Rasijskaja armija niasie istotnyja straty ŭ vajnie suprać Ukrainy. Ale ŭ Maskvie nie lubiać pra heta kazać. Apošni raz rasijskaje Minabarony paviedamlała pra zahinułych i paranienych čatyry miesiacy tamu.

Na fonie vialikich strataŭ va Ukrainie ŭ Rasii idzie masavy nabor dobraachvotnikaŭ dla ŭdziełu ŭ vajnie. ŚMI raskazvali pra adkryćcio 14 punktaŭ viarboŭki najmitaŭ u Siryi. Siryjskim dobraachvotnikam abiacali płacić ad 300 da 1100 dalaraŭ na miesiac u zaležnaści ad śpiecyjalnaści.

Šyroki nabor najmitaŭ na vajnu z Ukrainaj viaduć i ŭ Rasii. Vydańnie «Važnyja historyi» vyśvietliła, što viarbujuć i biespracoŭnych, i źniavolenych. Aktyŭnaść prajaŭlajuć tak zvanaja pryvatnaja vajennaja kampanija «Vahnier», jakuju źviazvajuć z «kucharam Pucina», biznesmienam Jaŭhienam Pryhožynym, i «Sajuz dobraachvotnikaŭ Danbasa», jaki ŭznačalvaje deputat Dziarždumy i eks-kiraŭnik samaabvieščanaj «Danieckaj narodnaj respubliki» Alaksandr Baradaj.

Z 8 lipienia druhaja arhanizacyja abviaściła ab pryjomie inšaziemcaŭ. Žurnalist «Biełaruskaha rasśledavalnickaha centra» pad vyhladam dobraachvotnika patelefanavaŭ, kab daviedacca, ci voźmuć na vajnu biełarusa. Akazałasia, z hetym niama nijakich prablem. Na miesiac abiacali minimum 2000 dalaraŭ.

Aficyjna ŭ «Sajuzie dobraachvotnikaŭ Danbasa» skazali, što biełarusy telefanujuć kožny dzień. Maŭlaŭ, achvotnych sotni, ale kolki ź ich zapisałasia vajavać, u arhanizacyi nie raskryvajuć. Tam taksama nie zmahli skazać, kolki biełarusaŭ užo vajuje za Rasiju va Ukrainie. Pa roznych krynicach, znajšosia kala dziasiatka čałaviek. Praŭda, niekatoryja ŭžo zahinuli.

Vasil Kurłovič. Krynica: staronka ŭ VKontakte

Vasil Kurłovič. Krynica: staronka ŭ VKontakte

Siarod ich — uradženiec Vaŭkavyska Vasil Kurłovič, jaki mieŭ niekalki sudzimaściaŭ, u tym liku za narkotyki.

Kurłovič vajavaŭ na Danbasie z 2014 hoda. Słužyŭ u ahniamiotnaj rocie, jakaja dysłakujecca ŭ Ałčeŭsku Łuhanskaj vobłaści. Za ŭdzieł u bajach pad Debalcavym atrymaŭ uznaharodu ad imia kiraŭnika «ŁNR».

47-hadovy Vasil Kurłovič, pa źviestkach tielehram-kanała Sajuza maci, zahinuŭ 22 sakavika 2022 hoda.

«My ź im słužyli ŭ adnoj rocie, u sakaviku miesiacy pry vykanańni bajavoha zadańnia zahinuŭ ad snajpiera, cieła [tady] nie mahli zabrać, ciapier prajšoŭ čas. Ja nie viedaju, zabrali jaho ci nie», — raskazaŭ Michaił Šahodzin, kaleha Kurłoviča.

Akramia Kurłoviča, u sacsietkach albo inšych krynicach žurnalisty znajšli jašče piać uradžencaŭ Biełarusi, jakija zahinuli na hetaj vajnie. Heta Pavieł Jaŭhleŭski, Piatro Łuzanaŭ, Mikałaj Markaŭ, Uładzisłaŭ Čarnoŭ i Andrej Babko. Ukrainskaja vyviedka ŭ svaju čarhu paviedamlała pra pachavańnie dvuch biełaruskich najmitaŭ, nie nazyvajučy ich imiony.

Ale siarod biełarusaŭ jość i tyja, chto praciahvaje vajavać va Ukrainie na baku RF. Bolšaść biełarusaŭ, jakija vajujuć u rasijskich i prarasijskich padraździaleńniach va Ukrainie, adkryta pra svaju dziejnaść nie raspaviadajuć. Ale ŭ šerahach «Armii DNR» my znajšli čałavieka, jaki pieratvaryŭ svaju staronku «VKontaktie» u vajenna-palavy dziońnik.

Anatol Małčanaŭ. Krynica: Staronka ŭ «VKontaktie»

Anatol Małčanaŭ. Krynica: Staronka ŭ «VKontaktie»

Heta 52-hadovy Anatol Małčanaŭ, uradženiec Vińnicy, jaki šmat hadoŭ pražyŭ u Homieli, dzie mieŭ sudzimaści, u tym liku za kradziež i niavypłatu alimientaŭ.

Jašče ŭ 2004 hodzie trapiŭ u pole zroku KDB za ŭdzieł u ruchu kazakoŭ «Biełaja hvardyja».

U 2014 hodzie byŭ u šerahach «Krymskaj samaabarony», udzielničaŭ u błakavańni ŭkrainskich vajskovych baz. Paśla prybyŭ u Słaviansk, dzie kamandavaŭ rotaj raźviedki pad pazyŭnym «Sobr». Atrymaŭ ciažkaje ranieńnie ŭ ruku, pieranios apieracyju, vajavaŭ až da kanca 2014 hoda ŭ zvańni «padpałkoŭnika uzbrojenych siłaŭ DNR».

Z sakavika 2022 hoda Małčanaŭ apublikavaŭ na staroncy ŭ «VKontaktie» fota sa zbrojaj u rukach na fonie razburanych budynkaŭ na Danbasie.

Krynica: Staronka ŭ «VKontaktie»

Krynica: Staronka ŭ «VKontaktie»

U krasaviku 2022 hoda jon napisaŭ, što jaho rapart ab pieravodzie ŭ šturmavy bataljon zadavolili, a ŭ červieni vykłaŭ fota ŭ formie ŭzbrojenych siłaŭ samaabvieščanaj «DNR».

Małčanaŭ u sacyjalnych sietkach u asnoŭnym analizuje situacyju na froncie, pra asabisty vopyt raskazvaje mała. Pahadziŭsia na intervju za 70 tysiač rasijskich rubloŭ. «Mianie ŭ hetym žyćci cikaviać tolki seks i hrošy», — napisaŭ Małčanaŭ u adkaz na zapyt. My nie zmahli ŭhavaryć jaho na biaspłatny kamientaryj.

Małčanaŭ — nie adziny biełarus, jaki vajuje za sieparatystaŭ va Ukrainie. Na pačatku maja ŭ telehram-kanałach źjaviłasia videa z čałaviekam u vajskovaj formie i aŭtamatam u rukach, u jakim žurnalisty «Našaj Nivy» apaznali Andreja Hryšucina.

U svoj čas jon słužyŭ staršynoj roty ŭ śpiecnazaŭskaj čaści 3214 i małodšym siaržantam u pałku patrulna-pastavoj słužby milicyi.

U 2012 hodzie niezakonna pradavaŭ nasieńnie maku.

Vajavaŭ snajpieram na Danbasie jak minimum z 2015 hoda. Pazyŭny — Biełarus.

Maci Hryšucina raskazała, što jaje syn žyvie na Danbasie z 2014 hoda. Tam ažaniŭsia i zavioŭ dzicia. Adzin čas pracavaŭ u DAI. Kali pačałasia vajna, 42-hadovy Hryšucin uziaŭ u ruki zbroju. «Jon ciapier užo nie biełarus, a hramadzianin Rasijskaj Fiederacyi. Jon tam žyvie. Heta jaho dom. Jon jaho abaraniaje. Jon nijaki nie najmit. Jon u mianie narmalny dobry chłopčyk», — skazała Ała Hryšucina, maci Andreja.

Jana pieradała synu prośbu ab intervju, ale toj admoviŭsia. Pa słovach maci, na syna zaviali kryminalnuju spravu, u 2015 hodzie da jaje prychodzili supracoŭniki KDB i raspytvali pra jaho.

Zaśviacilisia na vajnie i biełaruskija najmity z PVK «Vahnier». Heta ŭradženiec Oršy Alaksandr Stupnicki.

Fota: staronka Alaksandra Stupnickaha ŭ VKontakte

Fota: staronka Alaksandra Stupnickaha ŭ VKontakte

A heta — uradženiec Rečycy Siarhiej Sazanaŭ.

Fota: TUT.BY

Fota: TUT.BY

Raniej abodva słužyli ŭ siłavych orhanach.

Spačatku jany vajavali na Danbasie, zatym, pavodle źviestak SBU, u Siryi, a Stupnicki jašče i ŭ Sudanie. Ciapier ukrainskija ŭłady padazrajuć ich u zabojstvach i katavańniach mirnych žycharoŭ u Kijeŭskaj vobłaści.

Jość siarod najmitaŭ rasijskaj PVK i pačatkoŭcy.

38-hadovy ŭradženiec Babrujska Dzianis Zub raskazaŭ, što vajuje pa kantrakcie jak snajpier z pačatku bajavych dziejańniaŭ va Ukrainie. Byŭ kala Charkava i Sievieradaniecka. Śćviardžaje, što zabiŭ 42 ukrainskich vajskoŭcaŭ.

Fota: pašpartnaja baza Respubliki Biełaruś

Fota: pašpartnaja baza Respubliki Biełaruś

U 2014-2020 hadach, pavodle roznych acenak, na baku «ŁNR» i «DNR» vajavała ad sotni da siamisot biełarusaŭ. Ciapier ich moža być mienš.

Niekatoryja bajacca kryminalnaha pieraśledu. U Biełarusi za najomnictva, jakoje praduhledžvaje atrymańnie materyjalnaj vyhady, pahražaje da siami hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Akramia taho, u biełaruskim Kryminalnym kodeksie jość artykuł za ŭdzieł va ŭzbrojenym kanflikcie na terytoryi inšaj krainy abo zamiežnym uzbrojenym farmavańni. Jaho jašče nazyvajuć ideałahičnym najomnictvam, za što pahražaje da piaci hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

U vieraśni 2015 hoda Alaksandr Łukašenka zajaviŭ, što «z tymi, chto siońnia vajuje, my raźbiaromsia, kali jany viernucca ŭ krainu». «Ja ŭsich papiaredziŭ, i na zakanadaŭčym uzroŭni my pryniali rašeńnie: kali ty pajšoŭ vajavać — heta značyć zabivać — nie važna, na baku Danbasa ci suprać jaho, to my ź ciabie spytajem», — skazaŭ jon.

U sumiesnaj bazie MUS i KDB, apublikavanaj inicyjatyvaj BYPOL, naličvałasia 140 biełarusaŭ, jakija vajavali na baku sieparatystaŭ na Danbasie. Biełaruskija siłaviki paličyli, što jany niasuć pahrozu nacyjanalnaj biaśpiecy i pavinny adkazać pierad zakonam.

Ale heta nie pieraškadžaje niekatorym ź ich bieśpieraškodna pryjazdžać u Biełaruś. 19 lipienia na telekanale «Biełaruś 1» pakazali biełarusa, jaki vajuje na baku «DNR». Heta 46-hadovy uradženiec Asipovičaŭ Siarhiej Łanavienka.

Skrynšot: Alena Kurchinien / YouTube

Skrynšot: Alena Kurchinien / YouTube

Raniej jon pryciahvaŭsia da adkaznaści za hvałt u dačynieńni da inśpiektara DPS.

My źviazalisia z Łanavienkam praz telefon. Jon raskazaŭ, što znachodzicca na Danbasie z kanca lutaha. Spačatku dapamahaŭ uciekačam z Maryupala, a potym uziaŭ u ruki zbroju. Vajuje ŭ składzie «narodnaj milicyi DNR» u rajonie Aŭdziejeŭki, ale nie tolki tam.

Łanavienka kaža, što na jaho rukach niama kryvi niavinnych ludziej, jon vajuje ź idejnych mierkavańniaŭ. Jaho zarobak u razy mienšy, čym u rasijskaj armii, dzie atrymlivajuć pa 200 tysiač rubloŭ na miesiac. Maŭlaŭ, kali b nie vałanciory i trafiei, to daviałosia b tuha.

U lipieni Łanavienka pryjechaŭ u adpačynak u Biełaruś. Kaža, što ni na miažy, ni ŭ rodnym horadzie da jaho nie było pytańniaŭ z boku siłavikoŭ. Łanavienka razumieje, što parušaje biełaruski zakon, i hatovy za heta adkazać. «Kali ja jašče raz nadumaju pryjechać, pytańni ŭ lubym vypadku buduć zadavać. Heta ich praca. Ja tolki za. Tym bolš, u mianie takaja padrychtoŭka. Śpiecsłužby abaviazanyja mianie trymać u pole zroku. Ja viedaju, što majo sumleńnie čystaje, dziejničaju pa zakliku sumleńnia», — skazaŭ jon.

Žurnalisty patelefanavali ŭ MUS, kab daviedacca, jakija tam prymajuć miery suprać biełarusaŭ, jakija vajujuć va Ukrainie na baku Rasii. Namieśniki ministra ŭnutranych spraŭ Mikałaj Karpiankoŭ i Hienadź Kazakievič admovilisia ad kamientaryjaŭ pa telefonie. U pres-słužbie nie adkazali na zvanki i zapyty «BRC». Ale šerah ekśpiertaŭ miarkuje, što biełaruskija ŭłady ciapier nie buduć sadžać najmitaŭ, jakija vajujuć na baku Rasii.

Клас
9
Панылы сорам
20
Ха-ха
3
Ого
10
Сумна
4
Абуральна
53