Volha Kavalkova

Volha Kavalkova

Čym zajmałasia Kaardynacyjnaja rada?

Volha Kavalkova kaža, što za čas dziejnaści Kaardynacyjnaja rada ŭžo dvojčy refarmavałasia. Pavialičyć kolkaść čalcoŭ vyrašyli «ŭ vyniku ŭnutranaj dyskusii».

«Vyrašyli pravieści reviziju ludziej, jakija zhodnyja i dalej pracavać u asnoŭnym składzie Rady, dy pašyryć jaho. Heta budzie dobraja placoŭka dla pradstaŭnictva ludziej z roznymi mierkavańniami», — tłumačyć jana.

Kaardynacyjnaja rada paŭstała 20 žniŭnia 2020 hoda ź inicyjatyvy Śviatłany Cichanoŭskaj dla arhanizacyi pracesu pieraadoleńnia palityčnaha kryzisu i zabieśpiačeńnia zhody ŭ hramadstvie.

Udzielniki Kaardynacyjnaj rady na pres-kanfierencyi 18 žniŭnia 2020 hoda: Pavieł Łatuška, Maryja Kaleśnikava, Volha Kavalkova, Maksim Znak, Siarhiej Dyleŭski.

Udzielniki Kaardynacyjnaj rady na pres-kanfierencyi 18 žniŭnia 2020 hoda: Pavieł Łatuška, Maryja Kaleśnikava, Volha Kavalkova, Maksim Znak, Siarhiej Dyleŭski.

Volha Kavalkova ličyć Kaardynacyjnuju radu ŭnikalnaj źjavaj. Pavodle jaje, u 2020 hodzie było adčuvańnie, što biełarusy stamilisia ad adnaasobnaha kiraŭnictva i zjaviłasia zapatrabavanaść u kalehijalnym orhanie z šyrokim pradstaŭnictvam. Kaardynacyjnaja rada dazvoliła abjadnać ludziej z roznych sacyjalnych hrup i roznymi mierkavańniami.

«U 2020 hodzie było adčuvańnie, što my pieramožam. Tady my pracavali na ŭnutrany paradak dnia bolš, čym na mižnarodny, — kaža Kavalkova, — Paźniej stała zrazumieła, što chutka my nie pieramožam. Pracesy zaciahvajucca, tamu stali hladzieć, jakaja ŭ nas jość prablematyka, kab z šyrokim udziełam ludziej jaje vyrašyć».

Volha Kavalkova adznačaje: u 2020 hodzie Kaardynacyjnaja Rada atrymała vialiki kredyt davieru, ale na praciahu nastupnych hadoŭ nazapašanaje traciłasia, bo nijakich palityčnych kampanij nie adbyłasia.

U žniŭni 2021 hoda ŭ Kaarydnacyjnaj radzie byŭ uviedzieny instytut Pradstaŭnictva pa 8 napramkach: biznes, kultura, sučasnyja technałohii, sport, hramadzianskaja supolnaść, uschodniaje partniorstva, palityčnyja źniavolenyja i jurysprudencyja.

Ciapier zajaŭlajecca, što ŭ vyniku abnaŭleńnia ŭ Radu ŭvojduć pradstaŭniki hramadzianskaj supolnaści i demakratyčnych sił. Jana praciahnie raspracoŭvać prahramy, reformy i stratehičnyja dakumienty, a taksama pašyryć mižnarodnaje supracoŭnictva.

Kavalkova pryznajecca, što vyznačyć efiektyŭnaść dziejnaści Rady składana. Ale, nastojvaje palityk, šmat biełarusaŭ viedajuć pra jaje, bo jana ŭtvarałasia, kali vialikaja ŭvaha była pryciahnutaha da padziej u Biełarusi. 

«Niekatoryja ludzi pytajuć, a što vy zrabili, niekatoryja kažuć, što my ŭsio razumiejem, a inšyja adznačajuć, što dobra, što my zachavalisia i starajemsia niešta rabić. Nas natchniajuć ludzi, jakija zastalisia ŭ Biełarusi», — kaža Kavalkova.

Pavodle jaje, Kaardynacyjnaja rada nie stvarałasia jak apieratyŭny orhan, jaki moža chutka reahavać na źmieny situacyi.

«My bolš dumajem pra budučyniu Biełarusi, jakija madeli supracoŭnictva mohuć nam dapamahčy ciapier i što moža być karysnaje z akcentavańniem uvahi na raźvićcio haryzantalnych suviaziaŭ», — davodzić Volha Kavalkova.

Čamu 115 čalcoŭ?

Pieršaje pasiadžeńnie abnoŭlenaj Kaardynacyjnaj rady pa ŭrehulavańni palityčnaha kryzisu płanujecca pravieści da 16 śniežnia — paśla ŭklučeńnia novych delehavanych pradstaŭnikoŭ arhanizacyj demakratyčnych sił i hramadzianskaj supolnaści.

Abnoŭlenaja rada pašyrajecca z 55 da 115 čalcoŭ. 75 ich buduć pradstaŭlać arhanizacyi i struktury. 15 miescaŭ budzie addadziena «svabodnym delehatam», a 25 zastanucca za dziejnymi čalcami Rady.

«U hetaj ličbie niama ničoha sakralnaha», — tłumačyć Volha Kavalkova.

Pavodle jaje takaja kolkaść vyznačanaja, jak «maksimalnaja».

«My dumali, što dobra było b mieć u Radzie pradstaŭnikoŭ hramadzianskaha i palityčnaha siektaraŭ, a taksama, kab byli aŭtarytetnaja asoby dy ekśpierty», — davodzić surazmoŭnica i dadaje, što «pra arhanizacyjnuju strukturu idzie dyskusija».

Adzin sa sposabaŭ delehavańnia ŭ Radu pradstaŭnikoŭ Kavalkova bačyć u elektronnym hałasavańni.

«Naša zadača vypracoŭvać instrumienty, jakija dajuć mahčymaść čałavieku ŭpłyvać na palityku, — kaža jana. — Na prykładzie Biełarusi my bačym, što adbyvajecca, kali takoj uzajemasuviazi niama. U Biełarusi niama kultury hałasavańnia, kultury ŭpłyvu. Ludzi nie viedajuć, jak paŭpłyvać na pryniaćcie taho, ci inšaha rašeńnia.

Budziem pracavać nad Biełaruśsiu budučyni i raźvivać haryzantalnuju madel upłyvu na palityku».

Jana kaža, što ŭ Radzie adsutničaje prapisanaja pazicyja adnosna ŭviadzieńnie ŭ Biełaruś rasijskich vojsk. Pavodle jaje, u čalcoŭ roznyja mierkavańni na hety kont. 

«Naprykład, Pavieł Łatuška trymajecca mierkavańnia, što Biełaruś pavinna być pryznanaja akupavanaj terytoryjaj, — davodzić Kavalkova. — Ja tak nie liču, bo my adrazu hublajem subjektnaść i pryznajom, što my ničoha nie možam».

Adnak u Radzie jość kansensus, što zamiežnyja vojski pavinny być vyviedzienyja ź Biełarusi.

U Vilni prachodzić kanfierencyja «Novaja Biełaruś», Łatuška i Prakopjeŭ patrabujuć stvareńnia ŭrada ANŁAJN 

Kavalkova: Kali ŭłada dumaje, što Kaardynacyjnaja rada rehuluje pratesty, jana pamylajecca

«Usich nie vyviezieš, usich nie pasadziš». Cichanoŭskaja raskazała pra ŭltymatum, kamandu, hvałt i razmovu z mužam

Клас
11
Панылы сорам
11
Ха-ха
8
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
4