Fota: BBC Food

Fota: BBC Food

Kab zrabić pastycya, vam spatrebicca:

 • 1 stałovaja łyžka aliŭkavaha aleju + dadatkovy alej dla makarony
 • 2 drobna narezanyja cybuliny
 • 2 drobna narezanych zubčyki časnyku
 • 2 stałovyja łyžki tamatavaha piure (možna zamianić na kansiervavanyja tamaty va ŭłasnym soku)
 • 750 hramaŭ śvinoha ci jałavičnaha faršu
 • 1 čajnaja łyžka mołataj karycy
 • 1 pałačka karycy
 • 1 łaŭrovy list
 • 150 mililitraŭ čyrvonaha vina
 • 2 śpiełyja pamidory
 • 250 mililitraŭ jałavičnaha bulonu
 • 350 hramaŭ połaj makarony (pastarajciesia znajści makaronu «trubačkaj»)
 • pałova drobna narezanaha pučka piatruški
 • 3 vialikija jajki
 • 100 hramaŭ ciortaha ćviordaha syru (lepiej za ŭsio abirać hreckija syry nakštałt chałumi)
 • 160 hramaŭ masła
 • 160 hramaŭ muki
 • 1,6 litra małaka
 • muskatny arech, sol i śviežazmołaty čorny pierac
 1. Razahrejcie alej u vialikaj patelni na słabym ci siarednim ahni i smažcie cybulu i časnyk kala 10 chvilin, pakul jany nie stanuć miakkimi — ale pry hetym cybula i časnyk pavinny zachavać svoj koler.
 2. Dadajcie tamatavaje piure i pieramiešvajcie ŭsio na praciahu chviliny, potym dadajcie ŭ sumieś farš i mołatuju karycu. Pavialičcie ahoń i absmažvajcie sumieś dalej na praciahu niekalkich chvilin, padčas hatavańnia raźminajcie farš videlcam ci łyžkaj, kab u im nie było kamiakoŭ. Dadajcie pałačku karycy, łaŭrovy list i vino, daviadzicie sumieś da kipieńnia, a potym varycie jaje 5-8 chvilin, pakul vino nie vyparycca.
 3. Zdymicie skuru z pamidoraŭ i natrycie ich na bujnoj tarcy, dadajcie ŭ sumieś. Ulicie ŭ sumieś bulon, daviadzicie da kipieńnia i pamienšycie ahoń da minimumu. Tušycie budučaje načyńnie na praciahu 30 chvilin bieź viečka, pakul vada amal całkam nie vyparycca, ale ž sumieś pavinna jašče zastavacca trochi vilhotnaj.
 4. Razahrejcie duchoŭku da tempieratury 180 hradusaŭ. Pastaŭcie na plitu vialiki rondal z padsolenaj vadoj, daviadzicie jaje da kipieńnia i varycie ŭ joj makaronu na 2 chviliny mienš, čym ukazana na ŭpakoŭcy. Źlicie vadu i palicie makaronu nievialikaj kolkaściu aleju. Dadajcie piatrušku, jajka i žmieniu ciortaha syru, pieramiašajcie. Adstaŭcie ŭ bok.
 5. Kab zrabić sous, rastapicie masła ŭ vialikaj patelni. Dadajcie da jaho muku, potym pastupova ŭmiešvajcie ŭ sumieś małako, pakul nie atrymajecie adnarodny bieły sous. Varycie jaho na słabym ahni, pastajanna pamiešvajučy, da zahuścieńnia. Dadajcie pałovu ad ciortaha syru, što ŭ vas zastaŭsia, i 3 drobki muskatnaha arecha. Pieramiašajcie i chutka ŭbicie ŭ sumieś jajki.
 6. Źbirajem zapiakanku. Spačatku dadajcie ŭ načyńnie łyžku sousu, potym vykładzicie pałovu makarony na dno formy dla zapiakańnia. Pakładzicie źvierchu pałovu načyńnia, ale prybiarycie ź jaho pałačku karycy i łaŭrovy list. Paŭtarycie heta z astatniaj makaronaj i načyńniem. Palicie ŭsio biełym sousam i pasypcie ciortym syram, jaki ŭ vas zastaŭsia.
 7. Vypiakajcie pastycya 45-50 chvilin da załacistaha koleru. Dastańcie zapiakanku z duchoŭki i pakińcie jaje astyvać nie mienš, čym na paŭhadziny, potym narežcie pastycya i padavajcie na stoł.

«Našu Nivu» finansujuć jaje čytačy — padtrymać prosta

Čytajcie taksama:

Recept na vychadnyja. Niezvyčajnyja jajki pa-šatłandsku — dobry vybar i dla viačery, i dla piknika

Recept na vychadnyja. Kurynaja pikata — sakavitaje miasa z syram i travami

Клас
3
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
0