«Kraj śvietu»

2021, Bielhija, Litva

Pakaz — 22 listapada, 19:20, Vilnius, k/t Skalvija

Film «Kraj śvietu» Hanny Saŭčanka daśleduje losy siemjaŭ, padzielenych biełaruska-litoŭskaj miažoj. Kino skancentravana na temie terytaryjalnaha padziełu i taho, jak ludzi, čyje žyćci zakranuła hetaja miaža, žyli da jaje zbudavańnia, i jak — paśla. Dobraje dakumientalnaje rasśledavańnie, jakoje raskazvaje pra dźvie absalutna roznyja kancepcyi svabody: pra tuju, jakaja jość u Jeŭropie, i pra tuju, što ŭ Biełarusi.

U filma jość nievialikaja scena, u jakoj źjaŭlajecca Aleś Bialacki, zasnavalnik pravaabarončaha centra «Viasna», łaŭreat Nobieleŭskaj premii miru 2022 hoda.

«Shirey Mara»

2021, Biełaruś

Pakaz — 22 listapada, 19:20 — Vilnius, k/t Skalvija, a taksama anłajn u hety dzień z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Fiłasofski animacyjny film Naty Karniejevaj z chronamietražom u 10 chvilin. Kazačna-paetyčnaja historyja ab prymireńni sa strataj kachanaha čałavieka, ab čakańni pieršaha śniehu i ab pachu višniovaha liścia.

«Kali kvietki nie maŭčać»

2021, Polšča

Pakaz — 24 listapada, 19:15, Talin, k/t Artis

Emacyjny čorna-bieły dakumientalny film pakazvaje nastroj u krainie paśla prezidenckich vybaraŭ 2020 hoda vačyma niekalkich biełaruskich siemjaŭ. Zrežysavaŭ kino Andrej Kuciła — nieadnarazovy ŭdzielnik «Artdakfestu» i łaŭreat fiestyvalu IDFA. Adna z historyj, jakija dakumientuje Andrej u filmie, — historyja jaho rodnaj siastry, jakaja prajšła praz Akreścina. Takim čynam hladač moža vielmi blizka ŭbačyć nastupstvy traŭmatyčnaha dośviedu praz dyjałohi, jakija zvyčajna zastajucca za kamieraj. Film pieramoh u dakumientalnym konkursie Varšaŭskaha kinafiestyvalu. 

«Mara»

2021, Francyja, Vialikabrytanija

Pakazy — 23 listapada, 19:10, Vilnius, k/t Skalvija, 25 listapada, 17:30, Talin, k/t Artis, a taksama anłajn 25 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

«Mara» raskazvaje pra śviedku prezidenckich vybaraŭ i pratestaŭ u Biełarusi. U stužcy chronika źmiešvajecca z pastanovačnymi kadrami — snami, u jakija źbiahaje ad realnaści hałoŭnaja hierainia. Film ciesna źviazany ź biełaruskimi kazkami, dzie jość Mara, jakaja prychodzić i doryć dobryja ci złyja sny. «Mara» — heta takoje antrapałahičnaje dakumientalnaje kinaese pra bol, nadzieju, žanockaść i baraćbu za svabodu. 

Režysior filma Saša Kułak źjechała ź Biełarusi ŭ svaje 16 hadoŭ, a ŭ 2020 hodzie viarnułasia na radzimu, kab udzielničać u losie krainy. Aŭtarka našumiełych «Sałamanki» i «Chronikaŭ rtuci» nie płanavała zdymać film, ale pastupova źjaviłasia ideja i šmat pačućciaŭ, jakija chaciełasia pieradać. Jana kaža, što dla jaje hety film — daśledavańnie strachu.

«Dapamožnik»

2021, Biełaruś, Hiermanija

Pakaz — anłajn 24 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny tolki na terytoryi Biełarusi)

Historyja aleharyčna źviazanaja z padziejami žniŭnia 2020 hoda. «Dapamožnik» — heta vizualnaje razvažańnie ab tym, što ŭsie katavańni nie vypadkovyja i što nie moža čałaviek ich spantanna prydumać. Heta značyć, što isnuje dapamožnik, u jakim jany apisanyja. Režysior Pavał Mažar vyvučyŭ sotni pakazańniaŭ śviedak u internecie i vykryŭ peŭny ałharytm represij. Jon pieratvaryŭ svoj pakoj u Bierlinie ŭ studyju, dzie inscenavaŭ pakazańni śviedak «palicyjantam» u čornym adzieńni i bałakłavie i čatyrma «zatrymanymi», adnolkava apranutymi ŭ kašuli i džynsy. Atrymałasia kinapadsumavańnie daskanałaha daśledavańnia pra toje, jak biełaruskaja dyktatura zapałochvaje i katuje pratestoŭcaŭ. 

Film pieramoh u katehoryi karotkamietražnaha kino na hałoŭnym mižnarodnym dakumientalnym konkursie IDFA. 

«Spatkańnie ŭ Minsku»

2022, Biełaruś

Pakaz — anłajn 27 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny tolki na terytoryi Biełarusi)

«Spatkańnie ŭ Minsku» źniaŭ Mikita Łaŭrecki — režysior, jaki zajmaje asobnaje miesca ŭ nišy biełaruskaha andehraŭndu ŭ kino, a ciapier navat sprabuje siabie ŭ stendapie. Jon zdymaje ŭ žanry «mambłkor», to-bok niezaležnaje nizkabiudžetnaje kino z akciorami-amatarami. Tamu časta Mikita sam sabie režysior, scenaryst, pradziusar i akcior. 

«Spatkańnie ŭ Minsku» — kamiernaja radyjopjesa ab tym, što Mikita i jaho dziaŭčyna i pastajannaja muza Ola znachodziacca ŭ abjuziŭnych i suzaležnych adnosinach. Hałoŭnyja hieroi vyrašajuć schadzić na spatkańnie, byccam iduć na jaho pieršy raz, jak 8 hadoŭ tamu. Na vychadzie majem paŭtary hadziny razmoŭ pra žyćcio, adnosiny, palityku, emihracyju i radzimu padčas hulni u biljard, źniatyja adnym dublem. Vydatny sposab akunucca ŭ atmaśfieru Minska, biełaruskaj kinatusoŭki, nastalhii i lepšych žartaŭ aŭtara. «Spatkańnie ŭ Minsku» pieramoh na topavym mižnarodnym kinafiestyvali Doclisboa ŭ Partuhalii. 

«U adzinočku»

2020, Vialikabrytanija

Pakaz — anłajn 21 listapada 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

«U adzinočku» — film Biełaruskaha Svabodnaha teatra (Mikałaj Chalezin, Natalla Kalada, Endru Śmit), jaki vyvučaje ekzistencyjny bol Ukrainy ź niečakanaj pierśpiektyvy: vačyma adnoj z najbolš kamiercyjna paśpiachovych fihur ukrainskaha šoŭ-biznesu — Andreja Chłyŭniuka, salista chip-chop— i rok-hurta «Bumboks». Admietna, što ŭ dakumientalnym filmie Andrej Chłyŭniuk raskryvajecca jak čałaviek, a nie jak paśpiachovy artyst. Muzyka znachodzić sabie misiju — apaviadać śvietu pra vajnu na ŭschodzie Ukrainy, jakaja idzie z 2014 hoda, i matyvavać fanataŭ dałučacca da jaho baraćby. Paralelna z tym hladač naziraje za siabroŭstvam Andreja ź Biełaruskim Svabodnym teatram.

«Praz rejki»

2021, Biełaruś, Polšča

Pakaz — anłajn 30 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Žyvoje, humarystyčnaje i surjoznaje dakumientalnaje apaviadańnie ad režysiora Antosia Sivych pra biełarusaŭ, jakija pieraasensoŭvajuć siabie ŭ emihracyi ŭ Polščy. «Praz rejki» poŭny razvažańniaŭ ab tym, što čałaviek pieražyvaje, kali apynajecca ŭ novym hieahrafičnym i kulturnym asiarodździ. Hieroi filma — biełaruskija studenty z roznych univiersitetaŭ, jakija apynulisia ŭ adnym horadzie — postindustryjalnaj i postapakaliptyčnaj polskaj Łodzi. Film dla tych, chto źjechaŭ i zadajecca pytańniami: «Jak astalavacca? Jak žyć?» — i choča pahladzieć na ludziej u takich ža abstavinach. 

«Dzima»

2020, Biełaruś

Pakaz — anłajn 24 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

«Dzima» — dakumientalnaje supravadžeńnie žyćcia hieroja, mužčyny Dzimy, jaki šmat i doŭha siadzieŭ za kradziažy i nie tolki. Dzima žyvie ŭ zvyčajnaj biełaruskaj vioscy, i hladač filma stanovicca śviedkam paŭsiadzionnaha žyćcia mužčyny: jak hałoŭny hieroj chodzić u hości, łović rybu, palić u piečy. Paralelna z hetym jon razvažaje, jak pražyŭ svajo žyćcio. Režysior karciny Dzima Dziadok — samabytny aŭtar, jaki zusim kamiercyjna nie aryjentavany: jon kancentruje svoj pohlad u tvorčaści na prostych nieabaronienych ludziach, ad jakich usie advaročvajucca. Film «Dzima» tamu paćviardžeńnie.

«DOMUM»

2020, Biełaruś

Pakaz — anłajn 26 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Heta dakumientalny film pra dvuch biełarusaŭ: adzin daŭno źjechaŭ, a druhi ŭsio žyćcio pracuje ŭ sielskaj škole. Ich nie abjadnoŭvaje ničoha, akramia Biełarusi — krainy, u jakoj jany naradzilisia. Film zasnavany na razvahach pra radzimu i svabodu vybaru: źjechać ci zastacca. Režysior karciny «DOMUM» Maksim Siry adnosicca da biełaruskaha andehraŭndu, a da prychodu ŭ kino rabiŭ klipy muzyčnym hurtam, siarod jakich J:Mors, «Bieź bileta», «Raźbitaje serca pacana», Naka. 

«Leta 1989»

2022, Biełaruś

Pakaz — anłajn 28 listapada z 00:00 da 23:59 (dastupny ŭ lubym punkcie śvietu)

Ihravaja čorna-biełaja karcina «Leta 1989» — heta histaryčnaja rekanstrukcyja ab tym, jak piaciora padletkaŭ adznačajuć školny vypuskny na pryrodzie. Film składajecca z zamalovak, jakija pakazvajuć žyćcio ŭžo amal postsavieckich chłopcaŭ i dziaŭčat. Razmovy la vohnišča, dumki ab budučyni, kachańnie, nianaviść, zdrada, sutyčki ź miascovymi žycharami, staleńnie za niekalki dzion — usio heta ŭbačać hledačy. Heta čarhovaja pradziusarskaja praca Leanida Kalicieni, jakuju zrežysavaŭ Uładzimir Kazłoŭ. 

Online-ivent — biełaruskaja dyskusija «Jak doma»

29 listapada, 16:00 (minski čas)

Biełaruskaje niezaležnaje kino pieražyvaje dziŭnyja časy, kali režysiory raźlacielisia pa ŭsim śviecie, ale nie mohuć pryjechać i zdymać filmy ŭ svajoj rodnaj krainie. Jak vyhladaje kinapraces u vyhnańni? Padčas online-dyskusii aŭtary stužak, što ŭvajšli ŭ biełaruskuju prahramu «Paŭnočnaha źziańnia», raskažuć, dzie ciapier jany adčuvajuć siabie jak doma i ci ŭdajecca im znachodzić siły dy mahčymaści, kab zdymać kino, salidaryzavacca z kalehami i nie hublać suviaź z hledačom. Maderavać razmovu buduć dyrektarka «Paŭnočnaha źziańnia» Vola Čajkoŭskaja i kulturołah Maksim Žbankoŭ. 

Usia prahrama ŭ online budzie dastupnaja biaspłatna pa papiaredniaj rehistracyi, jakaja pačnie pracavać nieŭzabavie. Hladzieć filmy «Źziańnia» možna budzie z 20 pa 30 listapada, jany buduć dastupnyja 24 hadziny zhodna z raskładam. Taksama vy možacie padtrymać fiestyval danatam.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?