Kultura1

«Heta zrobić nas tolki macniejšymi». Biełaruskija vydaŭcy pradavali knihi na kirmašy ŭ Biełastoku

Biełaruskich vydaŭcoŭ zaprasili na Biełastocki knižny kirmaš, jaki źbiraje kniharoŭ z usioj Polščy. Prodažy išli vielmi dobra. 

Biełaruski paviljon na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku

Letaś u Biełastoku na tradycyjnym knižnym kirmašy i litaraturnym fiestyvali «Na pamiežžy kultur» Biełaruś była pradstaŭlenaja tolki ramanam Uładzimira Niaklajeva «Hej Ben Hinom», jaki vydaŭ fond Kamunikat.org. Sioleta svaje knihi, akramia «Kamunikata», pryvieźli vydaviectvy «Januškievič», «Hutenbierh», «Cymbieraŭ» i ARCHE.

Paviljon biełaruskich vydaviectvaŭ na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku maje numar 24

«Biełaruskija niezaležnyja vydaviectvy vykarystali ŭsie mahčymaści, kab pakazać na kirmašy toje, što najbolš cikavaje ciapier u Biełarusi», — kaža Jarasłaŭ Ivaniuk, staršynia fondu Kamunikat.org, jaki ŭ Polščy vydaje biełaruskija knihi.

Fond, jakim jon kiruje, letaś pieravydaŭ 7 knih Uładzimira Arłova, a novy zbornik «Imionaŭ Svabody» papoŭnieny bolš čym 40 ese. Pabačyła śviet kniha «Nierasstralanyja», u jakoj raskazvajecca ab 18 biełaruskich intelektuałach, piśmieńnikach, zabitych u 1937 hodzie savieckimi ŭładami.

Jarasłaŭ Ivaniuk i Andrej Januškievič na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku

Jarasłaŭ Ivaniuk adznačaje, što biełaruskija knihi papularnyja ŭ čytačoŭ.

«My pa ŭsioj Polščy, a taksama ŭ Čechii i Litvie zładzili bolš za 20 sustreč z Uładzimiram Arłovym i na kožnaj ładzili kirmaš biełaruskaj knihi. Ich nabyvali niejmaviernuju kolkaść. Pytali, čamu biełarusy nabyvajuć papiarovyja knihi. A nam adkazvali — heta nastalhija. Ludzi kazali, što jany pakinuli svaje knihazbory na 5, 7, 10 tysiač asobnikaŭ u Biełarusi i ciapier kamplektujuć ich nanoŭ tut», — davodzić jon.

Na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku. Naviednikaŭ mora. Šmat dziaciej. Vybrać knihi prychodziać siemjami

Vydaviec Andrej Januškievič kaža, što ŭ Polščy brakuje biełaruskaha atačeńnia, ale intares tutejšych biełarusaŭ da biełaruskaj kultury nie mienšy, čym byŭ try hady tamu, kali adbyŭsia vybuch zacikaŭleńnia.

«Pracavać tut možna, navat kali maješ pryceł tolki na biełaruskuju aŭdytoryju. Raduje, što ź joju jość kantakt i ludzi cikaviacca knihami. A heta značyć, što varta rabić spravu i ŭ kamiercyjnym, i ŭ kulturna-misijanierskim sensie», — kaža Andrej Januškievič.

Jon padkreślivaje, što ŭ Polščy vialikija mahčymaści dla raspaŭsiudu knih i šyroki vybar palihrafičnaha materyjału, a kankurencyja stanoŭča ŭpłyvaje na ceny pasłuh.

Siemjami vybirać biełaruskija knihi prychodzili i biełarusy 

Jarasłaŭ Ivaniuk zaŭvažaje, što dziejnaść biełaruskich vydaŭcoŭ za miažoj — pakul nie nadta prybytkovy biznes.

«Biełaruskija knihi vydajucca nievialikimi nakładami i canoju nie mohuć kankuravać z polskimi. Polskija knihi vydajucca tyražom u 10, 20, 100 tysiač asobnikaŭ, a našy — nakładam u tysiaču. Z hetaj pryčyny jany daražejšyja. Ale biełarusy ŭ Polščy, pa-za jaje miežami knihi nabyvajuć, tamu varta takoj dziejnaściu zajmacca», — ličyć jon.

Knižny kirmaš prachodzić z 21 pa 23 krasavika ŭ vip-zale haradskoha stadyjona Biełastoka. Tematyka tvoraŭ, vystaŭlenych u paviljonach, — samaja raznastajnaja. Akramia prodažu knih, litaratary i vydaŭcy sustrakajucca z čytačami, prachodziać prezientacyi novych vydańniaŭ dy aŭtohraf-siesii.

U biełaruskim paviljonie biełastockaha festu

Za paŭtara dnia festu biełaruskija knihary pradali niekalki socień knih. Kupcy brali liryku, historyju, raźbirali dziciačuju litaraturu. Niekatoryja sychodzili z paviljona ź dziasiatkam i bolej knižak.

Biełastocki knižny fest sioleta byŭ jubilejny — dziasiaty

Na fonie polskich knihazboraŭ biełaruski vyhladaje prystojna.

«Nam usio b było cikava pačytać na biełaruskaj movie. Žoncy pakazvaŭ «Hary Potera», ale naš plamieńnik jašče pakul nie čytaje pa-biełarusku», — kaža Siarhiej Vieramiejčyk. A jaho žonka adznačaje: «Ja z zadavalnieńniem pačytała «Akularnik» polskaj piśmieńnicy biełaruskaha pachodžańnia Katažyny Bondy. Kali byli b pierakłady na biełaruskuju inšych jaje tvoraŭ, to kupiła b».

Naviednik Aleh nabyŭ «Biełaruski kalandar», knihu «Imiony Svabody» dy zbornik z uspaminami pra rasstralanych haradziencaŭ.

«Kab viedać, z čaho pačynalisia represii, ich karani, chto adkazny za ich, i kab zrazumieć, jak minułyja represii źviazanyja ź ciapierašnimi», — tłumačyć jon.

Biełaruskija knihi na knižnym festyvali ŭ Biełastoku

Pavodle jaho, na čužynie nie chapaje biełaruskaha asiarodździa i nieabchodna prasoŭvać biełaruski paradak dnia, jaki dapamoža biełarusam tut.

Krajaznaŭca Kastuś Šytal nabyŭ niekalki vydańniaŭ na biełaruskuju tematyku i pachvaliŭsia znachodkaj u handlara antykvaryjatu, jaki razharnuŭ svoj knihazbor pa susiedstvie ź biełarusami. Kastusiu trapiŭsia samvydataŭski padpolny časopis z uspaminami represavanych Savietami ziemlakoŭ ź Dzisienskaha pavieta. «Heta była hetak zvanaja evakuacyja turmaŭ, kali NKVDysty prosta rasstrelvali viaźniaŭ», — apavioŭ jon.

Aleś Kudrycki na aŭtohraf-siesii

Vydaŭcy ładzili i aŭtohraf-siesii biełaruskich piśmieńnikaŭ. Na joj sustreŭsia z čytačami aŭtar dziciačaj knihi Aleś Kudrycki.

«Zrazumieła, što tut nie chapaje samoj Biełarusi. My prachodzim čas vialikich trahiedyj ludskich. Biełarusam šmat čaho daviałosia pieražyć, ale heta zrobić nas tolki macniejšymi», — skazaŭ Aleś Kudrycki.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Siem resursaŭ, dzie možna słuchać biełaruskija aŭdyjaknihi

Sto biełarusaŭ ahučyli knihu pra dyskryminacyju rodnaj movy

Andrej Skurko: Ctaranna zachoŭvajučy dekaracyi minułaha, čałaviek padśviadoma imkniecca da bieśśmiarotnaści

Kamientary1

  • cyla
    22.04.2023
    kakije biełorusskije lica

Jaŭhien Pierlin adreahavaŭ na skandał: Ja nikomu nie zdradžvaŭ1

Maskoŭskaja karespandentka ANT padała ŭ sud na prarasijskaha aktyvista Ahafonava. Jon užo prosić prabačeńnia3

«Zjavicca šmat biezhaspadarnaj spadčyny, jakaja adydzie dziaržavie». Prablemy ź nieruchomaściu pa davieranaści mohuć jašče ŭskładnicca2

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru8

«Budziem źbivać» — Chrenin ab parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi18

Palitviaźnia druhi raz buduć sudzić za danaty, niahledziačy na kaśmičnyja adkupnyja. Zaraz jamu pahražaje da 15 hadoŭ4

«Nie raz namiakali «aktyvistcy» spynić biełarusafobiju». Azaronak abrynuŭsia na Mirsalimavu9

Bajden nazvaŭ Pucina «zvarjaciełym sukinym synam»5

Ad Kraŭčanki da Makieja — chto kiravaŭ ministerstvam zamiežnych spraŭ Biełarusi1

Kaciaryna Cholcapfel-Varažun: U Aŭstryi pieravučyła syna na biełaruskuju za paŭhoda22

Pucin paprasiŭ Łukašenku skazać dva słovy, a jon skazaŭ čatyry. I ŭsie čamuści pa-biełarusku22

U Žłobinie na padvorkach staviać rasijskija ściahi. Miascovyja siłaviki heta tolki vitajuć27

Mastak Kuźmič raskazaŭ, navošta znoŭ viartaŭsia ŭ Biełaruś. Stryžak: Bolš vyvozić jaho nie budziem9

Zianon Paźniak — pra Juliju Navalnuju: Kucharka-2, u manierach madam piščyć FSB263

Błohier paraŭnaŭ francuzskuju parfumu ad Dior za 550 rubloŭ ź biełaruskim anałaham za 30. Ci znajšoŭ roźnicu?17

Siłaviki zładzili čarhovuju fejkavuju rassyłku pa biełaruskich čatach. Što adbyłosia i jak abaranicca3

Pamiežnyja punkty Katłoŭka i Pryvałka na miažy ź Litvoj zakryvajucca z sakavika19

Mastak Alaksiej Kuźmič znoŭ viarnuŭsia ŭ Biełaruś i znoŭ vyśliznuŭ ad siłavikoŭ7

«Svaje 50-60% nacenki ŭsio adno atrymlivajem». Jak pastaŭščyki navučylisia nie hublać prybytak va ŭmovach žorstkaha rehulavańnia cen5

Siłaviki zatrymali supracoŭnikaŭ pradstaŭnictva LG u Biełarusi5

Usie naviny →
Usie naviny

«Nie raz namiakali «aktyvistcy» spynić biełarusafobiju». Azaronak abrynuŭsia na Mirsalimavu9

Biełaruska zaniała treciaje miesca na ispanskaj «Fabrycy zorak»1

Asudžanaha na 15 sutak lidskaha barda voziać da fiermiera pierabirać cybulu5

Bajden nazvaŭ Pucina «zvarjaciełym sukinym synam»5

Čechija ŭviała biesterminovuju zabaronu na vydaču vizaŭ biełarusam i rasijanam10

Sud Chabaraŭska abviaściŭ ekstremisckim ruch u padtrymku papularnaha eks-hubiernatara kraju, asudžanaha da 22 hadoŭ kałonii

CVK: Jaŭka na daterminovym bje rekordy7

Špitalizavali arcybiskupa Tadevuša Kandrusieviča

Ad Kraŭčanki da Makieja — chto kiravaŭ ministerstvam zamiežnych spraŭ Biełarusi1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Aryštavany biełaruski naftavy mahnat i saŭładalnik «Hipa» Vasil Varfałamiejeŭ

Hałoŭnaje

Biełarus parvaŭ tyktok chitrym sposabam fasavańnia bulby VIDEA

U biełaruskaha fiermiera za daŭhi pa alimientach aryštavali statak aviečak

Maci Navalnaha pakazali cieła syna, ale vydavać admaŭlajucca2

«Pavieryŭ prapahandzie i paličyŭ, što ja zdradnik». Saša Filipienka raskazaŭ, što na jaho napisaŭ danos jahony ž dzied1

Paśla 30 dzion aryštu nie vyjšli na volu Alaksiej Ramanaŭ i Vasil Palakoŭ

Chrenin: Zachad rychtujecca da vajny, viadzie raźviedku suprać Biełarusi12

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru8

«Budziem źbivać» — Chrenin ab parušeńni pavietranaj prastory Biełarusi18

Viadučaja ANT Natalla Niemahaj: Mnie da dźviarej prynosili pachavalnyja vianki9

Palitviaźnia druhi raz buduć sudzić za danaty, niahledziačy na kaśmičnyja adkupnyja. Zaraz jamu pahražaje da 15 hadoŭ4

Jak biełarusy dapamahali asnaščać rasijskuju vajskovuju mašynu zachodnim abstalavańniem5

«Nie budźcie bolš žorstkimi, čym Piłat». Pravasłaŭnyja śviatary źviarnulisia da ŭładaŭ Rasii z prośbaj addać cieła Navalnaha siamji1

«Jon vielmi čakaŭ, što jaho pieraviaduć u špital i pačnuć lačyć». Ihar Lednik spadziavaŭsia na dapamohu da apošniaha1

Kamanda Cichanoŭskaj kreatyŭna raić, jak pravieści dzień vybaraŭ8

USU ŭdaryli z HIMARS pa pastrajeńni rasiejskich vojskaŭ na palihonie ŭ Chiersonskaj vobłaści3

U Biełarusi mohuć mocna źnizić limity biaspošlinnaha ŭvozu tavaraŭ praz naziemnyja miežy i ŭ pasyłkach

Usie naviny →