Dzianis Daškievič. Fota: «Rahačoŭ anłajn»

Dzianis Daškievič. Fota: «Rahačoŭ anłajn»

Sudovaja ciažba z pravaabaroncam Sudalenkam

Dzianis Daškievič zasnavaŭ i bolš za dziesiać hadoŭ redahavaŭ rehijanalny resurs «Rahačoŭ anłajn», jaki pazicyjanavaŭsia jak niezaležnaje hramadska-palityčnaje vydańnie.

U 2019 hodzie «Rahačoŭ anłajn» pieradrukavaŭ materyjał z rahačoŭskaj rajonki, jaki staŭ nahodaju dla zvarotu ŭ sud z pazovam ab abaronie honaru, hodnaści i dziełavoj reputacyi pravaabaroncy Leanida Sudalenki. Tady jon pracavaŭ jurystam prafsajuza radyjoelektronnaj pramysłovaści — łukašenkaŭcy likvidujuć prafsajuz u 2022 hodzie.

U publikacyi havaryłasia pra nibyta kradziež Sudalenkam členskich uznosaŭ.

Daškievič pryznaŭsia ŭ sudzie, što nie spraŭdžvaŭ taho, što napisała dziaržaŭnaje vydańnie. Skapijavaŭ publikacyju, bo jana jamu spadabałasia, kazaŭ redaktar «Rahačoŭ anłajn».

Leanid Sudalenka i Dzianis Daškievič u rahačoŭskim sudzie. Fota: baj.by

Leanid Sudalenka i Dzianis Daškievič u rahačoŭskim sudzie. Fota: baj.by

Pieradrukavany niezaležnym vydańniem artykuł byŭ pierš apublikavany na resursie «Homiel protiv» — pravaabaroncy ličyli jaho blizkim da KDB.

Hety čekiscki pablik sačyŭ za sudom i raźmiaščaŭ videa z sudovych pasiadžeńniaŭ sa źniavažlivymi kamientarami ab prafsajuznych aktyvistach i palityčnaj apazicyi.

«Ščyra kažučy, ja škaduju, što zrabiŭ tady toj niaščasny repost. Siońnia ja b tak nie zrabiŭ», — skazaŭ Dzianis Daškievič «Našaj Nivie».

Adličany z univiersiteta, kidaŭ palityku, krytykavaŭ apazicyju, dapytvaŭsia ŭ KDB 

Dzianis Daškievič u roznyja hady byŭ aktyvistam Biełaruskaj chryścijanskaj demakratyi i kampanii «Havary praŭdu», jakaja zajmała, chutčej, libieralnuju płatformu. Daškievič dvojčy bałatavaŭsia ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ.

Vučyŭsia Daškievič va Univiersitecie kultury na fakultecie kulturałohii i sacyjakulturnaj dziejnaści. Jon kaža, što ŭ 2020 hodzie byŭ adličany za padtrymku pratesnaj aktyŭnaści studentaŭ.

Pra Daškieviča pisali, što z-za hramadskaj i palityčnaj dziejnaści ŭ 2012 hodzie jaho zvolnili z rajonnaha spažyvieckaha tavarystva: jon pracavaŭ u kaapsajuzaŭskaj kaviarni «Bryz» muzykantam.

Pra dziejnaść Daškieviča aktyŭna pisała jaho vydańnie.

U 2012 hodzie jano paviedamiła, što Daškievič adychodzić z palityki. Adznačałasia, što taki krok vymušany i vyklikany biesprecedentnym dla horada kanfliktam kamandy Daškieviča ź miascovaj uładaj, ad jakoha ciarpiać nievinavatyja ludzi.

Tady ž jaho dapytvali ŭ Kamitecie dziaržbiaśpieki. Aktyvist kazaŭ, što čekistaŭ cikaviła nie jaho palityčnaja i hramadskaja dziejnaść.

«Ja pracuju tamadoj na roznych śviatach, i mnie vystavili pretenzii, što ja nibyta braŭ hrošy za pasłuhi ŭ zamiežnaj valucie, a heta zabaroniena zakonam. Ja admoviŭsia ad takich pakazańniaŭ», — raskazvaŭ jon.

Dzianis Daškievič. Fota: «Rahačoŭ anłajn»

Dzianis Daškievič. Fota: «Rahačoŭ anłajn»

U 2013 hodzie Daškievič, budučy aktyvistam «Havary praŭdu», abrynuŭsia z krytykaj na apazicyju.

Jon zajaviŭ, što šarahovyja aktyvisty apazicyjnych sił «stamilisia ad biaskoncych kanfliktaŭ i verchału ŭnutry demakratyčnych sił». Pavodle jaho, dziejnaść bolšaści apazicyjnych struktur, u tym liku kampanii «Havary praŭdu», zasnavanaja na papuliźmie, jaki nie maje ničoha supolnaha z raźvićciom hramadzianskaj supolnaści.

Dzianis Daškievič nie ŭtojvaje, što ŭ jaho zaŭždy byli niaprostyja ŭzajemaadnosiny z apazicyjaj. Jon krytykavaŭ jaje za niazdolnaść da abjadnańnia i zakrytaść ad hramadstva.

«Ale ciapier nie čas dla razborak, vyśviatleńnia adnosin. Ja z kryŭdaj i bolem, i navat złościu hladžu na toje, što razborki i kanflikty praciahvajucca, i heta zasmučaje», — adznačaje jon.

Pracoŭny kabiniet ź bieł-čyrvona-biełym ściažkom

U sakaviku 2017 hoda Dzianisa Daškieviča niečakana pryznačyli dyrektaram Centra kultury ŭ vioscy Pobałava Rahačoŭskaha rajona. Śćviardžałasia, što na hetuju pasadu jaho ŭziali pa ŭkazańni tahačasnaha pamočnika Alaksandra Łukašenki Maksima Ryžankova.

Da hetaha, jak raskazvaŭ Daškievič «Narodnaj Voli» (publikacyja na sajcie vydańnia adsutničaje, ale jana zachavałasia na «Rahačoŭ anłajn». — «NN»), jaho dziesiać hadoŭ admaŭlalisia aficyjna pracaŭładkoŭvać.

Na novym pracoŭnym miescy Daškieviča stajaŭ bieł-čyrvona-bieły ściažok, kubačak z «Pahoniaju», a na ścianie visieŭ partret Vasila Bykava, adznačała «Narodnaja Vola».

«Paśla pracaŭładkavańnia Dzianisu daviałosia adkłaści ściah z vasilkom. Z adnapartyjcami ciapier nie maje kantaktaŭ», — adznačałasia ŭ repartažy Biełaruskaha telebačańnia, jakoje padkreślivała i vitała razryŭ kultarhanizatara z apazicyjaj.

Biełaruskaja chryścijanskaja demakratyja — partyja, jakuju sprabavaŭ stvaryć Pavieł Sieviaryniec, vyklikała asablivaje nieprymańnie ŭładaŭ, što bajalisia hurtavańnia idejna matyvavanych hramadzian, da taho ž zdolnych patencyjna zdabyć padtrymku z boku chryścijanskich kanfiesij.

Dzianis Daškievič u repartažy betešnikaŭ. Ni bieł-čyrvona-biełaha ściaha, ni partreta Vasila Bykava ŭ kabiniecie Daškieviča nie vidać. Skryn videa z tvr.by

Dzianis Daškievič u repartažy betešnikaŭ. Ni bieł-čyrvona-biełaha ściaha, ni partreta Vasila Bykava ŭ kabiniecie Daškieviča nie vidać. Skryn videa z tvr.by

U 2020 hodzie vydańnie Daškieviča napisała, što jon sudzicca z rajonkaj, jakuju vinavacić u płahijacie i kradziažy. Za vosiem hadoŭ da taho jon namahaŭsia pryciahnuć redaktara dziaržaŭnaha vydańnia da adkaznaści za paklop.

U 2020 hodzie Dzianis Daškievič padtrymaŭ vyłučeńnie ŭ prezidenty eks-kiraŭnika Parka vysokich technałohij Valera Capkały.

Aktyvist źbiraŭ u jaho padtrymku podpisy. Zajaŭlaŭ, što nie baicca być zvolnienym.

«Toje, što adbyvajecca siońnia ŭ śfiery kultury, — dehradacyja i poŭny razvał. Asabliva prykmietna heta stała ŭ apošni hod. Pracavać tam tvorčym ludziam stanovicca prosta niemahčyma. Iduć skaračeńni, jakija namahajucca schavać, ale ž ja baču situacyju znutry», — kazaŭ aktyvist.

Paśla padziej 9—12 žniŭnia 2020 hoda Daškievič zajaviŭ, što admaŭlajecca pravodzić lubyja mierapryjemstvy ŭ Centry kultury, pakul nie buduć rasśledavanyja fakty hvałtu ŭ dačynieńni da pratestoŭcaŭ.

Za vystupleńnie na mitynhu ŭ padtrymku Śviatłany Cichanoŭskaj jaho adchilili ad kiraŭnictva ŭstanovaj, a zatym zvolnili.

Paśla zvalnieńnia im zacikaviŭsia adździeł baraćby z ekanamičnymi złačynstvami. Tudy paskardziłasia načalnica adździeła ideałahičnaj raboty rajvykankama Natalla Prus. Jana abvinavaciła Daškieviča ŭ tym, što jon maje adnosiny da kradziažu materyjalnych kaštoŭnaściaŭ z Centra kultury.

Sam Daškievič pretenzii suprać siabie nazyvaŭ absurdnymi i «vyklučna palityčna matyvavanymi». Zajaŭlaŭ, što pieraśledujuć jaho «za alternatyŭnyja palityčnyja pohlady, a taksama za aktyŭnuju hramadzianskuju dziejnaść».

Ci pisaŭ Dzianis Daškievič u rasijskija vydańni? Sam jon toje abviarhaje

U 2018 hodzie rasijskaje infarmacyjnaje ahienctva «Niezavisimaja priessa» pačała publikavać materyjały, padpisanyja «Dzianisam Daškievičam». Ich zabiraŭ sabie na sajt infarmacyjny resurs «Rambler».

Heta byli ŭ asnoŭnym artykuły pra padziei ŭ Biełarusi, Ukrainie dy krainach Zachadu, u jakich pravodzilisia rasijskija naratyvy. Aŭtar razbaŭlaŭ ich kryminałam ci bytavymi temami.

«Ekśpierty pradrakajuć Ukrainie treci Majdan u 2019 hodzie», — zajaŭlałasia ŭ adnoj z publikacyj. Tady va Ukrainie prachodziła pieradvybarčaja kampanija. Raspad Ukrainy jak dziaržavy niepaźbiežny, prahramavaŭ čytača artykuł.

Publikacyi nieviadomaha «Dzianisa Daškieviča» na sajcie rasijskaha vydańnia. Fota: news.rambler.ru

Publikacyi nieviadomaha «Dzianisa Daškieviča» na sajcie rasijskaha vydańnia. Fota: news.rambler.ru

«Maje artykuły publikavalisia tolki na sajcie «Rahačoŭ anłajn» i da peŭnaha času byŭ błoh na «Biełaruskim partyzanie», — asprečvaje supracoŭnictva z rasijskaj presaj Dzianis Daškievič.

Jon śćviardžaje, što ŭ 2018 hodzie praktyčna nie zajmaŭsia žurnalistykaj, bo pracavaŭ u Centry kultury.

Tady ž ahienctva «Niezavisimaja priessa» ŭ niekatorych svaich artykułach ab adnosinach Ukrainy i Rasii staviła kamientary «biełaruskaha palityčnaha ahladalnika Dzianisa Daškieviča».

Frahmient publikacyi rasijskaha vydańnia z kamientarom «biełaruskaha palityčnaha ahladalnika Dzianisa Daškieviča». Fota: skan z dzen.ru

Frahmient publikacyi rasijskaha vydańnia z kamientarom «biełaruskaha palityčnaha ahladalnika Dzianisa Daškieviča». Fota: skan z dzen.ru

«U najbližejšy čas varta čakać z boku Ukrainy vysyłki rasijskich dypłamataŭ. Adbudziecca heta roŭna tady, kali ŭ ZŠA daduć admašku», — kazaŭ «palityčny ahladalnik Daškievič» u adnym z kamientaroŭ.

U inšym jon nastojvaŭ, što «siońnia Ukraina pad poŭnym kantrolem ZŠA i amierykancy vykarystoŭvajuć jaje dla roznych met».

Sam Daškievič śćviardžaje, što nie maje nijakaha dačynieńnia da zhadanaha vydańnia. Jon dapuskaje, što ŭ im mahli być ci niapravilna interpretavanyja frazy, ci vyrvanyja z kantekstu, ci naohuł prydumanyja. Pa jaho słovach, svaje aŭtarskija materyjały na sajcie svajho vydańnia jon padpisvaje tolki prydumanym imiem.

«Dy i nikoli ja nie nazyvaŭ siabie palityčnym ahladalnikam», — padkreślivaje Daškievič.

Admoviŭsia ad zvańnia «prezidenckaha stypiendyjata»

Vosieńniu 2022 hoda Dzianis Daškievič pakinuŭ Biełaruś. Ciapier jon žyvie ŭ Polščy. 

U miedyjnaj prastory Daškievič źjaŭlaŭsia pieryjadyčna. Niekalki dzion tamu ad žurnalista stała viadoma, što na radzimie suprać jaho raspačali administracyjnuju spravu.

U pakručastym losie Daškieviča znoŭ abjaviłasia ideołah Natalla Prus. Ideołahami ŭ biełaruskaj rečaisnaści nazyvajuć čynoŭnikaŭ, jakija adkazvajuć za palityčny kantrol nad hramadzianami i zabieśpiačeńnie patrebnaha vyniku vybarčych kampanij.

Rahačoŭskaja čynoŭnica Natalla Prus. Fota: slova.by

Rahačoŭskaja čynoŭnica Natalla Prus. Fota: slova.by

Daškievič śćviardžaje, što čynoŭnica napisała na jaho čarhovy danos. Ź jaje padkazki jon trapiŭ pad administracyjny pieraśled za raspaŭsiud «ekstremisckaj» pradukcyi. Joj pryznali raźmieščanaje na sajcie «Rahačoŭ anłajn» fota prezidenta Polščy Andžeja Dudy ź bieł-čyrvona-biełym ściaham, jaki, adnak, nie mieŭ nijakaha dačynieńnia da Biełarusi.

Tym nie mienš Daškieviča zavočna aštrafavali na 740 rubloŭ z kanfiskacyjaj «pradmieta pravaparušeńnia».

Dniami Daškievič z rahačoŭskaj rajonki daviedaŭsia, što suprać jaho raspačata i kryminalnaja sprava ŭžo za abrazu Łukašenki.

3 vieraśnia Daškievič napisaŭ u fejsbuku, što admaŭlajecca ad biełaruskaha hramadzianstva i MZS Biełarusi ŭžo atrymała jaho zapyt. 

«Havorka idzie pra admovu ad hramadzianstva, majecca na ŭvazie dziaržava, ale nie admova ad taho fakta, što ja biełarus», — skazaŭ «Našaj Nivie» Dzianis Daškievič.

U jaho zvarocie havorycca, što jon admaŭlajecca i «ad usich dziaržaŭnych uznaharod i zvańniaŭ». Što majecca na ŭvazie? Daškievič kaža, što mieŭ «zvańnie prezidenckaha stypiendyjata». A admoviŭsia ad jaho na znak salidarnaści z Patrycyjaj Śvicinaj, jakuju asudzili paśla taho, jak jana admoviłasia ad anałahičnaha honaru.

Vydańnie «Rahačoŭ anłajn» jašče praciahvaje pracavać, niahledziačy na zajavu zasnavalnika, što jano budzie zakryta. Skrynšot

Vydańnie «Rahačoŭ anłajn» jašče praciahvaje pracavać, niahledziačy na zajavu zasnavalnika, što jano budzie zakryta. Skrynšot

U zajavie ab admovie ad hramadzianstva Daškievič piša: «Vymušany abviaścić pra zakryćcio ŭsich svaich prajektaŭ, jakija źviazanyja z Respublikaj Biełaruś, u tym liku zasnavanaha ŭ 2011 hodzie mnoj vydańnia «Rahačoŭ anłajn».

Na hety momant, adnak, vydańnie pracuje, jaho źmiest abnaŭlajecca. Adras sajta vydańnia prapisany ŭ zonie «ru».

Hladzicie taksama:

«Myješ padłohi palakam, a mahła b stać prakuroram». Plamieńnica byłoha kiraŭnika SK kinuła Pahraničny kamitet i ŭładkavałasia ŭ Mcdonald's

Paetka Nasta Kudasava: Lepš nastroicca na doŭhaje čakańnie, tady ŭ nas chopić sił dažyć da pieramohi

Клас
11
Панылы сорам
22
Ха-ха
4
Ого
8
Сумна
6
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?