Za viartańnie ŭ śviet pirataŭ studyja «Dysnej» hatovaja prapanavać Depu 300 młn dalaraŭ. Fota: Disney

Ale ž u historyi pirataŭ Karybskaha mora pastaŭlena kropka!

Tak razvažajuć vyklučna tyja hledačy, što ŭ 2017-m pakidali zalu ź pieršymi radkami tytraŭ. Ščaślivaja raźviazka byccam padvodziła vynikovuju rysu pad epapiejaj ź piaci paŭnavartasnych stužak. Adnak samym ciarplivym fanatam paśla zakančeńnia saŭndtreka dy pierachodu ekrana ŭ ciemru raptoŭna vylataŭ bonus — scena, što rabiła finał adkrytym. Mroi Uiła ŭ abdymkach Elizabet pieraryvalisia źjaŭleńniem cieniu Devi Džonsa. I navat kali rečaisnaść davodziła hałoŭnamu hieroju, što kašmar isnavaŭ tolki ŭ śnie, plamy vady dy rakavinki pobač z łožkam namiakali ŭsiamu śvietu na zusim inšy stan rečaŭ.

U studzieni ž 2022-ha płany ŭładalnikaŭ franšyzy pa raspracoŭcy novaha epizodu stali ŭsio čaściej «vyciakać» u miedyja. Spačatku Kaja Skadełaryja paćvierdziła, što jaje hierainia Karyna Barbosa (dačka znakamitaha pirata-kapitana) znoŭ hatujecca da bajavych dziejańniaŭ. A paśla pierastali chavać imia scenarysta šostaj sieryi. Im staŭ aŭtar amal usich papiarednich kanceptualnych pierypietyj suśvietu pirataŭ Ted Elijat.

Jość razumieńnie i adnosna kirunku, kudy «Dysnej» prahnie raźviarnuć chod apoviadu. Prakačvać «fiemininny» kancept zaraz praduktyŭna nie tolki ź miedyjnaha, ale i z palityčnaha punktu hledžańnia. Tamu nie dziva, što pa kastynh užo źviartalisia da hałoŭnaj Charli Kuin suśvietu DC Comics Marho Robi, kab zrabić jaje alternatyŭnym chedłajnieram filma. Da taho ž pierazaklučeńnie kantraktaŭ ź viadučymi aktrysami prajektu taksama było ŭ pryjarytecie kinastudyi.

Dyk jakim bokam tut Dep? Jaho ž uvohule vyhnali z «Pirataŭ»!

Zajava, mahčyma, hučnaja, ale niedalokaja ad iściny.

U 2018-m — paśla 15 hod sumiesnaj pracy — «Dysnej» razarvaŭ stasunki z hałoŭnaj zorkaj prajektu. Jaho prablemy z ałkaholem, sudovyja abvinavačvańni ŭ chatnim hvałcie dy psichičnyja prablemy pryviali da taho, što akciora vykraślili z halivudskaha žyćcia całkam. Harantavanaja rola ŭ «Piratach» abnuliłasia, jak i prapanova zdymak u «Fantastyčnych istotach» pa knizie Džaan Roŭlinh.

Da taho ž ahientu Depa pierastali telefanavać z raźlikam na pierśpiektyvu — artykuł Chiord, nadrukavany ŭ The Washington Post, u vačach ludziej zrabiŭ z pryhažuna sapraŭdnuju pačvaru. I ŭ Džoni mieŭsia mizer pierśpiektyŭ adnavić reputacyju.

Embier Chiord i Džoni Dep. Fota: AP

Embier Chiord i Džoni Dep. Fota: AP

Tym nie mienš pierachod suda na bok Depa ŭ jurydyčnych zmahańniach z Embier raptoŭna pierakuliŭ situacyju z noh na hałavu. Akcior nie tolki ŭzbahaciŭsia na miljony dalaraŭ (hodny prybytak, kali ŭličyć jaho straty z-za razarvanych kantraktaŭ), ale i vymusiŭ studyi pierahledzieć palityku ŭzajemnych stasunkaŭ. Toj ža «Dysnej» zaraz adčuvaje siabie vinavatym u paśpiešnych vysnovach dy kadravych ruchach.

Da taho ž kavid dy jaho finansavyja nastupstvy niehatyŭna adbilisia na bałansie kinastudyi. I taja mroić za košt pierazapusku «Pirataŭ» adnym strełam zabić dvuch zajcoŭ — i z Depam zamirycca, i kasavyja zbory pakłaści ŭ kišeniu. Da taho ž ŭłasny miedyjny rejtynh paśla takoha «rejunianu» znoŭ vidavočna pojdzie ŭharu.

A što sam Dep? Užo hatovy viartacca ŭ kino?

Naprykancy červienia pradstaŭniki akciora abvierhli čutki pra viartańnie Džoni na kapitanski mastok «Čornaj Piarliny». Maŭlaŭ, emacyjna akcior pakul nie adnaviŭsia — i navat hanarar u 300 młn dalaraŭ jaho nie vabić. Adnak šerah ruchaŭ vakoł jaho asoby i franšyzy padkazvajuć, što supraciŭlacca prapanovie znoŭ stać Džekam Vierabjom budzie vielmi składana.

Hrošy — samaja vidavočnaja z pryčyn. Bo finansavaja straty apošnich hadoŭ vymahajuć ad Depa jašče raz-druhi źjavicca na zdymačnych placoŭkach, chaj sabie 59-hadovy akcior užo i nie taki pracazdolny. Akramia taho, vobraz Vierabja — najulubioniejšy ŭ karjery Depa. I kidać jaho biez apošniaha pakłonu toj nie chacieŭ by.

Paralelna šturchajuć «Pirataŭ» na byłyja rejki i klučavyja ŭdzielniki prajekta. U pryvatnaści pradziusar Džery Brukchajmier. Jašče ŭviesnu jon źviartaŭsia da studyi «Dysnej», kab viarnuć Depa ŭ spravu, adnak atrymaŭ admovu. Zaraz ža jon robić novyja zachady pa realizacyi idei. I maje mocnyja pazicyi — nie tolki tamu, što akcior adbiŭsia ad napadak Chiord, ale i z pośpiechaŭ ułasnaj karjery.

U svaje 78 Brukchajmier pierazapuściŭ «miortvuju» franšyzu «Top Gun» praź sikveł «Maverick» z takim ža «miortvym» u apošnija hady Tomam Kruzam. Na «Dysnei» zastalisia ŭ zachapleńni ad vynikaŭ «reanimacyi» — i prahnuć takoha ž pośpiechu z «Piratami».

Fota: Disney

Fota: Disney

Darečy, pra samu kinastudyju. Kab kančatkova zapeŭnić Depa ŭ ščyraści svajho kajańnia, jany abiacali zrabić achviaravańnie «vielizarnaj sumy» ŭ luby dabračynny fond, jaki abiare akcior. Da taho ž uładalniki franšyzy zaachvočvajuć partnioraŭ Džoni pa zdymačnaj placoŭcy da pieramoŭ. Dakładniej, da matyvacyi akciora znoŭ dałučycca da prajekta pad łozunham «Biez Depa nie isnuje «Pirataŭ».

Ideja, kaniešnie, kryvadušnaja, kali zhadać, što jašče dva hady tamu abmiarkoŭvałasia pieratvareńnie Vierabja ŭ Džejmsa Bonda. To-bok, zachavańnie imia dy stylistyki hieroja pry ŭvasableńni ŭ jaho novaha akciora. Adnak siońnia pra hetyja płany «Dysnej» namahajecca nie zhadvać, a ŭchvalaje śpičy, naprykład, Kievina MakNelli. Mister Hibs u «Piratach», a ŭ realnym žyćci adzin ź siabroŭ Depa, z razmovy ŭ razmovu paŭtaraje pra niemahčymaść isnavańnia Vierabja biez svajho adzinaha alter-eha.

Mister Hibs dy Kapitan Džek Vierabiej. Skrynšot: Disney

Mister Hibs dy Kapitan Džek Vierabiej. Skrynšot: Disney

Cikava, što ŭ svaje časy biez hetaj roli zastalisia Džym Kiery (byŭ zaniaty ŭ filmie «Brus usiemahutny»), Chju Džekman (pradziusiery nie pavieryli ŭ charyzmu), Mećju Makkonachi (nie prajšoŭ u šort-list na proby) dy Robiert de Nira (nie pavieryŭ u pośpiech franšyzy).

Ale zaraz nivodnaja z zorak nie prajaŭlaje cikavaści da Džeka Vierabja, bo ličyć niemahčymym pierakryć Depa ŭ hetaj ipastasi. Adnosna ž pieratvareńnia Marho Robi ŭ lidara prajekta jość sumnievy ŭžo ŭ bosaŭ «Dysneja».

Dyk kali novy film vyjdzie ŭ prakat?

Pakul tajmłajn taki: u 2023-m raspačać zdymki, u 2025-m zapuścić stužku ŭ prakat. Paralelna idzie raspracoŭka dvuch scenaroŭ: adzin z Marho Robi, adzin biez.

Pieršy, chutčej za ŭsio, daść aktrysie maksimum voli jak dačce Džeka Vierabja, tady jak Dep budzie vykarystoŭvacca bolš dla suviazi roznych siužetnych nitak. Dla naturalnaj intehracyi žanočaha piersanaža ŭ franšyzu «Dyśniej» zaprasiŭ piśmieńnicu Kryścinu Chodsan — dziaŭčaty ŭžo pracavali razam u «Drapiežnych ptuškach», stužcy-papiarednicy «Atradu samahubcaŭ».

Druhi ž varyjant skryptu moža praduhledžvać bolš mocny ŭpłyŭ Vierabja na śviet «Pirataŭ», adnak dla hetaha treba, kab toj całkam adnaviŭ adnosiny z «Dysnejem». U Halivudzie kažuć, što paśla zakančeńnia pracesu Dep — Chiord studyja dasłała akcioru vielizarny košyk kvietak dy ciopły list ź vinšavańniami. Adnak jak pastaviŭsia Džoni da hetaha prezientu, pakul nieviadoma.

Raniej Dep kazaŭ, što nie adnović supracu z «Dysnejem», navat kali tyja dašluć jamu ŭ padarunak miljon alpak. Ale, jak kažuć, z časam zahojvajucca navat samyja balučyja rany. Tym bolš, kali sprava tyčycca takoha supierhieroja, jak Kapitan Džek Vierabiej.

Fiekalii ŭ łožku, realnyja. Jak Džoni Dep vyjhraŭ sud z eks-žonkaj, jaki ŭskryŭ šmat niepryhožaha

Клас
14
Панылы сорам
1
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
2