Alaksandr Łukašenka (źleva) padčas inśpiekcyi abaronnaha abjekta ŭ Bresckaj vobłaści. Kastryčnik 2023 hoda. Skrynšot ź videa

Alaksandr Łukašenka (źleva) padčas inśpiekcyi abaronnaha abjekta ŭ Bresckaj vobłaści. Kastryčnik 2023 hoda. Skrynšot ź videa

U čym zaklučajecca stratehija ES

Na pohlad Paŭła Śluńkina, Zachad zaŭsiody imknuŭsia reahavać na padziei, jakija adbyvajucca ŭ Biełarusi. Pry hetym demakratyčnyja patrabavańni da Minska zaŭsiody byli bolš strohimi, čym, naprykład, da Baku.

Hetyja adnosiny mieli ŭ minułym pieryjady jak paciapleńnia, tak i pachaładańnia. Ciapier ža jany, pa sutnaści, znachodziacca ŭ samym nizkim punkcie za ŭsiu historyju režymu Łukašenki.

Analizujučy vynikovaść stratehii Zachadu, analityk adznačaje, što «ŭ niejkija momanty tak — jana prynosiła łakalny pośpiech». U toj ža čas asnoŭnyja mety — dasiahnieńnie demakratyčnych źmien unutry krainy, surjoznyja palapšeńni ŭ śfiery pravoŭ čałavieka — nie byli dasiahnutyja.

Režym Łukašenki zaŭsiody viartaŭsia ŭ adzin i toj ža punkt — «u naturalny dla siabie stan represij i pryhniečańnie inšadumstva».

Śluńkin dapuskaje mahčymaść taho, što stratehija ES zaklučałasia mienavita ŭ tym, kab, «nie ŭkładvajučy zašmat palityčnaha kapitału, ciarpliva čakać, pakul «klimat» u Biełarusi stanie bolš spryjalnym dla takich palityčnych inviestycyj». I ciapier ES zaniaŭ mienavita takuju pazicyju.

«Fokusa na Biełarusi ŭ ES niama, prablemy kiraŭnictva krainy stvaraje, ale dobrych idej, jak ich vyrašać, niama», — kanstatuje analityk.

Ci jość u jeŭrapiejcaŭ miechanizmy ŭździejańnia na Minsk, akramia sankcyj

Śluńkin ličyć, što ŭ ES niama paśladoŭnaści ŭ reakcyi na padziei, jakija adbyvajucca ŭ Biełarusi. «Kali ŭ vas jość meta i vy vyznačyli dla siabie instrumienty, jakimi budziecie jaje damahacca, — važna, kab vaša reakcyja nie mianiałasia, kali nie mianiajucca abstaviny, što jaje vyklikali», — kaža jon.

Analityk adznačaje, što ŭ niekatorych jeŭrapiejskich stalicach abmiarkoŭvajucca varyjanty, jak naładzić dyjałoh ź Biełaruśsiu. Ale Śluńkin ličyć, što ES ni ŭ jakim razie nie pavinien iści na sastupki režymu Łukašenki ŭ vypadku, kali jon zrobić minimalnyja sastupki. Bo heta moža pryvieści da ŭzmacnieńnia represij unutry krainy.

«I kali vy zhadžajeciesia pryniać jak novuju normu toje, što adbyvajecca ŭ Biełarusi ciapier, admaŭlajeciesia ad instrumientaŭ cisku, a zamiest hetaha intensifikujecie dyjałoh — to, kali Łukašenka, naprykład, pačnie rasstrelvać palitviaźniaŭ u turmach, jak heta robić Iran, ci ŭviadzie vojski va Ukrainu, vy hatovyja budziecie praciahvać prytrymlivacca svajoj novaj taktyki ci znoŭ zahavorycie pra sankcyi, jakija, zhodna z vašymi mierkavańniami, minułym razam nie prynieśli vynikaŭ?» — razvažaje Śluńkin.

U toj ža čas u ES niama nijakich novych miechanizmaŭ uździejańnia na Łukašenku. «Amal usie realistyčnyja karty, jakimi moh zhulać ES i inšyja zachodnija krainy ŭ dačynieńni da Biełarusi, užo na stale — i jany pakul nie prynieśli pazityŭnaha vyniku», — vykazvaje svajo bačańnie Śluńkin i adznačaje, što ŭzrovień represij unutry krainy ci atak na rehijanalnuju biaśpieku «daloka nie maksimalny» i «moža być jašče horšy».

Łukašenka choča mietadyčna źmianić śviadomaść biełarusaŭ

Pa dumku Śluńkina, biełaruskija ŭłady nie iduć na sastupki i nie imknucca stvaryć stymuły dla pierahladu padychodu zachodnich krain. Mahčyma, heta źviazana ź ich nadziejaj na toje, što «i biez sastupak ich prymuć takimi, jakija jany jość».

Analityk farmuluje kančatkovuju metu, jakaja, na jaho dumku, ciapier jość u Minska: «prymicie nas takimi, tady my zmožam być karysnymi adno adnamu, ale nie staŭcie pad sumnieŭ naša prava rabić ź ludźmi i krainaj usio, što my pažadajem».

U vyniku ni adzin z bakoŭ ni choča iści na sastupki. Da taho ž, jak adznačaje analityk, kožny z bakoŭ ciapier zajmajecca vyrašeńniem svaich pytańniaŭ. Łukašenka, jaki zaniaty palityčnym vyžyvańniem, «mietadyčna źmianiaje hramadskuju śviadomaść biełarusaŭ, likviduje padmurak, na asnovie jakoha staŭ mahčymy palityčny ŭzdym 2020 hoda».

A dla ES zaraz hałoŭnaje — pytańni ŭłasnaj biaśpieki, miežaŭ i dapamohi Ukrainie. Pry takim paradku biełaruskaje pytańnie adyšło na daloki płan.

Ci mohuć u Biełarusi adbycca svabodnyja vybary

Padčas intervju ŭ Śluńkina spytali, ci mahčymyja novyja padychody da vyrašeńnia biełaruskaha kryzisu. Naprykład, ZŠA i Vieniesueła damovilisia ab źmiakčeńni sankcyj u abmien na praviadzieńnie vybaraŭ u druhoj pałovie 2024 hoda.

Analityk adznačyŭ, što vielmi sumniavajecca ŭ tym, što damoŭlenaści buduć vykanany čavistami. Da taho ž jon źviartaje ŭvahu na tuju akaličnaść, što aktyvizacyja sprobaŭ vyrašeńnia vieniesuelskaha kryzisu niepasredna źviazanaja z vajnoj va Ukrainie:

«Vieniesueła vałodaje zapasami nafty, jakija mahli b stabilizavać suśvietny rynak paśla vymušanaj pieraaryjentacyi impartu nafty i naftapraduktaŭ z Rasii na inšyja rehijony, što ŭźnikła z pryčyny deficytu paliva i inflacyi».

Tamu ZŠA zacikaŭlenyja ŭ raźviazvańni kryzisu, ale nie mohuć źniać sankcyi na vieniesuelskuju naftu bieź jakich-niebudź pieradumoŭ.

«U teoryi, kali ŭ Madura atrymajecca paśpiachova «pradać» amierykancam vybary-fikcyju, možna ŭjavić, što ŭ 2025-m Łukašenka moža pasprabavać prakrucić toje ž samaje», — zaŭvažaje Śluńkin. Ale pytańnie ŭ tym, što jon moža prapanavać Zachadu. Nafty ŭ Biełarusi, u adroźnieńnie ad Vieniesueły, niama.

«Ad Rasii jon nikudy nie padzieniecca i represii spyniać nie budzie — bieź ich jon nie adčuvaje siabie ŭ biaśpiecy». Adzinaje, što moža zdarycca, — heta vyzvaleńnie palitźniavolenych. Ale ciapier, ličyć Śluńkin, ciažka skazać, ci budzie hetaha kroku dastatkova.

Analityk adznačaje, što vysnovy ź vieniesuelskaha kiejsa mohuć być dyjamietralna supraćlehłymi. Mahčyma, my ŭbačym, što sankcyjnyja skieptyki pamylilisia, i paśladoŭny, mocny i daviedzieny da kanca cisk vymušaje režymy iści na sastupki. Ci, naadvarot, pakaža, što nijakija sankcyi, navat z boku samaj mahutnaj krainy śvietu, nie mohuć źmianić nie samy mocny i nie samy stabilny režym typu režymu Madura.

U kantekście Biełarusi, jak ličyć Śluńkin, heta moža paŭpłyvać na razumieńnie «tearetyčnaj častki pytańnia, jakija miery i miechanizmy dziejsnyja, a jakija nie».

Ci mahčymy ŭ Biełarusi realnyja pieramieny

Pavieł Śluńkin adznačaje, što prytrymlivajecca svajho mierkavańnia adnosna taho, što źmieny ŭ trajektoryi adnosin Biełarusi i zachodnich krain mahčymyja tolki ŭ tym vypadku, kali adzin z bakoŭ budzie hatovy pajści na surjoznyja sastupki.

Heta mohuć być kroki z boku Minska, ale bolš surjoznyja za vypuskańnie dziesiaci čałaviek z turmaŭ. Ci Jeŭrasajuz pasprabuje pajści na dyjałoh z Łukašenkam, stymulujučy jaho na niejkija minimalnyja kroki (umoŭna, kab ludziam u turmach chacia b listy dachodzili ci matracy vydavali).

«I pakul nie adbudziecca niešta, što surjozna źmienić pazicyi abodvuch bakoŭ ci chacia b adnaho ź ich, my budziem znachodzicca prykładna ŭ takoj ža situacyi, jak ciapier», — padsumoŭvaje surazmoŭca.

Čytajcie jašče:

«Mnie 34 hady, ja biełarus, upieršyniu ŭ žyćci ŭbaču mirnuju pieradaču ŭłady». Hety dopis byłoha biełaruskaha dypłamata ŭzvarušyŭ tvitar

Pra Mikałaja Łukašenku, insajdy z samitaŭ, dypłamataŭ u łaźni i pracu śpiecsłužbaŭ — Pavieł Śluńkin u «Tok»

Śluńkin: Łukašenka staŭ haŭlajtaram, a lubaja krytyka stała razhladacca jak złačynstva

Клас
9
Панылы сорам
8
Ха-ха
3
Ого
3
Сумна
14
Абуральна
28

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?