Fota: pixabay.com

Fota: pixabay.com

Pavialičyć svaju moc i chutkaść

Zhodna ź niadaŭnim analizam 21 daśledavańnia, skački praz skakałku mohuć pamianšać dla šerahu biehunoŭ čas, patrebny im dla tych ci inšych dystancyj. Tak adbyvajecca, tamu što kali vy skačacie, vašy nohi dakranajucca da ziamli na mienšy pieryjad času, čym kali vy biežycie, i adpaviedna vy atrymlivajecie bolš času na sam bieh, piša New York Times.

Skakałka taksama zrobić vas macniejšym. Kali vy chutka skačacie, vašy muskuły i suchažylli pavinny chutčej skaračacca i raspraŭlacca, i pry hetym zabiaśpiečvać dla vas tuju ž samuju siłu. Ekśpierty kažuć, što kali prykładać adny i tyja ž fizičnyja namahańni za bolš karotki pramiežak času, heta dapamahaje naraścić moc.

Palepšyć pačućcie raŭnavahi i chutkaść reakcyi

Lubaja aktyŭnaść, źviazanaja z paŭtareńniem skačkoŭ, pavialičvaje kolkaść chutkich muskulnych vałoknaŭ i efiektyŭnaść ich pracy. Tak nazyvajuć vałokny, jakija zvyčajna vykarystoŭvajucca ŭ chutkich, vybuchnych ruchach, i padčas skačkoŭ na skakałcy jany chutčej aktyvujucca i adpraŭlajuć zvarotnuju suviaź u mozh.

Bolš za toje, suviaź pamiž chutkimi muskulnymi vałoknami i vašym mozham — asnoŭnaje, što dapamahaje padtrymlivać cieła ŭ raŭnavazie, asabliva kali vam patrebnaja vysokaja chutkaść reakcyi. Padčas stareńnia my hublajem muskuły, pierš za ŭsio chutkija muskulnyja vałokny, i heta adna z pryčyn, čamu staryja ludzi čaściej padajuć. Praktykavańni nakštałt skačkoŭ na skakałcy mohuć dapamahčy ŭ vypadku z hetaj prablemaj.

Pavialičyć ščylnaść kaścianoj tkaniny

Kaścianaja tkanina dynamičnaja, jana pastajanna prachodzić praz cykły pabudovy i raspadu. I kali vašy kości majuć pastajannuju nahruzku, naprykład, padčas skačkoŭ na skakałcy, heta spryjaje tamu, kab jany stanavilisia bolš toŭstymi i mocnymi.

Roznyja vidy skačkoŭ karysnyja

Kali vy biehajecie, vy robicie ruchi adnaho i taho ž farmatu. U toj ža čas isnuje šmat roznych vidaŭ skačkoŭ praz skakałku, i heta moža značna raznastaić treniroŭku. Kali vy źmianiajecie trajektoryju skakałki abo ruchi noh padčas skačkoŭ, vy taksama źmianiajecie napramki pracy z kostkami i muskułami, što moža źnizić ryzyku traŭmy praź pieranapružvańnie.

Z čaho pačynać treniroŭki

Važna pačynać zajmacca skačkami pavolna, kab dać arhanizmu čas dla adaptacyi. Heta asabliva važna, kali vy tolki pačynajecie zajmacca fitnesam paśla pieryjadu biez anijakaj aktyŭnaści, kali vaša cieła nie pryvykła da skačkoŭ abo kali vy adnaŭlajeciesia paśla traŭm.

U pačatku, mahčyma, vam chopić rabić pa adzin-dva skački za raz, pakul vy nie zrazumiejecie, jak pavinny ruchacca vašy nohi i skakałka. Abo pasprabujcie raźbić skački na etapy — prosta trymajcie skakałku zzadu i skačycie, nie razmachvajučy joj. Heta dapamoža vam adčuć siabie jamčej padčas skačkoŭ, a taksama adčuć, jak pravilna kaardynavać ruchi cieła.

Jašče adzin łajfchak — spynić ruch skakałki da taho momantu, kali jana dakraniecca da padłohi pierad vami. U hetaje imhnieńnie pierastupicie praź jaje, kab raźvić adčuvańnie času, kali skakałka padaje na ziamlu.

Kali ž skački nijak nie atrymlivajucca, prasačycie za pazicyjaj svajho cieła. Padčas skačkoŭ treba pryziamlacca na piaredniuju častku stapy, a nie na ŭsiu stapu całkam, i trochi zhinać kaleni. Pahladzicie sami, z čaho vam zručniej pačynać — sa skačkoŭ abiedźviuma nahami adnačasova abo z čarhavańnia noh.

Taksama važna padabrać skakałku pravilnaj daŭžyni. Kab zrazumieć, ci padychodzić vam taja ci inšaja skakałka, stańcie na jaje siaredzinu i naciahnicie jaje. Kancy skakałki pavinny dachodzić da vašych padpach.

Ci sapraŭdy dla zdaroŭja karysna prachodzić 10 tysiač krokaŭ štodzień? Nie, tolki 7500

Jak pravilna nasić fitnes-branzalet (chutčej za ŭsio, vy robicie heta niapravilna)

Клас
9
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1