Pavyšajecca staŭka refinansavańnia

Nacyjanalny bank pryniaŭ rašeńnie pavysić staŭku refinansavańnia z 9,25% da 12% z 1 sakavika. Heta aznačaje, što padaražajuć kredyty i pavinny vyraści pracenty pa depazitach.

Piensijaniery atrymajuć na 34 rubli bolš

Z 1 sakavika ŭ Biełarusi pavyšajucca piensii. Jak adznačali ŭ Minpracy, na 7%. Na jakuju mienavita sumu vyraście piensija, zaležyć ad praciahłaści stažu i zarobku, jaki ŭličvajecca pry naličeńni vypłat. Piensii pa ŭzroście ŭ paraŭnańni ź lutym vyrastuć u siarednim na 34 rubli i składuć 580 rubloŭ.

Pa źviestkach Minpracy, na vypłatu piensij sioleta ŭ biudžecie zakładziena bolš za 16 młrd rubloŭ. Nahadajem, u 2021 hodzie realnyja piensii ŭ Biełarusi ŭpali ŭpieršyniu za apošnija piać hadoŭ. Pryčynaj stała inflacyja: letaś jana razahnałasia da 10%, a čynoŭniki zekanomili na vypłacie pracoŭnych piensij, pavysiŭšy ich usiaho adzin raz 1 vieraśnia 2021 hoda, u siarednim na 6,3%.

Likvidacyja nastupstvaŭ niepahadzi

U siaredzinie studzienia Biełaruś nakryła sapraŭdnaja bura. U niekatorych rehijonach viecier pavaliŭ navat jołki. U miascovych uładaŭ było paŭtara miesiaca, kab likvidavać nastupstvy — da 1 sakavika. Pa Mahiloŭskaj vobłaści, jakoj byŭ naniesieny najbolšy ŭron, — da 1 krasavika. Kali ŭ vašaj miascovaści nastupstvy nie likvidavanyja, varta nakiravać skarhi nie tolki ŭ sielskija i rajonnyja vykankamy, ale i na ŭzrovień vobłaści.

Źmiena ruchu ŭ Minsku

U Minsku pavinny raspačać ramont puciepravoda na praśpiekcie Žukava nad čyhunačnymi puciami. Z 1 sakavika ŭ hetym rajonie źmienicca schiema ruchu transpartu. Całkam pierakryvać zbudavańnie nie buduć. Sustrečnyja patoki buduć ruchacca pa adnoj pałovie puciepravoda, pakul na druhoj budzie iści ramont. Pieršaj začyniać źniešniuju častku puciepravoda z boku HC Outleto. Jak doŭha ruch budzie praciahvacca pa takoj schiemie, nie ŭdakładniajecca, ale ŭłady abiacajuć skončyć ramont «u ścisłyja terminy».

Sacyjalnyja vypłaty — na śpiecyjalny rachunak

Z 1 sakavika hramadzianie Biełarusi zmohuć adkryvać bazavyja rachunki ŭ bankach. Jak praviła, na adnaho čałavieka — tolki adzin rachunak. Takija rachunki abaviazanyja adkryć atrymalniki sacyjalnych vypłat (piensii, stypiendyi, hrašovaja dapamoha pa biespracoŭi), jakija atrymlivajuć hrošy na kartki, a nie najaŭnymi. Adkryć rachunak možna tolki ŭ banku, dzie dola dziaržavy pieravyšaje 50%, heta «Biełarusbank», «Bielinviestbank», «Biełahraprambank» i «Dabrabyt». Usie hetyja banki ŭžo pad sankcyjami, ale pad bazavyja rachunki buduć vydavać kartki nacyjanalnaj płaciožnaj sistemy «Biełkart». 

Padatkovyja dekłaracyi i spłaty ŭ FSAN

Indyvidualnyja pradprymalniki pavinny nie paźniej za 1 sakavika zapłacić uniosak u Fond sacyjalnaj abarony nasielnictva. Minimalnaja suma — 1 705,3 rubla, kali dziejnaść viałasia ceły hod.

A da 31 sakavika treba padać padatkovuju dekłaracyju za 2021 hod, a zapłacić padatak — nie paźniej za 1 červienia. Heta aktualna dla tych, chto:

  • atrymlivaŭ dachod z-za miažy albo za miažoj, ale znachodziŭsia ŭ Biełarusi nie mienš za 183 dni;
  • atrymaŭ u padarunak bolš za 7521 rubiel, za vyklučeńniem dachodaŭ, atrymanych ad blizkich svajakoŭ;
  • pradaŭ dva ci bolš aŭtamabili za minuły hod;
  • pradaŭ bolš za adnu kvateru, dom, lecišča, haraž, sadovy domik, parkovačnaje miesca.

Padać dekłaracyju možna asabista ŭ padatkovaj inśpiekcyi pa miescy rehistracyi, abo adpravić pa pošcie (lepš zakaznym listom), abo praz asabisty kabiniet płacielščyka (dostup treba atrymać u padatkovaj), abo praz elektronny ličbavy podpis. 

Taksama 1 sakavika źjavicca abnoŭlenaja «baza darmajedaŭ», źviestki źmianiajucca kožny kvartał, čynoŭniki dadajuć ci vykreślivajuć hramadzian u zaležnaści ad ich zaniataści i pradastaŭleńnia dakumientaŭ, jakija dazvalajuć być vyklučanym z baz. Ludzi, jakija trapili ŭ bazu, nahadajem, pavinny płacić kamunałku za kvateru ci dom, što naležyć im, pa pavyšanych taryfach. 

Čytajcie taksama

Darmajed ja ci nie? Raźbirajemsia, kaho prymusiać płacić za aciapleńnie ŭ piać razoŭ bolš

Padličyli, kolki hrošaj u dziaržaŭny biudžet prynios kožny biełarus, navat darmajed

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0