Hramadstva1

My nie ŭdzielničajem u vyvazie dziaciej za miežy Ukrainy — rehijanalny ofis JUNISIEF

«Naša Niva» źviarnułasia ŭ rehijanalny ofis JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii paśla zajavy deputatki Pałaty pradstaŭnikoŭ Ludmiły Makarynaj-Kibak ab spryčynienaści šeraha humanitarnych arhanizacyj da vyvazu dziaciej z akupavanych Rasijaj ukrainskich terytoryj.

Dzieci z Danbasa, jakich pryvoziać u Biełaruś. Skryn siužeta BT

U kamientary dziaržaŭnamu telekanału ANT Ludmiła Makaryna-Kibak skazała, što dzieci ŭ Biełaruś «pryjazdžajuć u adpaviednaści ź mižnarodnymi patrabavańniami pry sadziejničańni mižnarodnych arhanizacyj i fondaŭ AAN, Čyrvonaha Kryža i JUNIESKA».

Deputatka nie zhadała JUNISIEF, ale, mahčyma, mieła hetu arhanizacyju na ŭvazie, bo JUNIESKA nie zajmajecca dapamohaj dzieciam, a vyrašaje pytańni navuki i kultury.

«Naša Niva» adpraviła zapyt rehijanalny ofis JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii.

«JUNISIEF nie maje dostupu da terytoryj, niepadkantrolnych uradu Ukrainy, i my nie ŭdzielničajem u pieradačy hetych dziaciej za miežy Ukrainy», — było skazana ŭ adkazie.

«My pa-raniejšamu hłyboka zaniepakojenyja paviedamleńniami ab evakuacyi dziaciej, jakija adbyvajucca biez adpaviednych harantyj, ab paśpiešlivym vyvazie dziaciej ź miescaŭ pierasialeńnia, jakija nie ŭličvajuć intaresaŭ dziaciej, i ab paskoranych pracedurach źmieny abo nadańnia hramadzianstva, jakija niepatrebnyja dla abarony dziaciej i nie pavinny adbyvacca padčas nadzvyčajnaj situacyi», — dadali ŭ arhanizacyi.

Adkaz rehijanalnaha ofisu JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii «Našaj Nivie»

Jak stavicca rehijanalny ofis JUNISIEF u Jeŭropie i Centralnaj Azii da vyvazu ŭkrainskich dziaciej z akupavanych Rasijaj ukrainskich terytoryj i ci ličyć heta złačynstvam?

«My pa-raniejšamu možam i hatovyja ŭzajemadziejničać z usimi dziaržavami ŭ vyznačeńni šlachoŭ uźjadnańnia siemjaŭ i zaklikajem da sistematyčnaha vyjaŭleńnia, adsočvańnia i ŭzjadnańnia siemjaŭ hetych dziaciej, kali heta adpaviadaje ich sapraŭdnym intaresam», — adkazali ŭ arhanizacyi.

Raniej Biełaruski Čyrvony Kryž trapiŭ u skandał paśla taho, jak jaho hienieralny sakratar Dźmitryj Šaŭcoŭ zaśviaciŭsia na Danbasie z Z-simvolikaj, zabaronienaj statusam Čyrvonaha Kryža, i paćvierdziŭ, što jany dapamahajuć vyvozić dziaciej z akupavanych terytoryj Ukrainy.

Mižnarodnaja fiederacyja tavarystvaŭ Čyrvonaha Kryža i Čyrvonaha Paŭmiesiaca (IFRC) zajaviła, što dziejańni Šaŭcova padryvajuć davier da arhanizacyi.

Fiederacyja vykazała zakłapočanaść situacyjaj ź Biełaruskim Čyrvonym Kryžam i zaklikała spynić lubuju padobnuju dziejnaść u budučyni.

Va Ukrainie i na Zachadzie prymusovy vyvaz ukrainskich dziaciej u Rasiju i Biełaruś traktujecca jak vajennaje złačynstva.

Pa słovach palityka Paŭła Łatuški, za čas vajny bolš za 2000 ukrainskich dziaciej, u asnoŭnym sirot, byli niezakonna pieraviezienyja z časova akupavanych Rasijaj terytoryj Ukrainy ŭ łahiery na terytoryi Biełarusi.

Vyvazam ukrainskich dziaciej aktyŭna zajmajecca fond Alaksieja Tałaja. Niadaŭna Tałaj pryznaŭ, što ŭ hety praces asabista zaanhažavany Łukašenka.

Kiraŭnik fondu pieramiaščeńnie ŭkrainskich dziaciej tłumačyć humanitarnymi patrebami. 

Niezakonny vyvaz dziaciej z akupavanych rasijskimi vojskami terytoryj Ukrainy zhadvajecca siarod złačynstvaŭ, za jakija deputaty Jeŭraparłamienta zaklikajuć Mižnarodny kryminalny sud u Haazie razhledzieć mahčymaść vydačy ordara na aryšt Łukašenki.

Mienavita za heta byli vydadzienyja ordary na aryšt prezidenta Rasii Uładzimira Pucina i ŭpaŭnavažanaj pa pravach dziciaci pry prezidencie RF Maryi Lvovaj-Białovaj.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Łatuška acaniŭ imaviernaść vydačy ordara na aryšt Łukašenki za raźmiaščeńnie vyviezienych z Ukrainy dziaciej

«A my heta kankretna možam zrabić» — Šaŭcoŭ z Čyrvonaha Kryža pra jadziernuju zbroju

U Haazie zapracavaŭ Mižnarodny centr pa rasśledavańni vajny va Ukrainie — pieršy krok da trybunała nad rasijskimi ŭładami

Kamientary1

  • Saniek
    23.07.2023
    Čamu? Zaraz usie tak robiać. Čyrvony Kryž tak robić

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

«U darknecie byŭ abjaŭleny košt za majo žyćcio» — Łatuška

«Mnie paščaściła. A Lizie — nie». Paśla śmierci biełaruski ŭ Varšavie ŭ siecivie šyrycca chešteh #chopićhvałcić — voś što pišuć 

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Usie naviny →