Hramadstva

«Śmiešna, prosta teatr kryvych lusterak». Stylski prajšoŭsia pa biełarusach, jakija pościać zabaŭlalny kantent u sacsietkach

Lidar hurtu «Daj darohu!» Juryj Stylski ŭ Instahramie raskrytykavaŭ biełarusaŭ, jakija pry vialikim uzroŭni represij u krainie pościać u sacsietkach svajo narmalnaje žyćcio ź pivam i kavaj. Ludzi pakryŭdzilisia. 

Krynica: tvitar @ales__ik

U sacsietkach reahavali:

«Kali čałaviek pieradačy ŭ SIZA nosić, naprykład. Jamu možna zapościć, jak jon pje kavu ci pivas? Ja hladžu, za miažoj kancerciki niamała źbirajuć tych, chto źjechaŭ. Kab vy razumieli, ja nie suprać kab chtości chadziŭ i zabaŭlaŭsia, ja pra toje, što nie treba kazać, kamu što rabić i jak pieražyvać». 

«Pa takoj łohicy ja pavinien być 24/7 u žałobie, nie adpačyvać, nikudy nie chadzić, tolki tamu, što ja zastaŭsia. A jany takija pravilnyja, b***a, tolki i robiać, što pra vyratavańnie radzimy dumajuć za miažoj, až spać nie mohuć, aha».

«Dla čałavieka narmalna radavacca, narmalna nie znachodzicca ŭ stanie pastajannaj napruhi i pakutaŭ.

Apošnija dva hady naša žyćcio nazvać narmalnym składana. Za kožnuju nahodu paradavacca mnohija z nas unutrana prosiać prabačeńnia pierad kalektyŭnym biełarusam, jakija pakutavaŭ nie dziela taho, kab ty tut radavaŭsia.

Biełarusy ŭ Biełarusi, stomlenyja i vymatanyja ad pastajannaha tuzańnia ad kožnaha zvanka ŭ dźviery, ź nieznajomaha numara, jakija pryniali, što płanavać svajo žyćcio ŭžo daŭno niedasiažnaja raskoša — dazvalajuć sabie žyć zaraz», — stała ŭ abaronu biełarusaŭ u krainie Nastaśsia Kaściuhova, adna z arhanizatarak žanočych akcyj, jakaja ciapier za miažoj.

«Naša Niva» dazvaniłasia Juryju Stylskamu i raspytała, što jon mieŭ na ŭvazie i ci čakaŭ takoj reakcyi na svaje storyz.

Juryj Stylski. Fota: Instahram muzyki

Juryj patłumačyŭ, što radavacca žyćciu ŭ Biełarusi siońnia — nieprymalna, u pieršuju čarhu, dla jaho samoha.

«U mianie prosta da ŭsiaho vielmi kateharyčnaje staŭleńnie: i voś kali ludziam zabaraniajuć dzialicca horam, skažam tak, to što, zastajecca tolki paśmichacca? Heta ž dosyć adnaboka. Ja b i paśmichacca pierastaŭ.

Kali ŭ ciabie jość prava niešta kazać, to kažy nie adnaboka. A kali tabie zabaraniajuć padymać adnu ruku, a druhuju ty možaš, to navošta ich uvohule padymać? Ja b prosta pierastaŭ vieści Instahram pry cenzury. Ci vioŭ by jaho pa spravie ŭ płanie rekłamy ci pracy», — kamientuje muzyka. 

Stylski ŭpeŭnieny, što tyja, chto znachodzicca za miažoj, majuć prava na krytyčnyja kamientary i zaŭvahi, bo nazirajuć za ŭsim zboku i mohuć być bolš abjektyŭnymi.

«Asabliva heta tyčycca ludziej, jakija na samoj spravie majuć vahu, byli na froncie, zadajuć viektar, da ich prysłuchoŭvajucca. Jany navat abaviazanyja heta rabić. I biełarusy pavinny prysłuchoŭvacca da hetaha mierkavańnia: zboku lepš bačna».

Dyk a jak tady žyć, kali nie adpačyvać, nie sustrakacca ź siabrami na kavu? Juryj ličyć, što Biełaruś siońnia — nie taja kraina, u jakoj možna žyć vyklučna ŭ radaści. 

«Biełaruś, skažam tak, kali ščyra, nie taja kraina, dzie siońnia možna viesialicca. Jak žyć? Jak minimum, kali ty sabie možaš heta dazvolić, nie vystaŭlać žyćcio takim kancentratam: kab padavałasia ŭsio navokał tam takim fiejeryčna rajskim.

U hetaj situacyi składvajecca ŭražańnie, što ŭ ludziej usio cudoŭna. A heta ž śmiešna, prosta teatr kryvych lusterak. Całkam vyrublenyja ŭsie ŚMI, radyjo, telebačanie, zatykajuć usich błohieraŭ, usio ekstremisckaje. A ludzi pišuć: «Usio dobra, žyćcio praciahvajecca». Heta ich prava, kaniečnie, chaj usio ŭ ich budzie tak štučna i adnaboka. Ale heta nie ŭ maim styli», — tłumačyć muzyka.

Juryj kaža, što, kali b zastaŭsia ŭ Biełarusi siońnia, to prosta syšoŭ by ŭ pustelniki.

«Kali b ja tam znachodziŭsia, pryjšłosia b prosta isnavać i ŭsio. Urubić režym 60-hadovaha dzieda, u jakoha niama Instahrama, źjechać u viosku. Syści ŭ bajkot. Zvyčajnaje žyćcio praciahvać nie atrymałasia b, być takim ža aktyŭnym, jakim ja byŭ piać hod tamu. A kali hetaha nie atrymlivajecca, tady navošta niešta rabić uvohule?

Možna sielskahaspadarčym ramiastvom zaniacca. Ale nie stvarać iluziju, štučny vobraz: ja na płavu, jak i raniej, u mianie ŭsio cudoŭna, ja zajmajusia lubimaj spravaj».

Juryj Stylski. Fota: Instahram muzyki

Stylski pryznaje, što ludzi mahli stamicca i pačać vieści zvyčajny ład žyćcia, ale sabie hetaha dazvolić nie moža.

«Ja muzyka i praciahvaju rabić kancerty. Chutka ŭ mianie vyjdzie sinhł za bieł-čyrvona-biełuju Biełaruś. Taksama budzie vystava karcin — usio surjozna, alejem na pałotnach. Tema nie takaja vostraja, jakaja mahła b być, nie kancentrat biady, a toje, što ja pieražyŭ i chacieŭ by bačyć. Usio, pa vialikim rachunku, u bieł-čyrvona-błakitna-žoŭtych kolerach», — dzielicca płanami artyst.

Nahadajem, lidar hurta «Daj darohu!» pakinuŭ Biełaruś letam 2021 hoda paśla taho, jak ich klip na pieśniu «Baju-baj» zachacieli pryznać ekstremisckim. U žniŭni 2020-ha jaho niekalki razoŭ zatrymlivali ŭ rodnym Breście. Z pačatkam vajny va Ukrainie muzyka evakujavaŭsia sa Lvova ŭ Polšču.

Čytajcie taksama:

Sankcyi i vajna. Uładalnica cłonimskaj sinahohi admoviłasia ad jaje rekanstrukcyi, dziela jakoj pradała minskuju kvateru

«Prajdu niaŭchilna ciažki šlach». Marharyta Laŭčuk zapisała pieśniu ŭ padtrymku vajaroŭ-kalinoŭcaŭ

Kamientary

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

«Mnie paščaściła. A Lizie — nie». Paśla śmierci biełaruski ŭ Varšavie ŭ siecivie šyrycca chešteh #chopićhvałcić — voś što pišuć 

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

Usie naviny →