Ludzi, jakija ŭciakajuć z razburanaha štormam karabla. Karcina Kłoda Žaziefa Vierne

Ludzi, jakija ŭciakajuć z razburanaha štormam karabla. Karcina Kłoda Žaziefa Vierne

«Na niaščaście (abo z-za majoj samaŭpeŭnienaści i junackaha maksimalizmu), na momant raspačynańnia kryminalnaj vytvorčaści ja jašče znachodziŭsia na terytoryi ADKB. Raptoŭnaje razumieńnie taho, što akno mahčymaściaŭ zvužajecca, pryviało mianie ŭ šokavy stan i amal nie pakinuła mnie času na pošuk alternatyŭnych šlachoŭ i padychodaŭ.

Ja viedaŭ historyju Ženi Hucałava, jakoha paśla sinchranizacyi baz MUS zatrymali ŭ Armienii (dosyć biaskryŭdny artykuł «Abraza dziaržaŭnych simvałaŭ» za rolik u instahramie). U maim vypadku sa zdradaj dziaržavie i kiravańniem ekstremisckim resursam sprava adnaznačna namiakała nie tolki na zatrymańnie ŭ luboj z krain JEAES / ADKB, ale i na dosyć chutkuju ekstradycyju ŭ Biełaruś.

Uzvažyŭšy tyja fakty, jakija možna było ŭzvažyć, ja zrazumieŭ, što zastaŭsia tolki samy krajni varyjant — mižnarodnaja abarona ŭ ES. A ŭ hetym ja, na žal, nijakaha dośviedu nie mieŭ. Tamu, adkinuŭšy vahańni, źviarnuŭsia da tych, chto daŭno zajmajecca pytańniami evakuacyi. Tut adznaču, što kali vam nie pahražaje rasstrelny artykuł u RB / RF i jość čas dla razvažańniaŭ, to možna (i treba) samastojna vyvučać razroźnienyja materyjały i płanavać varyjanty adjezdu. Heta bolš nadziejna, tańniej, daść lepšyja vyniki i ŭpeŭnienaść va ŭłasnych siłach. Pryčym zadača absalutna padjomnaja.

U mianie času nie było. Vyrašyŭ adrazu davierycca vopytu daśviedčanych ludziej. Tak jak usio prajšło dobra, to ciapier ja mahu prakamientavać niekatoryja techničnyja abstaviny.

Takim čynam, pačatkovyja danyja — čałaviek biez aktualnaj šenhienskaj vizy, jakomu treba źniknuć ź JEAES (jon ža Mytny sajuz). Vykažam zdahadku, vy znachodziciesia ŭ šokavym stanie z-za navisłaha damokłavaha miača i znajšli siły kudyści napisać (rekamienduju pačać ź viadomych vam pravaabaroncaŭ). Na što źviarnuć uvahu dalej.

Punkt №1. Evakuacyjnyja kamandy

Niahledziačy na toje, što evakuatarščyki patrabujuć zapaŭnieńnia roznych ankiet, ja vielmi sumniavajusia ŭ tym, što infarmacyju z ankiet chtości čytaje. Pracujuć tyja, chto dapamahaje, maksimalna dziełavita. Infarmacyja taksama vydajecca krajnie tezisna i abahulniena. Jak by namiakajučy na toje, što «albo ty mnie daviaraješ na 100%, albo šukaj kahości inšaha». Ja schilny ličyć, što tut, kali vy nie zanadta daśviedčanyja ŭ temie i nikoli nie vyjazdžali ź Biełarusi, varta tak i rabić, daviarać na 100% i na 100% ža vykonvać rekamiendacyi. Choć varta ŭličvać papraŭku na toje, što kolkaść pracy ŭ kansultantaŭ pastajanna pavialičvajecca, a voś kolkaść samich kansultantaŭ zastajecca ŭsio toj ža. Tak što nie čakajcie imhniennaha adkazu ŭ realnym časie i, tak, nastrojciesia na toje, što ŭzajemadziejničać pryjdziecca hołasam.

Kali niejki asabisty dośvied majecca i jość pryrodnaja inicyjatyŭnaść, to ŭsie varyjanty treba aceńvać krajnie krytyčna. Nie spadziavajciesia całkam i poŭnaściu na miedyjnuju reputacyju arhanizacyi (a kali i spadziavajeciesia, to zaŭsiody trymajcie ŭ hałavie vierahodnaść «pamyłki taho, chto vyžyŭ»). Nie spadziavajciesia, što ŭsio zrobiać za vas umoŭnyja evakuacyjnyja ahienctvy abo kansultanty, biaspłatny syr tolki ŭ pastcy. Parady «pytajciesia» nie daju, bo evakuatarščyki z vysokaj dolaj imaviernaści ničoha tłumačyć vam nie stanuć, tamu što «času na heta niama».

Tut by ja na ich miescy rabiŭ inakš, bo takaja dziełavitaść i samaŭpeŭnienaść maje i niehatyŭny bok — nie abmiarkoŭvajecca mahčymaja i isnujučaja ryzyka (padrychtoŭka telefona, pytańni mabilnaj suviazi, raschod hrošaj, tranśfier i transpartnyja pasłuhi). A značyć, pamiž vami i traplańniem u ciažkuju situacyju znachodzicca tolki tonkaja bufiernaja zona šancavańnia / udačy.

Punkt №2. Ekstrannaja evakuacyja — heta skačok z tramplina

U zaležnaści ad situacyi, u jakuju vy trapili, refleksavać i słuchać pałanez Ahinskaha moža być roŭna śmierci. Tamu što, čym bolš dumaješ pra toje, što treba biehčy, tym bolš znachodzicca dla siabie pryčyn hetaha nie rabić, źjaŭlajecca miljon sumnievaŭ. Vielmi važna prymać rašeńnie imhnienna, bieź jakoha-niebudź času na razvarušvańnie. Ścisnuŭšy zuby, maksimalna chutka źbirajem rečy, pryvodzim u paradak «ličbavy bahaž» i pieršym transpartam, jaki trapiŭsia, «adychodzim u zakat». Skačok z tramplina — heta nie razvažajcie, a prosta skačycie. Dumać treba budzie paśla pryvadnieńnia.

U sučasnym dynamična źmienlivym śviecie mahčymaść dla rełakacyi moža źniknuć za niekalki hadzin. Vydatnaja ilustracyja tamu — mabilizacyja ŭ Rasii ci «marš Pryhožyna», u vyniku jakoha za paru hadzin Maskva mahła pieratvarycca ŭ miesca kryvavych haradskich bajoŭ. Tamu nastojliva nie rekamiendujecca daciahvać da ekstrannaj situacyi nakštałt uviadzieńnia va ŭraŭnieńnie pieramiennaj «vajskovaja kontrraźviedka» ci čahości padobnaha.

Punkt №3. Jurydyčnaja padstrachoŭka

Kali vy sabralisia źjazdžać inkohnita, raskažycie pra heta pravieranym znajomym pradstaŭnikam ŚMI, pravaabaroncam, advakatam. Kali niešta pojdzie nie tak, mienavita jany nie daduć vam zhinuć u biaskoncych zaścienkach raźmierkavalnikaŭ i miescaŭ časovaha ŭtrymańnia. U vypadku pravału publičnaść zhulaje vam na ruku.

Siudy ž možna adnieści i najaŭnaść suviazi z davieranym advakatam. Aptymalna mieć advakata ŭ kožnaj z krain, jakuju vy płanujecie prajazdžać, mahčyma, navat zahadzia źviazacca z zamiežnymi pravaabaroncami. U niejkaj miery z hetym, napeŭna, mohuć dapamahčy miascovyja pravaabarončyja arhanizacyi, choć kali zdarycca tak, što adnačasova budzie mnostva zatrymanych — vałanciorskuju dapamohu možna čakać doŭha. Publičnyja ludzi cikavyja mnohim, ludzi zvyčajnyja znachodziacca ŭ kancy śpisa čakańnia.

U maim vypadku hałoŭny pravaabarončy resurs na praciahu dziesiacihodździaŭ žyćcia ŭ Biełarusi — heta PC «Viasna». U jaho jość mižnarodnyja suviazi, ja jaho supracoŭnikam daviaraju amal što biaźmiežna. Vielmi mocna maralna padtrymlivali, za što im (ananimnym vałancioram) — nizki pakłon. Viedali pra maje dziejańni i niekatoryja žurnalisty, tak atrymałasia, što davać kamientary pra niekatoryja važnyja temy davodziłasia ŭžo siedziačy na čamadanie.

Punkt №4 — VIELMI VAŽNY

Mahčymaść aficyjnaha vyjezdu za miežy krainy. U ramkach Mytnaha sajuza rajać uvieś čas praviarać, ci źjaŭlajeciesia vy vyjaznym. Na prykładzie Biełarusi robicca heta praz sajt MUS z paznačeńniem svaich pašpartnych źviestak. Lepš za ŭsio hetuju zadaču delehavać kamuści z pravaabaroncaŭ i ŭvieś čas trymać ruku na pulsie. Pry źmienie statusu ŭ bazie biełaruskaha MUS status u bazie rasijskaha MUS abnovicca prykładna za 8—12 hadzin. Heta varta ŭličvać pry płanavańni svajoj mabilnaści.

Niahledziačy na toje, što evakuacyjnyja kansultanty rajać biez bojazi zachodzić na sajt MUS samastojna i prapisać svaje danyja — u mianie na kont takoj pryvatnaści vielmi vialikija sumnievy. Łahična vykazać zdahadku, što isnuje karelacyja pamiž uzroŭniem publičnaści i najaŭnaściu niejkich sihnalnych tryhieraŭ u skryptach sajta MUS. Choć, ź inšaha boku, zvyčajny čałaviek kali ich i zacikavić, to, chutčej za ŭsio, nie adrazu, a ź niejkaj zatrymkaj u hadziny (dni?). Takim čynam, kali vyrašycie praviarać siabie samastojna, to rabić heta treba niepasredna pierad startam. Kali prosicie kahości hladzieć danyja, to chaj vykarystoŭvajuć VPN, jakija dazvalajuć pakazvać Biełaruś u jakaści raźmiaščeńnia.

Punkt №5. Tranśfier i pieramiaščeńni

Transpart dla vyjezdu nieabchodna vykarystoŭvać maksimalna nieprykmietny: maršrutnyja taksi, indyvidualnych pieravozčykaŭ, jakija dajuć abjavy ŭ šmatlikich telehram-kanałach i hrupach va «UKantakcie» i na fejsbuku, u vajbiery, — vitajecca (pa mahčymaści) i pieramiaščeńnie aŭtastopam i na spadarožnym transparcie. Aryjentavacca varta na varyjanty, jakija ŭskładniać adsočvańnie vašaha miescaznachodžańnia.

Viadoma, tut jość imaviernaść narvacca na ašukancaŭ, ale z žalem pavinien adznačyć, što ciahniki ciapier — heta ŭžo dakładna niebiaśpiečny sposab pieramiaščeńnia. Jak, darečy, i pieramiaščeńnie na indyvidualnym aŭtamabili.

Kali raptam prychodzić dumka «a moža, abyści miažu lasnymi ściežkami» — uspomnicie pra toje, što ź niadaŭnich časoŭ u toj ža Biełarusi leśniki stali vajenizavanaj arhanizacyjaj, majuć prava na našeńnie zbroi i mohuć zatrymlivać padazronych ludziej i pieradavać ich MUS. Taksama pryhraničnyja terytoryi bahata absypanyja fotapastkami. Pytańnie ŭ tym, jak chutka abnaŭlajecca infarmacyja z hetych fotapastak i nakolki apieratyŭna na jaje reahujuć MUS i satavaryšy. Ale ŭličvać hety fakt u svaich płanach varta.

Punkt №6. Mabilnyja danyja

Usie kamunikacyi jak z evakuacyjnymi kansultantami, tak i ź blizkimi ludźmi pravodziacca praź miesiendžary i internet. Sotavaja suviaź — heta tolki mabilnyja danyja i ŭ samym ekstrannym vypadku — kanał dla SMS.

Biełarusy pavinny razumieć, što ŭ RF sim-karty pradajucca ŭ adździaleńniach pošty Rasii, u niekatorych hipiermarkietach, ale! Ale aktyvavać hetyja karty, nie majučy rasijskaha pašparta abo dazvołu na žycharstva, niemahčyma, dy i rehistracyja ŭ 99% vypadkaŭ idzie praz sajt Dziaržpasłuh (tych samych, kudy ŭ RF rassyłajuć mabilizacyjnyja pozvy). Kupiŭšy sim-kartu ŭ paštovym adździaleńni, vy prosta zrobicie dobraachvotnaje achviaravańnie ŭ ekanomiku krainy-ahresara. Viadoma, možna pasprabavać kupić zahadzia čystuju padstaŭnuju kartu «ŭ cyhanoŭ», ale varta ŭličvać, što takaja sim-karta moža być (i budzie) na ŭliku ŭ FSB.

Biełarusam vielmi raju vydatkavać hrošy i pašukać takija ž «vypadkovyja» sim-karty na miascovych barachołkach, jany sapraŭdy jość, kaštujuć, viadoma, doraha i hetak ža, jak i ŭ RF, nie harantujuć taho, što nie źviazanyja z KDB. U krajnim vypadku biarom niekalki sim-kartaŭ ad roznych pradaŭcoŭ i papiarednie, u spakojnaj abstanoŭcy, uklučajem ich u roznych telefonach (IMEI-zujem). Brać hetyja telefony z saboj potym nielha, asnoŭny telefon uklučajem niepasredna pierad startam.

Zadača pracesu — maksimalna zabłytać ličbavy śled i vyjhrać u vypadku čaho niekalki hadzin. Na sim-kartu abaviazkova padłučajem roŭminh (kali raptam jon nie padklučajecca aŭtamatyčna). Adznaču, što KDB Biełarusi viedaje, što takija varyjanty składana adsačyć, i jon moža ŭskładnić zadaču pošuku čałavieka, tamu ź niadaŭnich časoŭ navat na kvitancyjach apłaty ŽKP stali pisać (sa zvarotam da tavaryšaŭ-hramadzian) i pra sim-karty.

I tak, zabudźciesia pra «prosty knopačny telefon», u vypadku ekstrannaj rełakacyi heta amal biessensoŭny abjekt, bo zvanki praz sotavuju suviaź, chutčej za ŭsio, prymać budzie niama kamu (kansultanty, jak ja zhadaŭ raniej, pracujuć praź miesiendžary).

Biezumoŭna, mieć reziervovy «turemny» miniphone nakštałt VM-310 ź sim-kartaj usio ž taki varta. Jak varyjant, na samy krajni vypadak, SMS davieranym ludziam adpravić paśpiejecie.

Punkt №7. Finansavaja biaśpieka

Vielmi važny punkt, na jakim ludzi, što zajmajucca evakuacyjaj, nie robiać akcentu naohuł (nie viedaju, śpiecyjalna ci nie). Havorka pra hrošy, jakija nieabchodna ŭziać z saboj. Naprykład, na poŭnym surjozie kažuć uziać z saboj u darohu 5000 rasijskich rubloŭ. Piać tysiač — heta ŭmoŭna dva razy dajechać na taksi da aeraporta, prytym «na taksi» — značyć na taksi aficyjnym (ad «Jandeksa», naprykład), a nie z vykarystańniem nielehalnych taksistaŭ-«bambiłaŭ». Viadoma, možna skazać «nu jość ža hramadski transpart i maršrutki», ale ich jašče treba znajści, dy i jany chodziać pa raskładzie. A raskład moža (i nie budzie čaściej za ŭsio) karelavać z raskładam inšaha važnaha ŭ evakuacyjnaj spravie transpartu.

Dla samaha prostaha pieramiaščeńnia pa RF, na moj pohlad, varta aryjentavacca na sumu kala 30—50 tysiač rasijskich rubloŭ.

Tak što zahadzia možna abmianiać valutu na patrebnuju sumu rasijskich rubloŭ, dobra, kali jość karta «JUMani» abo «Śbiera». Ich možna vykarystoŭvać dla apłaty hatelaŭ i taksi. Dla Rasii nieabchodnyja karty rasijskich bankaŭ abo, u krajnim vypadku, biełaruskija karty, jakimi možna raspłacicca ŭ Rasii, pryviazać ich da akaŭnta «Jandeksa», zabraniravać chosteł, kupić bilet na samalot.

Dla ES patrebny zapas dalaraŭ ci jeŭra. Zaŭsiody nieabchodna trymać pry sabie nievialikuju kolkaść drobnych hrošaj, raźmierkavanych pa roznych miescach i kašalkach. Vydatna pracuje t. zv. money belt. Uličvajučy, što apošnim časam vielmi aktyŭna vykarystoŭvajucca elektronnyja płaciažy i kryptavaluta, to i bolšuju častku sabranych hrošaj treba trymać u ich.

Asobna varta zahadzia pakłapacicca pra łahiny / paroli / OTR ad akaŭntaŭ i dadatkaŭ, zrabić, dzie mahčyma, bekapy, reziervovyja kopii i inšaje. Usie pieradać davieranaj asobie na zachoŭvańnie (jakaja abaviazkova znachodzicca pa-za terytoryjaj Mytnaha sajuza) i zrabić kopiju na fajłaabmieńniku/ach.

Punkt № 8. Nieabchodnyja mabilnyja prahramy

Ja adroźnivajusia artadaksalnym padychodam da roznych prahram na smartfonie. Ale tym nie mienš, kali vam treba evakujavacca, pryjdziecca ŭziać z saboj smartfon (jaki pavinien budzie zamianić vam PK) i ŭstanavić usio, što tolki moža spatrebicca ŭ darozie. Naprykład, prahramu nakštałt Jandeks GO abo Bla-bla-car. Heta surjozna sprościć vam žyćcio. Nierazumna spadziavacca, što ŭsio možna zrabić praz veb. Jak pakazała praktyka — nielha, prosta stracicie kaštoŭny čas.

Punkt №9. Samaloty — važny sposab pieramiaščeńnia

Z hetym pryjdziecca źmirycca i padrychtavacca zahadzia, kali ŭ vas bojaź palotaŭ ci niešta padobnaje (u tym liku padrychtavacca miedykamientozna). Ceny na kvitki roznych pieravozčykaŭ mianiajucca imhnienna, ceny rastuć liniejna z vykupam kvitkoŭ. Tamu kali nie ŭdałosia nabyć łaŭkost-bilet na «Pobiedu» za 3000 rasijskich rubloŭ, to pryjdziecca nabyvać kvitok ad «Aerofłota» za 20 000 rubloŭ, a to i naohuł lacieć ź pierasadkami pałovu sutak zamiest niekalkich hadzin. Tak što tut pramarudžvańnie roŭnaje śmierci. Spatrebicca rasijskaja karta, pryviazanaja da luboha prydatnaha servisu prodažu kvitkoŭ. Časta toje, što jašče možna kupić na sajcie, u kasie aeraporta kupić užo nielha.

U vypadku niemahčymaści chutka palacieć pryjdziecca padumać pra načleh, aptymalny varyjant — niešta niedaloka ad aeraporta vyletu. Tut adznaču, što kali niama sił, to razhladać varyjant načlehu dzieści pa-za terminałam sabie daražej. Ale jość cikavy varyjant.

U niekatorych aeraportach isnujuć, nazaviom ich tak, kryjakamiery. Kapsulnyja hateli vielmi futurystyčnaha vyhladu, čaściej u krokavaj dastupnaści ad stojek rehistracyi. Kali nie rabić papraŭku na toje, što ŭ takich kapsulnych hatelach adsutničaje duš jak źjava, to reč całkam miłaja. Vientylacyja, śviatło možna rehulavać, vajfaj i niekalki sposabaŭ zaradki mabilnych pryład.

Adznaču, što nakont dušu nie zaŭsiody jość sens chvalavacca. U krajnim vypadku vałasy možna pamyć u prybiralni i vysušyć pad sušyłkaj (pravierana — pracuje). Vydatny varyjant — vykarystańnie suchich šampuniaŭ.

Punkt №10. Zaradnyja pryłady

Vielmi važny elemient evakuacyjnaha košyka. Mabilnaja pryłada budzie vašym adzinym kampańjonam u darozie, jaki da taho ž nie pryciahvaje zališniaj uvahi. Pastajannaje vykarystańnie mabilnych danych surjozna nahružaje batareju, plus, kali vy płanujecie z kimści padzialicca svajoj hieałakacyjaj (a ja nastojliva rekamienduju heta rabić), da nahruzki dadasca i praca GPS. Tamu abaviazkova — dobryja jomistyja paŭerbanki (mnie Baseus padabajecca).

U maim vypadku reziervovym siłkavańniem byŭ DIY paŭerbank, jaki vykarystoŭvaŭsia jak bufierny akumulatar dla soniečnaj batarei. Z-za niezvyčajnaha vyhladu supracoŭniki nadhladnych ustanovak časta pytalisia: «Što heta, napramiły boža, naohuł takoje?» Ale adkaz «raźbiŭsia paŭerbank, ja tak jaho paramantavaŭ» zadavalniaŭ bolšaść tych, chto pytaŭsia. Ale znoŭ ža, u zvyčajnych umovach takija pradmiety napakaz lepš nie vystaŭlać, a trymać u zaplečniku i siłkavać ad kabielu. Asnoŭnaja zadača ŭsio ž taki — nie pryciahvać uvahi. Tak što paŭtarać moj dośvied i ciahnuć błoki z 18650 nie raju, bo jość ryzyka trapić u pole zroku tych, kamu traplacca dakładna niama sensu.

Taksama zahadzia pahladzicie, jakija režymy chutkaj zaradki vykarystoŭvaje vaša pryłada (kali vykarystoŭvaje) i vydatkujcie hrošy na dobry kabiel, što vytrymoŭvaje zaradnyja toki, i na adpaviedny zaradnik. Sens u tym, što zaradnyja stancyi pieryjadyčna sustrakajucca ŭ aeraportach i na vakzałach, ale čas kantaktu ź imi moža być abmiežavany, tamu čym bolšy tok vy zmožacie źniać z razietki ŭ momant času, tym lepš.

Zaradnaja pryłada GaN i 100W kabiel da jaho — heta maja pieršaja kupla «na voli». Ź vialikaj radaściu ŭtylizavaŭ staruju zaradnuju pryładu, jakaja hreje, jak pras.

Punkt №11. Infabiaśpieka — sterylizacyja pryłady i stvareńnie patrebnaha ličbavaha vobrazu

Dla biełarusaŭ užo nie ŭ navinku toj fakt, što mabilnyja telefony prahladajucca pry pierasiačeńni miažy. Raniej takoje było tolki ŭ vypadku miažy ź ES, ale ciapier maje miesca i ŭ vypadku miažy z RF. A značyć, pačynać treba z vydaleńnia staroha akaŭnta ŭ telehramie praz veb-formu i stvareńnia na hety ž numar telefona novaha profilu, plus prapracoŭka lehiendy.

U pracesie padrychtoŭki praviercie svaje sacyjalnyja sietki na adsutnaść relevantnych fatahrafij i bijamietryi (niezdarma ja ŭvieś čas vystupaŭ suprać LENSA i padobnych servisaŭ). Kali jość mahčymaść źmianić źniešnaść, to lepš jaje źmianić. Pry hetym važna, kab novy vobraz nie kankuravaŭ z hramadskim usprymańniem vašaj piersony, h. zn. kali biez barady vy budziecie vyhladać bolš padazrona — baradu pakidajcie.

Asnoŭnaja zadača — zachavać vobraz, adpaviedny situacyi, jakaja vas atačaje. Vielmi važna nie vyłučacca ničym siarod navakolnych vas ludziej i nie pryciahvać uvahi.

Absalutna «niežyvy» telefon vykliča nie mienš padazreńniaŭ, čym telefon ź niejkim kampramatam. Pavinna być załataja siaredzina.

Pry praviercy na miažy supracoŭniki NKUS hladziać usio: źmieściva halerei, historyju braŭziera, historyju dadatkaŭ z Play Market, praviarajuć śmiećcievy košyk, historyju padłučeńnia pryład, albomy, natatki, kantakty, miesiendžary i sacyjalnyja sietki. Nižej spasyłki na instrukcyi pa «ličbavaj dezynfiekcyi»:

Kali lanota ci niama času zajmacca ručnoj ačystkaj, to praściej za ŭsio zrabić novyja akaŭnty, a staryja vydalić. Ale novyja treba taksama napoŭnić kantentam, kab stvaryć bačnaść ich vykarystańnia. Tut kožny moža vybrać najbolš prymalny dla siabie varyjant. Ja zrabiŭ novyja akaŭnty i napaŭniaŭ ich, kali ŭžo byŭ u darozie.

Važnaja i vaša lehienda — heta pra toje, navošta vy jedziecie tudy, kudy vy jedziecie. Da svajakoŭ, pa pracy, pa tavary. Kali razmova pra pracu, to pradumajcie sabie prydatnuju vakansiju. Nie lišnim budzie padpisacca na adpaviednyja telehram-kanały abo hrupy ŭ VK/Viber (pošuk pracy ŭ RF, Mash, jakija-niebudź videaprykoły abo resursy z receptami pirahoŭ).

Vielmi dapamahaje z kim-niebudź prahavaryć, jak vy budziecie adkazvać, kali vas spyniać na vulicy, kali vas buduć raspytvać pra niešta ŭ maršrutcy, na miažy. Maje sens pradumać mnostva varyjantaŭ bytavych smalltalk-aŭ, ź jakimi vy sapraŭdy možacie sutyknucca. Prahavorvańnie — heta madelavańnie situacyi. Pry znosinach ź ludźmi varta ŭziać sabie za praviła — zhadžacca, vykarystoŭvać vykličniki, pa-durnomu ŭśmichacca i padtakvać, navučyciesia ŭvažliva słuchać ludziej. Im treba padzialicca, im treba atrymać paćviardžeńnie taho, što jany majuć racyju. Uśmichajciesia i padtakvajcie, vam usiaho tolki treba dačakacca svajho rejsa. Nijakaj palityki. Choć pradumać, jak vy budziecie adkazvać na pytańni z palityčnym padtekstam, — žyćciova važna.

Pa asabistym dośviedzie taksama adznaču, što vielmi važna trymać siabie ŭ rukach i nie davać adrenalinu vypluchvacca vonki, tamu što ŭsio heta (mituślivaść, niervovaść, demanstratyŭnaja paranojia) tolki zrobić vas padazronym abjektam i pryciahnie ŭvahu (pa) milicyi.

Punkt №12 — VIELMI VAŽNY

Zbor i padrychtoŭka dokazaŭ. Vy pavinny razumieć, što ŭ vypadku zvarotu ŭ adpaviednyja orhany ES (nie maje značeńnia, Italija heta, Finlandyja, Polšča ci Litva) z vami buduć hutaryć, kab zrazumieć, što vy za čałaviek. Hutaryć vietliva i taktoŭna, ale maksimalna ŭvažliva da detalaŭ. Aficer pamiežnaj słužby viedaje pra situacyju ŭ Biełarusi tolki tak, jak vy jamu jaje apišacie. My, biełarusy, ličym, što ŭsim i tak jasna, što za žach dziejecca ŭ nas u krainie. Na žal, zasmuču, viedajem pra heta tolki my. Usim astatnim patrebnyja fatahrafii, skrynšoty, videa i pakazańni śviedak. Padrychtujcie ich zahadzia, skrupulozna źbiarycie ŭsio, što zmožacie sabrać. Zaarchivujcie ŭ ZIP (univiersalny farmat) i zahruzicie na niekalki roznych fajłaabmieńnikaŭ, potym adras spasyłki možna apracavać u hienieratary skaročanych spasyłak i zapomnić karotkuju paśladoŭnaść.

Kali zapomnić nie atrymlivajecca — vykarystoŭvajcie niešta nakštałt hadzińnika Casio Databank. Imaviernaść taho, što jon vyžyvie, vyšejšaja, čym u papiarovaha natatnika, ale nižejšaja, čym u nakołki na ciele.

Važna niekalki razoŭ prahavaryć z kimści vašu historyju represij, lepš z krytyčnym uvažlivym siabram, u krajnim vypadku — ź lusterkam i dyktafonam. Važna razumieć, što pakiet dakumientaŭ moža spatrebicca chutka, tamu, akramia fajłaabmieńnika, abaviazkovaja najaŭnaść davieranaj asoby (pažadana pa-za Biełaruśsiu) z dobrym dostupam u internet i vysokaj chutkaściu myśleńnia. Abhavarycie, jak, kudy i što kankretna pieradaść vaša davieranaja asoba ŭ vypadku nieabchodnaści. Taki varyjant lepšy, čym vazić z saboj fłeš-nazapašvalniki, jakija mohuć vas skampramietavać. Absalutna ŭpeŭnieny ŭ tym, što pośpiech mierapryjemstva zaležyć nie ad miedyjnaj viadomaści evakuacyjnaj arhanizacyi, a ad najaŭnaści «tyłu» ŭ vyhladzie davieranaj asoby z vysokaj chutkaściu myśleńnia, uzroŭniem erudycyi i vałodańniem sučasnymi technałohijami.

Punkt №13. Ruch — žyćcio

Ekstrannaja evakuacyja ŭ hranična ścisłyja terminy — heta adnaznačny stres. Rana ci pozna adrenalin pierastaje dziejničać i nakatvaje stoma, chočacca prysieści i adpačyć. Ale rabić hetaha nielha, treba pastajanna pieramiaščacca i ruchacca. Tamu što čałaviek, jaki siadzić na čamadanach, — heta vydatnaja nahoda padyści da jaho i pravieryć dakumienty. A dzie pravierka dakumientaŭ, tam i asoba ŭ bazie MUS. Darečy, ź pieramiaščeńniem źviazany vielmi važny punkt — adsočvańnie vašaj hieałakacyi, pra jakuju ja zhadaŭ u punkcie №10. Vielmi raju pryniać da viedama takuju mahčymaść i aktyŭna vykarystoŭvać, kali patrebnaja ananimnaść, to hieałakacyju možna rasšaryć praz telehram (tak, darečy, vielmi zručna sustrakacca ź ludźmi). Ale ŭličvajcie, što resurs batarei tracicca vielmi chutka.

Punkt №14. Rečy

Raju važnyja rečy (nakštałt nieabchodnaj techniki) zahadzia spakavać i pieradać ludziam (znajomym ci siabram), jakija ich paźniej zmohuć pieradać vam niejkim sposabam. Ludzi hetyja pažadana nie pavinny być blizkimi svajakami, bo ŭ vypadku čaho mienavita jany trapiać pieršyja pad padazreńnie (pieratrus). Kolkaść rečaŭ zaležyć ad ekstrannaści vašaj evakuacyi, u niekatorych vypadkach času dastatkova, kab aformić davieranaści i raspradać usie niepatrebnyja rečy praz barachołki, a ŭ niekatorych vypadkach — davodzicca źjazdžać ź dźviuma parami škarpetak. U vypadku najaŭnaści chraničnych zachvorvańniaŭ, žyćciovaja nieabchodnaść — mieć važnyja miedykamienty, prytym pažadana pradublavanyja ŭ niekalkich miescach.

Zamiest zaklučeńnia

Ja biełarus, tamu ja skažu pra Biełaruś, choć skazanaje moža adnosicca da luboj z krain-izhojaŭ (amal što sinonim Mytnaha sajuza). Ja nie dumaju, što situacyja, jakaja razharnułasia ŭ Biełarusi, kardynalna źmienicca ŭ chutkim časie. Vielmi praŭdapadobna, što supraćstajańnie budzie pavolna ciahnucca jašče 5-7-10 hadoŭ. Kožny biełarus, jaki moža źjechać z krainy, pavinien źjechać, navat abaviazany.

Uspaminajecca paŭmifičnaja historyja pra sustreču maršała Žukava i Ejzienchaŭera. Žukaŭ skazaŭ, što luby sałdat SSSR zaŭsiody rychtujecca addać žyćcio za Radzimu, a Ejzienchaŭer skazaŭ, što amierykanski sałdat rychtujecca nie svajo žyćcio addać, a zabrać žyćcio voraha. Heta dastasavalna i da ciapierašniaj situacyi.

Tak što, kali vy vyrašyli, što hatovyja evakujavacca, — nieadkładna pačynajcie heta rabić, navat nie dačytvajučy da kanca moj artykuł. U maim vypadku aptymalnym varyjantam akazałasia samastojnaja evakuacyja ź pieryjadyčnymi kansultacyjami z evakuacyjnaj kamandaj, mahčyma, vam padydzie inšy varyjant».

Jak by vy ni vyjazdžali — zachoŭvajcie zdarovy sens, krytyčnuju acenku situacyi i papraŭku na nazvanyja mnoj vyšej asablivaści. I ŭsio zaŭsiody pieraaceńvajcie. Dać rady ź pieraacenienaj pahrozaj u razy praściej, čym z pahrozaj niedaacenienaj.

Šlachi adychodu źnikajuć kožny dzień, ich užo amal nie zastałosia.

Kali vy raniej źjechali, nie ŭzdumajcie viartacca, užo na miažy vas moža sustreć «bukiet» kryminalnych artykułaŭ, i prosta z prapusknoha punkta «kartež» paviazie vas u najbližejšy SIZA. Jak by ni cisnuli emocyi, jak by ni chaciełasia. Žyvy i niepieramožany, vy zmožacie zrabić dla ŭsich značna bolš, čym zmučany katavańniami ci źniščany katami.

Клас
116
Панылы сорам
13
Ха-ха
6
Ого
13
Сумна
26
Абуральна
32