Rasija sabrała vakoł ukrainskich miežaŭ ahramadnuju vajskovuju hrupoŭku i pierakinuła samyja sučasnyja nastupalnyja ŭzbrajeńni, ad tankaŭ da «Iskanderaŭ».

Pierakinuła Rasija svaje vojski i ŭ Biełaruś — nibyta, dla ŭdziełu ŭ supolnych vučeńniach «Sajuznaja rašučaść — 2022», jakija pačnucca 10 lutaha. Adbyvajecca heta na fonie składanych pieramovaŭ Maskvy i Vašynhtona, na jakich Rasija patrabuje ad Zachadu tak zvanych «harantyj biaśpieki».

Usie hetyja čyńniki prymušajuć kazać pra tearetyčnuju vajennuju pahrozu dla Ukrainy z terytoryi Biełarusi. Pra heta kažuć zachodnija i ŭkrainskija palityki. U ahučanych zachodnimi ŚMI scenarach taksama razhladaŭsia kirunak mahčymaj ahresii Rasii suprać Ukrainy z terytoryi Biełarusi.

Kali takaja ahresija ŭsio ž adbudziecca, ci budzie heta aznačać, što pamiž Biełaruśsiu i Ukrainaj budzie vajna? Jakoj budzie reakcyja Ukrainy i ci mahčymyja ŭdary pa biełaruskaj terytoryi i abjektach?

Były kiraŭnik «Pravaha Siektara» i kiraŭnik «Ukrainskaj dabravolčaj armii» Dźmitryj Jaraš niadaŭna napisaŭ u svaich sacsietkach:

«Kali budzie hareć ukrainskaja ziamla, to ahoń procidziejańnia akupacyi Ukrainy budzie pałać i ŭ Biełarusi, i ŭ Rasii. (…) My, ukraincy, za svaju svabodu, budziem vajavać usimi metazhodnymi mietadami i srodkami… U tym liku, pry ŭvarvańni z vašaj terytoryi, i ŭ Biełarusi», — piša Jaraš.

Fota: Minabarony Ukrainy

Fota: Minabarony Ukrainy

A što dumajuć pra imaviernaść bajavych dziejańniaŭ na biełaruskaj terytoryi ŭkrainskija ekśpierty?

Publicyst i ŭdzielnik rasijska-ŭkrainskaj vajny Stanisłaŭ Biazuška skazaŭ «Našaj Nivie»: 

«Tut vielmi važna adznačyć, što Ukraina abaraniajecca, a nie źjaŭlajecca ahresaram. Z 2014 hoda Ukraina i ŭkrainskija vajskoŭcy nikoli nie atakavali terytoryju Rasii. My tolki abaraniajemsia.

Pierasiek dziaržaŭnuju miažu Ukrainy — zahinuŭ. Nichto ni na kaho napadać nie budzie. I tut toje samaje budzie, kali ataka raspačniecca z terytoryi Biełarusi, to pamirać buduć na ukrainskaj terytoryi. 

Dośvied vaśmi hadoŭ vajny havoryć pra toje, što my nie budziem atakavać inšuju dziaržavu, tamu što my abaraniajemsia i nie źjaŭlajemsia ahresaram. Nam važna abaranić svaju terytoryju, a nie ŭdaryć pa niejkaj inšaj, čužoj terytoryi», — kaža spadar Biazuška.

Jon adznačaje, što było ŭžo šmat ahresiŭnych pravakacyj z boku rasijan, kab padstavić ukraincaŭ. 

Fota: Minabarony Ukrainy

Fota: Minabarony Ukrainy

«Upeŭnieny, što nie budzie atakavacca ni terytoryja Biełarusi, ni jaje abjekty. Atakoŭvać buduć tolki tych vajskoŭcaŭ, i tuju techniku, jakaja budzie pierasiakać dziaržaŭnuju miažu Ukrainy», — kaža publicyst.

Ukrainski žurnalist Viktar Biščuk u kamientary «Našaj Nivie» adznačyŭ:

«Ukraina razumieje, što Pucin moža (i, mabyć, płanuje) vykarystoŭvać biełaruska-ŭkrainskuju miažu jak jašče adzin punkt stvareńnia napružańnia dla našaj krainy. U listapadzie 2021 hoda Rada nacyjanalnaj biaśpieki i abarony Ukrainy pravodziła pasiadžeńnie ŭ Łucku (administracyjny centr susiedniaj ź Biełaruśsiu Vałynskaj vobłaści). Tady razhladałasia mahčymaść ataki na Ukrainu z hetaha kirunku. Byli raspracavany scenary procidziejańnia i navat praviedzieny kontrdyviersijnyja vučeńni.

Ale navat kali kancentracyja vojskaŭ budzie vykarystanaja dla nastupu — Ukraina budzie abaraniacca tolki na ŭłasnaj ziamli.

U lipieni 2014 hoda rasiejskija vajskoŭcy z terytoryi Rasii abstrelvali reaktyŭnymi ŭstanoŭkami załpavaha ahniu ŭkrainskija pazicyi ŭ Łuhanskaj vobłaści. Adnak navat tady Ukraina ŭstrymałasia ad taho, kab nanosić udar u adkaz. Pa paraŭnańni z 2014 hodam ukrainskaja armija stała našmat bolš mahutnaj i mocnaj. Lepš abstalavanaj, u tym liku i dziakujučy zachodnim partnioram. My zdolnyja supraciŭlacca i pieramahać voraha.

My pavažajem miažy našych susiedziaŭ. Za 30 hadoŭ niezaležnaści Ukraina ni razu nie pravodziła vajennych apieracyj za miežami krainy. Tak budzie i nadalej. Ale vielmi chočacca spadziavacca, što da takoha scenara nie dojdzie. Tamu što my razumiejem roźnicu pamiž nastrojami družalubnaha biełaruskaha naroda i ambicyjami samaabvieščanaha tyrana, jaki trymaje ŭ zakładnikach svaich suhramadzian», — skazaŭ jon.

Fota: Minabarony Rasii.

Fota: Minabarony Rasii.

Trochi inšaje mierkavańnie maje vajskova-palityčny ahladalnik Ihar Leŭčanka.

«Kali kiravacca vyklučna vajennaj łohikaj, pačatak lubych dziejańniaŭ ź biełaruskaj terytoryi ź vialikaj dolaj imaviernaści budzie vyklikać udary pa vialikaj kolkaści techniki i vojskaŭ, u tym liku na biełaruskaj terytoryi. Heta mahčyma», — skazaŭ spadar Leŭčanka.

Ekśpiert kaža, što situacyja z vykarystańniem rasijskimi vojskami čužoj terytoryi dla ataki na treciuju krainu nie źjaŭlajecca ŭnikalnaj. Padobnyja prykłady byli i raniej. Naprykład, u 2008 hodzie rasijanie vykarystoŭvali ŭ vajnie suprać Hruzii rasijski Čarnamorski fłot, jaki baziravaŭsia na terytoryi Ukrainy ŭ Sievastopali.

«Tady ŭkrainskija ekśpierty-mižnarodniki kazali, što, faktyčna, dazvoł, abo adsutnaść niejkich zabaron z boku Ukrainy na vykarystańnie častak, karabloŭ, i luboj vajennaj techniki, jakaja baziravałasia na terytoryi Ukrainy, suprać Hruzii, moža farmalna stvaryć situacyju, kali Ukraina taksama źjaŭlajecca ahresaram suprać Hruzii.

I ŭkrainskaja ŭłada tady rabiła peŭnyja zachady pa stvareńni prablem dla Čarnamorskaha fłotu Rasii, ale jany byli małaefiektyŭnyja, i, kali skazać ščyra, mieli charaktar demanstracyi svajoj palityčnaj pazicyi hruzinskamu kiraŭnictvu, što, maŭlaŭ, my nie padtrymlivajem Rasiju. Tady navat prezident krainy Juščanka lataŭ u Hruziju, i hetak dalej», — kaža ahladalnik.

Ci budzie ciapierašniaje biełaruskaje kiraŭnictva demanstravać svaju adłučanaść ad rasijskaj ahresii ź biełaruskaj terytoryi, skazać ciažka, adznačaje ekśpiert.

«Chutčej nie, čym tak», — kaža jon. 

Fota: president.gov.by.

Fota: president.gov.by.

Kali praanalizavać apošnija zajavy Łukašenki, to jany charaktaryzavalisia peŭnaj ahresiŭnaściu suprać Ukrainy, kaža spadar Leŭčanka. 

«Ja b navat i nie vyklučaŭ i dziejańniaŭ niepasredna biełaruskich vajskoŭcaŭ u składzie hrupiroŭki rasijskich vojskaŭ suprać Ukrainy. Heta možna adnieści da roznych vidaŭ uzbrojenych sił i rodaŭ vojskaŭ. Heta i zabieśpiačeńnie tyłavoj padtrymki rasijskich vojskaŭ ź biełaruskaj terytoryi. Tamu što abjektyŭna my razumiejem, što zabiaśpiečvać łahistyčnuju padtrymku z terytoryi Rasii bolš prablematyčna, čym zabiaśpiečvać jaje na miescy siłami biełaruskich vajskoŭcaŭ. Vykarystoŭvajučy mahčymaści, resursy i infrastrukturu biełaruskuju niepasredna. 

Taksama ja b nie vyklučaŭ mahčymaść dziejańniaŭ biełaruskich sił śpiecyjalnaha pryznačeńnia ŭ składzie raźviedvalna-dyviersijnych hrup, jakija, ź vialikaj imaviernaściu, buduć arhanizavanyja rasijanami i dziejničać z terytoryi Biełarusi ŭ vypadku ahresii z terytoryi Biełarusi suprać Ukrainy», — kaža Ihar Leŭčanka.

Jon adznačaje, što na terytoryju Biełarusi pierakinutyja padraździaleńni 45-j bryhady śpiecyjalnaha pryznačeńnia PDV Rasii, taksama ŭ Biełaruś pierakinutyja padraździaleńni marskoj piachoty z Dalokaha Uschodu, kaža ekśpiert, i na bazie hetych padraździaleńniaŭ mohuć farmiravacca raźviedvalna-dyviersijnyja hrupy, nievialikija atrady dla praviadzieńnia dyviersij i raźviedki ŭ pamiežnaj terytoryi. 

45-ja bryhada śpiecyjalnaha pryznačeńnia PDV Rasii. Fota: Minabarony Rasii.

45-ja bryhada śpiecyjalnaha pryznačeńnia PDV Rasii. Fota: Minabarony Rasii.

«Biełaruska-ŭkrainskaja miaža pieravažna źjaŭlajecca ciažkaprachodnaj dla vialikich masaŭ vojskaŭ i nieprydatnaj dla praviadzieńnia šyrokamaštabnych bajavych dziejańniaŭ bujnymi vajennymi złučeńniami. Tamu najbolšy imaviernymi źjaŭlajucca dziejańni rasijskich vojskaŭ na terytoryi Biełarusi voś u takim farmacie raźviedvalna-dyviersijnaj dziejnaści. Vyklučać niejkich praryvaŭ, udaraŭ taksama nielha», — kaža ekśpiert.

Taksama siarod mahčymych dziejańniaŭ z terytoryi Biełarusi Ihar Leŭčanka razhladaje dziejańni avijacyi. Jon nahadvaje, što ŭ Biełaruś pierakinuli eskadrylli bajavych samalotaŭ Su-35.

«Ale nielha i vyklučać, što ź imi budzie dziejničać i bajavaja avijacyja Biełarusi. Tamu ŭ vypadku pačatku šyrokamaštabnaha vajennaha kanfliktu my možam z vysokaj imaviernaściu kazać, što terytoryja Biełarusi budzie vykarystoŭvacca rasijskim kamandavańniem dla praviadzieńnia apieracyi suprać Ukrainy», — miarkuje ahladalnik.

«Ja liču, što ŭ vypadku dziejańnia rasijskich vojskaŭ z terytoryi Biełarusi ŭkrainskija vojski, z vysokaj imaviernaściu, buduć nanosić udary pa vialikaj kolkaści vojskaŭ, vajskovaj techniki i vuzłach kamunikacyi rasijskich vojskaŭ na terytoryi Biełarusi. Takoje mahčyma. Tamu što kali rasijskija vojski buduć vieści bajavyja dziejańni z terytoryi Biełarusi, to ŭ adpaviednaści ź mižnarodnym pravam Biełaruś budzie chaŭruśnikam Rasii, i de-fakta budzie ličycca bokam kanfliktu», — padsumoŭvaje ekśpiert.

Čytajcie taksama:

David i Halijaf: paraŭnoŭvajem siły rasijskaj i ŭkrainskaj armij

«My vośmy hod vajujem i pryvykli». Što va Ukrainie dumajuć pra mahčymaje rasijskaje i biełaruskaje ŭvarvańnie?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0