Sierchia Massa Sierchija Masa Sergio Massa

Rekłamny płakat Sierchia Masa stvorany ŠI pa matyvach płakataŭ savieckaha płakatysta Hustava Kłucisa. Krynica: kukartificial / Instagram

Jak piša The Times, prezidenckija vybary ŭ Arhiencinie (u hetu niadzielu maje adbycca druhi tur) stali palihonam dla vyprabavańnia sposabaŭ vykarystańnia štučnaha intelektu (ŠI) u pieradvybarčaj kampanii.

Napieradzie ŭ hetym idzie pieradvybarčy štab Sierchia Masy (Sergio Massa). Kamanda Masa ŭ praviadzieńni svajoj kampanii vyrašyła vykarystoŭvać mahčymaści novych technałohij kab pakazać, što pieranizm — palityčny ruch, jaki zaradziŭsia 78 hadoŭ tamu i prychilnikam jakoha źjaŭlajecca Sierchia Masa, — moža pryciahnuć maładych vybarščykaŭ, kali złučyć vobraz kandydata z pop-kulturaj i kulturaj miemaŭ.

Dla dasiahnieńnia svajoj mety inžyniery i mastaki zahruzili fatahrafii roznych palityčnych asobaŭ Arhienciny ŭ prahramnaje zabieśpiačeńnie z adkrytym zychodnym kodam pad nazvaj Stable Diffusion, kab navučyć svaju ŭłasnuju sistemu štučnaha intelektu stvarać falšyvyja vyjavy hetych realnych ludziej.

Ciapier jany mohuć chutka stvaryć vyjavu abo videa, na jakich bolš za dziasiatak viadučych palityčnych hulcoŭ Arhienciny robiać praktyčna ŭsio, što prapanuje kamanda pa suviaziach z hramadskaściu pieradvybarčaha štabu Masa. U vyniku stvarajecca kantent, jaki adsyłaje da filmaŭ, miemaŭ, adpaviadaje peŭnym mastackim stylam abo ŭpisvajecca ŭ kankretnyja momanty historyi.

Sierchia Massa Sierchija Masa Sergio Massa

Vyjava Sierchia Masa, stvoranaja štučnym intelektam. Krynica: kukartificial / Instagram

Sam levacentryscki ministr ekanomiki Sierchia Masa na rekłamnych płakatach, stvoranych ŠI, pakazany mocnym, biasstrašnym i charyzmatyčnym narodnym lidaram u stylistycy savieckich palityčnych prapahandysckich płakataŭ aŭtarstva Hustava Kłucisa. A ŭ videarolikach jaho možna ŭbačyć u roli sałdata na vajnie, palaŭničaha za pryvidami i navat Indyjany Džonsa.

Pieradvybarčy štab druhoha kandydata na pasadu prezidenta — krajnie pravaha ekanamista libiertaryjanskich pohladaŭ i televiadoŭcy Chaŭjera Mileja (Javier Milei) — adkazaŭ na heta malunkam, na jakim pradstaviŭ svajho apanienta ŭ vobrazie kitajskaha kamunistyčnaha lidara. Sam ža Milej vybraŭ dla siabie vobraz miłaha multyplikacyjnaha lva. Hetyja vyjavy nabrali bolš za 30 miljonaŭ prahladaŭ.

Sierchio Massa kak kommunističieskij lidier Kataja. Sprava — Majli v obrazie multiašnoho lva. Sergio Massa as the Communist leader of Cathay. On the right — Miley in the image of a cartoon lion. Sierchia Masa ŭ vobrazie katajskaha kamunistyčnaha lidara. Sprava — Milej u vobrazie multyplikacyjnaha ilva.

Płakaty kamandy Chaŭjera Mileja. Źleva — Sierchia Masa ŭ vobrazie kitajskaha kamunistyčnaha lidara. Sprava — Milej u vobrazie multyplikacyjnaha lva. Krynica: javiermilei / Instagram

Ale akramia amal biaskryŭdnych rolikaŭ prychilnikami Masa ŭ akaŭncie kandydata ŭ Instagram dla kantentu, stvoranaha ŠI, apublikavała dypfiejk, na jakim Chaŭjer Milej tłumačyć, jak, adpaviedna jaho libiertaryjanskim pohladam, budzie pracavać rynak čałaviečych orhanaŭ.

«Ujavicie sabie, što ŭ vas jość dzieci i vy dumajecie, što kožny ź ich — heta doŭhaterminovaja inviestycyja. Nie ŭ tradycyjnym sensie, a z punkta hledžańnia ekanamičnaha patencyjału ich orhanaŭ», — zajaŭlaje ŭ videa štučny vobraz Mileja.

U podpisie pad videa havorycca: «My paprasili štučny intelekt dapamahčy Chaŭjeru rastłumačyć biznes pa prodažy orhanaŭ».

Sam Masa zajaviŭ, što byŭ šakavany, kali pabačyŭ heta videa, i suprać takoha sposabu vykarystańnia ŠI. Paźniej jaho pradstaŭnik padkreśliŭ, što post byŭ žartam, i ŭ im było vyrazna paznačana, što videa «stvorana štučnym intelektam». Pieradvybarčy štab Masa ŭ svajoj zajavie adznačyŭ, što vykarystańnie ŠI nakiravana na zabavu i vykazvańnie palityčnych pazicyj, a nie na padman.

Jak adznačaje vydańnie, štučny intelekt, jaki vykarystoŭvajecca kampanijami abodvuch kandydataŭ u Arhiencinie, dazvalaje stvarać kantent, jaki moža ŭpłyvać na hramadskuju dumku. Adnak hety kantent albo paznačany jak zhienieravany štučnym intelektam, albo tak vidavočna falšyvy, što naŭrad ci padmanie navat samych davierlivych vybarščykaŭ.

Zamiest taho, kab sprabavać uvieści ludziej u zman, technałohija pašyryła mahčymaści stvareńnia virusnaha kantentu, na stvareńnie jakoha raniej kamandy hrafičnych dyzajnieraŭ zatracili b šmat času.

Ale, jak śćviardžaje vydańnie, šyrokaje vykarystańnie ŠI na vybarach u Arhiencinie pryviało da taho, što niekatoryja vybarščyki stali sumniavacca ŭ sapraŭdnaści taho, što nasamreč isnuje.

Prykmietnaja rola ŠI ŭ kampanii ŭ Arhiencinie i palityčnyja debaty, jakija jon spravakavaŭ, śviedčać ab tym, što hetaja technałohija ź vialikaj vierahodnaściu stanie faktaram mnohich demakratyčnych vybaraŭ pa ŭsim śviecie. Hetamu spryjaje imklivaje raspaŭsiudžańnie ŠI, rost jaho mahutnaści i źnižeńnie koštu.

Čytajcie jašče:

Štučny intelekt upieršyniu zaklučyŭ biznes-kantrakt pamiž dźviuma firmami biez udziełu čałavieka

Najbolšyja krainy śvietu padpisali dekłaracyju ab katastrafičnaj niebiaśpiecy štučnaha intelektu

Apošni vajskovy dyktatar Arhienciny pamior u turmie

Клас
7
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
2
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?