Natalla Niemahaj

Natalla Niemahaj

Chacieła stać aktrysaj u Rasii

Natalla Niemahaj naradziłasia ŭ Minsku ŭ 1977 hodzie. 

U dziacinstvie maryła pra akciorskuju karjeru. Naviedvała dramatyčny hurtok pry Ruskim teatry ŭ Minsku, hrała ŭ śpiektaklach. Maci navat vaziła maleńkuju Natallu ŭ Maskvu «na prahlad».

«Ź dziacinstva ja była vielmi aktyŭnaja: hrała na fartepijana, zajmałasia ŭ hurtku pry Ruskim dramatyčnym teatry imia Horkaha, śpiavała ŭ chory, hrała ŭ ansambli. Kali mnie było 17, mama adviezła mianie ŭ Maskvu da Kłary Łučko (savieckaja i rasijskaja kinaaktrysa.«NN»), našy siemji tady siabravali. Jana skazała, što šancy trapić u teatralny jość i treba sprabavać, — raskazvała sama Niemahaj u adnym ź intervju. — Ja była pryhožaja, vysokaja, z ekzatyčnaj źniešnaściu. Mianie zaprašali madelnyja ahienctvy. Zdymałasia ŭ rekłamnych rolikach, była tvaram juvielirnaj kramy. Ale heta byli razavyja akcyi».

Niemahaj u 1990-ch

Niemahaj u 1990-ch

Niemahaj pryznavałasia, što maryła pastupić va Usierasijski dziaržaŭny instytut kiniematahrafii i stać aktrysaj. «Zasynała i ŭjaŭlała siabie ŭ roznych vobrazach — Natašy Rastovaj, naprykład», — kazała jana.

Ale nie atrymałasia — vučycca ŭ Maskvu baćki Natallu ŭsio ž nie puścili. Jana vymušanaja była zastacca ŭ Minsku.

Kinuła žurfak, bo nie vučyła biełaruskuju

Kali stała zrazumieła, što Natašy Niemahaj usio ž Natašaj Rastovaj nie być, jana pajšła ŭ BDU. Vybrała histaryčny fakultet. 

«Zdaŭšy dadatkovyja ekzamieny, ja była zaličanaja paralelna i na fakultet žurnalistyki. Advučyłasia tam dva kursy, — raskazvała Natalla «Sovietskoj Biełorusii». —

A paźniej pryjšłosia z žurfaka syści, tamu što tady navučańnie pieraviali całkam na biełaruskuju movu, a ŭ maim atestacie ab siaredniaj adukacyi niama adznaki, što ja jaje vyvučała.

Pa tych časach navučencam inšaj nacyjanalnaści (pa pašparcie ja ruskaja), «movu» možna było nie vyvučać».

Adzin ź jaje piedahohaŭ, prafiesar Viktar Iŭčankaŭ, tady skazaŭ Natalli, što jana nie zmoža pracavać na telebačańni. I ŭsio tamu, što drenna viedaje biełaruskuju movu.

«Ale ja tady dziorzkaja była, adkazvała, maŭlaŭ, mnie biełaruskaja nie patrebnaja. I biaskonca prychodziła na pierazdačy.

A voś jak žyćcio skłałasia… asabliva ŭspaminaju prafiesara ŭ Dzień rodnaj movy, kali ŭsie naviny my čytajem na biełaruskaj. Da hetaha času jana mnie ciažka dajecca, ale ja starajusia.

I ŭžo nie sumniavajusia: kali žyvieš u hetaj krainie, biełaruskuju movu treba viedać, — kazała Niemahaj. — Soramna žyć u krainie i nie viedać rodnaj movy tytulnaj nacyi.

Ale dziakujučy majmu muzyčnamu słychu i pabyŭkam u biełaruskaj vioscy na školnych kanikułach u babuli (maja mama rodam ź Biełarusi), ciapier mahu lohka na joj havaryć. Kali na našym telekanale kožnuju pieršuju sieradu miesiaca ranišnija i dzionnyja naviny vychodziać u efir na biełaruskaj movie, hukarežysiory, čujučy majo vymaŭleńnie biełaruskaj, nie chavajuć zachapleńnia. Praciahvaju ŭdaskanalvać «maŭleńnie» pa padručnikach majho syna Uładzimira».

Syna Natalla haduje adna. Jana raskazvała, što ź jaho baćkam razyšłasia chutka, kali synu było paŭhoda. Były muž źjechaŭ u Rasiju, dzie ŭ jaho svoj biznes, a viadučaja nie była hatovaja pakinuć usio. Tamu kachańnie pierajšło ŭ siabroŭstva na adlehłaści.

Vaziła ŭ Biełaruś rasijskich pop-zorak, a na ANT pryjšła praz narodny kastynh

Da karjery na TB Niemahaj zarablała arhanizacyjaj kancertaŭ rasijskich muzykaŭ. Jany ź siabroŭkaj zaprašali viadomych artystaŭ i arhanizoŭvali im hastroli pa Biełarusi. Pracavali, naprykład, z Barysam Maisiejevym, Ałsu, Ziemfiraj, «Na-Na», Uładzimiram Kuźminym.

Na ANT Natalla trapiła na pačatku 2000-ch — praz narodny kastynh.

Jana zhadvała: 

«Ja ŭbačyła pa telebačańni rolik pra toje, što telekanał ANT šukaje žanočy tvar. Matula paraiła pasprabavać sa słovami: «Chto, kali nie ty!»

Spačatku vybrali mužčyn. A potym šukali žanočy tvar, u vyniku ŭziali šeść ci siem viadučych, i ja była ŭ ich liku. Na pieršym etapie nas adbirali pa fatahrafijach, potym zaprašali na sumoŭje, paśla my prychodzili pačytać niešta ŭ studyi… I kožny raz ja nie viedała, ci pakličuć mianie na nastupny etap. I zaŭsiody była vielizarnaja kolkaść dziaŭčat. Pamiataju, kab pakinuć svaju ankietu, ja stajała ŭ doŭhaj čarzie — jaje chvost ciahnuŭsia ad budynka telekanała da nabiarežnaj Śvisłačy.

Akramia ŭnutranaha, dzie sumoŭje pravodzili kiraŭniki telekanała, ja prajšła jašče i narodny kastynh. Była stvoranaja fokus-hrupa. U vyniku apytańnia ja ŭvajšła ŭ top-5 lepšych z tych dziaŭčat, jakija prajšli kastynh. A zajavak było kala 5000! 

U toj čas heta byŭ adzinkavy narodny kastynh u historyi biełaruskaha telebačańnia. Pierš čym trapić u efir, mianie rychtavała vialikaja kamanda prafiesijanałaŭ».

Telekarjeru Niemahaj pačała ŭ prahramie «Našie utro». Druhim viadučym byŭ Valeryj Kaščejeŭ, jaki byŭ prafiesijnym akcioram i dapamahaŭ novaj kalezie.

Niemahaj i Kaščejeŭ 

Niemahaj i Kaščejeŭ 

«Pryznajusia, ja vučyła svoj tekst na pamiać, bo mnie było składana čytać z suflora, — zhadvała Niemahaj. — Reahavać treba było i na jaho, i na viadučaha, i na repliki režysiora… Zapis našaj prahramy išoŭ da dvuch-troch hadzin nočy. Voś tak dniom pačynała i siadzieła da nočy. A ranicaj prahrama vychodziła ŭ efir. Było niaprosta, ale vielmi cikava! Ja žyła tolki pracaj».

Padčas pracy na TB Natalla syšła ŭ dekret. Naradziła ŭ 2008 hodzie, ale vielmi chutka viarnułasia na pracu, synu było ŭsiaho tolki 10 miesiacaŭ. Voś tolki za hety čas na miesca Niemahaj uziali viadučaj Lusiu Łuščyk. A joj prapanavali pasprabavać siabie viadučaj «Našych navin».

Z taho času jana i začytvaje naviny ź biełaruskich ekranaŭ.

Kumiry — rasijskija viadučyja NTB i «Pieršaha kanała»

«Vielmi padabajecca Alena Vińnik, jakaja viadzie naviny na NTB. Mnie blizkaja jaje maniera padačy, dzieści rezkaja, chutkaja i ekspresiŭnaja. Da hetaha doŭhi čas staviła sabie ŭ prykład Kaciu Andrejevu, jakaja razmaŭlaje z hledačom u hulniavoj maniery», — adkazvała Natalla na pytańnie pra idealnych televiadučych.

Cikava, što Kaciaryna Andrejeva ŭ apošnija hady stała adnym ź simvałaŭ rasijskaj teleprapahandy.

Darečy, praz TB u kino Niemahaj usio ž trapiła — ale na epizadyčnyja roli. Na adnu z teleprahram prychodziŭ režysior Dźmitryj Astrachan i paprasiŭ fatahrafii Niemahaj. Paśla hetaha pieryjadyčna jaje zaprašali na zdymki.

Jak pisała «Sovietskaja Biełorusija», ciapier Niemahaj choča syhrać inšuju aktrysu:

«Natalla maryć syhrać rolu Moniki Biełučy, čakaje prapanoŭ ad italjanskich režysioraŭ. Kaža, kali zrabić pravilny hrym, to Natallu ad zorki suśvietnaha kiniematohrafa nie adroźniš. I heta sapraŭdy tak. Padabienstva dziŭnaje!»

Zachaplajecca Italijaj

«U instytucie ja vyvučała łatyń, a italjanskaja całkam na joj pabudavanaja. Dy i ŭ našaj movie šmat z łatyni, mnie jaje vyvučać było vielmi cikava.

Zajmajusia ŭ navučalnym centry pry pasolstvie. U nas šmat sustreč ź italjancami, sieminaraŭ, filmaŭ, ja zaŭsiody z radaściu idu na zaniatki. Vielmi lublu Italiju, my z synam tam pravodzim adpačynak: jeździm i na łyžach katacca, i letam na mora. Italjancy na anhlijskaj movie nie vielmi lubiać razmaŭlać, ličać, što ich mova taksama vialikaja. Kab dobra ich razumieć, adkryvać dla siabie hetuju krainu, lepš viedać movu. Tamu takoje ŭ mianie chobi», — dzialiłasia Niemahaj.

Navat u siabie ŭ Instahramie Natalla paznačyła na italjanskaj, što jana televiadučaja. Taksama dadała frazu «Con i nostri pensieri costruiamo il mondo». Pierakładajecca jak «svaimi dumkami my budujem śviet».

Žyvie ŭ centry Minska

Spačatku Natalla žyła ŭ adnoj kvatery razam z baćkam i svaim synam. Paźniej pierajechała — kvatera płoščaj 64 kvadratnyja mietry zastałasia joj ad babuli. Žyllo znachodzicca na vulicy Kamsamolskaj, u samym sercy Minska. Paślavajenny dom pryznany historyka-kulturnaj spadčynaj.

Interjery Niemahaj pakazvała žurnalistam «Kamsamolskaj praŭdy» ŭ 2019 hodzie:

«Maja parada — hladzicie ANT!»

Paśla pratestaŭ 2020 Natalla Niemahaj zastałasia na telekanale. Ciapier praciahvaje začytvać z ekranaŭ toje, što patrabujecca. Navat kali heta adkrytaja chłuśnia.

«Usio bolš jaŭny raskoł pamiž Uzbrojenymi siłami i ŭładami Ukrainy — adznačajuć vajennyja ekśpierty», — začytvała jana niadaŭna ŭ efiry.

«Usie niaŭdačy na froncie ofis prezidenta vyrašyŭ zvalić na vajskoŭcaŭ. Zialenski abvinavaciŭ hałoŭnakamandujučaha Uzbrojenych sił Valeryja Załužnaha ŭ tym, što ŭsio bolš sałdat hatovyja skłaści zbroju i zdacca», — śćviardžała ŭ navinach viadučaja.

Taksama Niemahaj nie zabyvajecca paŭtarać tezisy pra «infarmacyjnuju vajnu».

«2020 hod dobra pakazaŭ, chto jość chto. Vypadkovyja ludzi pajšli, jak byccam by ich i nie było. A tyja, chto zastaŭsia viernym prafiesii, sabie, svajmu narodu, jany byli, jość i buduć. Viedajecie, jość dobraja prymaŭka: «Dzie naradziŭsia, tam i zhadziŭsia!» — kazała Niemahaj u mai 2022-ha. — 

My — dziaržaŭny srodak masavaj infarmacyi. My nie možam kazać niapraŭdu ci zamoŭčvać važnuju infarmacyju. Siońnia heta nie maje sensu.

Jak adździalić praŭdu ad chłuśni? Maja parada — hladzicie telekanał ANT! My pracujem dalikatna, filihranna, kab nie traŭmavać ludziej.

U padačy infarmacyi šmat zaležyć ad viadučaha: jaho charyzmy i zdolnaści nadać peŭnuju emacyjanalnuju afarboŭku toj ci inšaj viestcy.

U vyniku, vielmi časta viadučym prypisvajuć toje ci inšaje dziejańnie, asacyjujuć z padziejami, krytykujuć, łajuć ci, naadvarot, prosiać dapamohi. Ale ž ja asabista nie ŭpłyvaju na prablemy, nie vyrašaju hłabalnyja pytańni, a tolki aśviatlaju ich. Hety momant vielmi važny, i jaho treba razumieć».

Клас
26
Панылы сорам
245
Ха-ха
32
Ого
28
Сумна
20
Абуральна
115