Chondrostereum purpureum / Fota: Soma Dutta, Ujjwayini Ray/Medical Mycology Case Reports

Chondrostereum purpureum / Fota: Soma Dutta, Ujjwayini Ray/Medical Mycology Case Reports

Nie paśpieŭ adhrymieć supierpapularny sieryjał The Last of Us ad HBO, u jakim dziejańnie adbyvajecca u postapakaliptyčnym śviecie, achoplenym našeściem hrybka, jak niečakanaja navina pryjšła ź Indyi. Tam byŭ zafiksavany vielmi redki vypadak pierachodu raślinnaha ŭzbudžalnika na čałavieka. Na ščaście, infiekcyja akazałasia vylečnaj, ale hety incydent moža śviedčyć ab niebiaśpiecy, što hryby buduć ujaŭlać dla ludziej u najbližejšyja hady, kažuć lekary.

Dziŭnaja miedycynskaja historyja zdaryłasia jašče kolki hod tamu, ale była padrabiazna apisana ŭ Medical Mycology Case Reports tolki ŭ sakaviku. 61-hadovy mužčyna źviarnuŭsia ŭ ambułatornuju kliniku ŭ Indyi ź simptomami kašlu, stomlenaści, bolu ŭ horle i prablemami z hłytańniem, jakija doŭžylisia ciaham troch miesiacaŭ. Pieršyja analizy pakazali, što ŭzdoŭž pravaha boku dychalnych šlachoŭ byŭ absces (apuchłyja hnojnyja asiarodki, što ŭkazvała na najaŭnaść ​​infiekcyi).

Daśledavańnie hnojnaha vydzialeńnia nie vyjaviła bakteryj, ale daktary ŭbačyli prysutnaść niejkaha hrybka. Jany adpravili ŭzory ŭ łabaratoryju, afilavanuju z Suśvietnaj arhanizacyjaj achovy zdaroŭja, dzie i vyjavili vinavataha — heta byŭ hryb pad nazvaj Chondrostereum purpureum.

C. purpureum vyklikaje ŭ raślin chvarobu, zvanuju srebnym listom, raspaviadaje Gizmodo. Zvyčajna jon zaražaje raśliny i drevy, jakija adnosiacca da siamiejstva ružavych. Hryb moža lohka raści na miortvaj abo admirajučaj draŭninie, ale kali jon začaplajecca za zdarovyja žyvyja raśliny, to časta ŭ kančatkovym vyniku zabivaje ich, pastupova afarboŭvajučy ich liście ŭ sierabrysty koler.

Hrybkovaja infiekcyja mužčyny, jakuju vyraścili ŭ kubku Pietry. Fota: Soma Dutta, Ujjwayini Ray/Medical Mycology Case Reports

Hrybkovaja infiekcyja mužčyny, jakuju vyraścili ŭ kubku Pietry. Fota: Soma Dutta, Ujjwayini Ray/Medical Mycology Case Reports

Bakteryi i inšyja mikroby mohuć časam pierachodzić z adnaho vidu na inšy i vyklikać chvarobu. Ale čym mienš evalucyjna źviazany dźvie žyvyja istoty adna z adnoj, tym ciažej ich parazitam pierasiakacca. Patahieny, jak praviła, raźvivajucca ciaham doŭhaha pieryjadu času, kab prystasavacca da svajho haspadara; tamu peŭnyja pryjomy, jakija jany vykarystoŭvajuć, kab zarazić i vyžyć u (ci na) raślinie, naŭrad ci spracujuć na čałavieku ci žyviole. Mahčyma, heta jašče bolš dakładna ŭ vypadku z hrybami, bo tempieratura našaha cieła zanadta vysokaja dla raźvićcia bolšaści vidaŭ.

Nakolki viadoma, heta pieršaje paviedamleńnie pra zaražeńnie čałavieka C. purpureum. Niekatoryja hryby mohuć rehularna zaražać ludziej i vyklikać chvaroby, ale hetyja infiekcyi, jak praviła, zdarajucca ŭ ludziej z asłablenym imunitetam. Hety kankretny vypadak stanovicca jašče bolš dziŭnym, bo ŭ mužčyny była zdarovaja imunnaja sistema.

Daśledčyki miarkujuć, što mienavita praca čałavieka zrabiła jaho ŭraźlivym da infiekcyi. Jon byŭ raślinnym mikołaham, inakš kažučy, śpiecyjalistam pa hrybach. I choć mužčyna paviedamiŭ, što nikoli nie vyvučaŭ C. purpureum, u svaich daśledavańniach jon pracavaŭ z hniłym raślinnym materyjałam i inšymi hrybami. Tamu lekary vykazvajuć hipotezu, što mužčyna padviarhaŭsia ŭździejańniu hrybka dastatkovuju kolkaść razoŭ, kab niejkim čynam pieraadoleć vidavy barjer.

Na ščaście, čałaviek pakazaŭ siabie značna lepš, čym zvyčajnaja ruža, chvoraja na srebny list. Jamu vydalili hnoj, i praz dva miesiacy pryjomu supraćhrybkovych preparataŭ simptomy źnikli; užo na praciahu dvuch hadoŭ u jaho nie było prykmiet recydyvu infiekcyi.

Choć hety vypadak, chutčej za ŭsio, vypadkovaść, aŭtary spravazdačy adznačajuć, što za apošnija niekalki dziesiacihodździaŭ nazirajecca rost kolkaści hrybkovych uzbudžalnikaŭ chvarob u čałavieka. Niekatoryja navukoŭcy miarkujuć, što paciapleńnie klimatu dazvalaje niekatorym hrybam lepš prystasoŭvacca da čałavieka, choć heta ŭsio jašče hipoteza, jakaja aktyŭna abmiarkoŭvajecca. Aŭtary dakłada dadajuć, što treba pravieści značna bolš daśledavańniaŭ, kab vyvučyć patencyjnyja miechanizmy, źviazanyja z padobnym kros-infikavańniem pamiž roznymi vidami.

Клас
1
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
16
Сумна
2
Абуральна
1