na dziva efiektyŭna: vyrašali najbolš terminovyja zadačy pa praduchileńni padzieńnia Ukrainy, zabiaśpiečvali jaje sučasnaj zbrojaj i apieratyŭnymi raźvieddanymi, a taksama pašyrali sankcyi suprać Rasii.

Ale zaraz, ličać aŭtary artykuła, pryjšoŭ čas pierajści da doŭhaterminovaj stratehii, jakaja pavialičyć i padtrymaje cisk na režym u Kramli. Nie pavinna być iluzij, što lubaja mahčymaja kambinacyja karotkaterminovych krokaŭ budzie dastatkovaj, kab prymusić Pucina spynić vajnu.

Lidary krain Zachadu nie havaryli svaim hramadzianam ab tym, što pahroza z boku Rasii maje pastajanny charaktar. Jany časta dazvalali sabie vieryć u cud — spadziavalisia na sankcyi, spadziavalisia na paśpiachovaść ukrainskaha kontrnastupu, spadziavalisia na čaroŭny efiekt ad pieradačy Ukrainie novych vidaŭ zbroi, kab prymusić Kreml sieści za stoł pieramovaŭ, spadziavalisia i na pałacavy pieravarot u Maskvie.

Aŭtary nahadvajuć, što padčas chałodnaj vajny amierykanskija ekśpierty pa zamiežnaj palitycy nie rabili staŭku na raptoŭnuju źmienu mierkavańnia Kramla abo imhnienny krach savieckaj sistemy. Zamiest hetaha jany spadziavalisia na doŭhaterminovy supraciŭ niebiaśpiečnamu režymu i rabili ŭkładańni ŭ nacyjanalnuju abaronu i vajskovy patencyjał aljansaŭ. Heta była palityka, kłasičnuju farmuloŭku jakoj daŭ Džordž Kienan (George Kennan), «ciarplivaha, ale ćviordaha i pilnaha strymlivańnia rasijskich ekspansijanisckich tendencyj».

Palityka strymlivańnia siońnia aznačała b praciah zachodnich sankcyj, izalacyju Rasii dypłamatyčna, praduchileńnie ŭmiašańnia Kramla va ŭnutranuju palityku ZŠA i krain Zachadu, uzmacnieńnie patencyjału strymlivańnia i abarony NATA, uklučajučy paśladoŭnyja amierykana-jeŭrapiejskija reinviestycyi ŭ abaronna-pramysłovuju bazu. Heta taksama aznačała b źmiakčeńnie ŭsioj toj škody (dypłamatyčnaj, infarmacyjnaj, vajennaj i ekanamičnaj), jakuju naniesła vajna.

Novaja stratehija, śćviardžajuć aŭtary, nie pavinna aznačać viartańnia da «chałodnaj vajny», bo heta pryviało b da biessensoŭnaj hulni, jakaja budzie prynosić tolki časovyja i niaznačnyja pieravahi. U pucinskaj Rasii niama ni taho vajskovaha patencyjału, ni toj ideałahičnaj pryvabnaści, jakija byli ŭ asnovie savieckaj mahutnaści.

Da taho ž, siońniašnija abstaviny mocna adroźnivajucca ad savieckaj pahrozy. Jeŭropa nie spustošanaja, jak heta było paśla Druhoj suśvietnaj vajny. NATA pašyryłasia za košt Finlandyi i Šviecyi. A Pucin vymušany prasić dapamohi ŭ Piekina, Tehierana i Pchieńjana. Suadnosiny sił u śviecie nie na karyść Rasii.

Raźbityja rasijskija tanki kala Kamienki ŭ Charkaŭskaj vobłaści. Fota: Efrem Lukatsky / AP Photo

Raźbityja rasijskija tanki kala Kamienki ŭ Charkaŭskaj vobłaści. Fota: Efrem Lukatsky / AP Photo

Samaje hałoŭnaje — što Ukraina, nasupierak usim prahnozam, vytrymała nacisk Rasii. Mienš čym za dva hady ŭkrainskaja armija pieramałoła ŭsio, što Rasija dasiahnuła za dva dziesiacihodździ madernizacyi svajoj armii. Padtrymka Ukrainy ŭ dalejšym zmahańni i zabieśpiačeńnie jaje zbrojaj i bojeprypasami — nieadkładny i ekanamična efiektyŭny elemient zachodniaj stratehii. 

Nie mienš važna dapamahčy Ukrainie ŭ paślavajennaj adbudovie, kab jana zmahła zaniać svajo pačesnaje miesca ŭ Jeŭropie. Heta sprava budzie spravaj pakaleńniaŭ nie tolki naroda hetaj krainy, ale i jaje šmatlikich siabroŭ, partnioraŭ i sajuźnikaŭ.

Dla zachodnich sajuźnikaŭ važnaje značeńnie budzie mieć padtrymka zhurtavanaści i rašučaści lidaraŭ pa abodva baki Atłantyki, bo Kreml daŭno avałodaŭ mastactvam svaryć ZŠA z sajuźnikami.

Aŭtary zaŭvažajuć, što časta hučać razvahi pra toje, što paśla sychodu Pucina ŭ Rasii zjavicca novaja stratehičnaja pierśpiektyva, jakaja dapamoža joj vyrvacca z abdymkaŭ Kitaja. Adnak u spadziavańniach na novaje kiraŭnictva treba być vielmi aściarožnym.

Byłomu prezidentu Rejhanu spatrebiłasia šmat pierakanaŭčych dokazaŭ taho, što Harbačoŭ adroźnivajecca ad svaich papiarednikaŭ. A ŭ aktualnych umovach hetaja prablema našmat składaniejšaja, bo treba ŭličvać, što toj, chto moža zamianić Pucina, pavinien budzie pakłaści kaniec vajnie i ŭstupić z Kijevam u sapraŭdnyja, surjoznyja pieramovy.

ZŠA i ich sajuźniki pavinny dakładna razumieć doŭhaterminovy charaktar hetaha supraćstajańnia. Pucin i jaho atačeńnie, u tym liku jaho patencyjnyja pierajemniki, ličać, što kvitniejučaja i niezaležnaja Ukraina, całkam intehravanaja ŭ Jeŭropu, budzie aznačać paražeńnie Rasii. Tamu jany zrobiać usio mahčymaje, kab nie dapuścić takoha varyjanta.

Čytajcie jašče:

Zialenski zajaviŭ, što z-za vajny ŭ Izraili skaracilisia pastaŭki artyleryjskich snaradaŭ va Ukrainu

«Druhaja armija śvietu» pakazała prykład vychavańnia bajcoŭ

Kiraŭnik ofisa Zialenskaha nazvaŭ nastupny hod vyrašalnym u vajnie

Клас
34
Панылы сорам
4
Ха-ха
3
Ого
3
Сумна
9
Абуральна
6

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?