Vyšejšy aficerski skład na sustrečy ź siłavymi ministrami dla infarmavańnia 7 kastryčnika. Fota presavaj słužby MUS

Vyšejšy aficerski skład na sustrečy ź siłavymi ministrami dla infarmavańnia 7 kastryčnika. Fota presavaj słužby MUS

10 kastryčnika Alaksandr Łukašenka druhi raz za tydzień sabraŭ kiraŭnictva siłavych struktur. Na naradzie jon zrabiŭ vajaŭničyja zajavy — abvinavaciŭ Ukrainu ŭ «płanach» nanieści ŭdary pa Biełarusi i pahražaŭ adkazać na heta siłaj. 

Dahetul z Ukrainy na biełaruskuju terytoryju nie prylacieła nivodnaha snarada. Naadvarot, heta ź Biełarusi va Ukrainu ŭ lutym zajšli vojski. I Kijeŭ, zaniaty vyzvaleńniem poŭdnia krainy, nie moža być zacikaŭleny adkryćciom druhoha frontu na poŭnačy. 

Ale Łukašenka nahniataje. Što staić za jahonymi zajavami?

«Łukašenka nie moža vajavać z Ukrainaj — u jaho niama armii. Biełaruskaje vojska nie ŭkamplektavana. Vajavać hatovyja tolki SSA, u jakich stupień kamplektacyi čaściej — 70—80%. Niekatoryja čaści zabieśpiačeńnia prykładna na takim uzroŭni, ale absalutnaja bolšaść inšych radoŭ vojskaŭ, jakija nie vaźmi, ukamplektavanyja asabovym składam dobra kali na pałovu», — skazaŭ «Našaj Nivie» biełaruski aficer. 

«Techniki chapaje, voś tolki sadžać za jaje niama kamu praz strukturu armii i niekalki chvalaŭ aptymizacyi», — dadaje jon.

«Ciapier u zapas sychodziać «dembieli» terminovaj słužby, nabirajucca navabrancy ciaham vosieńskaha pryzyvu. Ja nie baču varyjantaŭ, jak Łukašenka ź nieŭkamplektavanym vojskam kidaje vyklik Ukrainie, heta śmiešna, jaho zajavy — tupańnie nahami dla rasijskaj aŭdytoryi», — skazaŭ «Našaj Nivie» vysokapastaŭleny aficer biełaruskaha vojska. 

Ci moža być, što niekamplekt u biełaruskich čaściach zakryjuć mabilizavanymi rasijanami?

«Heta śmiełaja teoryja, na praktycy isnavańnie takoha hibryda sprečna — paŭstaje pytańnie kiravańnia. Chto kim kiruje? Heta mahčyma tolki ŭ vypadku, kali Łukašenka addaść kiravańnie čaściami svajoj armii ruskim. Advarotny scenar ja nie ŭjaŭlaju, — kaža aficer.

U lubym razie, ja b ad rasijskich vojskaŭ ničoha dobraha nie čakaŭ. Darohi da Kijeva, karaciejšaj za darohu z Homiela, niama. Z vajennaj łohiki novaja ataka na Kijeŭ navat nieabchodna», — dadaje vajskoviec. 

«Ci ŭstupić Łukašenka ŭ vajnu, my zrazumiejem pa mabilizacyi. Kraina maleńkaja. Kali pačnuć prychodzić pozvy ŭ vojska dla «pravierki bajazdolnaści», treba razumieć, što nasamreč adbyvajecca daŭkamplektacyja čaściej», — dadaŭ vajskoviec. 

Na daŭkamplektacyju čaściej pry samym apieratyŭnym scenary treba niekalki tydniaŭ, kažuć vajskoŭcy.

«Usie hetyja mierapryjemstvy: pastaŭka zbroi, hatoŭnaść pryniać «mobikaŭ» na navučańnie na biełaruskich palihonach, płanavalisia daŭno, my bačyli heta pa reziervacyi čyhunačnaha złučeńnia vajskoŭcami. Ja ŭsio ž sumniajusia, što biełaruskaje vojska moža niešta supraćpastavić Ukrainie biez mabilizacyi. Tam idzie vajna vialikimi ličbami i resursami, u nas niama ni taho ni druhoha.

Ja ŭpeŭnieny, što Łukašenka ničoha nie zrobić, navat kali ŭ adkaz na rakietnyja ŭdary pa Ukrainie ŭkraincy źniščać chajmarsami paru aeradromaŭ u Biełarusi», — skazaŭ «Našaj Nivie» inšy aficer. 

Papiaredniuju naradu pa pytańniach biaśpieki Alaksandr Łukašenka źbiraŭ mienš za tydzień tamu, 4 kastryčnika.

8 kastryčnika, na 70-hodździe Uładzimira Pucina, jon sustrakaŭsia ź im u Pieciarburhu z nahody vinšavalnaha samita Sadružnaści niezaležnych dziaržaŭ.

4 kastryčnika Łukašenka zajaviŭ, što mabilizacyi nie budzie, ale budzie pravierka reziervistaŭ. «Jašče raz padkreślivaju: nam niama nieabchodnaści abviaščać mabilizacyju, — skazaŭ jon, ale tut ža dadaŭ. — Akuratnieńka treba pryzvać u rajonie ludziej, pahladzieć ich najaŭnaść i ŭdakładnić usie našy materyjały, śpisy i dakumienty ŭ vajenkamatach». Tady ž Alaksandr Łukašenka ŭpieršyniu publična pryznaŭ, što Biełaruś biare ŭdzieł u «śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi va Ukrainie». Jon vykarystaŭ hety prydumany ŭładami Rasii eŭfiemizm, kab nie kazać słova «vajna».

«Što tyčycca našaha ŭdziełu ŭ śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi va Ukrainie, my ŭdzielničajem tam. My hetaha nie chavajem. Ale my nikoha nie zabivajem. My nikudy nie pasyłajem svaich vajskoŭcaŭ. My nie parušajem svaje abaviazki», — zajaviŭ kiraŭnik biełaruskaj administracyi.

«Naš udzieł u tym, kab nie dapuścić raspaŭsiudžvańnia hetaha kanfliktu na terytoryju Biełarusi, pa-pieršaje. Pa-druhoje, nie dapuścić naniasieńnia ŭdaru pa Biełarusi pad prykryćciom śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi z boku Polščy, Litvy i Łatvii. Jak ja kazaŭ, u śpinu ruskim stralać nichto nie budzie z terytoryi Biełarusi. Voś naš udzieł», — skazaŭ jon.

Łukašenka taksama zajaviŭ, što Ukraina «sama pravakuje na miažy». Pavodle jaho słovaŭ, susiedniaja kraina ściahnuła da biełaruskaj hranicy da 15 tysiač vajennasłužačych, ažyćciaŭlaje tam inžyniernaje abstalavańnie błokpastoŭ i ahniavych pazicyj.

«Nie prosta zabarykadziravałasia, a pabudavała ścianu. Pastajanna viadzie aptyčnuju, radyjoelektronnuju, radyjotechničnuju raźviedku našaj terytoryi, vojskaŭ, abjektaŭ. Čaściakom z parušeńniem svaimi bieśpiłotnikami linii dziaržaŭnaj miažy. I ŭ toj ža čas pieražyvajuć i paracca nakont taho, «ach, jak by Biełaruś nie ŭstupiła ŭ vajnu». I pastajanna pravakacyi na hranicy», — skazaŭ Łukašenka.

Jon prahnazuje dalejšuju eskałacyju kanfliktu. «U najbližejšy čas nie treba čakać źnižeńnia napružanaści. Naadvarot, Rasija naraścić namahańni ŭ śpiecyjalnaj vajennaj apieracyi. Zachad u svajoj vajnie ź joj budzie imknucca jašče bolš uzbrojvać Ukrainu», — miarkuje jon.

Za pieryjad miž naradami z udziełam Alaksandra Łukašenki 4 i 10 kastryčnika adbyŭsia padryŭ Krymskaha mosta, a rasijskaja armija była raźbitaja pad Kryvym Roham i adstupiła na liniju Davydaŭ Brod — Myłavoje bližej da Chiersona. Taksama stała viadoma pra adpraŭku ešałona z raskansiervavanymi biełaruskimi tankami na Danbas.

Клас
65
Панылы сорам
26
Ха-ха
20
Ого
15
Сумна
21
Абуральна
122