Jak źmianilisia ceny

Andrej Čarnyšoŭ, namieśnik načalnika adździeła kansałtynhu i analityki ahienctva nieruchomaści «Tvaja stalica» kaža, sioleta ŭ vieraśni prodažy išli bolš aktyŭna, čym letaś.

«Ludzi praciahvajuć układvać hrošy ŭ nieruchomaść, i hetamu jość niekalki pryčyn. Pa-pieršaje, za apošnija hady ludzi zrazumieli, što žyllo — heta, pa sutnaści, adna ź nieparušnych kaštoŭnaściaŭ u źmienlivym śviecie. Pa-druhoje, ludzi chočuć zachavać svaje srodki. I kali ŭ pieryjad aptymizmu — da prykładu, u jakim-niebudź 2018 hodzie, — siemji mahli dazvolić sabie adkłaści vyrašeńnie žyllovaha pytańnia na potym (a pakul jeździć u padarožžy, rabić bujnyja pakupki i t.d.), to na siońniašni momant jany prychodziać da razumieńnia, što treba kancentravacca na hałoŭnym.

Pa-treciaje, ludzi pierastajuć daviarać navat valucie. Heta nie taki vyrazny faktar, ale jon prysutničaje. Jość i ryzyka inflacyi, i strach trymać vialikija hrošy na rukach (a raptam ź imi niešta zdarycca), i aściarohi nieści nazapašvańni ŭ bank. U toj ža čas kupla ŭłasnaha žylla ŭ stalicy va ŭsie časy dazvalała vyrašyć dva hałoŭnyja pytańni adrazu: i abzavieścisia likvidnym žyllom, i źbierahčy svaje srodki nadziejnym sposabam», — kaža ekśpiert.

Hrafik ahienctva nieruchomaści «Tvaja stalica»

Hrafik ahienctva nieruchomaści «Tvaja stalica»

Admietna, što kvatery ŭ Minsku aktyŭna nabyvajuć pakupniki z rehijonaŭ. Heta trend apošnich miesiacaŭ.

«U hetym miesiacy, pa našych danych, dola klijentaŭ z rehijonaŭ skłała krychu bolš za 26%. Nahadaju, što raniej hetaja ličba składała 18-22%, i heta ŭžo zdavałasia miažoju. U hetym ža hodzie ŭ niekatoryja miesiacy dola rehijanalnych pakupnikoŭ dasiahała 28-30%», — dzielicca Čarnyšoŭ.

Što datyčyć siaredniaj cany, to ŭ siarednim za dzieviać miesiacaŭ hetaha hoda jana, pavodle ahienctva «Tvaja stalica», pavialičyłasia na 3,5%. Kali ž brać roznyja siehmienty kvater, to kvatery standartnych spažyvieckich jakaściaŭ (tyja, jakija patrabujuć jak minimum kaśmietyčnaha ramontu) padaraželi prykładna na 8%. Kvatery sa śviežym ramontam, całkam hatovyja da pražyvańnia, padaraželi na 9-10%. 

Hrafik ahienctva nieruchomaści «Tvaja stalica»

Hrafik ahienctva nieruchomaści «Tvaja stalica»

«U vieraśni ludzi praciahnuli aktyŭna kredytavacca. Dola pakupnikoŭ z kredytam u nas skłała kala 30%. Ludzi razumiejuć, što zaŭtra moža być daražej, tamu treba karystacca tym instrumientam, jaki ciapier dastupny. Siaredniaja suma kredytu za 9 miesiacaŭ skłała 103 tysiačy biełaruskich rubloŭ, što pa aktualnym kursie — kala 30 tysiač dołaraŭ», — kaža śpiecyjalist.

Siaredniaja suma kredytu sa studzienia vyrasła na 20 tysiač rubloŭ. U pačatku hoda jana była roŭnaja 80 tysiačam.

«Minsk Śviet» praktyčna raskupili, a alternatyvy pakul niama»

Pakupniki vybirajuć bolš novaje žyllo, adznačaje Aksana Rusak, dyrektar ahienctva nieruchomaści «Tvoj majontak»:

«Heta damy nie starejšyja za 2005-2010 hady pabudovy. Viadoma, kvatery ŭ starym žyłym fondzie taksama znachodziać svaich pakupnikoŭ (chtości rajon nie choča mianiać, chtości pa hrašach nie moža sabie dazvolić novabudoŭlu), ale kali brać ahulnuju statystyku pa ahienctvu, to ŭsio-tki pracentaŭ 80 klijentaŭ cikaviacca bolš novym žyllom. Ludzi chočuć pierajechać u kvateru, jakoj nie patrebny ramont, atrymać dobraŭparadkavany dvor z novymi dziciačymi placoŭkami i kamfortnaje asiarodździe. I pry inšych roŭnych umovach jany zrobiać vybar mienavita na karyść takoha žylla.

Padtrymańniu popytu na rynku dapamahajuć i ŭsio jašče dastupnyja kredyty. Z kredytami ciapier kuplajuć kvatery 30-40% pakupnikoŭ».

Ekśpiert miarkuje, što ŭ suviazi z novym zakanadaŭstvam, pa jakim nielha pradavać kvatery pa davieranaści, vydadzienaj na terytoryi zamiežnaj dziaržavy, kolkaść vystaŭlenych na prodaž kvater moža skaracicca. Tamu ceny zastanucca tymi ž abo navat vyrastuć.

«My bačym, što popyt na žyllo praciahvaje zastavacca vysokim. Da prykładu, kvatery ŭ pieršych damach «Paŭnočnaha bieraha» raźlacielisia, jak haračyja piražki, a ŭ «Depo» dniami prapanavali kvateru z ramontam za 7000 dalaraŭ za mietr. Heta značyć, 2023-ty hod praciahvaje bić rekordy».

Novyja kvatery ŭ «Minsk Śviecie» praktyčna skončyłasia.

«Na druhasnym rynku, darečy, u vieraśni ŭ nas było vielmi šmat ździełak z «Minsk Śvietam». U asnoŭnym pradavalisia kvatery z ramontam», — kaža Aksana Rusak.

Ekśpiert zaŭvažaje, što kvater pa canie, mienšaj za 40 tysiač dalaraŭ, u Minsku ciapier mała, i heta ŭ asnoŭnym «zavadskija» rajony, abo blizki pryharad, abo tak zvanyja «małamierki» (kvatery z maleńkaj žyłoj płoščaj — 11,12 kv.m) i «małasiamiejki». 

Клас
1
Панылы сорам
23
Ха-ха
3
Ого
4
Сумна
0
Абуральна
2