Novaja skulptura ahresiŭnaha lva ŭ Mahilovie. Fota: sacsietki

Novaja skulptura ahresiŭnaha lva ŭ Mahilovie. Fota: sacsietki

Skulpturu pastavili na placoŭcy pierad budynkam administracyi Leninskaha rajona. Na joj žyvioła z raziaŭlenaj paščaj, demanstruje svaje ikły. Vobraz ahresiŭnaha lva nie padobny da papiarednikaŭ — spakojnych i navat liryčnych.

«Heta dziŭny i niepryhožy leŭ. Čornaja hryva była tolki ŭ vymierłaha kapskaha lva. A leŭ z raziaŭlenaj paščaj — heta naohuł matyŭ kryminalnaj tatuiroŭki», — vykazvajecca pra skulpturu miascovy znaŭca.

Pavodle jaho, na tatuiroŭkach kryminalnikaŭ demanstracyja lvoŭ z pakazanymi ikłami i raziaŭlenaj paščaj — znak ahresii i hatoŭnaści raźbiracca z apanientami žorstkimi mietadami. Takoje tatu pakazvaje, što jaho ŭładalnik kiepska kantraluje svaje emacyjnyja paryvy. Takoha piersanaža lepiej abychodzić.

Pomnik «vymierłamu kapskamu lvu» ŭ Mahilovie. Fota: sacsietki

Pomnik «vymierłamu kapskamu lvu» ŭ Mahilovie. Fota: sacsietki

Hety pomnik sa lvom staić užo try miesiacy i jaho paśpieli prasłavić jak hroznaha źviera. Vyrabili skulpturu na zavodzie «Mahiloŭliftmaš» da 60-hadovaha jubileja Leninskaha rajona. Šmathadovym kiraŭnikom rajonnaj administracyi byŭ Uładzimir Cumaraŭ, zakładalnik tradycyi stavić u Mahilovie lvoŭ. Cumaraŭ kiraŭnikom haradskoj administracyi byŭ dzieviać hadoŭ. U kastryčniku 2022 hoda jaho adpravili ŭ adstaŭku.

Adkul pajšła moda na lvoŭ u horadzie

Moda na skulptury ź ilvami zachapiła Mahiloŭ z 2016 hoda. Tady na adnoŭlenym Jašynskim moście cieraz Dniapro pastavili čatyry bronzavyja žyvioliny na marmurovyja pastamienty.

Da hetaha harvykankam abviaščaŭ konkursy na pošuk brenda horada. Adznačałasia, što jon pavinien papularyzavać historyju i kulturu Mahilova, a taksama stymulavać raźvićcio tvorčaj i hramadskaj aktyŭnaści nasielnictva.

Jak vynikała, haradskomu hierbu z «Pahoniaju» šukałasia alternatyva albo jaho było zamała.

Adzin z achoŭnikaŭ mosta cieraz Dniapro ŭ Mahilovie. Fota: BiełaPan

Adzin z achoŭnikaŭ mosta cieraz Dniapro ŭ Mahilovie. Fota: BiełaPan

Kali ž ilvy zjavilisia na moście, to pra ich stali kazać jak pra asnoŭny haradski simvał.

Zajaŭlałasia, što aŭtar zadumy skulptur sa lvami — staršynia harvykankama Uładzimir Cumaraŭ, a ažyćciaviŭ čynoŭnickuju maru miascovy skulptar Andrej Vierabjoŭ. Na tabličcy z aŭtarstvam adrazu byŭ paznačany i Cumaraŭ, ale, jak vyjaviłasia, jon paśpiašaŭsia ŭviekaviečyć siabie, i paźniej jaho imia zašlifavali.

Šylda skulptur na moście. Sprava ź imionami aŭtaraŭ, źleva bieź ich. Fota: svaboda.org

Šylda skulptur na moście. Sprava ź imionami aŭtaraŭ, źleva bieź ich. Fota: svaboda.org

«Ilvinaja tema dla Mahilova nie takaja ŭžo i drennaja, choć niamała ludziej sumniavajecca, ci mahiloŭskaja jana, — kazaŭ u adnym ź intervju stvaralnik pieršych skulptur ilvoŭ Andrej Vierabjoŭ. — Zrešty, pomniki ź ilvami ŭžo stajać, i ciapier Mahiloŭ śmieła možna ličyć horadam ilvoŭ. Mahiloŭski leŭ — heta mif, i my jaho stvarajem, jak stvarali jaho da nas. Kožny z nas usprymaje jaho pa-svojmu i pieražyvaje pa-svojmu».

Andrej Vierabjoŭ na zroblenaj im ža skulptury lva na moście cieraz Dniapro. Fota: vestnikmogileva.by

Andrej Vierabjoŭ na zroblenaj im ža skulptury lva na moście cieraz Dniapro. Fota: vestnikmogileva.by

Sa źjaŭleńniem ilvoŭ most pazbaviŭsia savieckaj atrybutyki. Zamiest nakładak sa ściahami na aharodžy prymacavali haradskija hierby z mordami lvoŭ.

Kolki lvoŭ u Mahilovie

Niekatoryja mahiloŭcy kažuć, što skuptur ilvoŭ moža być da niekalkich dziasiatkaŭ.

Haradžanie zhadvajuć čatyry skulptury na Jašynskim moście.

Skulptura «Lova z Mahilova». Fota: vestnikmogileva.by

Skulptura «Lova z Mahilova». Fota: vestnikmogileva.by

Nie praminajuć simpatyčnaje lviania nasuprać ofisa apieratara MTS, što na vulicy Mironava. Hetu lvinuju skulpturu pastavili ŭ horadzie pieršaj u 2014 hodzie, i tady nichto nie moh ujavić, što ź jaje pačniecca vialikaja mahiloŭskaja epapieja z pomnikami lvam. Simpatyčnaje lviania z mabiłkaj naohuł nie padobna da svaich vialikich surodzičaŭ z roznych kutkoŭ horada.

Schavanaja ad vačej pablizu haścinicy, nieŭpadabanaja skulptura lva. Fota: vestnikmogileva.by

Schavanaja ad vačej pablizu haścinicy, nieŭpadabanaja skulptura lva. Fota: vestnikmogileva.by

Pablizu haścinicy «Mahiloŭ» staić darosły leŭ. Jaho hałava z hryvaj vysiečanaja z hranitu. Heta skulptura pavandravała. Spačatku joj znajšli miesca na ŭjeździe ŭ horad z boku Minska. Ale tam leŭ nie pryžyŭsia, i jaho schavali ŭ nizinku la hatela.

Mahiloŭcy nie zabylisia pra lva sa štučnaj travy, jakoha pastavili la miemaryjalnaj arki na minskaj šašy. Jaje nabyŭ «Mahiloŭzielanhas» u 2019 hodzie za 3 tysiačy rubloŭ.

Pasialili lvoŭ i ŭ Padmikolskim parku. Tam jany vyrablenyja z łazy i vyhlad u ich daloka nie źviaryny.

Ilvy ŭ Padmikolskim parku Mahilova. Z łazy i nie strašnyja. Fota: masheka.by

Ilvy ŭ Padmikolskim parku Mahilova. Z łazy i nie strašnyja. Fota: masheka.by

Niekatoryja surazmoŭcy źviarnuli ŭvahu, što vyjavy lvoŭ bačyli na skulptury, vystaŭlenaj na zamčyščy. Tam žyvioły palujuć pa stromkich schiłach Zamkavaj hary. Jaje ŭ horadzie nazyvajuć mahiłaju lva. Mahiloŭskaja lehienda pra miascovaha Robina Huda natchniła Janku Kupału na napisańnie paemy «Mahiła lva».

Svaje lvy jość u pracaŭnikoŭ zavoda «Liftmaš» i ŭ kamunalnikaŭ Zadniaproŭja.

Leŭ mahiloŭskich kamunalnikaŭ (źleva) i liftabudaŭnikoŭ (sprava). Fota: vestnikmogileva.by

Leŭ mahiloŭskich kamunalnikaŭ (źleva) i liftabudaŭnikoŭ (sprava). Fota: vestnikmogileva.by

Pomniki źviaram jość, znanym biełarusam — niama 

Skulptury ź ilvami ŭ Mahilovie nie tolki staviać, ale i ekspartujuć. Adnu sa skulptur addali ŭ Kličaŭ. Heta byŭ padarunak rajcentru na Dažynki. Jaje spačatku pastavili la ŭvachodu ŭ haścinicu «Mahiloŭ», ale jana nie spadabałasia kiraŭnictvu i byŭ znojdzieny varyjant adpravić ilva ŭ hłybinku.

Adpraŭleny z Mahilova ŭ Kličaŭ leŭ. Ciapier jon u rajcentry ŭpryhožvaje mahiloŭski padvorak. Fota: zviazda.by

Adpraŭleny z Mahilova ŭ Kličaŭ leŭ. Ciapier jon u rajcentry ŭpryhožvaje mahiloŭski padvorak. Fota: zviazda.by

U 2021 hodzie mahiloŭskaja mastačka Aksana Jeŭdakimienka prydumała prajekt ź simpatyčnymi skulpturami lvoŭ. Ich niazvykła rasfarbavali jaje kalehi z Mahilova, Minska i Bresta. Vystava ź dziasiatkam niastrašnych źviaroŭ paru miesiacaŭ upryhožvała plac pierad ratušaj. A potym jany źnikli. Nadyšoŭ inšy čas ź inšymi charaktarami lvoŭ. 

Viesieła rasfarbavanyja lvy z prajekta mastački Aksany Jeŭdakimienka. Fota: mogilev.in

Viesieła rasfarbavanyja lvy z prajekta mastački Aksany Jeŭdakimienka. Fota: mogilev.in

Darečy, u Mahilovie niama pomnika Janku Kupału, jaki pryśviaciŭ horadu tvor i im prasłaviŭ jaho. Vulica Kupały ź dziasiatkam pryvatnych damoŭ zacisnutaja šmatpaviarchovikami ŭ adnym sa spalnych rajonaŭ horada. Niama pomnikaŭ i inšym znanym biełaruskim tvorcam. Ilvam ža pastavili.

Hladzicie taksama:

U Minsku ŭstaloŭvajuć niezvyčajnuju skulpturu

Skulptura smažanki moža źjavicca ŭ Kiraŭsku. Tam sa smažankami tvorycca realna niešta niejmaviernaje

U Ščučynie pastavili pomnik Šarlu de Holu FOTA

Клас
15
Панылы сорам
37
Ха-ха
8
Ого
10
Сумна
14
Абуральна
20