Kino1

Što pahladzieć. «Klea» — sieryjał pra ahientku Štazi

Novaje stahodździe padaryła nam šmat historyj pra žančyn, jakija vypraŭlajuć niespraviadlivaść: Bieatryks Kida ŭ «Zabić Biła», hierainia «Dziaŭčyny z tatuiroŭkaj drakona» abo Arja Stark z «Hulni tronaŭ». «Klea» — apošni prykład takoj historyi, jakaja jašče i adbyvajecca davoli blizka da nas.

Fota: Netflix

Hałoŭnaja hierainia sieryjała — maładaja niemka, jakuju zavuć Klea, dziorzkaja žančyna-kilerka. Jaje historyja pačynajecca niezadoŭha da padzieńnia Bierlinskaj ściany i nahadvaje stužki Tarancina «Biassłaŭnyja vyradki» i «Adnojčy ŭ Halivudzie», u jakich stvaralniki hulajuć z histaryčnymi faktami. Taki padychod nadaje kancu kamunistyčnaj epochi žartaŭlivaje adcieńnie, piša npr.org.

Na dvary 1987 hod, i Klea, unučka viadomaha dziaržaŭnaha dziejača HDR, pracuje najomnaj zabojcaj u sakretnaj palicyi — Štazi. Jana profi ŭ svajoj spravie, ale paśla adnaho z zadańniaŭ dziaŭčynu łžyva abvinavačvajuć u dziaržaŭnaj zdradzie i asudžajuć da pažyćciovaha. Ale padaje Bierlinski mur, i ŭsich palitviaźniaŭ u HDR vyzvalajuć. Paśla vychadu na volu Klea biarecca vyśvietlić, chto ž jaje zapratoryŭ za kraty, i prymusić ich zapłacić.

Jość čałaviek, jaki praśleduje Klea, ale ź ciaham času jon źmianiaje staŭleńnie da jaje. Heta Śvien, kudłaty palicejski z Zachodniaha Bierlina, jakoha nichto nie ŭsprymaje ŭsurjoz. Śvien prysutničaŭ pry apošnim zadańni, jakoje vykanała Klea, i z taho času byŭ apantany žadańniem znajści hetuju zabojcu. Ale ž Klea pahražaje niebiaśpieka, bo jaje ŭłasnaje rasśledavańnie pahražaje niekatorym nadzvyčajna ŭpłyvovym ludziam. Siarod ich i sapraŭdnyja histaryčnyja dziejačy, naprykład, kiraŭnik Štazi Erych Milkie.

Klea padarožničaje pa śviecie ŭ sprobach znajści taho, chto joj zdradziŭ. Jana i Śvien sutykajucca z zabojcami, dvajnymi ahientami, iłžyvymi siabrami, niekalkimi vypadkovymi durniami i tajamničym špijonam kitajskaha pachodžańnia z Zachodniaj Hiermanii, jaki nasamreč moža być samym razumnym čałaviekam u sieryjale.

Časam hieroi padajucca dzivakavatymi, ale heta ŭsio roŭna sakavitaja historyja. Častkova heta źviazana z tym, što hałoŭnyja akciory hrajuć prosta vydatna, i tamu ich piersanažy takija cikavyja: jak sama Klea, u jakoj razhublenaść spałučajecca z vyklučnaj biasstrašnaściu, tak i Śvien, jaki časam razdražniaje, ale ŭrešcie ačaroŭvaje i hledačoŭ, i Klea. U dadatak vam pryniasie asałodu starannaja rekanstrukcyja epochi. «Klea» dobra fiksuje kantrast pamiž zachodnimi niemcami ź ich praktyčnaściu i bahaćciem i pasłuchmianymi niemcami ŭschodnimi, jakija ŭsio jašče mocna pryviazanyja da kamunistyčnaj sistemy i nijak nie źmiracca ź jaje padzieńniem.

U takich historyjach zaŭsiody cikava, udasca narešcie hieroju adpomścić, ci jon vyrašyć, što varta ŭsio-taki ŭsim daravać. Skažam dakładna: Klea nie dumaje, što pomsta — strava, jakuju treba padavać chałodnaj.

Rejtynhi na vialikich mižnarodnych resursach:

IMDB — 7,5/10.

Rotten Tomatoes — 100% (pa mierkavańniach krytykaŭ).

Što pahladzieć. «Piasočny čałaviek» — adna z najlepšych fentezi-sah hetaha hoda

«Piać dzion paśla katastrofy» — sieryjał pra toje, jak dziaržava nie vyratavała padčas kataklizmu

Što pahladzieć. «Pacyjent» — zachaplalny i strašny tryler pra psichaterapiju

Kamientary1

  • Pevar
    02.10.2022
    I vidieo priłožili s z .Kuł

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach1

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty8

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha19

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin8

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho6

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

Chrysta Hrozieŭ: Zabojstvy krytykaŭ Pucina mohuć praciahnucca1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Kazakievič: Nastupnaj budzie revalucyja TikTok1

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Usie naviny →