Pieršy pryncyp seksualnaj adukacyi — poŭnaja adkrytaść adnosna faktaŭ. Pryroda i formy seksualnaj aktyŭnaści abmiarkoŭvajucca adkryta, biez eŭfiemizmaŭ.

Pra nieabchodnaść seksualnaj aśviety dziaciej u Šviecyi zahavaryli jašče pry kancy XIX st. Havorka tady išła ŭ pieršuju čarhu pra abaronu dziaŭčat, a hałoŭnuju niebiaśpieku ŭjaŭlali chłopčyki.

Inicyjatarami baraćby za seksualnuju aśvietu stali lekary i palityki-žančyny. Pa inicyjatyvie Elizy Otesen-Jensen (1886--1973 h.) u 1933 h. była stvorana Šviedskaja Asacyjacyja seksualnaj adukacyi (RFSU), jakaja kvitnieje pry padtrymcy dziaržavy da hetaha času. Pieršym punktam jaje prahramy było ŭviadzieńnie kursa seksualnaha adukacyi va ŭsich škołach, pačynajučy ź pieršaha kłasa (dla 7-hadovych dziaciej).

Šmat hadoŭ pa hetych pytańniach išli haračyja dyskusii. Pieršyja kursy takoha rodu ŭ šviedskich škołach źjavilisia ŭ 1940-ch, u 1955 h. hety pradmiet staŭ abaviazkovym. Mnohim inšaziemcam šviedskaja palityka zdavałasia zanadta radykalnaj, ale samich šviedaŭ bolš chvalavała niedaskanałaść navučalnych prahram, jakija nadajuć zanadta šmat uvahi anatomii i fizijałohii ŭ škodu značna bolš składanym sacyjalnym i psichałahičnym siužetam. Tamu za minułyja 50 hadoŭ školnyja prahramy i padručniki nieadnarazova mianialisia.

Siońnia nijakich palityčnych sprečak pa hetych pytańniach niama. Pieršy pryncyp seksualnaha adukacyi — poŭnaja adkrytaść adnosna faktaŭ. Pryroda i formy seksualnaj aktyŭnaści abmiarkoŭvajucca adkryta, biez eŭfimizmaŭ. Heta tyčycca nie tolki pałavoha aktu, ale i masturbacyi. Šviedskija lekary i piedahohi pierakananyja, što aśvieta dzieciam nie škodzić, a, naadvarot, prynosić karyść.

Seksualnaść ličycca ŭ Šviecyi samastojnaj kaštoŭnaściu, a nie tolki ŭ suviazi sa šlubam ci naradžeńniem dziaciej. Junackaja seksualnaść taksama ličycca narmalnaj, nastaŭlać padletkaŭ suprać seksu nichto nie sprabuje, heta paličyli b idyjatyzm i niezakonnym zamacham na kišeniu padatkapłacielščykaŭ.
Seksualny debiut — asabistaje rašeńnie kožnaha. Inšaja sprava — jak paźbiehnuć źviazanych z hetym niepažadanych nastupstvaŭ i ryzyk, u tym liku — repraduktyŭnych i epidemijałahičnych. Adpaviednuju adukacyju (nie prapahanda!) budujecca na asnovie pryncypaŭ biaśpiečnaha i adkaznaha seksu. Stroha vykonvajecca pryncyp hiendernaj roŭnaści, naohuł žančyn lubiać i pavažajuć. Jany šyroka pradstaŭleny ŭ palitycy.

Adnapołaje kachańnie ličycca ŭ Šviecyi narmalnaj źjavaj. Kraina zmahajecca nie z homaseksualnaściu, a z hamafobijaj, u tym liku — u školnym asiarodździ, dzie hamafobija ščylna źviazanaja z bulinham (chulihanstvam, hrubaściu), jaki šviedy ličać psichałahična niebiaśpiečnym i maralna nieprymalnym.

Šviedskaja seksualnaja statystyka vyhladaje davoli paśpiachovaj. Naradžalnaść u krainie prystojnaja.

Dziciačaja śmiarotnaść nizkaja. Niepažadanych ciažarnaściaŭ i abortaŭ u Šviecyi mała. Praciahłaści žyćcia šviedaŭ na 18 hadoŭ daŭžešaja, čym biełarusaŭ.
Ź VIČ-infiekcyjaj i zachvorvańniami, što pieradajucca pałavym šlacham, sprava taksama idzie dobra. Šviedskija dabračynnyja arhanizacyi navat dapamahajuć u hetym dačynieńni mnohim inšym krainam.

Padarožža pa Skandynavii

Hladzi jašče:
Šviedskaja sistema adukacyi: biez adznak i zalikovych knižak

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0