Śviatłana Cichanoŭskaja prezientuje prajekt alternatyŭnaha biełaruskaha pašparta ŭ Jeŭraparłamiencie. 13 vieraśnia 2023 hoda. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Śviatłana Cichanoŭskaja prezientuje prajekt alternatyŭnaha biełaruskaha pašparta ŭ Jeŭraparłamiencie. 13 vieraśnia 2023 hoda. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Śviatłana Cichanoŭskaja 13 vieraśnia zaklikała Jeŭrapiejski parłamient padtrymać demakratyčnuju Biełaruś i dapamahčy pryciahnuć da adkaznaści Łukašenku. Franak Viačorka adznačaje, što Śviatłana Cichanoŭskaja, jakaja nie źjaŭlajecca kiraŭnikom dziaržavy, vystupała ŭ Jeŭraparłamiencie treci raz za try hady.

«Demakratyčnaja lidarka Biełarusi pramaŭlała 16 chvilin adrazu paśla prezidentki Jeŭrapiejskaj kamisii Ursuły fon der Lajen, što biesprecedentna», — adznačaje Viačorka.

Hetym, jak davodzić Viačorka, Jeŭraparłamient pakazaŭ, što jaho pryjarytet — demakratyčnaja i svabodnaja Biełaruś.

Daradca Cichanoŭskaj adznačaje, što ŭ pryniataj Jeŭraparłamientam rezalucyi pa Biełarusi režym Łukašenki pryznany saŭdzielnikam rasijskaj ahresii suprać Ukrainy i maje być pryciahnuty da adkaznaści za złačynstva. U joj havorycca ab nieabchodnaści ŭviadzieńnia sankcyj i aryštu majomaści Łukašenki.

Viačorka kaža, što rezalucyja choć i maje status miakkaha zakona, jaki nie abaviazkovy da vykanańnia, ale joju Jeŭraparłamient zadaŭ paradak dnia na nastupny pieryjad svajoj pracy.

Daradca Cichanoŭskaj kaža, što zaraz zadača demakratyčnaj supolnaści palahaje ŭ tym, kab rezalucyju zrabić asnovaj dla vypracoŭki stratehii Jeŭrasajuza pa Biełarusi.

«Heta była važnaja siesija pierad Hienasamblejaj AAN, na jakuju źbiarucca ŭsie kiraŭniki dziaržaŭ, i hetak Jeŭraparłamient uvodzić u mižnarodny dyskurs temu vyzvaleńnia Biełarusi, pakarańnia režymu i jaho saŭdzieł u vajnie», — akcentuje ŭvahu Viačorka.

Franak Viačorka kaža, što ŭ abychod pratakołu i zabarony na demanstravańnie z trybuny Jeŭraparłamienta simvoliki Cichanoŭskaj było dazvolena ŭźniać bieł-čyrvona-bieły ściah i pakazać pašpart novaj Biełarusi z trybuny.

Pa jaho słovach, vystup Cichanoŭskaj byŭ nie tolki pra aktualnuju prablematyku, ale ŭ im akcentavałasia ŭvaha na fundamientalnym ubudavańni biełaruskaha kantekstu ŭ jeŭrapiejski.

«Eŭraparłamientary nie zabuduć, što takoje bieł-čyrvona-bieły ściah, chto taki Skaryna. Jany buduć pierakazvać toje, što ahučyła Cichanoŭskaja, u svaich parłamientach i frakcyjach, a kali stanuć ministrami, praciahnuć hetu palityku padtrymki demakratyčnaj Biełarusi», — miarkuje Viačorka.

«Čym bolš ludziej my zaradzim biełaruščynaj, kab im baleła za Biełaruś, tym bolš sajuźnikaŭ budzie ŭ doŭhaterminovaj pierśpiektyvie», — ličyć jon.

Śviatłana Cichanoŭskaja i Franak Viačorka ŭ Jeŭraparłamiencie. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Śviatłana Cichanoŭskaja i Franak Viačorka ŭ Jeŭraparłamiencie. Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Viačorka miarkuje, što takoj uvahi da situacyi ŭ Biełarusi nie było z 2006 hoda, kali Alaksandr Milinkievič byŭ adzinym kandydatam ad apazicyi na prezidenctva. Zatym na 15 hadoŭ nadyšło zacišša i «navat zaihryvańnie z Łukašenkam».

«Ciapier Biełaruś znoŭ u centry ŭvahi, i my možam zbudavać tryvały fundamient adnosinaŭ ź Jeŭrasajuzam, jaki dapamoža pry luboj novaj situacyi mnohaha dabicca», — adznačaje Viačorka.

Pa jaho słovach, na adnoj z sustreč u Jeŭraparłamiencie prahučała prapanova rychtavać pahadnieńnie ab asacyjacyi ź Jeŭrasajuzam.

Viačorka nahadvaje, što takoje pahadnieńnie ŭ 2013 hodzie nie staŭ padpisvać tahačasny prezident Ukrainy Viktar Janukovič i heta pryviało da Majdanu.

«Ale mienavita toje pahadnieńnie adčyniła dźviery dla Ukrainy ŭ Jeŭrasajuz. Nam nie treba čakać, pakul abryniecca dyktatura, a padrychtavać usio zahadzia, kab nie marnavać času na debaty», — adznačaje Viačorka.

Jon spadziajecca, što ŭ śniežni na pasiadžeńni kansultatyŭnaj hrupy «ES — Biełaruś» moža adbycca farmalizacyja adnosinaŭ ź Jeŭrasajuzam.

Daradca Cichanoŭskaj dadaje, što napiaredadni siesii Jeŭraparłamienta była razhornutaja vystava z partretami sotniaŭ palitviaźniaŭ.

Adbyłasia Kanfierencyja Kalinoŭskaha, dzie eŭraparłamientary ź lidarami demakratyčnaha ruchu i hramadzianskaj supolnaści abmierkavali važnyja temy biełaruskaha paradku dnia. U joj udzielničaŭ były palitviazień, pravaabaronca Leanid Sudalenka.

Na samoj siesii vystupiła Natalla Radzina, jakaja zvyčajna krytykuje Cichanoŭskuju. Ale ŭ jaje pramovie, jak zaŭvažaje Viačorka, razychodžańni ŭ pazicyi z demakratyčnaj lidarkaj nie byli nastolki istotnymi.

Franak Viačorka kaža, što «ŭsia sioletniaja vosień budzie pryśviečanaja viartańniu Biełarusi ŭ mižnarodny paradak dnia.

16 vieraśnia pradstaŭniki Kabinieta Cichanoŭskaj nakiroŭvajucca na Hienieralnuju Asambleju AAN. Na jaje pryjedzie i delehacyja aficyjnaha Minska. Heta adbudziecca druhi raz, nahadvaje Viačorka.

«Stanovicca normaj, što demakratyčnaja Biełaruś pradstaŭlenaja na Hienasamblei AAN. Tam adbuducca dziasiatki sustreč, i buduć mahčymaści vykazacca. Naša zadača, kab jak maha bolš aktaraŭ dałučalisia da hetaha ź biełaruskaha i mižnarodnaha bakoŭ», — adznačaje jon.

Viačorka kaža, što pradstaŭniki demakratyčnaj supolnaści zaprošanyja na Varšaŭskuju kanfierencyju pa biaśpiecy, na jakoj zapłanavany sustrečy na vysokim uzroŭni. Potym buduć parłamienckaja sustreča NATA i kanfierencyja ABSIE pa čałaviečym raźvićci. U śniežni maje pačacca stratehičny dyjałoh z ZŠA.

«Dabicca realnaha pośpiechu možna tady, kali demakratyčnyja siły, niezaležnyja arhanizacyi i miedyja buduć pasyłać adny mesedžy, što varta vyzvalić palitviaźniaŭ, demantavać dyktaturu, pakarać złačyncaŭ, vyvieści rasijskija vojski ź Biełarusi», — zaklikaje Viačorka.

Pavodle jaho, «takija paŭtareńni zdajucca nudnymi dla nas, ale jany nieabchodnyja, bo my kankurujem z sotniaj inšych prablem u śviecie. Tamu treba ciarpliva paŭtarać i dabivacca svajho».

Hladzicie taksama:

Zakryćcia hranic pakul nie budzie, kanfrantacyja spała. Spytali ŭ ekśpiertaŭ, ci možna havaryć pra pačatak adlihi pamiž Minskam i ES

Rasijanie skardziacca, što ŭ ich niama lidara nakštałt Cichanoŭskaj. Biełarusy im adkazali, čamu tak

Cichanoŭskaja ŭznaharodziła staršyniu Jeŭraparłamienta

Cichanoŭskaja abmierkavała z premjer-ministram Bałharyi prajekt «pašparta novaj Biełarusi»

«Nichto i nikoli nie zmoža adabrać našu luboŭ da ciabie». Śviatłana Cichanoŭskaja — u dzień naradžeńnia muža

Клас
61
Панылы сорам
3
Ха-ха
10
Ого
1
Сумна
4
Абуральна
10

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?