Jak vybary padzialajuć žycharoŭ Vieniesueły

Film «Adnojčy ŭ Vieniesuele» — adlustravańnie ŭsich niedachopaŭ sučasnaj Vieniesueły. Vioska Konha Mirador rychtujecca da parłamienckich vybaraŭ. Dla miascovaj pradprymalnicy i pradstaŭnicy partyi čavistaŭ Tamary važny kožny hołas, za jaki jana zmahajecca lubymi sposabami, a dla vykładčycy Natali, prychilnicy apazicyi, palityka źjaŭlajecca zbrojaj, jakoj jaje biespaśpiachova sprabujuć pakinuć biez pracy. Tym časam maleńkaja praniklivaja Jaaini naziraje, jak jaje hramada tonie ŭ mule razam ź jaje dziacinstvam i čyścinioj. Jak maleńkaja rybackaja vioska moža vyžyć va ŭmovach karupcyi, zabrudžvańnia i palityčnaha razłažeńnia? 

Jak ekstremizm pašyrajecca na Zachadzie

Film «Vychad» analizuje dośvied jeŭrapiejcaŭ i amierykancaŭ, jakija ŭ svoj čas dałučylisia da ekstremisckich farmavańniaŭ, u tym liku — relihijnych. Karen, jakaja žyvie ŭ Narviehii, sustrakajecca dla ščyraj razmovy z Andžełaj ŭ ZŠA i Manuelem i Inha ŭ Hiermanii, jakija žyvuć ciapier, chavajučysia ad nastupstvaŭ svajho niebiaśpiečnaha minułaha. Jana taksama sustreniecca z Sorenam, jaki vyjšaŭ z ekstremisckaha levaha ruchu. I jana pahavoryć z Davidam, byłym džychadzistam, jaki ŭdzielničaŭ u arhanizacyi adnaho ź pieršych isłamisckich teraktaŭ u Francyi. Na praciahu ŭsich vandrovak Karen nabližajecca i da ŭspaminu ŭłasnaha «zvanka» da abudžeńnia. Razvažańni ab svaim minułym, poŭnym hvałtu, i pra toje, jak joj udałosia vyjści z ekstremizmu, utvarajuć emacyjny psichałahičny kantrapunkt z apaviadańniami ludziej, što sustrakajucca joj u padarožžach.

Jak palicejskija ŭ Štatach pajšli suprać sistemy

Film «Złačynstva i pakarańnie» raspaviadaje pra historyju supolnaj baraćby hrupy palicejskich ź Ńju-Jorka i maładych pradstaŭnikoŭ nacyjanalnych mienšaściaŭ suprać praktyki rasavaj kvoty na aryšty i pozvy ŭ sud. Takija kvoty — praktyka, isnavańnie jakoj admaŭlaje departamient palicyi Ńju-Jorku, a štat Ńju-Jork abviaściŭ niezakonnaj. Dziakujučy namahańniam hrupy nieabyjakavych aficeraŭ i adnaho niezaležnaha detektyva, jakija ryzykujuć karjeraj i biaśpiekaj, stała viadoma pra zahannuju praktyku ŭ pracy ŭpłyvovaha palicejskaha departamientu Złučanych Štataŭ.

«Atamnyja sałdaty»

Paśla 50 hadoŭ vymušanaha maŭčańnia «atamnyja sałdaty» dzielacca šakujučymi śviedčańniami. Apošnija žyvyja śviedki amierykanskich jadziernych vyprabavańniaŭ 50-ch hadoŭ apisvajuć vopyt, jaki źmianiŭ ich žyćci nazaŭsiody.

Rasizm u Izraili

«Biejtar Ijerusalim» — samaja papularnaja i supiarečlivaja futbolnaja kamanda Izraila, adziny kłub u Premjer-lizie, jaki ni razu nie padpisaŭ arabskaha hulca. U siaredzinie siezonu 2012-2013 hadoŭ, dziakujučy tajemnaj tranśfiernaj uhodzie ŭładalnika, rasijska-izrailskaha aliharcha Arkadzia Hajdamaka, u kamandzie źjavilisia dva hulcy-musulmaniny z Čačni. Damova spravakavała samuju rasisckuju kampaniju ŭ izrailskim sporcie, jakaja vyvieła kłub z-pad kantrolu. Adzin siezon u žyćci hetaha znakamitaha kłuba — heta historyja izrailskaha hramadstva, asabistaj identyčnaści, palityki, hrošaj, a taksama demanstracyja taho, jak rasizm razburaje kamandu i hramadstva znutry.

Jak asudžanyja na pažyćciovaje źniavoleńnie zmahajucca z bolem i strachami

ZŠA zastajucca krainaj z vysokaj dolaj asudžanych u hramadstvie. U filmie «Unutranaja praca» raspaviadajecca pra hrupavuju terapiju ŭ znakamitaj kalifarnijskaj turmie ŭzmocnienaha režymu Fałsom. Asudžanyja, jakija časta adbyvajuć pažyćciovaje źniavoleńnie, i ludzi zvonku ŭdzielničajuć u čatyrochdzionnych siesijach. Dla źniavolenych terapija — heta ŭnikalnaja mahčymaść pieražyć emocyi, niedasiažnyja ŭ varunkach turemnaha žyćcia. Spačatku jany naściarožanyja, ale pry padtrymcy terapieŭtaŭ praces chutka pačynaje ŭpłyvać na ich. Uźnikajuć mocnyja emocyi, kanflikty, kryki. Aŭtaram udałosia pakazać sapraŭdny traŭmatyčny praces, pry hetym jany nie idealizujuć svaich hałoŭnych hierojaŭ. Niekatoryja z udzielnikaŭ biez sumnievaŭ sprabujuć praz terapiju atrymać umoŭnaje vyzvaleńnie. Adnak siarod vyzvalenych udzielnikaŭ fiksujecca nulavy recydyŭ.

Jak postsavieckija dyktatary i karupcyjaniery atrymlivajuć vyhadnyja kantrakty na Zachadzie

U filmie «Padmazanyja ikroj» analizujecca zahannaja praktyka jeŭrapiejskich palitykaŭ i łabistaŭ, što prasoŭvajuć intaresy aŭtarytarnych i karupcyjnych postsavieckich režymaŭ. U centry rasśledavańnia — uzajemadziejańnie z krainami Kaŭkaza i Siaredniaj Azii, najpierš Azierbajdžan, Turkmienistan i Kazachstan, viadomyja parušeńniami pravoŭ čałavieka. Adnak vykarystoŭvajučy pravilnaje spałučeńnie miakkaj siły i karupcyi, jany zmahli ačyścić reputacyju i stać kamiercyjnymi partniorami šmatlikich krain. Ich samyja mahutnyja sajuźniki siadziać u Radzie Jeŭropy abo zachodnich parłamientach i ličać za lepšaje zapluščyć vočy na złoŭžyvańni. Sistemnaja karupcyja i jaje trahičnyja nastupstvy pakazvajuć abmiežavańnie demakratyčnych instytutaŭ na Zachadzie i znachodziacca ŭ centry siužeta filma.

Jak mihranty ŭciakajuć u Jeŭropu, dzie pa darozie vyžyvaje nie kožny

Adrazu niekalki filmaŭ na fiestyvali pryśviečanyja prablemam mihrantaŭ. Jašče niadaŭna biełarusam zdavałasia, što nas heta nie tyčycca, ale siońnia prablema — na parozie našaha doma. U filmie «Kapitany Zaatary» raspaviadajecca pra dvuch biežancaŭ, jakija žyvuć u łahiery ŭ Iardanie. Jany nie razumiejuć, što ich čakaje ŭ budučyni, ale kancentrujuć enierhiju na futbole. Niahledziačy na ciažkija abstaviny ŭ łahiery, jany kožny dzień trenirujucca i vierać, što prafiesijnaja hulnia — ich propusk na volu. U centry ŭvahi filma «Hulnia cieniaŭ» — padletki, jakija ŭciakli z krain, achoplenych vajnoj, i sprabujuć pierasiekčy miežy Jeŭropy ŭ pošukach abarony i lepšaha žyćcia. Ich padarožža prachodzić praz usiu Jeŭropu: ad Hrecyi da Paŭnočnaj Makiedonii, Sierbii i Bośnii i Hiercahaviny, ad Italii da Francyi i Niderłandaŭ. Film zdymali na praciahu troch hadoŭ, častkova — sami hałoŭnyja hieroi. I jašče adna stužka — «Katastrofa na mory», jakaja raspaviadaje pra trahiedyju 2013 hoda, kali čovien z 500 erytrejskimi ŭciekačami zatanuŭ la bierahoŭ italjanskaha vostrava Łampieduza. Bolš za 360 čałaviek patanuli.

Vyzvaleńnie z pałonu terarystaŭ

U filmie « Dziacinstva Imada» analizujecca traŭmatyčny dośvied chłopčyka, jaki byŭ u pałonie bajevikoŭ Isłamskaj dziaržavy. Za čas źniavoleńnia jamu nastolki pramyli mazhi, što jon ličyć siabie častkaj terarystyčnaj arhanizacyi, nienavidzić blizkich i tych, chto zaraz ź im pobač. Ci zmoža siamja dapamahčy pieražyć jamu traŭmu i ci zmoža jon stać dzicionkam, jakim byŭ raniej? 

Pravy žančyn u arabskim śviecie i nie tolki

Try stužki ŭ prahramie pryśviečanyja pravam žančyn. U filmie «Amal» analizujecca situacyja ŭ paślarevalucyjnym Jehipcie. Hałoŭnaja hierainia šukaje svajo miesca ŭ patryjarchalnym hramadstvie, ale i ŭśviedamlaje abmiežavanyja mahčymaści žančyny ŭ arabskaj palicejskaj dziaržavie. U stužcy «Siorfierki z Banhładeš» my bačym dziaŭčat, jakija marać pra svabodu i sprabujuć schavacca ad žorstkaha abychodžańnia. Film «Silvana» — historyja śpiavački sa Šviecyi. Jaje žorstki rep aŭtabijahrafičny, jon pabudavany na seksualnaj identyčnaści, palityčnych pohladach i asabistaj imihranckaj historyi (jaje baćka pachodzić ź Siryi, a maci — ź Litvy). Hałoŭnaja hierainia nazyvaje Šviecyju žachliva kansiervatyŭnaj krainaj, jakaja nieŭzabavie vybuchnie ad ksienafobii. 

Filmy dastupnyja da prahladu z 21 pa 28 studzienia ź Biełarusi, Litvy, Polščy i Ukrainy na płatformie VOD

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0