Zakon praduhledžvaje mnostva źmien u dačynieńni da ardynatury. Heta dadatkovaja forma padrychtoŭki daktaroŭ u Biełarusi, jakija ŭžo adpracavali raźmierkavańnie abo majuć chacia b dva hady stažu, trapić tudy možna pa nakiravańni ź miesca pracy. Šlacham navučańnia ŭ ardynatury daktary palapšajuć svaju kvalifikacyju abo mianiajuć profil śpiecyjalnaści. Vučoba prachodzić pry mieduniviersitetach, univiersiteckich klinikach, RNPC, u balnicach i inšych miedustanovach.

Zhodna z novaj redakcyjaj zakona, ardynatura ciapier budzie tolki biaspłatnaj, heta značyć za košt biudžetu (płatnaja forma — tolki dla zamiežnikaŭ, jakija časova pražyvajuć u Biełarusi). A značyć, paśla navučańnia ŭsim pryjdziecca adpracoŭvać. I termin adpracoŭki ciapier pavialičvajecca z dvuch hadoŭ da piaci — u tym liku dla zavočnikaŭ.

Sam termin navučańnia taksama ŭzrastaje i składzie ad dvuch da piaci hadoŭ (raniej było dva hady vočna i try zavočna dla lubych śpiecyjalnaściaŭ).

Takim čynam, pastupleńnie ŭ ardynaturu źviaža doktara na termin ad siami da dziesiaci hadoŭ: dva-piać hadoŭ navučańnia i piać hadoŭ adpracoŭki.

Pry hetym uvodziacca surjoznyja sankcyi za sychod z vučoby abo admovu ad adpracoŭki. Heta tyčycca tych, chto vučyŭsia jak vočna, tak i zavočna:

kali doktar vyrašyć syści z ardynatury abo jaho adličać — u tym liku ź inicyjatyvy jaho načalstva, — jamu pryjdziecca pakryć vydatki na jaho navučańnie (raniej hetaha nie patrabavałasia);

kali miedyk paśla ardynatury admovicca pracavać pa raźmierkavańni ci nie adpracuje ŭsiaho terminu, to budzie pavinien viarnuć u biudžet srodki, zatračanyja na jaho padrychtoŭku, u 2,5-kratnym pamiery.

Akramia taho, zdajecca, ciapier ardynatura budzie abaviazkovaj umovaj dla dopusku daktaroŭ da akazańnia śpiecyjalizavanaj i vysokatechnałahičnaj miedycynskaj dapamohi. Mahčyma, pa hetym punkcie jašče buduć tłumačeńni Ministerstva achovy zdaroŭja. Na dadzieny momant ardynaturu źjaŭlajecca dadatkovym etapam paśladypłomnaj adukacyi, prachodziać jaje daloka nie ŭsie daktary, čaściej jana patrabujecca ad pretendentaŭ na kirujučyja pasady. Adnak užo ciapier jana abaviazkovaja dla tych ža stamatołahaŭ, kab atrymać vuzkuju śpiecyjalnaść — naprykład, artadonta.

U vynikovym zakonie tekst dakumienta zastaŭsia amal biez pravak.

Tych, chto ŭžo prajšoŭ ardynaturu abo vučycca ŭ joj ciapier, novaŭviadzieńni nie zakranuć. Usie novyja pałažeńni buduć raspaŭsiudžvacca tolki na tych, chto pačaŭ padrychtoŭku ŭ ardynatury paśla 1 lutaha 2024 hoda, kali asnoŭnyja pałažeńni zakona ŭstupiać u siłu.

Taksama zakon praduhledžvaje inšyja źmieny: urehulavańnie pytańnia ŭniviersiteckich klinik, stvareńnie novaha typu miedustanoŭ — centraŭ dla reabilitacyi ludziej, jakija pakutujuć ad zaležnaściaŭ, zabarona na vykarystańnie niezarehistravanych miedycynskich vyrabaŭ, pašyreńnie mahčymaści vydačy pacyjentam lekaŭ za košt biudžetu, mahčymaść dla balnic adpraŭlać analizy pacyjentaŭ dla daśledavańnia za miažu i hetak dalej.

Клас
2
Панылы сорам
28
Ха-ха
9
Ого
4
Сумна
7
Абуральна
56