Lila ź vioski Ryžkavičy

Lilija Valerjeŭna Łukašenka, u dziavoctvie Somava, naradziłasia ŭ vioscy Ryžkavičy Škłoŭskaha rajona Mahiloŭskaj vobłaści, skončyła Minski piedahahičny ŭniviersitet. Padčas vučoby vyjšła zamuž za starejšaha syna Alaksandra Łukašenki. U Lilii i Viktara čaćviora dziaciej: Viktoryja (27 lutaha 1999), Alaksandr (13 vieraśnia 2004), Valeryja (22 lipienia 2009) i Jarasłaŭ (21 žniŭnia 2013). Padčas pieršych dekretnych adpačynkaŭ Lilija Łukašenka ličyłasia viadučym śpiecyjalistam u abjadnańni «Biełmastacpromysły», jakoje ŭvachodzić u strukturu Kiraŭnictva spraŭ prezidenta.

Žurnalisty-rasśledavalniki atrymali dostup da dadzienych ab pieralotach Lilii Łukašenki — heta bolš za 100 zapisaŭ, jakija ŭklučajuć źviestki ab vandroŭkach z 2003 hoda.

Kali ŭ 2003—2008 hadach siamja Viktara Łukašenki padarožničała za miažu 1-2 razy na hod, to z 2009 hoda zvyčki źmianilisia. U 2010 hodzie rekordnyja 16 pieralotaŭ, a potym u siarednim 8—12 vandrovak na hod.

Danyja ab pieralotach Lilii Łukašenka

Danyja ab pieralotach Lilii Łukašenka

Śpis pajezdak Lilii Łukašenki

Śpis pajezdak Lilii Łukašenki

Kipr i siamja Tapuzidzisaŭ

2003—2004 hady — adpačynak u soniečnaj Łarnacy na Kipry. U 2004-m z zalotam u Churhadu paśla toj ža Łarnaki.

Što charakterna ŭ hetych rejsach? Pa-pieršaje, tady Lilija i Viktar jašče lotali na rehularnych rejsach «Biełavija», pa-druhoje, čamuści ŭ Łarnaku jany lacieli jak turysty, a viartalisia ŭžo jak sa słužbovaj kamandziroŭki. Ale samaje cikavaje inšaje. Razam ź siamjoj starejšaha syna Łukašenki na tym ža samym borcie ŭ Kipr lacić adpačyvać siamja Paŭła Tapuzidzisa.

Pavieł Tapuzidzis — adziny na toj momant biznesoviec, jakomu było dazvolena vyrablać cyharety. A ŭžo ŭ 2004 hodzie, jak raz u tym hodzie, kali byŭ sumiesny adpačynak, Tapuzidzisa ŭklučyli ŭ mižviedamasnuju hrupu, adkaznuju za vyznačeńnie abjomaŭ impartu cyharet. Blizkaść da siamji dazvoliła Tapuzidzisu vyraści da adnaho z samych zamožnych ludziej u Biełarusi. U 2017 hodzie «Ježiednievnik» źmiaściŭ Tapuzidzisa na 2-je miesca ŭ «Top-200 paśpiachovych i ŭpłyvovych biznesoŭcaŭ Biełarusi».

Paśla Kipra — Čarnahoryja

Siamji Lilii i Viktara, mabyć, nadakučyŭ Kipr, i jany ŭ 2006—2007 hadach ablubavali Civat u Čarnahoryi. Heta pieršy rejs u Lilii na pryvatnym samalocie.

Usio, z hetaha momantu nijakich bolš rehularnych avijarejsaŭ. Tolki VIP.

Pahladzim na pasažyraŭ: Anastasija, Hanna, Darja, Viktoryja, Halina, Alaksandr (ale nie toj, a małodšy), Viktar, Dźmitryj, Lilija. H. zn. siamji Viktara i Dźmitryja Łukašenki sa svajoj mamaj, Halinaj Łukašenka.

Siarod pasažyraŭ taksama achoŭnik Valeryj Dzienisiuk. Va ŭsich, navat u dziaciej, dypłamatyčnyja pašparty! Pry hetym aficyjna nichto ź siamji nie pracuje za miažoj i nie maje prava na atrymańnie takich dakumientaŭ.

Chto ž astatnija pasažyry? Absłuhoŭvajučy piersanał! 12 čałaviek absłuhi na 9 členaŭ siamji.

Jašče adzin rejs u Civat. Na borcie: Viktar, Lilija, Viktoryja i Alaksandr (małodšy), a taksama achoŭnik Juryj Jurasiuk, supracoŭnik Słužby biaśpieki prezidenta, hulec chakiejnaj kamandy «Bastyjon», a paśla — hienieralny dyrektar łatarei «Sport-pary».

Siamja Alaksandra Łukašenki. Lilija i Viktar Łukašenki krajnija źleva. Fota: president.gov.by

Siamja Alaksandra Łukašenki. Lilija i Viktar Łukašenki krajnija źleva. Fota: president.gov.by

Uźlot i pryziamleńnie «Itery»

Nastupnyja niekalki hadoŭ, da 2010 hoda, siamja lotaje na samalocie, jakija naležać «Itery». Uładalnik «Itery» — rasiejski hazavy aliharch i deviełopier Ihar Makaraŭ, jaki aktyŭna raźvivaje ŭ hety čas biznes u Biełarusi. Što heta, kali nie chabar?

«Itera» pracavała ŭ Biełarusi z 1997 hoda, u asnoŭnym zajmałasia pastaŭkami hazu. Makaraŭ nieadnarazova sustrakaŭsia z Łukašenkam i prapanoŭvaŭ šmatlikija prajekty ŭ śfiery enierhietyki, chimii, budaŭnictva. U 2008 hodzie kampanija ŭziała na siabie abaviazacielstvy pa realizacyi adnaho z samych maštabnych prajektaŭ u stalicy — budaŭnictva «Minsk-Sici» (prajekt praduhledžvaŭ $ 30 młrd inviestycyj). Praz 4 hady kampanija pryznaje kamiercyjnuju niemetazhodnaść hetaj idei.

Ale vierniemsia da adpačynku.

U žniŭni 2008 hoda siamiejstva lacić bortam «Itery» ŭ ablubavany Civat.

Na borcie ŭsio tyja ž: Lilija, Viktar, Viktoryja. Ale źjavilisia i novyja asoby — siamja HarusavychAlaksandrInaKirył i Uładzisłaŭ.

Chto ž heta takija? Alaksandr Harusaŭ — vypusknik Mahiloŭskaha histfaka, jaki praciahnuŭ karjeru ŭ Mahiloŭskim KDB, zatym ź siamjoj pierabraŭsia ŭ Miensk. Jaho žonka Ina Valerjeŭna Harusava, u dziavoctvie Somava. Usio prosta. Ina Harusava — rodnaja siastra Lili Łukašenka. Kolkaść adpačyvalnikaŭ pačynaje pavialičvacca.

14 lutaha 2009 hoda, na Dzień Śviatoha Valancina, zachapiŭšy z saboj maci, Viktar i Lilija laciać na harnałyžny kurort Śjon u Šviejcaryju.

Meta pajezdki, pa tradycyi, słužbovaja, uklučna dla dziaciej i babul. Praz 10 dzion vylatajuć nazad.

Karjerny rost Račkoŭskaha i Vakulčyka

16 krasavika 2010 hoda na mašynie Aŭdzi 9252KE7 Lilija jedzie ŭ Litvu.

U hety ž dzień viartajecca.

Charakterna, što kampaniju joj skłała žonka Ihara Račkoŭskaha, na toj momant kiraŭnika Dziaržpahrankamitetu Biełarusi, siabry Viktara Łukašenki, Aksana Račkoŭskaja.

28 lipienia Lilija znoŭ jedzie ŭ «kamandziroŭku» ź siabroŭkami i achoŭnikam Samochinym na Mersedesie 0314MI7.

Siarod siabrovak užo znajomaja Aksana Račkoŭskaja i žonka Valeryja Vakulčyka, na toj momant kiraŭnika AAC (śpiecsłužba, jakaja była stvorana ŭ 2008 hodzie) Antanina Vakulčyk. Jak raz u hety čas Viktar Łukašenka rasstaŭlaje svaich siabroŭ-pamiežnikaŭ na ŭsie klučavyja pasady ŭ krainie.

A ŭžo praz dva dni paśla pajezdki ŭ Vilniu, 31 lipienia 2010 hoda, siamja Viktara i Lilii razam ź siamjoj Harusavych i achoŭnikam vylatajuć na zvykłym samalocie «Itery» va ŭpadabany Civat. Viartajucca 18 žniŭnia, na borcie, jak zaŭsiody, + 1 achoŭnik.

30 kastryčnika 2010 hoda Lilija, Viktar, Viktoryja, Alaksandr (małodšy), Valeryja, mama Lilii — Halina Somava, achoŭnik Valeryj Dzienisiuk i Uładzimir Sulimski (były ambasadar u AAE i Katary), laciać u Dochu — stalicu Katara.

Da pajezdak na Blizki Uschod my jašče vierniemsia. A pakul pahladzim, jak zakančvajecca ŭ Lilii Łukašenki 2010 hod.

8 śniežnia 2010 hoda, litaralna napiaredadni prezidenckich vybaraŭ, jana jedzie ŭ Vilniu na aŭtamabili Słužby biaśpieki prezidenta, Tajocie 9515KB7. Što charakterna, Lila jedzie adna ŭ supravadžeńni troch achoŭnikaŭ SBP: Samochina, Paźniaka i Dzienisiuka. Paśla padziej 19 śniežnia 2010 hoda Lilija pajedzie ŭ Litvu tolki ŭ 2017 hodzie.

U 2011 hodzie Łukašenka pasvaryŭsia z «Iteraj», prajekt zabudovy ambicyjnaha «Miensk-Sici» byŭ pieradadzieny Dana Holdings i pieranazvany ŭ «Miensk-Śviet».

Doŭhaja historyja «Itery» ŭ Biełarusi była praktyčna skončanaja. I pačaŭsia novy raździeł — ŭzychodžańnie bratoŭ Karyčaŭ. Ci varta kazać, što ciapier jany stanoviacca hałoŭnymi «apieratarami» siamiejnaha adpačynku Viktara i Lilii Łukašenki i adnačasova hałoŭnymi zabudoŭščykami ŭsiaje Biełarusi. Mienavita im pradastaŭlajucca biesprecedentnyja lhoty, prabačajucca spraščeńni prajektaŭ i pradastaŭlajecca dostup da lhotnaha kredytavańnia žylla, jakoje pradajecca pa cenach našmat vyšej za sabiekošt, da jakaści jakoha rehularna ŭźnikajuć pytańni.

Novyja pasažyry

16 lipienia 2011 VIP bort biare kurs na turecki Bodrum. Na borcie siamja Lilii i Viktara, siamja Harusavych (siastry Lilii) ź dziećmi, achoŭnik Paźniak i chto b vy dumali?

Cvarovič JulkaSinikavič Zielka (člen praŭleńnia Dana Chołdynhz) Miłanka Karyč, žonka Bahaluba Karyča.

Na fota Zielka Sinikavič razam z Bahalubam Karyčam. Fota: zeljkosinikovic / Instagram

Na fota Zielka Sinikavič razam z Bahalubam Karyčam. Fota: zeljkosinikovic / Instagram

11 listapada 2011 ŭradavy bort EW-301PJ nakiroŭvajecca ŭ Abu-Dabi.

Na borcie akramia Lilii i Viktara cikavaja kampanija: Alaksandr Zajcaŭ, «Sochra hrup», jakaja zarehistravanaja ŭ AAE, Siarhiej Špiahun — tolki što pryznačany kiraŭnik AAC, Siarhiej Mikulič — achoŭnik Viktara, supracoŭnik «Biełtecheksparta» Aleh BohušKaciaryna PanasiukUładzimir Sulimski i Valeryj Vakulčyk — tolki što pryznačany kiraŭnik Śledčaha kamiteta. Što cikava, i Špihun, i Vakulčyk atrymali pryznačeńni 24 kastryčnika 2011 hoda, a niepasredna paśla pajezdki, 21 listapada Vakulčyk uvachodzić u Radu Biaśpieki.

Praca, siabroŭstva i sumiesny adpačynak

Z 2014 hoda Lilija Łukašenka aficyjna pačynaje pracavać u «Dana Astra» ŭ Karyčaŭ.

22 lipienia 2016 hoda siamja Lilii i Viktara, baćki Lilii, siamja Harusavych, Miłanka i Bahalub Karyč laciać u Afiny. Viartajucca praź miesiac, 23 žniŭnia tym ža składam.

30 kastryčnika 2016 hoda Lilija ź siastroj — Inaj Harusavaj i plamieńnikami, ale biez muža laciać na pryvatnym Falkonie-LY-GVS u Dochu. U hety ž čas u Dochu prybyŭ i Alaksandr Łukašenka z aficyjnaj delehacyjaj.

Viarnulisia dadomu 5 listapada 2016 hoda, tym ža składam, bieź Viktara.

28 kastryčnika 2017 hoda siostry Lila i Ina ź dziećmi biez mužoŭ laciać u Abu Dabi. Jak i ŭ Katary, daty supadajuć z pryjezdam Alaksandra Łukašenki.

I znoŭ asobnym pryvatnym bortam. Viartajucca 4 listapada.

7 vieraśnia 2018 hoda Lilija, Viktar, achova i biźniesmieny Mikałaj VarabiejAlaksiej Aleksin i Siarhiej Zielankievič na adzin dzień laciać u Bodrum. 8 vieraśnia kampanija viartajecca.

1 listapada 2019 hoda — novaja vandroŭka, novaja kampanija, novy samalot. Kampanija ŭ składzie Lilii, Jarasłava i Valeryi Łukašenak, Taćciany Zajcavaj, Ludmiły i Stanisłava Niaronskich.

Ludmiła Niaronskaja — saŭładalnica kliniki «Miersi», toj samaj, dzie možna stavić impartnyja endapratezy. Paśla «spravy artapiedaŭ» klinika stanovicca faktyčna manapalistam na hetym rynku.

Laciać jany ŭ Dubaj bieź Viktara. I ŭžo tradycyjna vyjezd supadaje ź vizitam Alaksandra Łukašenki ŭ AAE.

Atrymlivajecca, što kožny raz, kali Alaksandr Łukašenka lacić na Blizki Uschod, asobnym pryvatnym rejsam za im lacić šmatlikaja siamja, ich siabry i achoŭniki.

Apošni pieralot, jaki nam dastupny, adbyŭsia 30 kastryčnika 2020 hoda ŭ Dubaj. Viartajucca 6 listapada na borcie siemji Łukašenki, Harusavych, Siarhiej Zielankievič i Dźmitryj Dziatłaŭ.

Nie tolki kuratarka art-ivientaŭ

Ź Lilijaj Łukašenka źviazana šmat finansavych pierypietyj i afilavanych kiprskich i blizkaŭschodnich afšornych kampanij. Padrabiaznyja materyjały i rasśledavańnie ab hetym apublikavany na sajcie Jeŭraradyjo.

U ciapierašni čas jana źjaŭlajecca dyrektaram Mastackaj halerei «Art Chaos», raźmieščanaj u hałoŭnym atryumie staličnaha handlova-zabaŭlalnaha centra «Dana Moł», uładalniki jakoha — braty Karyčy, jany bolš za 10 hadoŭ adpačyvajuć razam ź Lilijaj i Viktaram Łukašenkami.

Pačynajučy z 2000-ch hadoŭ, Lilija Łukašenka rehularna — dvojčy, a to i trojčy, a časam piać-šeść razoŭ na hod — lotała ŭsioj siamjoj, u šyrokim sensie hetaha słova, da ciopłych paŭdniovych moraŭ. Dla pryjemnaha volnaha času jana brała z saboju ŭ vandroŭki i siabrovak, i znajomych, ich šmatlikija siemji. Niama pytańniaŭ, kali čałaviek moža dazvolić sabie zvazić siamju na adpačynak da mora, ale niedapuščalna, kab takija vandroŭki apłočvalisia ź biudžetnych srodkaŭ abo byli pradastaŭleny biźniesmienami ŭ abmien na zastupnictva z boku dziaržavy.

Miljardy za maŭčańnie i małady muž u padarunak. Vyjšła rasśledavańnie, jak žyvie ciapier byłaja žonka Pucina

Žurnalisty nazvali imia supracoŭnika KDB — mahčymaha kiraŭnika pasadki samalota z Pratasievičam

Insajdary: Ad Dźmitryja Miadźviedzieva syšła žonka

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?