Biudžet z raźlikam na rasijskija pazyki

U 2023 hodzie ŭrad płanuje naroščvać deficyt (u prajekcie biudžetu jon zakładzieny ŭ pamiery 3,1 miljarda rubloŭ) i padymać stol pa ŭnutranym i vonkavym daŭhach. Heta možna suadnieści z prahnozam Ramana Hałoŭčanki pra rost inviestycyj u nastupnym hodzie na 22%.

«Pavieličeńnie inviestycyj u pieršuju čarhu budzie adbyvacca za košt dziaržavy, a nie niejkich zamiežnych abo miascovych inviestaraŭ. A pakolki ŭ dziaržavy hrošaj niama, to adbyvacca heta budzie za košt pavyšeńnia deficytu i patencyjnych pazyk, pierš za ŭsio z boku Rasii», — kaža ekśpiert BEROC Leŭ Lvoŭski.

Jon ličyć, što kali na praciahu hoda nie budzie novych šokaŭ i Rasija budzie davać nam novyja kredyty abo praciahvać pradastaŭlać adterminoŭku pa starych, to ŭ ekanomicy ŭsio budzie bolš-mienš stabilna. Dziakujučy hetamu, jana zmoža znachodzicca ŭ stanie stabilnaj recesii.

Taksama ekśpiert adznačaje, što kali RF daść dastatkova hrošaj u doŭh, to za košt hetych inviestycyj Biełarusi ŭdasca naraścić VUP na niekalki pracentaŭ u nastupnym hodzie.

«Adnak navat, zhodna z tradycyjna zališnie pazityŭnym prahnozam ad uładaŭ, rost, jaki prahnazujecca, nie kampiensuje taho padzieńnia, jakoje my majem (za studzień-kastryčnik VUP źniziŭsia na 4,7%). Atrymlivajecca, što navat pa samym pazityŭnym scenary my nie dasiahniom uzroŭniu 2021 hoda».

«My ŭsio roŭna zapazyčvajem z budučyni»

Tym nie mienš, navat pry takim adnosna pazityŭnym raźvićci padziej, što čakajuć ułady, zastajecca niekalki prablem.

«My ŭsio roŭna zapazyčvajem z budučyni. Pakolki inviestycyi buduć naroščvacca nie za košt čahości nazapašanaha, a za košt novych kredytaŭ, ź viartańniem jakich u nas i tak jość vialikija prablemy. Pa častcy kredytaŭ, jakija nie tyčacca Rasii, u hetym hodzie Biełaruś užo abviaściła defołt. Rasija ž dazvoliła nam nie vypłačvać doŭh u hetym hodzie».

Ekśpiert taksama źviartaje ŭvahu na toje, što ni adzin z ekanamistaŭ nie moža dakładna prahnazavać, jak buduć raźvivacca padziei, pakolki tolki ŭradu viadoma, jakim moža być uzrovień finansavańnia z boku RF. Ułady mohuć raźličvać biudžet, abapirajučysia ŭ tym liku na hetuju infarmacyju.

Fota: AR

Fota: AR

«Urad moža niešta viedać ab tym, hatovy Pucin dać jašče dva miljardy dalaraŭ u nastupnym hodzie ci nie. Mahčyma, jość niejkija papiarednija damoŭlenaści pa hetych pytańniach, ab jakich nam nie viadoma», — adznačaje ekanamist.

U lubym vypadku Lvoŭski ličyć, što pierśpiektyva takich dziejańniaŭ — heta znachodžańnie ŭ stahnacyi. I tak moža praciahvacca, pakul ekanomika nie sustreniecca z čarhovym šokam. 

«Mnohaje budzie zaležać i ad situacyi na froncie»

Pryniaty ekanamičny scenar nie ŭličvaje ryzyki, źviazanyja z vajnoj.

«Vajennyja ekśpierty śćviardžajuć, što heta małavierahodna, ale kali raptam biełaruskija vojski apynucca na terytoryi Ukrainy, to zakładzienyja ličby ŭ biudžecie stanuć ničoha nie vartymi.

Akramia taho, mnohaje budzie zaležać i ad taho, jak budzie raźvivacca situacyja na froncie. Kali front budzie adnosna zamarožany, to takoje raźvićcio padziej uvachodzić u hety scenar biudžetu. Kali ž Ukraina budzie raźvivać svajo kontrnastupleńnie i budzie mieć vialikija pośpiechi, to heta budzie pahražać vialikim spadam ekanomiki Rasii, a značyć zakranie i Biełaruś», — adznačaje ekśpiert.

Taksama pry składańni prajekta biudžetu i asnoŭnych pakazčykaŭ na 2023 hod nie praduhledžvali taho, što ŭ dačynieńni da Biełarusi i Rasii mohuć być uviedzienyja novyja sankcyi.

«Naprykład, u chutkim časie ŭ dačynieńni da Rasii pavinien zapracavać pryncyp abmiežavańnia cen na naftu. Pakul my dakładna nie viedajem, ci budzie jon dziejničać, ale kali jaho zapuściać, to hetyja prahnozy pryjdziecca mocna karektavać. Prahnozy pa VUP pry takim raźvićci padziej taksama buduć mianiacca na niekalki pracentaŭ», — upeŭnieny ekśpiert.

Kažučy inšymi słovami, prahnoz na nastupny hod raspracavany biez uliku mahčymaha paharšeńnia situacyi, jakoje moža adbycca pa šerahu źniešnich faktaraŭ, što nie zaležać ad dziejańniaŭ samoj Biełarusi.

Siarod takich važnych aśpiektaŭ, jakija mohuć u značnaj miery paŭpłyvać na ekanamičnuju situacyju, Leŭ nazyvaje ryzyku suśvietnaj recesii, jakaja ŭdaryć jak pa Rasii, tak i pa Biełarusi.

«Pa Biełarusi heta moža nanieści dvajny ŭdar, pakolki my pacierpim jak sami pa sabie, tak i za košt taho, što heta adabjecca na Rasii, jakaja źjaŭlajecca našym asnoŭnym partnioram i paŭsponsaram.

Taksama patencyjny šok moža adbycca i ad unutranaj biełaruskaj palityki.

Naš urad pakazaŭ, što jon na heta zdolny, kali Łukašenka ŭvioŭ tatalnuju zabaronu na rost cen. Heta pavyšaje ryzyku raźvićcia vostraj recesii vyklučna z-za ŭnutranych rašeńniaŭ».

Akramia taho, Lvoŭski źviartaje ŭvahu na niekatoryja supiarečnaści ŭ prahnozach uład.

«Naprykład, miarkujecca, što inflacyja budzie nizkaj — na ŭzroŭni da 7%. Adnačasova dapuskajecca, što ŭ nas budzie pravodzicca miakkaja manietarnaja palityka, jakaja, naadvarot, spryjaje pavieličeńniu inflacyi.

Jak hetyja dźvie rečy buduć užyvacca — niezrazumieła. Zastajecca spadziavacca, što heta budzie adbyvacca nie za košt jakich-niebudź štučnych mietadaŭ typu ručnoha rehulavańnia cen, jakija mohuć pryvieści da paŭnavartasnaha vostraha kryzisu», — kaža ekanamist.

«Kožny palityk zaihryvaje pierad svaim asnoŭnym elektaratam»

Što tyčycca rašeńnia pavialičyć biudžet na ŭtrymańnie siłavikoŭ i vajskoŭcaŭ, to, na dumku Lvoŭskaha, u hetym niama ničoha dziŭnaha, pakolki na hetym trymajecca ŭłada Łukašenki.

«Kožny palityk zaihryvaje pierad svaim asnoŭnym elektaratam, tamu łahična, što Łukašenku treba zakładvać bolš hrošaj na siłavy błok», — adznačaje ekśpiert.

Z ekanamičnaha punktu hledžańnia heta niavyhadnyja ŭkładańni, pakolki siłaviki nie vyrablajuć jakoha-niebudź praduktu.

Adnak, niahledziačy na toje, što pavieličeńnie vydatkaŭ na siłavy błok źjaŭlajecca drennym vykarystańniem hrošaj z punktu hledžańnia ekanomiki, pa takim šlachu ŭ budučyni pojduć mnohija krainy, miarkuje Lvoŭski.

«Paśla zaviaršeńnia vajny va Ukrainie my pračniomsia ŭ śviecie, dzie mnohija krainy pavialičać biudžet na vajennyja patreby».

Čytajcie taksama: 

VUP praciahvaje padać. Jak heta adabjecca na žyćci prostaha biełarusa? 

Клас
9
Панылы сорам
3
Ха-ха
3
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
5