Maryja Kaleśnikava paśla apieracyi z tatam u turemnaj balnicy

Maryja Kaleśnikava paśla apieracyi z tatam u turemnaj balnicy

Miedyk tłumačyć, što pry prabadzieńni jazvy ŭ ściency połaha orhana — naprykład, straŭnika — uźnikaje defiekt. U vypadku z Maryjaj Kaleśnikavaj prabadzieńnie ŭskładniłasia pierytanitam, to-bok zapaleńniem brušyny, što raźvivajecca, kali źmieściva paškodžanaha straŭnika traplaje ŭ brušynu.

«Prabadzieńnie jazvy — heta vielmi niebiaśpiečnaje ŭskładnieńnie [jazvavaj chvaroby], jano zaŭsiody patrabuje ekstrannaj apieracyi, bo źjaŭlajecca niebiaśpiečnaj dla žyćcia situacyjaj. Prabadzieńnie raźvivajecca na fonie ŭžo isnujučaj jazvy, ale ž jana moža być u čałavieka jak vostraj, to-bok niadaŭniaj, tak i chraničnaj», — raskazvaje Lidzija.

Dakładnyja pryčyny prabadzieńnia straŭnikavaj jazvy nazvać ciažka. Paśla vynachodnictva lekaŭ z hrupy błakataraŭ pratonnaj pompy prabadzieńnie sustrakajecca vielmi redka. Takija leki pryhniatajuć kisłotnaść straŭnika, a jana — asnoŭny faktar, što viadzie da prahresavańnia jazvy i adpaviedna prabadzieńnia.

Lidzija pryvodzić i inšyja vierahodnyja pryčyny: «Taksama da jazvy moža pryvieści inficyravańnie bakteryjaj Helicobacter pylori, jana ž źjaŭlajecca faktaram ryzyki raźvićcia raku. Narešcie, u častki ludziej niama ni hetaj bakteryi, ni jazvy, ale ŭsio roŭna adbyvajecca pakryvańnie jazvami i pierfaracyja [ścienki straŭnika]. Heta moža być źviazana z hienietyčnymi faktarami.

Fota: BelTA / AP

Fota: BelTA / AP

U vypadku z Maryjaj Kaleśnikavaj my nie viedajem, što stała pryčynaj jaje stanu. My nie abśledavali jaje, nie majem dostupu da jaje miedycynskich dakumientaŭ, tamu možam kazać tolki pra vierahodnaści.

Ale ŭličvajučy toje, u jakich umovach znachodzicca čałaviek i pad jakim presinham, u pieršuju čarhu ŭ hałavu prychodzić dumka, što chvarobu vyklikaŭ stres i nievynosnyja ŭmovy isnavańnia».

Taksama nieviadoma, nakolki svoječasova była akazanaja miedycynskaja dapamoha, ci byli ŭ Maryi skarhi, na jakija treba było zahadzia reahavać, kab nie dapuścić prabadzieńnia, ci možna było zapadozryć jazvu za dzień-dva ci za hod da hetych padziej.

Doktarka abviarhaje toje, što ježa mocna ŭpłyvaje na ŭźniknieńnie jazvy straŭnika, ale pry hetym źviartaje ŭvahu, što adnaŭleńnie zaležyć ad jakaści ježy ŭ paślaapieracyjny pieryjad. Naŭrad ci ŭ turmie, miarkuje Lidzija, ježa prydatnaja ci jaje tam dastatkova.

Sama pa sabie jazva straŭnika moža prachodzić jak ź simptomami, tak i bieź ich. Hałoŭny ź simptomaŭ — bol u žyvacie.

Prabadzieńnie pačynajecca rezka, i heta vielmi balučy stan. Jak praviła, čałaviek adčuvaje rezki, nibyta «kinžalny», bol u žyvacie, moža być irvota — adzin ci niekalki razoŭ.

Kali taki čałaviek źjaŭlajecca ŭ pryjomnym adździaleńni, miedykam nieskładana zrazumieć, što situacyja vostraja i patrabuje apieracyi, prajavy ŭ prabadzieńnia vielmi jarkija. Dapamohu treba akazać vielmi chutka, bo nastupstvy mohuć być katastrafičnyja, u tym liku i śmierć.

Paśla apieracyi treba mieć śpiecyjalny režym dnia i charčavańnia: «Jak minimum napačatku [paśla apieracyi] treba jeści časta i drobnymi porcyjami, padličyć nieabchodnuju kolkaść kałoryj. Fastfud nie padychodzić, patrebnyja pradukty z adpaviednym spałučeńniem tłuščoŭ, białkoŭ i vuhlavodaŭ. Varta padličyć, ci dastatkovaja ŭ čałavieka masa cieła, moža, treba jaje pavialičvać. Kali arhanizm sutyknuŭsia z prabadzieńniem, tym bolš u Maryi byŭ pierytanit, jamu treba davać jak maha bolš enierhii na adnaŭleńnie, tamu ježa pavinna być lohkazasvajalnaja, a ŭ turmie my hetaha nijak nie zmožam dabicca.

Paśla apieracyi čałaviek musić nie tolki paŭnavartasna charčavacca, ale i nie natrudžvacca, jamu patrebnaja narmalnaja fizičnaja aktyŭnaść, zaradka, ale pa siłach. Praź niejki čas paśla prabadnoj jazvy čałaviek moža viartacca da zvyčajnaha ładu žyćcia i pracavać tym, kim pažadaje, ale ŭsio heta pavinna prachodzić pastupova i ŭ dobrych psichaemacyjnych abstavinach, tam, dzie čałaviek moža dazvolić sabie adpačyć».

Na apieracyi ŭsio nie zakančvajecca, bo treba pasprabavać znajści pryčynu prabadzieńnia, tym bolš što ich moža być niekalki. Varta pašukać ślady bakteryi Helicobacter pylori, abaviazkova zrabić kantrolnuju hastraskapiju i bijapsiju. Mahčyma, treba budzie pryznačyć lačeńnie suprać bakteryi, prapić śpiecyfičnyja antybijotyki. Usio heta — ceły kompleks kłopatu pra čałavieka.

Ci budzie ŭsio heta ŭ Kaleśnikavaj? Doktarka ŭ hetym sumniavajecca: «Utrymańnie Maryi ŭ turmie — złačynstva, i zrazumieła, što joj tam nie zabiaśpiečać naležny režym dnia i charčavańnia. Ja drenna viedaju turemnuju miedycynu i nie mahu ŭ padrabiaznaściach paraŭnać toje, jak da Maryi pavinny stavicca paśla apieracyi i jak usio budzie na samoj spravie. Ale z ulikam taho, što naša dziaržava robić z turmaŭ katavalni, ja nie čakaju ničoha dobraha ad hetaj struktury. Chutčej za ŭsio, tam budzie praciahvacca cisk».

Baćku Kaleśnikavaj dazvolili pabačyć dačku. Jana skazała jamu dyjahnaz

Na situacyju z Maryjaj Kaleśnikavaj źviarnuŭ uvahu Dziarždepartamient ZŠA

Cichanoŭskaja pra Kaleśnikavu: Chaj na adlehłaści, ale ja mocna abdymaju ciabie, maja rodnaja

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?