Kałaž: «Naša Niva»

Kałaž: «Naša Niva»

Telehram-bot «Maje paviedamleńni ŭ čatach» znachodzić vašy paviedamleńni ŭ roznych čatach i prapanuje vam, jak ich možna vydalić. Paviedamleńni šukajucca pa «pratesnych» čatach, jakija stvaralniki bota ŭnieśli ŭ svaju bazu. Kali zapuścić bot, možna adšukać kamientary tolki svajho akaŭnta. Bot dapamoh tysiačam ludziej.

Adnak učora telehram kanał «Kułuary Kyky» apublikavaŭ infarmacyju pra toje, što biełaruskija siłaviki vykarystoŭvajuć bot hrodzienskich pravaabaroncaŭ dla taho, kab šukać kamientary biełarusaŭ pry nadhladach telefonaŭ, u tym liku pry pierasiačeńni miažy.

Čałavieka advodziać u bok, prosiać adkryć telehram i aktyvujuć bot. Kali ŭ čałavieka jość niavydalenyja kamientary, bot heta pakazvaje.

Na inicyjatyvu ŭ kamientarach na niekatorych resursach vyliłasia šmat niehatyvu. Asobnyja kamientatary navat zaklikali zakryć bot.

«Naša Niva» pahutaryła sa stvaralnikami pra toje, što jany źmianili ŭ bocie i jak im zaraz karystacca.

«Ciapier bot vydaje infarmacyju praź niekalki hadzinaŭ paśla zapusku. Heta zrobić pravierku na miažy našym botam biessensoŭnaj — tak doŭha nichto čakać nie budzie. A dla ludziej, jakija ź jaho dapamohaj vydalajuć svaje kamientary, heta niavažna. Kali paviedamleńni visieli z 2020-ha, to paru hadzinaŭ pačakajuć», — miarkujuć stvaralniki bota «Maje paviedamleńni ŭ čatach».

Na dumku hetych hrodzienskich aktyvistaŭ, u hubazikaŭcaŭ jość ułasnyja bazy, jakija tyja pačali źbirać raniej.

Što da zapuščanaj infarmacyi ab praviercy botam, jany bačać u hetym pieradusim kampaniju pa zabłytvańni ludziej i dyskredytacyi inicyjatyvy. «Maŭlaŭ, bot dapamahaje aryštoŭvać ludziej, choć nasamreč jon dapamahaje abaranicca ad aryštaŭ», — tłumačać stvaralniki bota.

«Kali ŭ vas visiać kamientary ŭ adkrytych čatach i śpiecsłužbisty zapisali vaš ID, to vy ŭ lubym vypadku ŭ niebiaśpiecy, — nahadvajuć jany. — Naš bot nie pavialičvaje hetaj niebiaśpieki, niebiaśpieka ŭ tym, što kamientary visiać. Nie varta zapluščvać vočy na hetuju ryzyku, padumajcie pra heta zahadzia i vydalicie kamientary da pravierki na miažy», — kažuć stvaralniki bota.

Bot nie zachoŭvaje kamientaroŭ, paśla vydaleńnia jon pakaža, što paviedamleńniaŭ nie adšukałasia. A voś kali vy niešta kamientavali navat try hady tamu i nie vydalili, to vas mohuć aryštavać. 

«My raim usim biełarusam, jakija znachodziacca ŭ krainie abo źbirajucca tudy viartacca, skarystacca botam i vydalić svaje kamientary ŭ adkrytych čatach, prynamsi, ź niebiaśpiečnych akaŭntaŭ.

Paśla hetaha treba nacisnuć knopku «Vyjści z bota» — usie źviestki vydalacca, a pa słovie «bot» jon šukacca nie budzie. Praz sutki, navat kali vy nie zrobicie ničoha, jon pačyścicca sam», — tłumačyć surazmoŭca.

Raspracoŭščyki «Partyzanskaha telehrama» skazali «Našaj Nivie», što jany ličać bot dobrym i daviarajuć jamu.

«Pa-pieršaje, bot faktyčna nie daje siłavikam ničoha novaha, bo ŭ ich jość svaje bazy danych. A, pa-druhoje, my bačym, što raspracoŭščyki bota dadali tajmier na 5 hadzin, što ŭskładniaje zatrymańnie na miažy».

Bolš taho, bot budzie nieŭzabavie intehravany ŭ «P-telehram», kažuć raspacoŭščyki. «My chočam zrabić, kab u ich bocie možna było nacisnuć na adnu knopku i vydalić usie kamienty aŭtamatyčna. Usio budzie pracavać praz hety bot. Danyja nie pojduć ni na jakija inšyja sierviery».

My zapytalisia ŭ inicyjatyvy CyberBeaver pra toje, što rabić, kali instrumientami dla biaśpieki karystajucca i musaŭcy, kali instrukcyi pa biaśpiecy mohuć dapamahčy im šukać biełarusaŭ.

«Nahadvaje situacyju z telehram-ajdzi. Śpiecsłužby karystajucca vyznačeńniem ID dla svaich metaŭ. My pra heta viedajem i kažam ludziam, kab źviartali ŭvahu i vydalali akaŭnty, kali bačać niebiaśpieku.

I kali instrumient dazvalaje vydalić niebiaśpiečnyja kamientary, to varta im karystacca. Heta dazvolić znajści hetyja kamienty raniej za siłavikoŭ.

Jak i ŭ vypadkach sa słabymi miescami Telegram, my nie kažam usim prosta zaraz vydalać svaje akaŭnty i nikoli nie karystacca mesendžaram. Lepš dumać pra toje, jakija instrumienty zabiaśpiečvajuć biaśpieku i analizavać toje, jakija vykliki aktualnyja ciapier dla kožnaha kankretnaha čałavieka. Kali, naprykład, u čałavieka niama nijakich niebiaśpiečnych kamientaroŭ u telehramie, to vykarystańnie hetaha bota śpiecsłužbami i nie źjaŭlajecca pahrozaj».

Kali vam važna toje, što robić «Naša Niva», to padtrymajcie našy pracu praz Patreon pa spasyłcy nižej. Dziakujučy hetamu my zmožam rabić bolš.

Čytajcie taksama:

Biełarusy stvaryli bot, jaki dapamoža adšukać paviedamleńni ŭ čatach. Voś jak jon pracuje i čamu heta važna dla biaśpieki

Kotatogram: hubazikaŭcy pakazali, jak jany analizujuć pratesnyja čaty. Voś što varta viedać

Što novaha praviarajuć u telefonach na miažy pry viartańni ŭ Biełaruś

Клас
36
Панылы сорам
6
Ха-ха
5
Ого
5
Сумна
1
Абуральна
7