Paciarpiełymi pa spravie pryznanyja 32 pradstaŭniki ŭłady: u tym liku opierupaŭnavažanyja, učastkovyja, milicejskija načalniki, kursanty, žonka eks-ministra Karajeva, kamandzir minskaha AMAPa Dźmitryj Bałaba, pamočnica prakurora Frunzienskaha rajona Minska Alina Kaśjančyk, sudździa Frunzienskaha rajona Maryja Jarochina, namieśnik hienprakurora Alaksiej Stuk.

U dačynieńni da ich Cialeha pakidaŭ niehatyŭnyja i źniavažlivyja kamientaryi, paviedamlajuć pravaabaroncy.

Na pracesie Cialeha pryznaŭ vinu pa artykułach 369 i 391 Kryminalnaha kodeksa. Pa artykule 364 KK vinu nie pryznaŭ.

Alaksandr kazaŭ, što dapamahaŭ vałancioram na Akreścina, jaho pierapaŭniali emocyi i tamu jon šmat kamientavaŭ. Raniej jon pracavaŭ vajennym lekaram. Alaksandr vykazaŭ mierkavańnie, što kali siłaviki takija «dalikatnyja», to ich nielha brać na słužbu.

Palitviazień ćviorda admaŭlaje vinu pa epizodach pra pahrozu hvałtam, pakolki «znachodziŭsia ŭ troch tysiačach kiłamietraŭ ad Biełarusi».

Na sudzie ahučyli słužbovuju charaktarystyku na lekara miedčastki ŭ Narylsku — jana całkam stanoŭčaja. U pryvatnaści, u joj havorycca, što jon «źjaŭlaŭsia adkaznym vykanaŭčym supracoŭnikam, vykonvaŭ patrabavańni načalstva, pastajanna pavyšaŭ kvalifikacyju, prachodziŭ kursy pierapadrychtoŭki, vykonvaŭ praviły miedycynskaj etyki, zasłužyŭ pavahu i aŭtarytet supracoŭnikaŭ, da dyscyplinarnaj adkaznaści nie pryciahvaŭsia, škodnych zvyčak nie maje».

U pieršy dzień suda 7 śniežnia dapytali paciarpiełaha — 27-hadovaha namieśnika kamandzira roty śpiecyjalnaha pryznačeńnia zabieśpiačeńnia śpiecyjalnych apieracyj pa ideałahičnaj pracy VČ 3214 Uładzimira Dzieraviašku. Cialeha pakinuŭ kamientaryj pad publikacyjaj ź jaho danymi ŭ telehram-kanale «Karniki Biełarusi».

Na sudzie jon raspavioŭ, što abraźlivy kamientaryj jamu pakazali jaho padnačalenyja.

«Potym ja sam ubačyŭ hety kamientaryj, jaki hańbić moj honar i hodnaść. Praz kamientaryi jon chacieŭ maralna nacisnuć», — kazaŭ Dzieraviaška.

Na sudzie jon patrabavaŭ kampiensacyju maralnaj škody ŭ pamiery 1500 rubloŭ. Voś jak jon apisaŭ svaje maralnyja pakuty:

«Kali post raźmiaścili ŭ «Karnikach Biełarusi», to hety kamientaryj [Cialehi] byŭ nie adziny tam, a adzin z. Pačalisia zvanki z pahrozami, što my ciabie znojdziem…»

Tut prakuror pierapyniŭ jaho i paprasiŭ kazać tolki pra kamientaryj abvinavačanaha i raspavieści, jakija maralnyja pakuty jon atrymaŭ mienavita ad jaho: «Nu, chvalavańni, stresy».

Bolš nijakich pretenzijaj da abvinavačanaha jon nie mieŭ i paprasiŭ nie karać jaho stroha. Cialeha pryznaŭ isk, ale sumu źniziŭ da tysiačy:

«Paniaćcie maralnaj škody — paniaćcie subjektyŭnaje, tamu ja nie mahu acanić jaho. Ja nie ekśpiert».

Astatnija paciarpiełyja na sud nie źjaŭlalisia, a zavočna zajaŭlali iski ab kampiensacyi maralnaj škody na sumy ad adnoj da piaci tysiač rubloŭ. Naprykład, namieśnik hienieralnaha prakurora Alaksiej Stuk patłumačyŭ svaju niajaŭku «časovaj niepracazdolnaściu» i zajaviŭ isk ab kampiensacyi maralnaj škody na sumu 2000 rubloŭ. Na sudzie začytali jaho pakazańni, dadzienyja padčas śledstva:

«U telehram-kanale «Karniki Biełarusi» byli raźmieščanyja asabistyja źviestki. Kamientaryj źmiaščaje abraźlivyja vyrazy ŭ moj adras, źnievažaje moj honar i hodnaść. Akramia taho źmiaščaje niecenzurnuju łajanku. Infarmacyju, jakaja abražaje mianie jak słužbovuju asobu i čałavieka. Mnoj sumlenna i dobrasumlenna vykonvajecca słužbovy abaviazak, paznačany kamientaryj raźmieščany mienavita ŭ suviazi z vykanańniem mnoju majho słužbovaha abaviazku».

Na sudzie Alaksandr Cialeha zajaviŭ, što jaho źbivali padčas zatrymańnia.

«Pa niejkaj vypadkovaści adzin z paciarpiełych kiravaŭ fizičnym bokam pytańnia majho zatrymańnia. Nie saromiejučysia taho, što ŭ kvatery znachodzilisia maje baćki, źbivaŭ mianie ŭ toj čas, kali ja znachodziŭsia na padłozie i maje ruki byli ŭ kajdankach. 

Adzinym, kali heta možna tak nazvać, vyratavańniem było źjaŭleńnie supracoŭnikaŭ upraŭleńnia ŭłasnaj biaśpieki, pierad jakimi jon rabiŭsia zakonapasłuchmianym i stroha vykonvaŭ rehłamient prymianieńnia fizičnaj siły. Kali supracoŭniki ŭpraŭleńnia ŭłasnaj biaśpieki časova adychodzili, jon znoŭ karystaŭsia momantam, kab znoŭ adyhracca za svaje tak zvanyja maralnyja pakuty. 

Navat kali ja paprasiŭ advieści mianie ŭ prybiralniu ŭ Barysaŭskim RAUS, jon nie ŭpuściŭ mahčymaści skarystacca adsutnaściu videakamier i zzadu ciškom udaryŭ mianie nahoj u śpinu».

Sud doŭžyŭsia paŭtara miesiaca. Prakuror Jefimovič paprasiŭ sud pryznać lekara vinavatym pa ŭsich troch artykułach Kryminalnaha kodeksa i pryznačyć jamu pakarańnie ŭ vyhladzie čatyroch hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

U vyniku sudździa Hanna Leŭsik pryznačyła 21 studzienia mienavita takoje pakarańnie, pra jakoje dziaržabvinavaŭca prasiŭ — čatyry hady pazbaŭleńnia voli ŭ kałonii ahulnaha režymu.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?