Kadr ź filma «Radzima»

Kadr ź filma «Radzima»

IX kinafiestyval «Paŭnočnaje źziańnie» projdzie z 13 pa 26 listapada biaspłatna ŭ online i pa kvitkach offline ŭ Vilni i Talinie. Z 2020 hoda pravodzicca taksama Biełaruski konkurs. Sioleta na praciahu kinafiestyvalu filmy Biełaruskaha konkursu budzie hladzieć mižnarodnaje žury, jano abiare pieramožcu. Upieršyniu za historyju kinafestu pieramožca Biełaruskaha konkursu atrymaje hrašovy pryz.

Biełaruski konkurs sioleta składajecca z 12 filmaŭ, da jakich prykładajecca jašče dva śpiecyjalnyja pakazy pa-za konkursam. U skład žury ŭvajšli ŭkrainskaja pradziusarka Darja Basiel, biełaruski režysior Alaksiej Pałujan, dyrektar Jeŭrapiejskaha kinarynku Berlinale z Hiermanii Denis Ru.

Film, jaki zavajuje Hran-pry, atrymaje hrašovy pryz u pamiery 1200$, a taja stužka, jakoj siabry žury prysudziać śpiecyjalny pryz, atrymaje 800$.

Hałoŭnaja tema kinafestu sioleta — adlehłaść. Što ŭ prahramie?

«KUŁ (Naviny ź Biełarusi)»

2023, Biełaruś

14/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Zin, jaki sabraŭ razam navieły francuzskich, ruskich, rumynskich, valijskich, ukrainskich i niamieckich režysioraŭ i, viadoma, biełaruskich aŭtaraŭ. U asnovie kožnaha filma almanacha lažać adbornyja biełaruskija naviny, praź jakija stvaralniki z dapamohaj padručnych srodkaŭ sprabujuć pieraasensavać «samuju mistyčnuju krainu Jeŭropy» — Biełaruś. I ŭsio heta ź lohkaj padačy vydatnika zdymak kino bieź biudžetu, suzasnavalnika kirunku «Biełaruskaje skončanaje kino», režysiora Mikity Łaŭreckaha. Čaho čakać? Historyi pra telefonnych zładziužak, pra samy maleńki zamak na śviecie, tyktok-busłoŭ i proćmu achviar epidemii depresii.

«Radzima»

2023, Šviecyja, Ukraina, Narviehija

15/11/23, 18:15 — Talin, k/t Apollo Kino Solaris, 1. Saku saal 

23/11/23, 17:30 — Vilnia, k/t Skalvija

«Radzima» — maštabny dakumientalny film, jaki vychodzić daloka za miežy krainy i analizuje postsaviecki stan z punktu hledžańnia moładzi. Z dapamohaj asabistaha i prafiesijnaha dośviedu režysior Alaksandr Michałkovič i režysiorka i žurnalistka Hanna Badziaka padkreślivajuć pryčyny i nastupstvy šmathadovaj «tradycyi» žorstkaha ckavańnia, katavańniaŭ i zabojstvaŭ jak instrumienta kantrolu nad biełaruskimi pryzyŭnikami. Aŭtary pakazvajuć niespakoj sučasnaj Biełarusi praź niepasredny dośvied maci i navabrancaŭ, što pieraplatajecca z žyvymi hałasami ich papiarednikaŭ, uziatymi ź listoŭ dadomu.

«U žyvym efiry»

2022, Polšča

17/11/23, 16:45 — Talin, k/t Kino Sõprus

21/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny tolki na terytoryi Biełarusi)

Karotkamietražny film režysiorki Mary Tamkovič, natchniony ŭčynkam Kaciaryny Andrejevaj i Darji Čulcovaj, raskazvaje historyju zatrymańnia žurnalistak «Biełsata» padčas ich strymu z «płoščy Pieramien» u 2020 hodzie. Stužka ŭžo nieadnarazova była adznačanaja ŭznaharodami na mižnarodnych kinafiestyvalach.

«Kałychanka»

2023, Polšča, Saudaŭskaja Aravija

17/11/23, 16:45 — Talin, k/t Kino Sõprus

22/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭsiudy, akramia terytoryi Biełarusi)

Apisańnie siužeta «Kałychanki» možna źmiaścić u adzin skaz: adnojčy viečaram małady čałaviek upadaje ŭ depresiŭny stan. Adnak, jak heta byvaje ŭ animacyjnych filmach, siužet nie asnoŭnaje. «Kałychanka» — nie naratyŭnaja mastackaja historyja, jakaja pakazvaje hledaču pryhažość zmročnych nastrojaŭ. Pa słovach aŭtara, hety tvor «staŭ svojeasablivaj refleksijaj, jakaja dazvalaje adpuścić emocyi ad usich strašnych padziej apošnich troch hadoŭ. Historyja pra zmročny momant dušy, jaki kančatkova źmianiaje los čałavieka».

«Usio dobra. Ja splu»

2023, ZŠA

17/11/23, 16:45 — Talin, k/t Kino Sõprus

25/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Paśla padziej 2020 hoda «nieabyjakavyja» hramadzianie pačali paviedamlać u milicyju pra vypadkovych nieznajomcaŭ, svaich kaleh, siabroŭ i navat svajakoŭ — tych, chto ŭdzielničaŭ u akcyjach pratestu, abo tych, chto prosta publična vykazvaŭ svajo mierkavańnie. Što padšturchnuła hetych ludziej da takich zvankoŭ? Chto hetyja ludzi? Jak jany žyvuć siońnia? Ananimny režysior ź Biełarusi vyrašyŭ parazmaŭlać ź imi i vyśvietlić hetyja pytańni ŭ dakumientalnym filmie «Usio dobra. Ja splu».

«Pieratrymka»

2022, Polšča

17/11/23, 16:45 — Talin, k/t Kino Sõprus

«Pieratrymka» — adzin z epizodaŭ sieryjała «Pracesy», stvoranaha telekanałam «Biełsat». Pa siužecie «Pieratrymki», amapaviec zatrymlivaje niekalki čałaviek padčas antyvajennaj akcyi, ale ŭ turmie jamu paviedamlajuć, što ŭ kamierach bolš niama miesca. Jamu ničoha nie zastajecca, aprača jak zabrać viaźniaŭ adbyvać 15 dzion aryštu da siabie dadomu. Hratesknaja kamiedyja pra absurdnaść biełaruskaj rečaisnaści. 

«Jastrab pamieram z kania»

2022, Francyja

18/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

24/11/23, 17:30 — Vilnia, k/t Skalvija

Historyja pra arnitałahiniu Lidziju, jakaja raniej była Siarhiejem. Jana daje pryvatnyja ŭroki bijałohii, pracuje na kampaniju, jakaja praduchilaje sutyknieńni ptušak z samalotami, a paralelna buduje ŭ Ščarbincy čorny vihvam z «Tvin Piks». Režysiorka filma Saša Kułak, aŭtarka «Sałamanki», «Chronikaŭ rtuci» i «Mary», supravadžaje hledača hołasam pa dakumientalnym apaviadańni da taho času, pakul sama nie stanovicca piersanažam u hetym unikalnym kiniematahrafičnym dośviedzie.

«Čatyry koły dalej ad centra»

2023, Biełaruś

18/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

24/11/23, 17:30 — Vilnia, k/t Skalvija

Dakumientalny partret minskaj mastački Maryny Kapiłavaj u adsutnaści dystancyi. Čaćviora, jakija asabista viedajuć Marynu, paviedamlajuć, što jany dumajuć pra jaje. Hetyja ludzi i jość čatyry koły filma — siabry, kalehi dy susiedka ŭ dvary. Film režysiorki Leny Le daje mahčymaść z askiepkaŭ mierkavańniaŭ sabrać svajo cełaje. 

«Śmiećcievaja hałava»

2022, Biełaruś

19/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Miełanchaličny indzi-chorar pra złuju ironiju losu i siłu žadańnia. Režysior Jury Siamaška ŭ svaim ihravym filmie-prytčy raskazvaje historyju režysiora-pačatkoŭca, jaki pracuje zborščykam śmiećcia. Adnojčy jon znachodzić siarod śmiećcia čaroŭnuju butaforskuju hałavu i zabiraje jaje dadomu. Tym ža viečaram hałava ažyvaje i prapanuje Juru vykanać luboje jaho žadańnie.

«Kotka»

2023, Biełaruś

19/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Nata Karniejeva paśla animacyjnaha filma Shirey Mara, jaki byŭ u prahramie «Paŭnočnaha źziańnia» letaś, praciahvaje daśledavać užo ŭ ihravoj karotkamietražnaj stužcy stratu kachanaha čałavieka. Tolki hetym razam strata inšaha rodu — heta rasstańnie. Raźbitaja razryvam z kachanym, Hanna ŭ rospačy spalvaje makiet doma, pryznačanaha dla ich abaich, prytulaje ŭ siabie ślapoha zmučanaha kata i sprabuje zahłušyć bol straty narkatyčnym trypam.

«Dziońnik Anastasii»

2022, Polšča

21/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

24/11/23, 17:30 — Vilnia, k/t Skalvija

Dakumientalnaja spoviedź biełaruskaj mastački Anastasii Rydleŭskaj. U svaich jarkich pracach jana zakranaje važnyja temy, pra jakija mała havorać: mientalnaje zdaroŭje, niebinarnaść. Anastasija z mužam Alaksiejem pakinuli Biełaruś praz palityčnyja represii. Štodnia jany sutykajucca ź ciažkaściami emihracyi, ale, niahledziačy ni na što, zachoŭvajuć svajo kachańnie i svaju vialikuju maru. A filmmejkier Maksim Bujnicki fiksuje hety ciarnisty šlach.

«Miacielica»

2023, Biełaruś

22/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

«Miacielica» — heta try chviliny miedytatyŭnaj paetyčnaj animacyi, jakaja złučaje ŭ sabie byccam usie adcieńni biełaha. Karcina stvoranaja pavodle tvora «Miacielica» Kanstancyi Bujło. «I kudy ja zahublena jedu, biez puci, biez napramku, bieź śledu?!» — adlustroŭvaje ŭ svajoj animacyi słovy biełaruskaj paetki režysiorka Lizavieta Bahatka.

«Biełaruś. OST»

2022, Biełaruś

25/11/23 — online z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Film źmiaščaje hukavyja darožki z amatarskich videa, źniatych padčas pratestaŭ 2020 hoda: huki źbićcia, viačera na kuchni sa stralboj za aknom, ciažkaje dychańnie tych, chto ŭciakaje, uschlipy čałavieka, jaki zdymaje z bałkona. Vizualny rad filma — zapis z kamiery videanazirańnia ŭ Minsku. Na ekranie ničoha nie adbyvajecca, prosta płošča i ludzi, ale huki, jakija čuvać, śviedčać, što ich žyćcio ŭžo zusim nie narmalnaje. Hety vid z kamiery videanazirańnia vyhladaje amal jak vid z kamiery turmy — toj ža rakurs, tyja ž šeryja kolery, taja ž faktura i tyja ž fihury ŭnizie. 

«Patryjatyčnaje praktykavańnie»

2023, Polšča

«Patryjatyčnaje praktykavańnie» — adzin z čatyroch epizodaŭ sieryjała «Pracesy» režysiora Andreja Kašpierskaha. U hetym epizodzie intryhujučaja zaviazka: małodšyja školniki atrymlivajuć załaty kvitok na ekskursiju ŭ čaroŭny budynak KDB. Jak tłumačać stvaralniki sieryjała, u pieršym siezonie, jaki źjavicca na kanale «Biełsat» u śniežni, jany pasprabavali «zajści na terytoryju zła» i pakazać toje, što adbyvałasia (i adbyvajecca) ź Biełaruśsiu paśla 2020 hoda «vačyma antyhierojaŭ» — amapaŭca, supracoŭnika KDB, čynoŭnika i jabaćki.

Filmy Biełaruskaha konkursu «Paŭnočnaje źziańnie» možna budzie častkova pahladzieć online zhodna z raskładam ci pabačyć offline ŭ kinateatrach u Vilni i Talinie. Usia online-prahrama budzie dastupnaja biaspłatna pa papiaredniaj rehistracyi (kali vy raniej nie rehistravalisia na płatformie kinafiestyvalu). 

Клас
12
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
2