Usiaho patrochu

Fiekalii ŭ łožku, realnyja. Jak Džoni Dep vyjhraŭ sud z eks-žonkaj, jaki ŭskryŭ šmat niepryhožaha

1 červienia skončyłasia sudovaja epapieja, što patrapała karjery taho samaha Džeka Vierabja i jaho byłoj kachanaj. Zhodna z rašeńniem prysiažnych, eks-žonka akciora pavinna budzie vypłacić jamu 15 miljonaŭ dalaraŭ (a Dep joj — 2 miljony). Raskazvajem pra detali hetaha skandalnaha pracesu.

Prychilniki Džoni Depa pierad budynkam suda. Usie fota: AR

Z čaho ŭsio pačałosia

Akciory Džoni Dep i Embier Chiord pačali sustrakacca ŭ 2012 hodzie, u lutym 2015-ha jany pažanilisia. U mai nastupnaha hoda Chiord padała na razvod i raspaviała pra toje, što padčas adnosin z Depam zaŭsiody padviarhałasia psichałahičnamu i fizičnamu hvałtu ź jaho boku. Akcior nie pryznaŭ abvinavačvańniaŭ.

Tady byłyja sužency dasiahnuli miravoha pahadnieńnia, u ramkach urehulavańnia Dep zapłaciŭ byłoj žoncy 7 miljonaŭ dalaraŭ, jakija Embier abiacała achviaravać na dabračynnaść. Taksama baki padpisali pahadnieńnie, u jakim abaviazalisia nie raspaviadać publična pra svaje adnosiny.

U śniežni 2018 hoda ŭ haziecie The Washington Post vyjšaŭ materyjał «Embier Chiord: Ja vykazałasia suprać seksualnaha hvałtu, za što na mianie prahnievałasia naša kultura. Pryjšoŭ čas takoje źmianiać». Aktrysa, jakaja nibyta i napisała sama hety tekst, raspaviała ŭ im, što praz svoj apovied pra hvałt z boku Depa jana mieła prablemy ŭ karjery, a taksama zaklikała adnavić dziejańnie zakona ab hvałcie ŭ dačynieńni da žančyn, jaki byŭ prypynieny na miesiac praz try dni paśla vychadu artykuła.

Prychilniki Džoni Depa pierad budynkam suda. Usie fota: AR

Praz toje, što Chiord nazvała siabie ŭ materyjale achviaraj chatniaha hvałtu, Dep i vyrašyŭ ź joj sudzicca. Adznačym: kankretna na Depa Chiord u svaim artykule nie ŭkazvała. Akcior abvinavaciŭ byłuju žonku ŭ paklopie i zapatrabavaŭ ad jaje 50 miljonaŭ dalaraŭ kampiensacyi, Chiord ža padała sustrečny isk i zaprasiła 100 miljonaŭ dalaraŭ za paboi i psichałahičny hvałt.

Praces

Sudovyja pasiadžeńni pa spravie «Dep suprać Chiord» prachodzili ŭ akruhovym sudzie Ferfaksa (Virdžynija) z 11 krasavika da 1 červienia. Cikava, što heta była nie pieršaja sproba Depa abvierhnuć słovy Chiord pra hvałt. U 2020 hodzie akcior padaŭ pazoŭ suprać brytanskaj haziety The Sun, bo paličyŭ paklopam artykuł pra toje, što jon nibyta źbivaŭ Embier Chiord. Sama akciorka tady vystupiła ŭ jakaści śviedki, Dep prajhraŭ tuju spravu.

Sud dazvoliŭ tranślavać ciapierašni praces u režymie realnaha času, i tak jon pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje šou. Fanaty vystrojvalisia ŭ čerhi, kab trapić na sud, i pradavali miescy na pasiadžeńniach, pa sacsietkach raźlatalisia tysiačy miemaŭ i narezak z sudovaj zały.

I za ŭsim hetym adyšła na druhi płan sutnaść pracesu. Tym časam Chiord raspaviadała ŭ sudzie, što Dep zdradziŭ joj adrazu paśla viasiella i pastajanna ŭžyvaŭ hvałt u dačynieńni da jaje. U 2015 hodzie akcior, jaki byccam byŭ pad upłyvam narkotykaŭ, nibyta nakinuŭsia na žonku, udaryŭ jaje ab ścianu, raźbiŭ ab jaje butelku i sarvaŭ ź jaje načnuju saročku. Pamiž sužencami zdaryłasia bojka, paśla jakoj Dep nibyta zhvałciŭ žonku butelkaj. Akcior, pa słovach Chiord, taksama sprabavaŭ kantralavać jaje karjeru i prymušaŭ admaŭlacca ad rolaŭ u filmach, dzie jość paścielnyja sceny.

Prychilniki Džoni Depa pierad budynkam suda. Usie fota: AR

Byłyja achoŭniki Depa padtrymali jaho ŭ sudzie i raspaviali pra toje, što Chiord nibyta sama ŭžyvała hvałt u dačynieńni da eks-muža. Zhodna ich słovam, jany nibyta bačyli na tvary Džoni ślady pabojaŭ, u toj čas jak na Embier nikoli nie było nijakich siniakoŭ.

Padčas suda chapała zhadak i inšych sapraŭdy dzikich vypadkaŭ — naprykład, historyja ź fiekalijami ŭ łožku, jakija tam znajšoŭ Dep. Pieršapačatkova Chiord patłumačyła Depu najaŭnaść fiekalij tym, što ich tam nibyta pakinuli maleńkija jorkšyrskija terjery, što naležali pary — ale ž akcior paličyŭ ich zanadta vialikimi dla sabačych. Padčas suda ž aktrysa pryznałasia, što sama padkłała fiekalii ŭ łožak i nazvała hety vypadak «niaŭdałym rozyhryšam». A potym pieradumała i patłumačyła najaŭnaść fiekalij rasstrojstvam straŭnika ŭ adnaho z terjeraŭ.

Jašče adna jarkaja historyja — apovied pra palot pary z Bostana ŭ Łos-Andželes. Zhodna z aktrysaj, padčas jaho Dep prajaŭlaŭ reŭnaść da žonki ŭ suviazi z tym, što taja zdymałasia ŭ stužcy, dzie pavinna była całavać akciora Džejmsa Franka. Chiord śćviardžaje, što padčas taho palotu atrymała ad muža aplavuchu, potym Dep udaryŭ jaje nahoj pa śpinie i jana ŭpała, nichto na borcie nie zastupiŭsia za žančynu. Džoni ž admaŭlaje, što jon padčas palotu byŭ mocna pjany i što ŭžyvaŭ hvałt da Chiord, ale ŭ paviedamleńni siabru, jakoje jon adpraviŭ z samalota, Dep pisaŭ inšaje.

Nastupstvy

Jašče nie skončyŭsia sud, a hetaja historyja ŭžo mocna patrapała karjery byłych sužencaŭ. Naprykład, praz skandał Dep straciŭ rolu ŭ treciaj častcy franšyzy «Fantastyčnyja stvareńni», Chiord ža zamiest paŭnavartasnaj roli ŭ druhoj častcy «Akvamena» ledźvie vybiła sabie tam dziesiać ekrannych chvilin. U toj ža čas zharnuli franšyzu «Piraty Karybskaha mora», «Alisa ŭ Zalustroŭi» z udziełam Depa pravaliłasia ŭ prakacie.

Što da finansavaha boku, to prysiažnyja vyrašyli, što Chiord pavinna vypłacić Depu 10 miljonaŭ dalaraŭ kampiensacyi za škodu i 5 miljonaŭ dalaraŭ štrafnych sankcyj. Ź inšaha boku, prysiažnyja pabačyli paklop na adras aktrysy z boku adnaho z advakataŭ jaje eks-muža, i praz heta Dep vinavaty joj 2 miljony.

Viadoma, što bahaćcie i Chiord, i Depa značna paciarpieła padčas doŭhaha pracesu, ale ž u vypadku z Chiord ličba vypłat nasamreč moža akazacca dla jaje zanadta vialikaj. Šmat zaležyć ad taho, ci budzie byłaja zorka «Pirataŭ Karybskaha mora» nastojvać na vypłacie mienavita takoj sumy. U svaim kamientary paśla zakančeńnia pracesu Dep na heta nie ŭkazvaŭ — chutčej, pisaŭ pra toje, što metaj hetaj spravy było «vyjavić praŭdu».

Tym časam Chiord śćviardžaje, što za svaje śviedčańni pra seksualny hvałt jana apynułasia pad mocnym ckavańniem. Zhodna z aktrysaj, jana kožny dzień čuje pra toje, što jaje chočuć zabić, jaje dačcy taksama pahražajuć. Pra ckavańnie Chiord raspaviała aktrysa i muzyka Kortni Łaŭ, jakaja vykazała spačuvańnie na adras abaich zorak.

Hety praces — nie tolki historyja pra toje, u što sacsietki mohuć pieratvaryć sudovuju spravu ŭ šou (u pikavy momant tranślacyju z prysudam hladzieli na Youtube 3,5 miljona čałaviek). Kiejs «Dep suprać Chiord» jašče i demanstruje zakančeńnie epochi MeToo. Važna, kab, niahledziačy na niepryhožy finał historyi Chiord, žančyny, jakija sapraŭdy stanoviacca achviarami hvałtu, nie maŭčali. 

Novy film z Džoni Depam źniali z prakatu: jaho karjera idzie na dno

Kamientary

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Usie naviny →